สลับระหว่างหลายชุดของค่าโดยใช้สถานการณ์สมมติ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สถานการณ์สมมติคือ ชุดของค่าที่ Excel จะบันทึก และสามารถแทนที่โดยอัตโนมัติบนแผ่นงานของคุณ คุณสามารถสร้าง และบันทึกกลุ่มของค่าแตกต่างกันเป็นสถานการณ์สมมติแล้ว สลับไปมาระหว่างสถานการณ์สมมติเหล่านี้เพื่อดูผลลัพธ์แตกต่างกัน

ถ้าผู้ใช้หลายคนมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการใช้ในสถานการณ์สมมติ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลในเวิร์กบุ๊กที่แยกต่างหาก นั้นแล้ว ผสานสถานการณ์สมมติจากเวิร์กบุ๊กแตกต่างกันอย่างใดอย่างหนึ่ง

หลังจากที่คุณมีสถานการณ์สมมติทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้อง คุณสามารถสร้างรายงานสรุปสถานการณ์สมมติที่รวมข้อมูลจากสถานการณ์สมมติทั้งหมด

สถานการณ์สมมติจะถูกจัดการโดยตัวช่วยสร้างตัวจัดการสถานการณ์สมมติจากกลุ่มการวิเคราะห์แบบ What-Ifบนแท็บข้อมูล

มีสามประเภทของเครื่องมือการวิเคราะห์แบบ What-If ที่มาพร้อมกับ Excel:สถานการณ์สมมติตารางข้อมูลและการค้นหาค่าเป้าหมาย สถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลใช้ชุดของค่าป้อนเข้าและ project ไปข้างหน้าเพื่อกำหนดผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ค้นหาค่าเป้าหมายแตกต่างจากสถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลที่จะใช้ผลลัพธ์และโครงการย้อนกลับเพื่อกำหนดค่าสำหรับการป้อนค่าที่และสร้างผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

สถานการณ์สมมติแต่ละสามารถรองรับค่าตัวแปรได้ถึง 32 ถ้าคุณต้องการวิเคราะห์ 32 มากกว่าค่า และค่าตัวแทนตัวแปรหนึ่ง หรือสองเท่านั้น คุณสามารถใช้ตารางข้อมูล แม้ว่าคุณจะถูกจำกัดเพียงหนึ่ง หรือสองตัวแปร (สแควร์สำหรับเซลล์ป้อนเข้าแถว) และสำหรับเซลล์ป้อนเข้าคอลัมน์ ตารางข้อมูลสามารถรวมข้าแตกต่างกันค่าตัวแปร ตามที่คุณต้องการ สถานการณ์สมมติได้สูงสุดของค่าแตกต่างกัน 32 แต่คุณสามารถสร้างสถานการณ์สมมติมาก ตามที่คุณต้องการ

นอกเหนือจากเครื่องมือเหล่านี้สาม คุณสามารถติดตั้ง add-in ที่ช่วยให้คุณทำการวิเคราะห์แบบ What-If เช่นในadd-in ของ Solverได้ Solver add-in นี้คล้ายกับการค้นหาค่าเป้าหมาย แต่สามารถให้เหมาะสมกับตัวแปรเพิ่มเติม คุณยังสามารถสร้างคาดการณ์ได้ โดยใช้จุดจับเติมและคำสั่งต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วใน Excel สำหรับตัวแบบขั้นสูงยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ในAnalysis ToolPak add-in ใน

สมมติว่า คุณต้องการสร้างงบประมาณ แต่ไม่แน่ใจว่าของรายได้ของคุณ คุณสามารถกำหนดค่าที่เป็นไปได้ที่แตกต่างกันสำหรับรายได้ และสลับไปมาระหว่างสถานการณ์สมมติการดำเนินการวิเคราะห์แบบ what-if แล้ว โดยใช้สถานการณ์สมมติ

ตัวอย่าง สมมติว่า สถานการณ์งบประมาณกรณีของคุณที่แย่ที่สุดคือ รายได้รวมของจำนวนเป็น 50000 ดอลลาร์ และต้นทุนของสินค้าที่ขายของ $13,200 ออกจาก $36,800 ในกำไรขั้นต้น เมื่อต้องการกำหนดชุดของค่านี้เป็นสถานการณ์ คุณขั้นแรกใส่ค่าในเวิร์กชีต ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติ - การตั้งค่าสถานการณ์กับเซลล์เปลี่ยนและผลลัพธ์

เปลี่ยนเซลล์มีค่าที่คุณพิมพ์ใน ในขณะที่เซลล์ผลลัพธ์ประกอบด้วยสูตรที่จะขึ้นอยู่กับเซลล์เปลี่ยน (ในภาพประกอบนี้ เซลล์ B4 มีสูตร= B2 B3)

นอกจากนี้คุณแล้วใช้กล่องโต้ตอบตัวจัดการสถานการณ์สมมติการบันทึกค่าเหล่านี้เป็นสถานการณ์ ไปการวิเคราะห์แบบ What-If > > > ตัวจัดการสถานการณ์สมมติเพิ่มแท็บข้อมูล

รับไปยังตัวจัดการสถานการณ์สมมติจาก Forecast > ข้อมูลได้อย่างไร การวิเคราะห์แบบ What-if

ตัวช่วยสร้างตัวจัดการสถานการณ์สมมติ

ในกล่องโต้ตอบชื่อสถานการณ์สมมติชื่อสถานการณ์สมมติกรณีที่แย่ที่สุด และระบุว่า เซลล์ B2 และ B3 คือ ค่าที่เปลี่ยนแปลงระหว่างสถานการณ์สมมติ ถ้าคุณได้เลือกเปลี่ยนเซลล์บนแผ่นงานของคุณก่อนที่จะเพิ่มสถานการณ์ ตัวจัดการสถานการณ์สมมติจะแทรกเซลล์ที่ให้คุณโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้น คุณสามารถพิมพ์ด้วยตนเอง หรือใช้กล่องโต้ตอบเลือกเซลล์ทางด้านขวาของกล่องโต้ตอบเปลี่ยนเซลล์

ตั้งค่าสถานการณ์กรณีแย่ที่สุด

หมายเหตุ: แม้ว่าตัวอย่างนี้ประกอบด้วยสอง เปลี่ยนเซลล์ (B2 และ B3), สถานการณ์สามารถประกอบด้วยได้ถึง 32 เซลล์

ป้องกัน– คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีสถานการณ์สมมติของคุณ เพื่อให้การป้องกันใน ส่วนตรวจสอบตัวเลือกที่คุณต้องการ หรือยกเลิกถ้าคุณไม่ต้องการป้องกันใด ๆ ได้

  • เลือกป้องกันการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการแก้ไขสถานการณ์นี้เมื่อมีป้องกันแผ่นงาน

  • เลือกซ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้แสดงสถานการณ์นี้เมื่อมีป้องกันแผ่นงาน

หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้นำไปใช้เฉพาะกับแผ่นงานที่ได้รับการป้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันแผ่นงาน ดูป้องกันแผ่นงาน

ขณะนี้ สมมติว่า สถานการณ์สมมติงบประมาณกรณีที่ดีที่สุดของคุณเป็นรายได้รวมของ $150000 และต้นทุนของสินค้าที่ขายของ $26000 ออกจาก $124,000 ในกำไรขั้นต้น เมื่อต้องการกำหนดชุดของค่านี้เป็นสถานการณ์ คุณสร้างสถานการณ์อื่น ชื่อกรณีที่ดีที่สุด และใส่ค่าต่าง ๆ สำหรับเซลล์ B2 (150000) และเซลล์ B3 (26000) เนื่องจากกำไรขั้นต้น (เซลล์ B4) เป็นสูตร -ความแตกต่างระหว่างรายได้ (B2) และต้นทุน (B3) - คุณไม่เปลี่ยนเซลล์ B4 สำหรับสถานการณ์สมมติกรณีที่ดีที่สุด

สลับไปมาระหว่างสถานการณ์สมมติ

หลังจากที่คุณบันทึกสถานการณ์ พร้อมใช้งานในรายการของสถานการณ์สมมติที่คุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์แบบ what-if ของคุณ กำหนดค่าในภาพประกอบก่อนหน้า ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงสถานการณ์กรณีที่ดีที่สุด จะเปลี่ยนค่าในแผ่นงานให้คล้ายกับภาพประกอบต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติกรณีที่ดีที่สุด

อาจมีบางครั้งเมื่อคุณมีข้อมูลทั้งหมดในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กที่จำเป็นต้องสร้างสถานการณ์สมมติทั้งหมดที่คุณต้องการพิจารณาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลอื่น ตัวอย่าง สมมติว่า คุณกำลังพยายามสร้างงบประมาณบริษัท คุณอาจรวบรวมสถานการณ์สมมติจากแผนก เช่นยอดขาย ค่าจ้าง ผลิต ตลาด และ กฎหมาย เนื่องจากแต่ละรายการของแหล่งข้อมูลเหล่านี้มีข้อมูลที่แตกต่างกันไปใช้ในการสร้างงบประมาณ

คุณสามารถรวบรวมสถานการณ์สมมติเหล่านี้ลงในแผ่นงานหนึ่ง โดยใช้คำสั่งผสาน แหล่งข้อมูลแต่ละสามารถใส่มาก หรือน้อยเปลี่ยนค่าในเซลล์ ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่าง คุณอาจต้องแต่ละแผนกไอทีเพื่อใส่ค่าใช้จ่ายที่วางแผน แต่ต้องการวางแผนรายได้จากกี่เท่านั้น

เมื่อคุณเลือกที่จะผสาน ตัวจัดการสถานการณ์สมมติจะโหลดในตัวช่วยสร้างการผสานสถานการณ์ซึ่งจะแสดงรายการทั้งหมดของเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่ ตลอดจนเวิร์กบุ๊กอื่นใด ๆ ที่คุณอาจเปิดในเวลาที่แสดงรายการ ตัวช่วยสร้างจะบอกวิธีหลายสถานการณ์ที่คุณมีในแต่ละเวิร์กชีตต้นฉบับที่คุณเลือก

กล่องโต้ตอบสถานการณ์สมมติผสาน

เมื่อคุณได้รวบรวมสถานการณ์ต่าง ๆ จากแหล่งต่าง ๆ คุณควรใช้โครงสร้างเซลล์เดียวกันในแต่ละเวิร์กบุ๊ก ตัวอย่างเช่น รายได้อาจเสมอไปในเซลล์ B2 และรายจ่ายอาจไปที่ในเซลล์ B3 เสมอ ถ้าคุณใช้โครงสร้างที่แตกต่างกันสำหรับสถานการณ์สมมติจากแหล่งต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องยากการผสานผลลัพธ์

เคล็ดลับ: ให้พิจารณาก่อน สร้างสถานการณ์ตัวคุณเอง และส่งเพื่อนร่วมงานของคุณแล้ว สำเนาของเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยสถานการณ์สมมตินั้น จะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ทั้งหมดสถานการณ์สมมติถูกกำหนดโครงสร้างแบบเดียวกัน

เมื่อต้องการเปรียบเทียบสถานการณ์ คุณสามารถสร้างรายงานที่สรุปข้อมูลเหล่านั้นบนหน้าเดียวกัน รายงานสามารถรายการสถานการณ์สมมติเคียงข้างกัน หรือนำเสนอเหล่านั้นในแบบรายงาน PivotTable

กล่องโต้ตอบสรุปสถานการณ์สมมติ

รายงานสรุปสถานการณ์สมมติโดยยึดตามสถานการณ์สองตัวอย่างก่อนหน้านี้จะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติสรุปที่ มีการอ้างอิงเซลล์

คุณจะสังเกตเห็นว่า Excel มีเพิ่มระดับการจัดกลุ่มโดยอัตโนมัติสำหรับคุณ ซึ่งจะขยาย และยุบมุมมอง ตามที่คุณคลิกตัวเลือกอื่น

หมายเหตุปรากฏที่ส่วนท้ายของรายงานสรุปที่อธิบายว่า คอลัมน์ค่าปัจจุบันที่แสดงถึงค่าของการเปลี่ยนเซลล์ในเวลาที่สร้างรายงานสรุปสถานการณ์สมมติ และว่า เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับสถานการณ์สมมติแต่ละรายการจะถูกเน้นเป็นสีเทา

หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้น รายงานสรุปใช้การอ้างอิงเซลล์เพื่อระบุเปลี่ยนเซลล์และเซลล์ผลลัพธ์ ถ้าคุณได้สร้างช่วงที่มีชื่อสำหรับเซลล์ก่อนที่คุณเรียกใช้รายงานสรุป รายงานจะประกอบด้วยชื่อแทนที่เป็นการอ้างอิงเซลล์

  • สถานการณ์สมมติรายงานไม่คำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเปลี่ยนค่าของสถานการณ์สมมติ เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่แสดงขึ้นในรายงานสรุปที่มีอยู่ แต่จะแสดงขึ้นถ้าคุณสร้างรายงานสรุปใหม่

  • คุณไม่จำเป็นเซลล์ผลลัพธ์เพื่อสร้างรายงานสรุปสถานการณ์สมมติ แต่คุณต้องใช้สำหรับสถานการณ์สมมติรายงาน PivotTable

สถานการณ์สมมติสรุปกับช่วงที่มีการตั้งชื่อ
สถานการณ์สมมติกับช่วงที่มีชื่อ

สถานการณ์สมมติรายงาน PivotTable

สถานการณ์สมมติรายงาน PivotTable

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ตารางข้อมูล

การค้นหาเป้าหมาย

การทำความรู้จักกับการวิเคราะห์แบบ What-If

ระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยใช้ Solver

ใช้ Analysis ToolPak เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel สำหรับ Windows

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Mac

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×