Office

สลับระหว่างชุดของค่าต่างๆโดยใช้สถานการณ์สมมติ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สถานการณ์สมมติคือชุดของค่าที่ Excel บันทึกและสามารถแทนที่ในเวิร์กชีตของคุณได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างและบันทึกกลุ่มที่แตกต่างกันของค่าเป็นสถานการณ์แล้วสลับไปมาระหว่างสถานการณ์เหล่านี้เพื่อดูผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

ถ้าบุคคลหลายคนมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการใช้ในสถานการณ์คุณสามารถรวบรวมข้อมูลในเวิร์กบุ๊กที่แยกจากกันได้แล้วผสานสถานการณ์จากเวิร์กบุ๊กที่แตกต่างกันลงในเวิร์กบุ๊กอื่น

หลังจากที่คุณมีสถานการณ์สมมติทั้งหมดที่คุณต้องการคุณสามารถสร้างรายงานสรุปสถานการณ์สมมติที่รวมข้อมูลจากสถานการณ์ทั้งหมดได้

สถานการณ์สมมติจะได้รับการจัดการด้วยตัวช่วยสร้างตัวจัดการสถานการณ์สมมติจากกลุ่มการวิเคราะห์สิ่งที่อยู่บนแท็บข้อมูล

มีสามชนิดของเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มาพร้อมกับ Excel:สถานการณ์สมมติตารางข้อมูลและการค้นหาเป้าหมาย สถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลจะใช้ชุดของค่าที่ป้อนเข้าและโครงการไปข้างหน้าเพื่อระบุผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ เป้าหมายของการค้นหาที่แตกต่างจากตารางและตารางข้อมูลที่จะใช้ผลลัพธ์และโครงการย้อนหลังเพื่อกำหนดค่าการป้อนข้อมูลที่เป็นไปได้ที่สร้างผลลัพธ์นั้น

แต่ละสถานการณ์สามารถรองรับค่าตัวแปรได้สูงสุด๓๒ ถ้าคุณต้องการวิเคราะห์ค่ามากกว่า๓๒และค่าแสดงถึงตัวแปรเพียงตัวเดียวหรือสองตัวแปรคุณสามารถใช้ตารางข้อมูลได้ แม้ว่าจะถูกจำกัดเพียงหนึ่งหรือสองตัวแปร (หนึ่งสำหรับเซลล์การป้อนข้อมูลแถวและหนึ่งสำหรับเซลล์ที่ใช้สำหรับการป้อนค่าคอลัมน์) ตารางข้อมูลจะสามารถใส่ค่าตัวแปรที่แตกต่างกันมากเท่าที่คุณต้องการได้ สถานการณ์สมมติอาจมีค่าที่แตกต่างกันมากที่สุด๓๒แต่คุณสามารถสร้างได้หลายสถานการณ์เท่าที่คุณต้องการ

นอกจากเครื่องมือสามรายการเหล่านี้แล้วคุณยังสามารถติดตั้ง add-in ที่จะช่วยให้คุณทำการวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้เช่นadd-in ของ Solver add-in ของ Solver จะคล้ายกับการค้นหาเป้าหมายแต่สามารถรองรับตัวแปรเพิ่มเติมได้ คุณยังสามารถสร้างการคาดการณ์ได้โดยใช้จุดจับเติมและคำสั่งต่างๆที่มีอยู่แล้วภายใน Excel สำหรับรูปแบบขั้นสูง คุณสามารถใช้ Analysis ToolPak Add-in

สมมติว่าคุณต้องการสร้างงบประมาณแต่ไม่แน่ใจว่ารายได้ของคุณ โดยการใช้สถานการณ์คุณสามารถกำหนดค่าที่เป็นไปได้ที่แตกต่างกันสำหรับรายได้แล้วสลับไปมาระหว่างสถานการณ์สมมติเพื่อดำเนินการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าสถานการณ์งบประมาณกรณีที่แย่ที่สุดของคุณคือรายได้รวมของ $๕๐,๐๐๐และต้นทุนของสินค้าที่ขายจาก $๑๓,๒๐๐ให้ออกจาก $๓๖,๘๐๐ในกำไรขั้นต้น เมื่อต้องการกำหนดชุดของค่านี้เป็นสถานการณ์สมมติก่อนอื่นคุณจะใส่ค่าในเวิร์กชีตเป็นอันดับแรกดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติ-การตั้งค่าสถานการณ์สมมติที่มีการเปลี่ยนแปลงและเซลล์ผลลัพธ์

เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงมีค่าที่คุณพิมพ์ในขณะที่เซลล์ผลลัพธ์มีสูตรที่ยึดตามเซลล์ที่เปลี่ยนแปลง (ในเซลล์ภาพประกอบนี้ B4 มีสูตร= B2-B3)

จากนั้นคุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบตัวจัดการสถานการณ์สมมติเพื่อบันทึกค่าเหล่านี้เป็นสถานการณ์สมมติ ไปที่แท็บข้อมูล > ตัวจัดการสถานการณ์สมมติ > การวิเคราะห์สิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม

เข้าถึงตัวจัดการสถานการณ์สมมติจากการคาดการณ์ > ข้อมูล การวิเคราะห์แบบ If

ตัวช่วยสร้างจัดการสถานการณ์สมมติ

ในกล่องโต้ตอบชื่อสถานการณ์สมมติชื่อสถานการณ์ที่แย่ที่สุดและระบุเซลล์ B2 และ B3 คือค่าที่เปลี่ยนแปลงระหว่างสถานการณ์ ถ้าคุณเลือกการเปลี่ยนเซลล์บนเวิร์กชีตของคุณก่อนที่จะเพิ่มสถานการณ์สมมติตัวจัดการสถานการณ์สมมติจะแทรกเซลล์ให้คุณโดยอัตโนมัติมิฉะนั้นคุณสามารถพิมพ์เซลล์ด้วยมือหรือใช้กล่องโต้ตอบการเลือกเซลล์ทางด้านขวาของกล่องโต้ตอบการเปลี่ยนเซลล์

ตั้งค่าสถานการณ์สมมติกรณีที่แย่ที่สุด

หมายเหตุ: แม้ว่าตัวอย่างนี้มีเพียงสองเซลล์ที่เปลี่ยนแปลง (B2 และ B3) สถานการณ์สมมติสามารถมีเซลล์ได้สูงสุดถึง๓๒

การป้องกัน-คุณยังสามารถป้องกันสถานการณ์ของคุณได้ดังนั้นในส่วนการป้องกันให้ตรวจสอบตัวเลือกที่คุณต้องการหรือยกเลิกการเลือกถ้าคุณไม่ต้องการการป้องกัน

  • เลือกป้องกันการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการแก้ไขสถานการณ์สมมติเมื่อเวิร์กชีตได้รับการป้องกัน

  • เลือกซ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้แสดงสถานการณ์สมมติเมื่อเวิร์กชีตได้รับการป้องกัน

หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะนำไปใช้กับเวิร์กชีตที่มีการป้องกันเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กชีตที่ได้รับการป้องกันให้ดูที่ป้องกันเวิร์กชีต

ในตอนนี้สมมติว่าสถานการณ์งบประมาณกรณีที่ดีที่สุดของคุณเป็นรายได้รวมของ $๑๕๐,๐๐๐และต้นทุนของสินค้าที่ขายจาก $๒๖,๐๐๐ให้ออกจาก $๑๒๔,๐๐๐ในกำไรขั้นต้น เมื่อต้องการกำหนดชุดของค่านี้เป็นสถานการณ์สมมติให้คุณสร้างสถานการณ์สมมติอื่นให้ตั้งชื่อกรณีที่ดีที่สุดและใส่ค่าที่แตกต่างกันสำหรับเซลล์ B2 (๑๕๐,๐๐๐) และเซลล์ B3 (๒๖,๐๐๐) เนื่องจากกำไรขั้นต้น (เซลล์ B4) เป็นสูตร-ความแตกต่างระหว่างรายได้ (B2) และค่าใช้จ่าย (B3)-คุณไม่เปลี่ยนเซลล์ B4 สำหรับสถานการณ์สมมติกรณีที่ดีที่สุด

สลับระหว่างสถานการณ์สมมติ

หลังจากที่คุณบันทึกสถานการณ์สมมติข้อมูลจะพร้อมใช้งานในรายการสถานการณ์ที่คุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์สิ่งที่คุณต้องการได้ กำหนดค่าในภาพประกอบก่อนหน้านี้ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงสถานการณ์สมมติกรณีที่ดีที่สุดค่าในเวิร์กชีตจะเปลี่ยนเป็นภาพประกอบต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติกรณีที่ดีที่สุด

อาจมีบางครั้งที่คุณมีข้อมูลทั้งหมดในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กเดียวที่จำเป็นในการสร้างสถานการณ์ทั้งหมดที่คุณต้องการพิจารณา อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์สมมติจากแหล่งข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณกำลังพยายามสร้างงบประมาณบริษัท คุณอาจรวบรวมสถานการณ์ต่างๆจากแผนกต่างๆเช่นยอดขายค่าจ้างการผลิตการตลาดและกฎหมายเนื่องจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้แต่ละแหล่งมีข้อมูลที่แตกต่างกันที่จะใช้ในการสร้างงบประมาณ

คุณสามารถรวบรวมสถานการณ์เหล่านี้ลงในเวิร์กชีตเดียวได้โดยใช้คำสั่งผสาน แหล่งข้อมูลแต่ละรายการสามารถใส่ค่าของเซลล์ได้มากหรือน้อยเท่าที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการแต่ละแผนกในการจัดหาการคาดการณ์รายจ่ายแต่ต้องมีการคาดการณ์รายได้จากไม่กี่รายการเท่านั้น

เมื่อคุณเลือกที่จะผสานตัวจัดการสถานการณ์สมมติจะโหลดตัวช่วยสร้างสถานการณ์สมมติผสานซึ่งจะแสดงรายการเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่รวมถึงการแสดงรายการเวิร์กบุ๊กอื่นๆที่คุณอาจเปิดในขณะนั้น ตัวช่วยสร้างจะบอกจำนวนสถานการณ์ที่คุณมีในเวิร์กชีตแต่ละแผ่นงานที่คุณเลือก

กล่องโต้ตอบผสานสถานการณ์สมมติ

เมื่อคุณรวบรวมสถานการณ์ต่างๆจากแหล่งข้อมูลต่างๆคุณควรใช้โครงสร้างเซลล์เดียวกันในแต่ละเวิร์กบุ๊ก ตัวอย่างเช่นรายได้อาจไปในเซลล์ B2 และค่าส่งจ่ายเสมออาจไปในเซลล์ B3 ถ้าคุณใช้โครงสร้างที่แตกต่างกันสำหรับสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆอาจเป็นเรื่องยากที่จะผสานผลลัพธ์

เคล็ดลับ: พิจารณาก่อนที่จะสร้างสถานการณ์สมมติด้วยตัวคุณเองแล้วส่งสำเนาของเวิร์กบุ๊กที่มีสถานการณ์สมมตินั้นก่อน การทำเช่นนี้ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานการณ์ทั้งหมดได้รับการจัดโครงสร้างด้วยวิธีเดียวกัน

เมื่อต้องการเปรียบเทียบหลายสถานการณ์คุณสามารถสร้างรายงานที่สรุปข้อมูลเหล่านั้นบนหน้าเดียวกันได้ รายงานสามารถแสดงสถานการณ์สมมติแบบเคียงข้างกันหรือนำเสนอในรายงาน PivotTable ได้

กล่องโต้ตอบสรุปสถานการณ์สมมติ

รายงานสรุปสถานการณ์สมมติที่ยึดตามสถานการณ์สมมติตัวอย่างที่สองก่อนหน้านี้จะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

สรุปสถานการณ์สมมติที่มีการอ้างอิงเซลล์

คุณจะสังเกตเห็นว่า Excel ได้เพิ่มระดับการจัดกลุ่มให้คุณโดยอัตโนมัติซึ่งจะขยายและยุบมุมมองในขณะที่คุณคลิกตัวเลือกที่แตกต่างกัน

บันทึกย่อจะปรากฏขึ้นที่ส่วนท้ายของรายงานสรุปที่อธิบายว่าคอลัมน์ค่าปัจจุบันแสดงค่าของการเปลี่ยนเซลล์ในเวลาที่รายงานสรุปสถานการณ์สมมติถูกสร้างขึ้นและเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับแต่ละสถานการณ์จะถูกเน้นเป็นสีเทา

หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้นรายงานสรุปจะใช้การอ้างอิงเซลล์เพื่อระบุเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเซลล์ผลลัพธ์ ถ้าคุณสร้างช่วงที่มีชื่อสำหรับเซลล์ก่อนที่คุณจะเรียกใช้รายงานสรุปรายงานจะมีชื่อแทนการอ้างอิงเซลล์

  • รายงานสถานการณ์สมมติจะไม่คำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเปลี่ยนค่าของสถานการณ์สมมติการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่แสดงในรายงานสรุปที่มีอยู่แต่จะแสดงขึ้นถ้าคุณสร้างรายงานสรุปใหม่

  • คุณไม่จำเป็นต้องใช้เซลล์ผลลัพธ์ในการสร้างรายงานสรุปสถานการณ์สมมติแต่คุณจำเป็นต้องใช้เซลล์สำหรับรายงาน PivotTable ของสถานการณ์สมมติ

สรุปสถานการณ์สมมติที่มีช่วงที่มีชื่อ

รายงาน PivotTable สถานการณ์สมมติ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ตารางข้อมูล

การค้นหาเป้าหมาย

การทำความรู้จักกับการวิเคราะห์แบบ What-If

ระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยใช้ Solver

ใช้ Analysis ToolPak เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel สำหรับ Windows

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Mac

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×