สวิตช์บรรทัดคำสั่งของ SharePoint Designer

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดเองสำหรับวิธีที่ Microsoft Office SharePoint Designer 2007 เริ่มต้นด้วยการเพิ่มสวิตช์และพารามิเตอร์ลงในคำสั่งเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้โปรแกรมเปิดไซต์ SharePoint หรือเพจที่ระบุ เปิดสำเนาใหม่ของเพจหรือแฟ้มที่มีอยู่ หรือเริ่มโดยไม่แสดงหน้าจอเริ่มต้นโปรแกรม

ถ้าคุณต้องการใช้สวิตช์และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพียงครั้งเดียว คุณสามารถพิมพ์คำสั่งลงในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ (Run) ของ Microsoft Windows ได้ อีกวิธีหนึ่งคือ ถ้าคุณต้องการทำให้วิธีที่กำหนดเองของคุณในการเริ่ม Office SharePoint Designer 2007 พร้อมใช้งานสำหรับหลายผู้ใช้ คุณสามารถสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปที่เริ่มโปรแกรมโดยใช้สวิตช์และพารามิเตอร์เดิมเสมอ

ตารางแสดงสวิตช์และพารามิเตอร์ที่มีอยู่ใน Office SharePoint Designer 2007

ในบทความนี้

คำสั่ง สวิตช์ และพารามิเตอร์ คืออะไร

ใช้สวิตช์เพียงครั้งเดียวด้วยการพิมพ์สวิตช์ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้

การทำสวิตช์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการนำมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างทางลัด

สวิตช์และพารามิเตอร์ที่พร้อมใช้งาน

คำสั่ง สวิตช์ และพารามิเตอร์ คืออะไร

ทุกครั้งที่คุณเริ่มโปรแกรม คุณเรียกใช้คำสั่ง SPDesign.exe แม้ว่าคุณไม่ค่อยได้พิมพ์คำสั่งหรือแม้แต่เห็นคำสั่ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่โปรแกรมเริ่มต้นด้วยการเพิ่มคำสั่งย่อยที่เรียกว่าสวิตช์ไปในคำสั่ง SPDesign.exe

สวิตช์จะปรากฏเป็นช่องว่างหลังจากคำสั่งหลัก ตามด้วยเครื่องหมายทับ (/) และชื่อของสวิตช์ บางครั้งอาจตามด้วยช่องว่างอีกช่องแล้วมีคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงอย่างน้อยหนึ่งคำแนะนำที่เรียกว่าพารามิเตอร์ ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับโปรแกรมเกี่ยวกับวิธีดำเนินการคำสั่ง นอกจากนี้ยังมีพารามิเตอร์บางตัวที่สามารถเพิ่มไปยังคำสั่งบางคำสั่งได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีสวิตช์คั่น

ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้จะแนะนำให้ Office SharePoint Designer 2007 เริ่มแล้วเปิดสำเนาใหม่ของเพจที่มีอยู่

คำสั่ง SPDesign พร้อมสวิตช์และพารามิเตอร์

1. คำสั่ง SPDesign.exe บอกโปรแกรมเริ่มต้น

2. /n สลับบอกโปรแกรมเพื่อเปิดสำเนาใหม่ของเพจที่มีอยู่เมื่อเริ่มทำ

3. พารามิเตอร์ http://My_server/My_site/My_page.aspx ระบุซึ่งโปรแกรมจะเปิดสำเนาของหน้าที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

ใช้สวิตช์เพียงครั้งเดียวด้วยการพิมพ์สวิตช์ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003    คลิกปุ่ม เริ่ม (Start) ของ Windows จากนั้นคลิก เรียกใช้ (Run) หรือคุณอาจกดแป้นโลโก้ Windows + R

  • ใน Windows Vista    คลิปุ่มที่ Windowsเริ่ม รูปปุ่ม ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่เบ็ดเตล็ด จากนั้น คลิเรียกใช้ หรือคุณสามารถกดโลโก้ของ Windows คีย์ + R

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ ให้พิมพ์คำสั่ง แล้วเว้นวรรค จากนั้นพิมพ์สวิตช์และพารามิเตอร์ใดๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ดังนี้

  spdesign.exe /n http://ชื่อ_เซิร์ฟเวอร์/ชื่อ_ไซต์/ชื่อ_เพจ.aspx

  หมายเหตุ: ถ้าพารามิเตอร์เป็นเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ พารามิเตอร์จะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ตัวอย่างเช่น

  spdesign.exe /n "C:\My Templates\ชื่อ_เพจ.aspx"

  เส้นทางที่ใช้เป็นคำสั่งหรือพารามิเตอร์จะต้องล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ เนื่องจากระบบปฏิบัติการอาจหยุดอ่านคำสั่งเมื่อพบช่องว่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ spdesign.exe c:\Documents and settings\ชื่อผู้ใช้\ชื่อ_ไซต์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดแจ้งว่าโปรแกรมไม่สามารถเปิดแฟ้ม C:\Documents ได้

ครั้งต่อไปที่คุณเริ่ม Office SharePoint Designer 2007 โปรแกรมจะย้อนกลับไปยังค่าเริ่มต้นก่อนหน้า เมื่อต้องการให้มีการเริ่มต้นที่คุณกำหนดเองสำหรับการใช้งานซ้ำ ให้ดูในส่วนถัดไป

หมายเหตุ: 

 • สวิตช์และพารามิเตอร์ไม่ได้เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวอย่างเช่น /N ทำงานอย่างเดียวกันกับ /n

 • โปรดจำไว้ว่าคุณต้องมีหนึ่งช่องว่างก่อนสวิตช์และก่อนพารามิเตอร์แต่ละตัว

ด้านบนของหน้า

ทำให้สวิตช์พร้อมนำมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างทางลัด

ให้ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม SPDesign.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน ถ้าคุณยอมรับตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง Office SharePoint Designer 2007 แฟ้ม SPDesign.exe อาจอยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้ง

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\SPDesign.exe

ถ้าคุณไม่พบแฟ้ม SPDesign.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ให้ค้นหาแฟ้มแล้วจดบันทึกเส้นทางแบบเต็ม

 1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อปของ Windows แล้วชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิก ทางลัด บนเมนูทางลัด

 2. ในตัวช่วยสร้างทางลัด ในกล่องชนิดตำแหน่งที่ตั้งของรายการ พิมพ์หนึ่งเครื่องหมายอัญประกาศ ("), ใส่เส้นทางแบบเต็มสำหรับไฟล์ SPDesign.exe (รวมถึงชื่อไฟล์), แล้ว พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศคู่อื่น (หรือ คลิกเรียกดู เพื่อค้นหา และเลือกไฟล์ ในกรณีนี้ เครื่องหมายอัญประกาศมาโดยอัตโนมัติ)

 3. หลังเครื่องหมายอัญประกาศปิด ให้เว้นวรรค แล้วพิมพ์สวิตช์และพารามิเตอร์ใดๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ดังนี้

  http://My_server/ /n "c:\program files\microsoft office\office12\spdesign.exe" My_site/My_page.aspx

  หมายเหตุ: ถ้าพารามิเตอร์เป็นเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จะต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง:

  "c:\program files\microsoft office\office12\spdesign.exe" /n "C:\My Templates\ชื่อ_เพจ.aspx"

  เส้นทางที่ใช้เป็นคำสั่งหรือพารามิเตอร์ต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศเนื่องจากระบบปฏิบัติการอาจหยุดอ่านคำสั่งเมื่อพบช่องว่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ spdesign.exe c:\Documents and settings\ชื่อผู้ใช้\ชื่อ_ไซต์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าโปรแกรมไม่สามารถเปิดแฟ้ม C:\Documents ได้

 4. คลิก ถัดไป

 5. ในกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัดนี้ ให้พิมพ์ชื่อของทางลัด จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

  ตัวช่วยสร้างจะสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อป

 6. เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเริ่ม Office SharePoint Designer 2007 ในวิธีที่กำหนดเองนี้ ให้คลิกสองครั้งที่ทางลัด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบนเดสก์ท็อปไปในเมนู เริ่ม ของ Windows ให้คลิกขวาที่ทางลัด จากนั้นคลิก ยึดกับเมนู 'เริ่ม' บนเมนูทางลัด

คุณสามารถสร้างแป้นพิมพ์ลัดต่างๆได้ โดยแต่ละทางลัดจะนำสวิตช์และพารามิเตอร์ที่ต่างกันไปใช้กับโปรแกรมเมื่อเริ่มต้น

หมายเหตุ: 

 • สวิตช์และพารามิเตอร์ไม่ได้เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวอย่างเช่น /N ทำงานอย่างเดียวกันกับ /n

 • โปรดจำไว้ว่าคุณต้องมีหนึ่งช่องว่างก่อนสวิตช์และก่อนพารามิเตอร์แต่ละตัว

ด้านบนของหน้า

สวิตช์และพารามิเตอร์ที่พร้อมใช้งาน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสวิตช์และพารามิเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Office SharePoint Designer 2007

สวิตช์และพารามิเตอร์

คำอธิบาย

/safe

(เฉพาะสวิตช์เท่านั้น ไม่มีพารามิเตอร์)

เริ่ม Office SharePoint Designer 2007 ในเซฟโหมดของ Office ซึ่งอนุญาตให้คุณใช้ Office หรือโปรแกรมในตระกูล Office ที่พบปัญหาในการเริ่มต้นบางอย่างได้อย่างปลอดภัย เมื่อตรวจพบปัญหาขณะเริ่มต้น Office จะแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็แยกปัญหาออกมา โดยให้โปรแกรมเริ่มต้นได้สำเร็จ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซฟโหมดของ Office ดูบทความแอป Office ที่เปิดอยู่ในเซฟโหมดบนพีซีที่ใช้ Windows

แฟ้ม

(เฉพาะพารามิเตอร์เท่านั้น ไม่มีสวิตช์)

เริ่ม Office SharePoint Designer 2007 และเปิดไซต์ เพจ หรือแฟ้มที่ระบุ

พารามิเตอร์ แฟ้ม อาจเป็น URL ของไซต์หรือเพจบนเซิร์ฟเวอร์ หรือไม่ก็เป็นเส้นทางไปยังไซต์หรือแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

โปรดจำไว้ว่าถ้าพารามิเตอร์เป็นเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พารามิเตอร์นั้นต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่

ตัวอย่างพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง   

 • http://ชื่อ_เซิร์ฟเวอร์/ชื่อ_ไซต์

 • http://ชื่อ_เซิร์ฟเวอร์/ชื่อ_ไซต์/ชื่อ_เพจ.aspx

 • "C:\Document and Settings\ชื่อผู้ใช้\My Documents\My Web Sites\ชื่อ_ไซต์"

 • "C:\Document and Settings\ชื่อผู้ใช้\My Documents\My Web Sites\ชื่อ_ไซต์/ชื่อ_เพจ.apsx"

/n แฟ้ม

(สวิตช์และพารามิเตอร์)

เริ่ม Office SharePoint Designer 2007 และเปิดสำเนาของเพจหรือแฟ้มที่ระบุเพื่อเป็นเอกสารใหม่

พารามิเตอร์ แฟ้ม อาจเป็น URL ของเพจในไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ หรือไม่ก็เป็นเส้นทางไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

โปรดจำไว้ว่าถ้าพารามิเตอร์เป็นเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พารามิเตอร์นั้นต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่

ตัวอย่างพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง   

 • http://ชื่อ_เซิร์ฟเวอร์/ชื่อ_ไซต์/ชื่อ_เพจ.aspx

 • "C:\Document and Settings\ชื่อผู้ใช้\My Documents\My Web Sites\ชื่อ_ไซต์/ชื่อ_เพจ.aspx"

/q

(เฉพาะสวิตช์เท่านั้น ไม่มีพารามิเตอร์)

เริ่ม Office SharePoint Designer 2007 โดยไม่แสดงหน้าจอเริ่มต้นของโปรแกรม


ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×