สลับระหว่างการอ้างอิงสัมพัทธ์ การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ และการอ้างอิงแบบผสม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น การอ้างอิงเซลล์เป็นแบบสัมพัทธ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณอ้างถึงเซลล์ A2 จากเซลล์ C2 คุณกำลังจะอ้างถึงเซลล์ที่อยู่สองคอลัมน์ด้านซ้าย (C ลบ A), และ ในแถวเดียวกัน (2) สูตรที่ประกอบด้วยการอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์เปลี่ยน ตามที่คุณคัดลอกจากเซลล์หนึ่งไปยังอีก

เป็นตัวอย่าง ถ้าคุณคัดลอกสูตร= A2 + B2จากเซลล์ C2 ไป D2 สูตรใน D2 ปรับไปทางขวาทีละคอลัมน์ นั้นกลายเป็น= B2 + C2 ถ้าคุณต้องการรักษาการอ้างอิงเซลล์ต้นฉบับในตัวอย่างนี้เมื่อคุณคัดลอก คุณทำการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ โดยก่อนหน้าคอลัมน์ (A และ B) และแถว (2) ด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ ($) แล้ว เมื่อคุณคัดลอกสูตร= $A$ 2 + $B$ 2จาก C2 เพื่อ D2 สูตรยังคงต้องตรงกัน

ในบางกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก คุณอาจต้องการทำการอ้างอิงเซลล์แบบ "ผสม" โดยใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไว้หน้าค่าคอลัมน์หรือแถวเพื่อ "ล็อก" คอลัมน์หรือแถว (ตัวอย่างเช่น $A2 หรือ B$3) เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของการอ้างอิงเซลล์ ให้ทำดังนี้

  1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรเก็บอยู่

  2. ในแถบสูตร รูปปุ่ม เลือกการอ้างอิงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  3. กด F4 เพื่อสลับระหว่างชนิดของการอ้างอิง

    ตารางต่อไปนี้สรุปวิธีที่ชนิดการอ้างอิงปรับปรุงถ้าสูตรที่มีการอ้างอิงถูกคัดลอกลงมาด้านล่างสองเซลล์และไปทางขวาสองเซลล์

เมื่อสูตรที่กำลังถูกคัดลอกเป็น

ถ้าการอ้างอิงเป็น

การอ้างอิงจะเปลี่ยนเป็น

สูตรกำลังถูกคัดลอกจาก A1 ไปยังสองเซลล์ที่อยู่ถัดลงไปและไปทางขวา

$A$1 (คอลัมน์แบบสัมบูรณ์และแถวแบบสัมบูรณ์)

$A$1 (การอ้างอิงเป็นแบบสัมบูรณ์)

A$1 (คอลัมน์แบบสัมพัทธ์และแถวแบบสัมบูรณ์)

C$1 (การอ้างอิงคือแบบผสม)

$A1 (คอลัมน์แบบสัมบูรณ์และแถวแบบสัมพัทธ์)

$A3 (การอ้างอิงเป็นแบบผสม)

A1 (คอลัมน์แบบสัมพัทธ์และแถวแบบสัมพัทธ์)

C3 (การอ้างอิงเป็นแบบสัมพัทธ์)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×