สลับจาก Box

สลับไปยัง OneDrive จาก Box

สลับไปยัง OneDrive for Business จาก Box

ปรับเปลี่ยนประสบการณ์

OneDrive for Business รวมอยู่ใน Office 365 เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึง อัปโหลด และแชร์ไฟล์ของคุณจากที่ใดก็ได้ที่คุณใช้ Office ไม่ว่าจะเป็นบนเดสก์ท็อปของคุณ บนเว็บ และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม หรือปล่อยให้แอป Office ของคุณให้ลงชื่อเข้าใช้ในบริการเว็บของบุคคลที่สาม

เพียงมองหาคำว่า OneDrive – [ชื่อบริษัทของคุณ]

 

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ความแตกต่าง*

Box Business Plus

OneDrive for Business

เปิด จัดเก็บ แชร์

จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อเปิด จัดเก็บ และแชร์ไฟล์ Office ด้วยแอปพลิเคชัน Office บนเดสก์ท็อป

จำเป็นต้องเพิ่ม Box เป็นบริการในแต่ละแอป Office Mobile เพื่อเปิด จัดเก็บ และแชร์ไฟล์ Office จากแอป Office Mobile

ไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือการรับรองความถูกต้องในการเปิด จัดเก็บ และแชร์ไฟล์ Office ด้วย Office Online แอป Office บนเดสก์ท็อป และแอป Office Mobile

ทำงานร่วมกัน

ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขได้พร้อมกันบนไฟล์ Office ที่จัดเก็บใน Box

ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขไฟล์ Office ที่จัดเก็บใน OneDrive พร้อมกันได้ ด้วย Office 2016 บนเดสก์ท็อปหรือ Office Online บนเบราว์เซอร์

ระดับสิทธิ์

เจ้าของร่วม (อนุญาตเจ้าของหลายคน), ตัวแก้ไข, ตัวอัปโหลดผู้ชม, ตัวแสดงตัวอย่าง, ตัวอัปโหลด, ผู้ชม, ตัวแสดงตัวอย่าง, ตัวอัปโหลด

ระดับอย่างง่าย:

สามารถดู สามารถแก้ไข

ข้อคิดเห็น, บันทึกย่อ

สนับสนุนข้อคิดเห็นแบบเธรดสำหรับแต่ละไฟล์และโฟลเดอร์

คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปสำหรับจดบันทึกต่างหาก

Office 365 สนับสนุนข้อคิดเห็นแบบเธรดจากภายในไฟล์ Office

OneNote เป็นแอปสำหรับจดบันทึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Office 365

*ความแตกต่างนี้อ้างอิงจาก Box รุ่น Business และแผน Microsoft's Office 365 E3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2017

Box

OneDrive

ออนไลน์

 1. จากเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Box ของคุณ

 2. คลิกขวาไฟล์ แล้วเลือกคำสั่ง

 1. จากเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Office ของคุณ

 2. ในตัวเปิดใช้แอป Office 365 ให้เลือก OneDrive

 3. คลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือกคำสั่ง

 

สกรีนช็อตที่แสดงเมนูทางลัดสำหรับไฟล์ที่เลือก

Office บนเดสก์ท็อป

 • เลือก ไฟล์ > เปิด

 • เลือก Box

  หมายเหตุ: จำเป็นต้องมี Box สำหรับ Office

 • เลือก ไฟล์ > เปิด

 • เลือก OneDrive - [ชื่อบริษัทของคุณ]

 

สกรีนช็อตของไฟล์ > เมนูเปิดใน Word

แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

 1. ในแอป Box Mobile ให้แตะ ไฟล์ทั้งหมด หรือ ล่าสุด

 2. แตะไฟล์

 1. ในแอป OneDrive Mobile ให้แตะ ไฟล์ หรือ ล่าสุด

 2. แตะไฟล์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการติดตั้งแอปมือถือ ให้ดูตั้งค่าแอป Office และอีเมลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 

สกรีนช็อตของแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เน้นปุ่ม ไฟล์

แอป Office Mobile

 1. เพิ่ม Box ใน บัญชี > เพิ่มบริการ สำหรับแอป Office แต่ละแอปที่คุณใช้

 2. แตะ เปิด แล้วแตะ Box

 3. แตะไฟล์

 1. แตะ เปิด แล้วแตะ OneDrive – [ชื่อบริษัทของคุณ]

 2. แตะไฟล์

 

สกรีนช็อตของตำแหน่งต่างๆ บนหน้าจอในแอป Word Mobile

Box

OneDrive

ออนไลน์

 • เลือก ใหม่ เพื่อสร้างโฟลเดอร์หรือไฟล์ใหม่

  เลือก อัปโหลด หรือลากแล้วปล่อยลงในหน้าต่างเพื่ออัปโหลดไฟล์ใหม่

 • เลือก ใหม่ เพื่อสร้างโฟลเดอร์หรือไฟล์ Office ใหม่

  เลือก อัปโหลด หรือลากแล้วปล่อยลงในหน้าต่างเพื่ออัปโหลดไฟล์ใหม่

 

สกรีนช็อตที่แสดงการเลือก อัปโหลด

ซิงค์ไฟล์

 • ติดตั้งการซิงค์ Box เพื่อซิงค์ไฟล์ Box ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

สกรีนช็อตของหน้าจอแรกของการตั้งค่า OneDrive

Office บนเดสก์ท็อป

 • เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น > Box หรือเลือก อัปโหลด จากแท็บ หน้าแรก บน Ribbon

  หมายเหตุ: จำเป็นต้องมี Box สำหรับ Office

 • เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น > OneDrive - [ชื่อบริษัทของคุณ]

 

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Excel

Outlook

 1. ขณะเขียนข้อความใน Outlook ให้เลือก อัปโหลดและแนบ จากแท็บ ข้อความ บน Ribbon

 2. เลือกไฟล์นั้น แล้วเลือก เปิด

 3. เลือกโฟลเดอร์ Box เพื่ออัปโหลดไฟล์ แล้วเลือก อัปโหลด

  หมายเหตุ: จำเป็นต้องมี Box สำหรับ Office

 1. ขณะที่กำลังเขียนข้อความใน Outlook ให้เลือก ข้อความ > แนบไฟล์ > เรียกดูพีซีนี้ แล้วเลือกไฟล์เพื่อแนบ

 2. เลือกเมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากสิ่งที่แนบมา แล้วเลือก อัปโหลดไปยัง OneDrive

 

สกรีนช็อตของหน้าต่างการเขียนของ Outlook แสดงไฟล์ที่แนบที่เลือกคำสั่งอัปโหลด

แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • ในแอป Box Mobile ให้แตะ + เพื่อ:

  • สร้างโฟลเดอร์ใหม่

  • ถ่ายรูปหรือวิดีโอใหม่ หรือเลือกที่มีอยู่แล้วในอุปกรณ์ของคุณ

  • สร้างบันทึกย่อของ Box

 • ในแอป OneDrive Mobile ให้แตะ + เพื่อ:

  • สร้างโฟลเดอร์ใหม่

  • ถ่ายรูปหรือวิดีโอใหม่ หรือเลือกที่มีอยู่แล้วในอุปกรณ์ของคุณ

  • สร้างเอกสาร Word, สเปรดชีต Excel หรืองานนำเสนอ PowerPoint บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

 

สกรีนช็อตของหน้าจอไฟล์ใน Word สำหรับ iOS กำลังแสดงเมนูเพิ่ม

แอป Office Mobile

 1. เพิ่ม Box ใน บัญชี > เพิ่มบริการ สำหรับแอป Office แต่ละแอปที่คุณใช้

 2. แตะ เปิด แล้วแตะ iPhone

 3. แตะ เลือกไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ข้างๆ ไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด

 4. แตะ ย้ายไปยังระบบคลาวด์

 5. แตะ Box

 1. แตะ เปิด แล้วแตะ iPhone

 2. แตะ เพิ่มเติม เลือกไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติม ข้างๆ ไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด

 3. แตะ ย้ายไปยังระบบคลาวด์

 4. แตะ OneDrive - [ชื่อบริษัทของคุณ]

 

สกรีนช็อตของตำแหน่งต่างๆ > หน้าจอ iPhone ใน Excel สำหรับอุปกรณ์ iOS

Box

OneDrive

ออนไลน์

 • เลือก แชร์ ข้างๆ ไฟล์ของคุณ

 • เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ แล้วเลือก แชร์ หรือ รับลิงก์

 

สกรีนช็อตของเมนูทางลัดใน OneDrive for Business ออนไลน์

Office บนเดสก์ท็อป

 • เลือก ไฟล์ > แชร์ > แชร์จาก Box หรือเลือก แชร์ จากกลุ่ม Box ในแท็บ หน้าแรก บน Ribbon

  หมายเหตุ: จำเป็นต้องมี Box สำหรับ Office

 • เลือก ไฟล์ > แชร์ หรือเลือก แชร์ บน Ribbon

  หมายเหตุ: จำเป็นต้องมี Office 2016

 

สกรีนช็อตของส่วนแชร์ไฟล์ใน Word

แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • ในแอป Box Mobile ให้แตะ เลือกไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ข้างๆ ไฟล์เพื่อแชร์

 • แตะ แชร์

 1. ในแอป OneDrive Mobile ให้กดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ค้างไว้จนกว่าเครื่องหมายส่วนที่เลือกจะปรากฏขึ้นข้างๆ

 2. แตะไอคอน ไอคอนแชร์ของแอป OneDrive แชร์

 

สกรีนช็อตของแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เลือกไฟล์และเน้นไอคอนอัปโหลด

แอป Office Mobile

 1. เพิ่ม Box ใน บัญชี > เพิ่มบริการ สำหรับแอป Office แต่ละแอปที่คุณใช้

 2. แตะ เปิด > ตำแหน่ง แล้วแตะ Box

 3. แตะ ไอคอนเพิ่มเติมของแอป OneDrive เพิ่มเติม ข้างๆ ไฟล์เพื่อแชร์

 4. แตะ แชร์

 1. ในแอป Office Mobile ให้แตะ เปิด > ตำแหน่ง แล้วแตะ OneDrive [ชื่อบริษัทของคุณ]

 2. แตะ ไอคอนเพิ่มเติมของแอป OneDrive เพิ่มเติม ข้างๆ ไฟล์เพื่อแชร์

 3. แตะ แชร์

 

สกรีนช็อตของไฟล์ใน Word สำหรับอุปกรณ์ iOS ที่ไฮไลต์ไอคอนเพิ่มเติม
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×