สลับแป้นพิมพ์โดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังใช้ภาษากับตัวอักษรโรมัน เช่นภาษาอังกฤษหรือสเปน คุณสามารถใช้ตัวเลือกสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดเพื่อให้ตรงกับข้อความรอบข้างในไฟล์ ตัวเลือกนี้เปลี่ยนเค้าโครงของแป้นพิมพ์เป็นภาษาที่ตรงกับค่าของข้อความอยู่ถัดจากเคอร์เซอร์ ตัวอย่าง ถ้าคุณมีไฟล์ที่ประกอบด้วยการย่อหน้าทั้งในภาษาอังกฤษและสเปน และคุณย้ายเคอร์เซอร์ของคุณจากย่อหน้าเขียนในภาษาอังกฤษไปใช้เขียนในภาษาสเปน รูปแบบคีย์บอร์ดสลับจากภาษาอังกฤษเพื่อสเปน

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้ Word หรือ Outlook ตรวจหาภาษาคุณพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้นโดยอัตโนมัติ ดูเปิดใช้งานการตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณสามารถใช้ตัวเลือกสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ กับภาษาที่คุณยังไม่เคยใช้ใน Office คุณต้องเปิดใช้งานภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก จดหมาย

 3. ภายใต้เรียบเรียงข้อความ คลิกตัวเลือกการแก้ไข

 4. คลิก ขั้นสูง

 5. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บการสะกด แล้ว คลิ กการสะกดและ AutoCorrection

 3. คลิก ขั้นสูง

 4. ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ จะมองเห็นได้เฉพาะหลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกของ PowerPoint หรือตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ จะมองเห็นได้เฉพาะหลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกที่แท็บแก้ไข

 3. ภายใต้การแก้ไขข้อความ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ จะมองเห็นได้เฉพาะหลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด

ดูเพิ่มเติม

เปิดการตรวจภาษาอัตโนมัติ

เปิดใช้งานหรือเปลี่ยนภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×