สลับระหว่างโหมดการวาดและข้อความใน Microsoft OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft OneNote จะช่วยให้คุณสลับระหว่างการใช้คีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์ข้อความและการใช้ปากกาเพื่อเขียนด้วยลายมือหรือวาดบันทึกย่อด้วยการแตะปุ่มได้อย่างง่ายดาย

iPad

  1. เมื่อใดก็ ตามที่คุณเปิด หรือสร้างหน้าใน Microsoft OneNote นั้นเริ่มต้นในโหมดข้อความ เมื่อต้องการเริ่มพิมพ์ข้อความ แตะที่ใดก็ได้บนหน้า แล้ว ใช้ตัวบนหน้าจอให้พิมพ์ และจัดรูปแบบแป้นพิมพ์บันทึกย่อ

  2. เมื่อต้องการสลับไปยังรูปวาดโหมดตลอดเวลา (เช่น เมื่อต้องการวาดภาพร่างภาพตรงกลางของบันทึกย่อพิมพ์), แตะแท็บวาด เลือกปากกา สี และความหนาของเส้นที่คุณต้อง และย้ายนิ้วหรือสไตลัสของคุณไว้เหนือหน้านั้นเพื่อวาด หรือเขียน

  3. เมื่อต้องการออกจากโหมดรูปวาด และกลับไปยังรายการข้อความ แตะปุ่มโหมดข้อความ บนแท็บวาด จากนั้น แตะที่ใดก็ได้บนหน้าเพื่อแสดงคีย์บอร์ดบนหน้าจออีกครั้ง

iPhone

ฟีเจอร์นี้ยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้ Microsoft OneNote บน iPhone

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×