สลับไปมาระหว่างอีเมล ปฏิทิน ติดต่อ และงานของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Outlook มีมากกว่าเพียงแค่โปรแกรมอีเมล คุณสามารถจัดการปฏิทินของคุณ ติดต่อ งาน หรือบันทึกย่อ แถบนำทาง ที่ด้านล่างของหน้าจอช่วยให้คุณสลับระหว่างฟีเจอร์ต่าง ๆ ใน Outlook เช่นอีเมล ปฏิทิน ติดต่อ (หรือบุคคล) และงาน

แถบนำทาง Outlook

เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างอีเมลและปฏิทินของคุณ เลือกปฏิทินบนแถบนำทาง เมื่อต้องการดูที่ติดต่อของคุณ เลือกบุคคล ขึ้นอยู่กับความละเอียดของหน้าจอ บางรายการบนแถบนำทางอาจถูกซ่อนไว้ ตัวอย่างเช่น บันทึกย่อ โฟลเดอร์ และทางลัดจะถูกซ่อนอยู่หลังจุดสามจุด ปุ่ม ตัวเลือกการนำทาง บนแถบนำทาง ที่ส่วนท้ายของแถบนำทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดแถบนำทาง ดูที่การเปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏบนแถบนำทาง

แสดงปฏิทิน ติดต่อ หรืองานของคุณควบคู่ไปกับอีเมลของคุณ

Outlook 2016 และ Outlook 2013 ช่วยให้คุณสามารถแสดงในปฏิทินขนาดเล็ก ติดต่อของคุณ หรือรายการงานของคุณควบคู่ไปกับอีเมลของคุณในแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการแสดงแถบรายการที่ต้องทำ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกแท็บมุมมอง จากโฟลเดอร์อีเมใด ๆ

  2. ในกลุ่มเค้าโครง เลือกแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการแสดงรายการแบบหล่นลง

    แถบรายการที่ต้องทำการเลือก
  3. คุณสามารถเลือกปฏิทินบุคคล หรืองาน เมื่อต้องการปิดใช้งานแถบรายการที่ต้องทำ เลือกปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×