สลับไปยังมุมมองที่แตกต่างกันใน PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มุมมองใน PowerPoint ที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไข พิมพ์ และส่งงานนำเสนอของคุณมีดังนี้:

 • มุมมองปกติ

 • มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

 • มุมมอง หน้าบันทึกย่อ

 • มุมมองเค้าร่าง (ในPowerPoint 2016 for Mac )

 • มุมมองการนำเสนอสไลด์

 • มุมมองผู้นำเสนอ

 • มุมมองต้นแบบ: สไลด์ เอกสารประกอบคำบรรยาย และบันทึกย่อ

คุณสามารถสลับระหว่างมุมมอง PowerPoint ในสองตำแหน่ง:

สลับมุมมองใน PowerPoint

คำบรรยายภาพ 1 ใช้เมนูมุมมอง เพื่อสลับระหว่างมุมมองใด ๆ

คำบรรยายภาพ 2 เข้าถึงสามหลักมุมมอง (ปกติ ตัวเรียง ลำดับสไลด์ หรือนำเสนอสไลด์) แถบด้านล่างของหน้าต่าง PowerPoint

มุมมองสำหรับการสร้าง หรือแก้ไขงานนำเสนอของคุณ

หลายมุมมองใน PowerPoint สามารถช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอแบบมืออาชีพ

 • มุมมองปกติ     มุมมองปกติคือ หลักแก้ไขมุมมอง ตำแหน่งที่คุณเขียน และการออกแบบงานนำเสนอของคุณ มุมมองปกติมีพื้นที่ทำงานทั้งสี่:

  พื้นที่ทำงานในมุมมองเค้าร่างและสไลด์

  คำบรรยายภาพ 1 แท็บเค้าร่าง

  คำบรรยายภาพ 2 แท็บสไลด์

  คำบรรยายภาพ 3  บานหน้าต่างสไลด์

  คำบรรยายภาพ 4  บานหน้าต่างบันทึกย่อ

  หมายเหตุ: PowerPoint 2016 for Mac ไม่มีแท็บเค้าร่าง ใช้แทน มุมมองเค้าร่าง ในPowerPoint 2016 for Mac คุณยังไม่เห็นแท็บสไลด์ มุมมองปกติได้โดยอัตโนมัติในมุมมองสไลด์

 • มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์     มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ช่วยให้คุณดูสไลด์ของคุณในฟอร์มรูปขนาดย่อ มุมมองนี้ทำให้ง่ายสำหรับคุณสามารถเรียงลำดับ และจัดระเบียบลำดับของสไลด์ของคุณ ตามที่คุณสร้างงานนำเสนอของคุณ จากนั้นยังเป็นคุณจัดเตรียมงานนำเสนอของคุณสำหรับการพิมพ์ คุณสามารถเพิ่มส่วนลงในประเภทที่ต่างกันหรือส่วนในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์เช่น และเรียงลำดับสไลด์ของคุณ

 • มุมมองหน้าบันทึกย่อ     บานหน้าต่างบันทึกย่อจะอยู่ภายใต้บานหน้าต่างสไลด์ คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อที่นำไปใช้กับสไลด์ปัจจุบัน เวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อของคุณ และการอ้างอิงไปเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกย่อเพื่อแก่ผู้ชมของคุณ หรือมีบันทึกย่อในงานนำเสนอที่คุณส่งไปยังผู้ชม หรือโพสต์บนเว็บเพจ

 • มุมมองเค้าร่าง    (ในPowerPoint 2016 for Mac ) มุมมองเค้าร่างแสดงงานนำเสนอของคุณเป็นเค้าร่างที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องและข้อความหลักจากแต่ละสไลด์ แต่ละชื่อปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยมุมมองเค้าร่าง พร้อมกับไอคอนสไลด์และหมายเลขสไลด์ การทำงานในมุมมองเค้าร่างจะมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการทำการแก้ไขส่วนกลาง ดูภาพรวมของงานนำเสนอของคุณ เปลี่ยนลำดับของสัญลักษณ์หรือสไลด์ หรือใช้การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบเท่านั้น

 • มุมมองต้นแบบ     มุมมองต้นแบบสไลด์ เอกสารประกอบคำบรรยาย จึงมี และดูบันทึกย่อ พวกเขาจะสไลด์หลักที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานนำเสนอ รวมถึงพื้นหลังสีของธีม, ฟอนต์ของธีม, เอฟเฟ็กต์ของธีม ขนาดพื้นที่ที่สำรองไว้ และตำแหน่ง ประโยชน์สำคัญเมื่อต้องการทำงานในมุมมองต้นแบบคือ ว่า บนต้นแบบสไลด์ ต้นแบบบันทึกย่อ หรือต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสไตล์สากลทุกสไลด์ หน้าบันทึกย่อ หรือเอกสารประกอบคำบรรยายที่เกี่ยวข้องกับงานนำเสนอของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับต้นแบบ ดูปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

มุมมองสำหรับการนำเสนอของคุณ

 • มุมมองการนำเสนอสไลด์     ใช้มุมมองการนำเสนอสไลด์เพื่อส่งงานนำเสนอของคุณไปยังผู้ชมของคุณ ในมุมมองนี้ สไลด์ของคุณใช้พื้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

 • มุมมองผู้นำเสนอ     มุมมองผู้นำเสนอช่วยให้คุณจัดการสไลด์ของคุณในขณะที่คุณนำเสนอ โดยการติดตามจำนวนเวลาได้ผ่านไปแล้ว สไลด์ใดเป็นถัดไป และแสดงบันทึกย่อที่คุณเท่านั้นที่สามารถมองเห็น (ขณะยัง ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกย่อการประชุมตามที่คุณนำเสนอ)

มุมมองสำหรับการเตรียม และการพิมพ์งานนำเสนอของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณสามารถบันทึกเอกสารและหมึก คุณจะต้องการจัดเตรียมงานพิมพ์ของคุณก่อนที่คุณพิมพ์ PowerPoint ให้มุมมองและการตั้งค่าเพื่อช่วยให้คุณสามารถระบุสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ (สไลด์ เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือหน้าบันทึกย่อ) และวิธีที่คุณต้องการให้งานเหล่านั้นจะพิมพ์ (เป็นสี ระดับสีเทา ขาวดำ มีเฟรม และอื่น ๆ)

 • มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์     มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ช่วยให้คุณดูสไลด์ของคุณในฟอร์มรูปขนาดย่อ มุมมองนี้ช่วยให้คุณสามารถเรียงลำดับ และจัดระเบียบลำดับของสไลด์ของคุณขณะที่คุณจัดเตรียมการพิมพ์สไลด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

 • ตัวอย่างก่อนพิมพ์     ตัวอย่างก่อนพิมพ์ช่วยให้คุณสามารถระบุการตั้งค่าสำหรับสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ทั้งเอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อ และเค้าร่าง หรือสไลด์

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการออกแบบงานนำเสนอ

จัดระเบียบสไลด์ของคุณเป็นส่วน ๆ

พิมพ์สไลด์และเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

แสดงงานนำเสนอของคุณ

ใช้มุมมองผู้นำเสนอใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×