สลับคีย์บอร์ดเพื่อให้ตรงกับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณกำลังใช้ภาษา ด้วยตัวอักษร Roman เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปน คุณสามารถใช้ตัวเลือก สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง เพื่อเปลี่ยนภาษาของคีย์บอร์ดให้เข้ากับข้อความรอบข้างในไฟล์ได้ ตัวเลือกนี้เปลี่ยนเค้าโครงของคีย์บอร์ดเป็นภาษาให้เข้ากับค่าของข้อความที่อยู่ถัดจากเคอร์เซอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีไฟล์ที่ประกอบด้วยย่อหน้าในภาษาอังกฤษและภาษาสเปน และคุณย้ายเคอร์เซอร์ของคุณจากย่อหน้าที่เขียนในภาษาอังกฤษไปที่ย่อหน้าภาษาสเปน รูปแบบคีย์บอร์ดจะสลับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปน

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้ Word หรือ Outlook ตรวจหาภาษาที่คุณกำลังพิมพ์อยู่และต้องการเปิดใช้งานเครื่องมือภาษา พิสูจน์อักษรโดยอัตโนมัติ ดูที่เปิดใช้งานการตรวจหาภาษาอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณสามารถใช้ตัวเลือกสลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างกับภาษาที่คุณไม่เคยใช้มาก่อนเลยใน Office คุณจะต้องเปิดใช้งานภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด เสียก่อน

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก จดหมาย

 3. ภายใต้ เรียบเรียงข้อความ ให้คลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข

 4. คลิก ขั้นสูง

 5. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิกที่ ตัวเลือก

 2. คลิกที่แท็บ สะกด จากนั้น คลิกที่การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. คลิก ขั้นสูง

 4. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

  หมายเหตุ: คุณจะมองเห็นกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง ได้หลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ดเท่านั้น

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกที่ ตัวเลือกของ PowerPoint หรือ ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

  หมายเหตุ: คุณจะมองเห็นกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง ได้หลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ดเท่านั้น

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิกที่ ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ แก้ไข

 3. ภายใต้ การแก้ไขข้อความ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับภาษาของข้อความรอบข้าง

  หมายเหตุ: คุณจะมองเห็นกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง ได้หลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ดเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

เปิดการตรวจภาษาอัตโนมัติ

เปิดใช้งานหรือเปลี่ยนภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×