สลับประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารีเอกสารจากใหม่ หรือแบบคลาสสิก

สลับประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารีเอกสารจากใหม่ หรือแบบคลาสสิก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณอาจสังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไลบรารีเอกสารและรายการของคุณ ประสบการณ์การใช้งานนี้ใหม่จะเร็ว มีฟีเจอร์โทรศัพท์และแท็บเล็ตเพิ่มเติม และการนำทางที่ง่าย ไลบรารีเอกสาร หรือรายการเจ้าของ เจ้าของไซต์ หรือผู้ดูแลระบบ คุณอาจต้องการสลับประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นกลับไปยังก่อนหน้า (คลาสสิกประสบการณ์การใช้งาน) สำหรับแต่ละครั้ง โปรดจำไว้ว่า ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานในไลบรารีที่เฉพาะเจาะจง หรือไซต์กลับไปยังใหม่ถ้าพวกเขาเลือก การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ระดับไลบรารีและรายการแทนการเปลี่ยนแปลงที่ไซต์ ไซต์คอลเลกชัน และระดับผู้เช่า

หมายเหตุ: บทความนี้สำหรับไลบรารี และเจ้าของรายการและผู้ดูแลระบบที่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นทำงานสำหรับผู้ใช้ ถ้าคุณมีผู้ใช้แต่ละรายการและคุณต้องการกลับไปยังประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก คลิกกลับไปยัง SharePoint แบบคลาสสิก ด้านล่าง ไปทางซ้ายของหน้า เมื่อต้องการจบการทำงานประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก คลิกออกจากแบบคลาสสิกประสบการณ์การใช้งาน ซ้ายมุมล่างของหน้า

 1. ในรายการหรือเอกสารไลบรารีของ เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า แล้วตั้งค่ารายการ หรือการตั้งค่าไลบรารี

  ไปที่การตั้งค่า การตั้งค่าไลบรารี

  ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า เลือกแท็บไลบรารี หรือรายการ เพื่อเปิด ribbon จากนั้น คลิกการตั้งค่าไลบรารี หรือการตั้งค่ารายการ บน ribbon

  ตั้งค่ารายการบน ribbon
 2. คลิกการตั้งค่าขั้นสูง และเลื่อนลงไปยังรายการประสบการณ์ใช้งาน แล้ว

  รายการและการตั้งค่าไลบรารี

 3. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • ประสบการณ์การเริ่มต้นที่กำหนด โดยผู้ดูแลระบบของฉัน

   ตัวเลือกนี้ตั้งค่าประสบการณ์การใช้งานเป็นผู้ดูแลไซต์ของคุณตั้งอะไรก็ตาม

  • ประสบการณ์การใช้งานใหม่

   ตัวเลือกนี้ตั้งค่าประสบการณ์การใช้งานเป็นประสบการณ์การใช้งานใหม่ ประสบการณ์การใช้งานนี้เป็นบนตามค่าเริ่มต้น ดังนั้นคุณควรจะเลือกเฉพาะถ้าคุณกำลังสลับจากคลาสสิกกลับ

  • ประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก

   ตัวเลือกนี้ตั้งค่าประสบการณ์การใช้งานเป็นแบบคลาสสิก ซึ่งอยู่ก่อนหน้า เก่าประสบการณ์การใช้งานสำหรับไลบรารีเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง หรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนที่มีลักษณะเหมือนกับวัฟเฟิล แสดงการคลิกปุ่มที่จะแสดงไทล์แอปพลิเคชันหลายรายการสำหรับการเลือก ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือก การตั้งค่า

 5. ถัดจากรายการ SharePoint และไลบรารีทำงาน เลือกตัวใดตัวหนึ่งที่พบคลาสสิก หรือประสบการณ์การใช้งานใหม่ (ตรวจหาอัตโนมัติ)

  การตั้งค่าประสบการณ์การใช้งานรายการและไลบรารีเริ่มต้น

ตรวจสอบสำหรับการกำหนดเองที่มีผลต่อรายการหรือไลบรารีหน้า

คุณอาจต้องการเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นที่ไซต์และไซต์คอลเลกชันระดับเหตุผลหนึ่งคือเนื่องจากคุณมีการกำหนดเองที่มีผลกระทบต่อหน้ารายการหรือไลบรารี และแสดงฟังก์ชันธุรกิจที่สำคัญ ถ้าคุณต้องการตรวจสอบสำหรับชนิดเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณกำหนดใดไซต์และไซต์คอลเลกชันที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นสำหรับการกำหนดเอง คุณต้องใช้ Windows PowerShell สคริปต์กับแบบกระดาษห่อสำหรับ (รูปแบบวัตถุฝั่งไคลเอ็นต์) CSOM สคริปต์ต่อไปนี้ตรวจหา customactions ที่ปรับใช้สคริปต์แบบกำหนดเอง

 1. ตรวจสอบว่า คุณตรงกับความต้องน้อยที่สุดต่อไปนี้:

  • คุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

  • คุณต้องอ่านabout_Execution_Policies

 2. คัดลอกโค้ดต่อไปนี้ และวางลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad สำหรับ บทความนี้เราจะตั้งชื่อไฟล์สคริปต์ CustomActions.ps1

  หมายเหตุ: 

  • สคริปต์นี้จำเป็นต้องถูกเรียกใช้แยกต่างหากสำหรับแต่ละเว็บไซต์ที่คุณต้องการตรวจสอบ CustomActions สำหรับ ชื่อตัวแทนที่ระบุใน < > จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณ

  • มีข้อคิดเห็นเส้น ระบุ ด้วยเครื่องหมายปอนด์ (#), ในส่วนต่าง ๆ ของสคริปต์สำหรับไซต์คอลเลกชันระดับและระดับไซต์ เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ที่เหมาะสม เอาเครื่องหมายปอนด์ (#) ด้านหน้าของบรรทัดในส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานสำหรับ

  # This file uses CSOM. Replace the paths below with the path to CSOM on this computer.
  # If CSOM is in the user's downloads folder, you only have to replace the <username> placeholder.
  
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  # All strings in braces < >are placeholders that you must replace with the appropriate strings.
  
  $webUrl = 'https://<domain>.sharepoint.com/<relative-path-to-website>'
  $username = '<username>@<domain>.onmicrosoft.com'
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)  
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $site = $clientContext.Site;
  $customActions = $site.UserCustomActions
  $clientContext.Load($customActions)
  $clientContext.ExecuteQuery()
  
  $first = $true
  foreach($customAction in $customActions)
  {
    if($customAction.Location -eq "scriptlink" -and -Not ([string]::IsNullOrEmpty($customAction.ScriptBlock)))
    {
      if ($first)
      {
        Echo " "
          Echo ($webUrl + " has the following inline JavaScript custom actions")
      $first = $false
      }
      Echo $customAction.Title
    }
  }
  
 3. บันทึกแฟ้ม ตั้งชื่อCustomActions.ps1

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชื่อไฟล์ต่าง ๆ แต่คุณต้องบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ข้อความที่เข้ารหัส ANSI ที่มีนามสกุลเป็น.ps1

 4. เปลี่ยนตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ไดเรกทอรี

 5. ที่พร้อมท์คำสั่งของ Windows PowerShell พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

  ./CustomActions.ps1

เปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นสำหรับไซต์และไซต์คอลเลกชัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นสำหรับไลบรารีเอกสารบนไซต์คอลเลกชันหรือไซต์ระดับ คุณต้องใช้ Windows PowerShell สคริปต์ ด้วยการ CSOM (รูปแบบวัตถุฝั่งไคลเอ็นต์) กระดาษห่อสำหรับ ดังต่อไป

 1. ตรวจสอบว่า คุณตรงกับความต้องน้อยที่สุดต่อไปนี้:

  • คุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

  • คุณต้องอ่านabout_Execution_Policies

 2. คัดลอกโค้ดต่อไปนี้ และวางลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad สำหรับ บทความนี้เราจะตั้งชื่อไฟล์สคริปต์ DocLib.ps1

  หมายเหตุ: มีข้อคิดเห็นเส้น ระบุ ด้วยเครื่องหมายปอนด์ (#), ในส่วนต่าง ๆ ของสคริปต์สำหรับไซต์คอลเลกชันระดับและระดับไซต์ เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ที่เหมาะสม เอาเครื่องหมายปอนด์ (#) ด้านหน้าของบรรทัดในส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานสำหรับ

  ##The first two lines of the script load the CSOM model:
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  $webUrl = 'https://{domain}.sharepoint.com/[optional path to subweb]'
  $username = Read-Host -Prompt "Enter or paste the site collection administrator’s full O365 email, for example, name@domain.onmicrosoft.com" 
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  
  # To apply the script to the site collection level, uncomment the next two lines.
  #$site = $clientContext.Site; 
  #$featureguid = new-object System.Guid "E3540C7D-6BEA-403C-A224-1A12EAFEE4C4"
  
  # To apply the script to the website level, uncomment the next two lines, and comment the preceding two lines.
  #$site = $clientContext.Web;
  #$featureguid = new-object System.Guid "52E14B6F-B1BB-4969-B89B-C4FAA56745EF" 
  
  # To turn off the new UI by default in the new site, uncomment the next line.
  #$site.Features.Add($featureguid, $true, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None);
  
  # To re-enable the option to use the new UI after having first disabled it, uncomment the next line.
  # and comment the preceding line.
  #$site.Features.Remove($featureguid, $true);
  
  $clientContext.ExecuteQuery();
  
  
 3. บันทึกแฟ้ม ตั้งชื่อDocLib.ps1

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชื่อไฟล์ต่าง ๆ แต่คุณต้องบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ข้อความที่เข้ารหัส ANSI ที่มีนามสกุลเป็น.ps1

 4. เปลี่ยนตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ไดเรกทอรี

 5. ที่พร้อมท์คำสั่งของ Windows PowerShell พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

  ./DocLib.ps1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows PowerShell ดูที่ใช้ Windows PowerShell

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×