สลับระหว่างแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนและแบบกลุ่มในแผนภูมิ Power Map

เมื่อคุณเปิด Power Map สำหรับชุดข้อมูลใหม่ Power Map จะตรวจหาข้อมูลภูมิศาสตร์ในข้อมูลของคุณ และลงจุดข้อมูลแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มตามค่าเริ่มต้น

ตัวอย่างของแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม
คอลัมน์แบบกลุ่ม
ตัวอย่างของแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน
ข้อมูลเดียวกันที่แสดงเป็นคอลัมน์แบบเรียงซ้อน

สลับระหว่างคอลัมน์แบบกลุ่มและแบบเรียงซ้อน

 1. คลิก หน้าแรก > บานหน้าต่างชั้น

  ปุ่ม บานหน้าต่างชั้น บนแท็บ หน้าแรก ของ Power Map

 2. บนแท็บ รายการเขตข้อมูล ให้คลิก คอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือ คอลัมน์แบบกลุ่ม

  ไอคอน พื้นที่แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม บนแท็บ รายการเขตข้อมูล

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถลากเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในกล่อง ความสูง หรือ ประเภท หรือเลือกเขตข้อมูล และ Power Map จะวางเขตข้อมูลของคุณลงในกล่องที่เหมาะสม

  • ถ้าคุณลากเฉพาะเขตข้อมูลลงในกล่อง ประเภท และปล่อยให้กล่อง ความสูง ว่างไว้ Power Map จะเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันลงในกล่อง ความสูง โดยอัตโนมัติ และวาดแผนภูมิที่แสดงจำนวนประเภทแต่ละประเภท

  • คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคอลัมน์ได้อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์แบบเรียงซ้อนและแบบกลุ่ม

ใช้คอลัมน์แบบเรียงซ้อนเมื่อคุณมีชุดข้อมูลหลายชุด และคุณต้องการเน้นผลรวมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการลงจุดข้อมูลบัตรการแสดงชนิดต่างๆ ทั้งหมด (รอบเช้า รอบเย็น ราคาเต็ม ลดราคา สมาชิก บุคคลทั่วไป) ตามรหัสไปรษณีย์

ใช้คอลัมน์แบบกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างทั้งประเภทและชุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรายการต่างๆ เช่น เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ตามการแบ่งกลุ่มลูกค้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×