สลับระหว่างคอลัมน์แบบเรียงซ้อน และแบบกลุ่มในแผนภูมิแผนที่สามมิติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเปิดแผนที่สามมิติสำหรับชุดข้อมูลใหม่ นั้นตรวจพบการ geography ในข้อมูลของคุณ และการลงจุดเป็นแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มตามค่าเริ่มต้น

ตัวอย่างของแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม
คอลัมน์แบบกลุ่ม
ตัวอย่างของแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน
ข้อมูลเดียวกันที่แสดงเป็นคอลัมน์แบบเรียงซ้อน

สลับระหว่างคอลัมน์แบบกลุ่มและแบบเรียงซ้อน

 1. คลิก หน้าแรก > บานหน้าต่างชั้น

  ปุ่ม บานหน้าต่างชั้น บนแท็บ หน้าแรก ของ Power Map

 2. ในบานหน้าต่างชั้น แท็บ สำหรับชั้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิกคอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือคอลัมน์แบบกลุ่ม

  เลือกแบบเรียงซ้อนหรือแบบกลุ่ม

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถลากเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในกล่องความสูง หรือประเภท หรือเลือกเขตข้อมูล และแผนที่สามมิติวางเขตข้อมูลของคุณในกล่องที่เหมาะสม

  • ถ้าคุณลากเขตข้อมูลเท่านั้นลงในกล่องประเภท ให้ปล่อยการกล่องความสูงของ แผนที่สามมิติ เปล่าโดยอัตโนมัติ เพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันให้ความสูง และวาดแผนภูมิที่แสดงการนับจำนวนของแต่ละประเภท

  • คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคอลัมน์ได้อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์แบบเรียงซ้อนและแบบกลุ่ม

ใช้คอลัมน์แบบเรียงซ้อนเมื่อคุณมีชุดข้อมูลหลายชุด และคุณต้องการเน้นผลรวม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการลงจุดต่าง ๆ ตั๋วแสดง (วันช่วงเย็นราคาทั้งหมดส่วนลดสมาชิกผู้) ทั้งหมดตามรหัสไปรษณีย์

ใช้คอลัมน์แบบกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเภทและข้อมูลทั้งชุด ตัวอย่าง ถ้าคุณมีรายการเช่นเห็นด้วยอย่างยิ่งAgreeปานกลางDisagreeและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งตามส่วนของลูกค้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×