สลับระหว่างโหมดการวาดและข้อความใน Microsoft OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft OneNote จะช่วยให้คุณสลับระหว่างการใช้คีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์ข้อความและการใช้ปากกาเพื่อเขียนด้วยลายมือหรือวาดบันทึกย่อด้วยการแตะปุ่มได้อย่างง่ายดาย

iPad

  1. เมื่อคุณเปิดหรือสร้างหน้าใหม่ใน Microsoft OneNote จะเริ่มในโหมดข้อความ เมื่อต้องการเริ่มพิมพ์ข้อความ ให้แตะหน้าจอที่ใดก็ได้บนหน้า แล้วใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์บันทึกย่อ

  2. เมื่อต้องการสลับไปยังโหมดการวาดได้ตลอดเวลา (ตัวอย่างเช่น เพื่อวาดภาพร่างตรงกลางของบันทึกย่อที่พิมพ์) ให้แตะแท็บ วาด เลือกปากกา สี และความหนาของเส้นที่คุณต้องการ จากบ้าน เลื่อนนิ้วหรือสไตลัสของคุณบนหน้าเพื่อวาดหรือเขียนบันทึกย่อ

  3. เมื่อต้องการออกจากโหมดการวาดและกลับไปยังรายการข้อความ ให้แตะปุ่ม โหมดข้อความ บนแท็บ วาด แล้วแตะที่ใดก็ได้บนหน้าเพื่อแสดงคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

iPhone

ฟีเจอร์นี้ยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้ Microsoft OneNote บน iPhone

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×