สลับไปยังมุมมองที่แตกต่างกันใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในWord for Mac คุณสามารถดูเอกสารในหลายวิธีอื่น แต่ละมุมมองถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับงานต่าง ๆ และแสดงเอกสารของคุณแตกต่างกัน คุณสามารถสลับได้อย่างรวดเร็วจากมุมมองหนึ่งไปยังอีก เพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้น และ เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ที่คุณต้องการใช้งาน เนื้อหาหรือฟังก์ชันการทำงานบางอย่างอาจไม่สามารถเข้าถึงเมื่อคุณสลับจากมุมมองหนึ่งไปยังอีกอีกต่อไป ถ้าเกิดขึ้น คุณสามารถมักจะเรียกคืนการเข้าถึงเนื้อหาหรือหน้าที่การใช้งาน ด้วยการสลับกลับไปยังมุมมองก่อนหน้า

เมื่อต้องการสลับมุมมอง บนแท็บมุมมอง คลิกชื่อของมุมมองที่คุณต้องการ (เค้าโครง เหมือนพิมพ์ เค้าโค รงเว็บ เค้าร่าง หรือแบบร่าง), หรือคลิกไอคอนในมุมมองบนเครื่องทอนในมุมมอง เครื่องทอนมุมมองที่จะอยู่ที่มุมล่างขวาของหน้าต่าง Word

ดูตัวเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: มุมมองเค้าโครงของสมุดบันทึกจะไม่พร้อมใช้งานในWord 2016 for Mac เมื่อต้องการจดบันทึกย่อ และแชร์เอกสารกับผู้อื่น ใช้2016 OneNote for Mac บันทึกไฟล์ OneNote และซิงค์โดยอัตโนมัติเพื่อOneDrive แต่คุณสามารถทำงานแบบออฟไลน์ในสำเนาแคชไว้ (ภายในเครื่องที่บันทึกไว้) ของบันทึกย่อ

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงมุมมองอื่นที่พร้อมใช้งานในWord 2016 for Mac

มุมมอง

คำอธิบาย

เค้าโครงเหมือนพิมพ์

ใช้มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์เมื่อต้องการดูเอกสารแสดงบนหน้าที่พิมพ์ มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์เป็นมุมมองเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดเอกสารใหม่

เค้าโครงเว็บ

ใช้มุมมองเค้าโครงเว็บเพื่อ conceptualize วิธีเนื้อหาปรากฏขึ้นเมื่อได้รับการประกาศไปยังเว็บ มุมมองนี้ให้มีค่าประมาณของลักษณะเนื้อหาปรากฏ ไม่ ตรงกัน

หมายเหตุ: มุมมองเค้าโครง web ไม่ประกอบด้วยการเขียนโค้ด HTML เมื่อต้องการแปลงเอกสารที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้มุมมองเค้าโครง Web บันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจ

เค้าร่าง

ใช้มุมมองเค้าร่างเพื่อสร้างเค้าร่าง และจัดการกับข้อความได้อย่างง่ายดาย ย้ายข้อความขึ้นและลง ขยาย และยุบระดับ เปลี่ยนระดับหัวเรื่อง หรือแสดงชนิดของระดับหัวเรื่องเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณสลับจากมุมมองเค้าร่างไปยังมุมมองอื่น ระดับจะหายไป เมื่อต้องการดูระดับเค้าร่าง สลับกลับไปยังมุมมองเค้าร่าง

แบบร่าง

ใช้มุมมองแบบร่างเพื่อแก้ไข และจัดรูปแบบข้อความได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณไม่ต้องดูลักษณะที่ปรากฏเนื้อหาเมื่อพิมพ์เอกสาร

มุมมองแบบร่างแสดงการจัดรูปแบบข้อความ แต่ทำให้เค้าโครงของหน้าใช้งานได้ง่ายขึ้นเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ในมุมมองแบบร่าง องค์ประกอบของหน้าบางอย่างจะไม่ปรากฏขึ้น เช่น ขอบระหว่างหน้า หัวกระดาษและท้ายกระดาษ พื้นหลัง และรูปภาพที่ไม่ได้ตั้งค่าสไตล์การตัดข้อความเป็น แนวเดียวกับข้อความ

มุมมองแบบร่างยังช่วยให้คุณสามารถแสดงสไตล์สำหรับแต่ละย่อหน้าในพื้นที่สไตล์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ จากเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ >มุมมอง >ความกว้างของพื้นที่สไตล์

เมื่อต้องการสลับมุมมอง บนเมนูมุมมอง คลิกชื่อของมุมมองที่คุณต้องการ (แบบร่าง เค้าโค รงเว็บ เค้าร่าง เค้าโครง เหมือนพิมพ์ เค้า โครงของสมุดบันทึก เค้า โครงประกาศ หรือโฟกัส), หรือคลิกที่ไอคอนในมุมมองบนเครื่องทอนในมุมมอง เครื่องทอนมุมมองที่จะอยู่ในมุมล่างซ้ายของหน้าต่าง Word

ดูตัวเปลี่ยนแปลง

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงมุมมองอื่นที่พร้อมใช้งานในWord for Mac 2011

มุมมอง

คำอธิบาย

แบบร่าง

ใช้มุมมองแบบร่างเพื่อแก้ไข และจัดรูปแบบข้อความได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณไม่ต้องดูลักษณะที่ปรากฏเนื้อหาเมื่อพิมพ์เอกสาร

มุมมองแบบร่างแสดงการจัดรูปแบบข้อความ แต่ทำให้เค้าโครงของหน้าใช้งานได้ง่ายขึ้นเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ในมุมมองแบบร่าง องค์ประกอบของหน้าบางอย่างจะไม่ปรากฏขึ้น เช่น ขอบระหว่างหน้า หัวกระดาษและท้ายกระดาษ พื้นหลัง และรูปภาพที่ไม่ได้ตั้งค่าสไตล์การตัดข้อความเป็น แนวเดียวกับข้อความ

เค้าโครงเว็บ

ใช้มุมมองเค้าโครงเว็บเพื่อ conceptualize วิธีเนื้อหาปรากฏขึ้นเมื่อได้รับการประกาศบนเว็บ มุมมองนี้ให้มีค่าประมาณของลักษณะเนื้อหาปรากฏ ไม่ ตรงกัน

หมายเหตุ: มุมมองเค้าโครงเว็บไม่มีการเขียนโค้ด HTML เมื่อต้องการแปลงเอกสารที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้มุมมองเค้าโครงเว็บ บันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจ

เค้าร่าง

ใช้มุมมองเค้าร่างเพื่อสร้างเค้าร่าง และจัดการกับข้อความได้อย่างง่ายดาย ย้ายข้อความขึ้นและลง ขยาย และยุบระดับ เปลี่ยนระดับหัวเรื่อง หรือแสดงชนิดของระดับหัวเรื่องเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณสลับจากมุมมองเค้าร่างไปยังมุมมองอื่น ระดับจะหายไป เมื่อต้องการดูระดับเค้าร่าง สลับกลับไปยังมุมมองเค้าร่าง

เค้าโครงเหมือนพิมพ์

ใช้มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์เมื่อต้องการดูเอกสารแสดงบนหน้าที่พิมพ์ มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์เป็นมุมมองเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดเอกสารใหม่

หมายเหตุ: การสลับจากมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ไปยังมุมมองเค้าโครงประกาศอาจทำให้แก้ไขบางข้อความไม่ได้ ในกรณีนี้ ให้สลับกลับไปยังมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อความทั้งหมด

เค้าโครงสมุดบันทึก

ใช้มุมมองเค้าโครงสมุดบันทึกเพื่อจดบันทึกย่อในการประชุมหรือการบรรยาย สร้างเค้าร่างสำหรับโครงการ รวบรวมการค้นคว้าวิจัย ระเบียน และเล่นการบันทึกย่อแบบเสียง หรือเก็บรวบรวมความคิดอย่างรวดเร็ว รูปแบบเริ่มต้นสำหรับมุมมองเค้าโครงสมุดบันทึกคือ รูปแบบรายการ ถ้าคุณติดตั้ง Outlook for Mac ไว้แล้ว คุณสามารถแปลงรายการใดๆ ในเอกสารที่มีมุมมองเค้าโครงสมุดบันทึกเป็นงาน Outlook

หมายเหตุ: มุมมองเค้าโครงสมุดบันทึกมีไว้เพื่อจดบันทึกย่อ เมื่อคุณพิมพ์เอกสารที่คุณสร้างขึ้นในมุมมองเค้าโครงสมุดบันทึก ระบบจะพิมพ์เฉพาะเนื้อหา องค์ประกอบของสมุดบันทึกที่คุณเห็นในมุมมองเค้าโครงสมุดบันทึก เช่น เส้นบรรทัด วงแหวนสมุดบันทึก และแท็บจะไม่สามารถพิมพ์ได้

เค้าโครงประกาศ

ใช้มุมมองเค้าโครงประกาศเพื่อสร้างจดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว หรือรูปแบบที่สมบูรณ์ของเอกสารอื่น ๆ ประกาศมุมมองเค้าโครงมีแถบเครื่องมือมาตรฐานที่ประกอบด้วยชุดของคำสั่งที่ใช้บ่อยที่สุด และองค์ประกอบที่ใช้สำหรับรูปแบบที่สมบูรณ์ของเอกสาร ในมุมมองเค้าโครงประกาศ คุณสามารถจัดลำดับการซ้อนทับของวัตถุได้ เช่น รูปภาพ กราฟิก และกล่องข้อความ นอกจากนี้ คุณสามารถเปิดใช้งานตัวอักษรควบ ซึ่งทำให้คุณเข้าถึงฟอนต์หลายฟอนต์เพิ่มเติมได้รวดเร็ว

โฟกัส

ใช้มุมมองโฟกัสเมื่อคุณต้องการลดสิ่งรบกวนลงในขณะที่ทำงานในโหมดการอ่าน หรือโหมดการเขียน

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2011 (เวอร์ชัน 14.1 หรือก่อนหน้า) มุมมองโฟกัสจะเรียกว่ามุมมองแบบเต็มหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองแบบเต็มหน้าจอใน Mac OS X 7 (Lion) ดู ลดความยุ่งเหยิงของหน้าจอสำหรับการดูเอกสารได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: มุมมองโฟกัสจะมีเฉพาะชุดเครื่องมือการเขียนพื้นฐาน และมีไว้สำหรับการอ่านเอกสารเป็นหลัก เมื่อต้องการเข้าถึงเครื่องมือการเขียนอื่นๆ ให้สลับไปยังมุมมองอื่น เช่น มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

บันทึกย่อแบบเสียง

ดูบางส่วนของเอกสารสองฉบับในเวลาเดียวกัน

ใช้มุมมองโฟกัส

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×