ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้าง ribbon แบบกำหนดเองใน Access

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Ribbon —แถบทางด้านบนของหน้าต่างโปรแกรมที่มีกลุ่มของคำสั่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluentส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent มีบ้านเดี่ยวสำหรับคำสั่งในAccess

เมื่อคุณเริ่มสร้างแอปพลิเคชันขั้นสูงเพิ่มเติมด้วยAccess คุณอาจตัดสินใจว่าคุณต้องการกำหนด Ribbon ของ Office ที่สามารถกำหนดเองเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถซ่อนแท็บเริ่มต้นบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้คำสั่งบางคำสั่งได้และคุณสามารถสร้างแท็บแบบกำหนดเองใหม่ที่มีเฉพาะคำสั่งที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานได้

ในโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดที่ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent คุณสามารถใช้ภาษามาร์กอัป Extensible (XML) เพื่อกำหนด Ribbon เองได้ ดังนั้นความรู้พื้นฐานบางส่วนของ XML จะมีประโยชน์ บทความนี้ไม่ได้ครอบคลุมแนวคิดของ XML แต่จะทำให้คุณมีขั้นตอนการกำหนดค่าการกำหนดค่าของ Ribbon พื้นฐานและตัวอย่าง XML บางอย่างที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณ

บทความนี้จะเน้นวิธีการสร้าง ribbon แบบกำหนดเองของคุณเองโดยใช้ XML ถ้าคุณต้องการใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายในเพื่อปรับเปลี่ยน ribbon ที่มีอยู่ให้ดูที่กำหนด ribbon เองใน Office

คุณต้องการทำอะไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการกำหนด Ribbon

การสร้างและนำ Ribbon แบบกำหนดเองไปใช้

การคืนค่า Ribbon เริ่มต้น

ทำความเข้าใจตัวอย่าง XML

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการกำหนด Ribbon

ในAccess คุณกำหนด ribbon เองด้วยการสร้างการกำหนดค่า XML เองแล้วเพิ่มโค้ดหรือการตั้งค่าคุณสมบัติฐานข้อมูลที่แนะนำให้เข้าถึงเพื่อใช้ XML นั้นเมื่อสร้าง Ribbon คุณสามารถใช้ XML เพื่อซ่อนแท็บที่มีอยู่และเพิ่มแท็บใหม่กลุ่มคำสั่งและคำสั่งต่างๆได้ ขั้นตอนในบทความนี้แสดงวิธีการเพิ่มคำสั่งที่มีอยู่แล้วภายในเพื่อเข้าถึง (เช่นค้นหาเรียงลำดับและบันทึก) และวิธีการเพิ่มคำสั่งที่เรียกใช้แมโครที่เข้าถึงที่คุณเขียนด้วยตัวคุณเอง

มีหลายสถานที่ที่คุณสามารถจัดเก็บ XML ในแต่หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดคือการจัดเก็บไว้ในตารางระบบในฐานข้อมูลปัจจุบัน กระบวนการจะเกี่ยวข้องกับการสร้างตารางระบบที่ชื่อ USysRibbons การเพิ่ม ribbon ของ ribbon ของคุณไปยังเอกสารนั้นแล้วระบุว่า ribbon แบบกำหนดเองจะแสดงสำหรับฐานข้อมูลทั้งหมดหรือสำหรับฟอร์มหรือรายงานที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถกำหนด ribbon แบบกำหนดเองได้หลายแบบ—หนึ่งสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมดและ ribbon เพิ่มเติมสำหรับแต่ละฟอร์มหรือรายงานในฐานข้อมูล

การสร้างและนำ Ribbon แบบกำหนดเองไปใช้

ส่วนต่อไปนี้จะให้ขั้นตอนทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและการนำ Ribbon แบบกำหนดเองไปใช้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

แสดงตารางระบบในบานหน้าต่างนำทาง    ตามค่าเริ่มต้นตารางระบบจะไม่แสดงในบานหน้าต่างนำทางดังนั้นคุณจึงต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทางเพื่อให้คุณสามารถดูตารางUSysRibbonsหลังจากที่คุณสร้างตารางได้ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เมื่อมีการเปิดฐานข้อมูลใน Access ให้คลิกขวาที่แถบนำทางที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทางแล้วคลิกตัวเลือกการนำทางบนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทางภายใต้ตัวเลือกการแสดงให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงวัตถุของระบบแล้วคลิกตกลง

  ตารางระบบ Access จะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

เปิดใช้งานการแสดงข้อความข้อผิดพลาดของส่วนติดต่อผู้ใช้ add-in    ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ในการสร้างและการแก้ไขปัญหาการกำหนด Ribbon เอง XML ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะทำให้ Access แสดงข้อมูลเหล่านั้นได้ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก 

 2. คลิกการตั้งค่าไคลเอ็นต์ 

 3. ภายใต้ทั่วไปให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อผิดพลาดของส่วนติดต่อผู้ใช้ add-inแล้วคลิกตกลง

สร้างตารางระบบ USysRibbons

ใช้กระบวนงานนี้เพื่อสร้างตารางระบบ USysRibbons หลังจากนั้นคุณจะใช้ตารางนี้ในการจัดเก็บการกำหนดค่า XML ของคุณเองของ Ribbon

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ออกแบบตาราง

 2. เพิ่มเขตข้อมูลต่อไปนี้ลงในตาราง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์ชื่อเขตข้อมูลตรงตามที่แสดงไว้

  ชื่อเขตข้อมูล

  ชนิด

  ขนาดเขตข้อมูล

  ID

  AutoNumber

  จำนวนเต็มแบบยาว

  RibbonName

  ข้อความ

  ๒๕๕

  RibbonXml

  บันทึกช่วยจำ

 3. ถ้าคุณต้องการคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในตารางนี้เช่นเขตข้อมูลข้อคิดเห็นเพื่ออธิบายฟังก์ชันของ Ribbon XML

 4. เลือกเขตข้อมูลID บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกที่ คีย์หลัก

 5. บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก บันทึก หรือกด CTRL+S ตั้งชื่อตารางใหม่USysRibbons

เพิ่มการกำหนด Ribbon เอง XML ลงในตาราง USysRibbons

สำหรับวัตถุประสงค์ของตัวอย่างนี้สมมติว่าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ของฐานข้อมูลของคุณใช้เครื่องมือใดๆบนแท็บสร้าง นอกจากนี้คุณต้องการสร้างแท็บใหม่ที่เรียกว่าแท็บแบบกำหนดเองที่มีเพียงคำสั่งวางตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

แท็บริบบิ้นที่กำหนดเอง

XML ในขั้นตอนต่อไปนี้จะสร้างการกำหนดค่านี้

 1. ในบานหน้าต่างนำทางให้คลิกขวาที่ตารางUSysRibbonsแล้วคลิกมุมมองแผ่นข้อมูลบนเมนูทางลัด

 2. เพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ลงในตาราง คุณสามารถคัดลอกตัวอย่าง XML จากบทความนี้และวางลงในตารางได้โดยตรง

  ID

  RibbonName

  RibbonXML

  AutoNumber

  แท็บของฉัน

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
   <ribbon startFromScratch="false">
    <tabs>
     <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
     <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
      <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
       <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
      </group>
     </tab>
    </tabs>
   </ribbon>
  </customUI>
  
 3. XML นี้จะให้คำแนะนำในการเข้าถึงที่ไม่ใช่ "เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้น" ซึ่งจะระบุว่า access ควรแสดงแท็บ Ribbon เริ่มต้น จากนั้นจะบอกการเข้าถึงเพื่อซ่อนเพียงหนึ่งในแท็บเริ่มต้น (แท็บสร้าง) สุดท้ายแล้วการสร้างแท็บ Ribbon ใหม่ที่ชื่อว่า "แท็บแบบกำหนดเอง" ให้เพิ่มกลุ่มคำสั่งที่ชื่อ "กลุ่มแบบกำหนดเอง" ไปยังแท็บและเพิ่มคำสั่งวางลงในกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างนี้และวิธีกำหนดค่าเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณให้ดูที่ส่วนทำความเข้าใจตัวอย่าง XML

 4. ปิดตาราง USysRibbons จากนั้นปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลอีกครั้ง

นำ Ribbon แบบกำหนดเองไปใช้

ในตอนนี้คุณจะได้รับการจัดเก็บ XML ribbon แบบกำหนดเองในตารางให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการนำ ribbon ไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมดหรือฟอร์มหรือรายงานที่เฉพาะเจาะจง

 • นำ Ribbon แบบกำหนดเองไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด    

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก 

  2. คลิกฐานข้อมูลปัจจุบันจากนั้นภายใต้ตัวเลือก ribbon และแถบเครื่องมือให้เลือกรายการชื่อ ribbonจากนั้นคลิกที่ ribbon ที่คุณต้องการ—ในกรณีนี้แท็บของฉัน

  3. คลิก ตกลง

 • นำ Ribbon แบบกำหนดเองไปใช้กับฟอร์มหรือรายงานที่เฉพาะเจาะจง    

  1. ในบานหน้าต่างนำทางให้คลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการนำ Ribbon แบบกำหนดเองไปใช้จากนั้นคลิกมุมมองออกแบบบนเมนูทางลัด

  2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

  3. ที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติภายใต้ชนิดการเลือกให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิดของวัตถุ (ฟอร์มหรือรายงาน) ถูกเลือกไว้ในรายการ

  4. บนแท็บอื่นๆของแผ่นคุณสมบัติให้คลิกรายการชื่อ ribbonจากนั้นคลิกที่ ribbon ที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อคุณเปิดฟอร์มหรือรายงาน (ในกรณีนี้คือแท็บของฉัน)

  5. บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก บันทึก หรือกด CTRL+S

  6. ปิดฟอร์มหรือรายงานแล้วดับเบิลคลิกที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทางเพื่อเปิดใหม่อีกครั้ง

   Ribbon ที่คุณเลือกจะแสดงขึ้น

หลังจากที่คุณตรวจสอบว่า Ribbon แบบกำหนดเองของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วคุณสามารถซ่อนตารางระบบอีกครั้งโดยทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาที่แถบนำทางที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทางแล้วคลิกตัวเลือกการนำทางบนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทางภายใต้ตัวเลือกการแสดงให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงวัตถุของระบบแล้วคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

การคืนค่า Ribbon เริ่มต้น

เมื่อต้องการหยุดใช้ ribbon แบบกำหนดเองและคืนค่า ribbon เริ่มต้นให้ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้ Ribbon แบบกำหนดเองโดยแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือโดยฟอร์มหรือรายงานที่เฉพาะเจาะจง

การคืนค่า Ribbon ของแอปพลิเคชันระดับเริ่มต้น

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก 

 2. คลิกฐานข้อมูลปัจจุบันจากนั้นภายใต้ตัวเลือก Ribbon และแถบเครื่องมือให้ลบเนื้อหาของกล่องชื่อ Ribbon

 3. ปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลอีกครั้ง

Access จะแสดงแท็บ Ribbon เริ่มต้น ribbon ของ Ribbon จะยังคงอยู่ในตาราง USysRibbons จนกว่าคุณจะลบออกไปดังนั้นถ้าคุณต้องการกลับมาใช้ ribbon แบบกำหนดเองคุณสามารถทำได้โดยการตั้งค่าตัวเลือกชื่อ ribbonกลับไปยังค่าที่มีอยู่ก่อนหน้านี้

การคืนค่า Ribbon เริ่มต้นสำหรับฟอร์มหรือรายงาน

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบ

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. ที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติภายใต้ชนิดการเลือกให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิดของวัตถุ (ฟอร์มหรือรายงาน) ถูกเลือกไว้ในรายการ

 4. บนแท็บอื่นๆของแผ่นคุณสมบัติให้ลบเนื้อหาของกล่องคุณสมบัติชื่อ Ribbon

 5. บันทึกปิดแล้วเปิดฟอร์มหรือรายงานอีกครั้ง

ribbon ของ Ribbon จะยังคงอยู่ในตาราง USysRibbons จนกว่าคุณจะลบออกไปดังนั้นถ้าคุณต้องการกลับมาใช้ ribbon แบบกำหนดเองคุณสามารถทำได้โดยการตั้งค่าในคุณสมบัติชื่อของ ribbonกลับไปยังค่าที่มีอยู่ก่อนหน้านี้

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจตัวอย่าง XML

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง XML ที่ใช้ก่อนหน้าในบทความนี้และภาพประกอบของ Ribbon แบบกำหนดเองที่สร้างขึ้น

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

แท็บริบบิ้นที่กำหนดเอง

ในตัวอย่างนี้บรรทัดที่สองของ XML จะตั้งค่าแอตทริบิวต์startFromScratchเป็นFalse การตั้งค่าเป็น False จะช่วยให้แน่ใจว่า Access จะออกจากแท็บทั้งหมดที่มีอยู่แล้วและจะเพิ่มแท็บใหม่ทางด้านขวาของรายการที่มีอยู่ การตั้งค่าแอตทริบิวต์นี้เป็นTrueจะเอาแท็บที่มีอยู่ทั้งหมดออกและแสดงเฉพาะที่คุณสร้างใน XML ของคุณเท่านั้น แม้ว่าคุณจะตั้งค่าแอตทริบิวต์startFromScratchเป็นFalseคุณยังสามารถซ่อนแท็บแต่ละแท็บได้ ซึ่งจะแสดงโดยบรรทัดที่สี่ของ XML ซึ่งจะซ่อนแท็บสร้างที่มีอยู่แล้วภายใน บรรทัดที่เหลือจะสร้างแท็บแบบกำหนดเองและกลุ่มแบบกำหนดเองแล้วเพิ่มคำสั่งวางที่มีอยู่แล้วภายในไปยังกลุ่มโดยใช้บรรทัดของ XML ต่อไปนี้

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

เพิ่มกลุ่มหรือตัวควบคุมเพิ่มเติมลงใน Ribbon แบบกำหนดเองของคุณ    คุณสามารถเพิ่มกลุ่มและตัวควบคุมเพิ่มเติมลงใน Ribbon ของคุณได้โดยการเพิ่มบรรทัดที่คล้ายกันของ XML และการแทนที่ค่าที่แตกต่างกันของidMsoและป้ายชื่อ ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการสร้างตัวควบคุมที่ส่งออกวัตถุที่เลือกในปัจจุบันไปยัง Excel ให้ใช้ XML ต่อไปนี้

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในกลุ่มเดียวกันกับคำสั่งวางให้แทรกบรรทัดใหม่ของ XML ทันทีก่อนหรือหลังบรรทัดที่สร้างคำสั่งวาง เมื่อต้องการสร้างกลุ่มใหม่คุณสามารถคัดลอกวางและปรับเปลี่ยน XML ที่สร้างกลุ่มกลุ่มแบบกำหนดเองด้านบน ตัวอย่างต่อไปนี้จะอธิบาย XML ที่เพิ่มตัวควบคุมทั้งสองไปยังกลุ่มแบบกำหนดเอง

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
    </group>
    <group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
     <control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
     <control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

XML นี้จะเพิ่มกลุ่มอื่นลงในแท็บแบบกำหนดเอง ตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้กลุ่มใหม่มีตัวควบคุมสองตัวซึ่งจะเริ่มการดำเนินการนำเข้าจาก excel และหนึ่งที่เริ่มการดำเนินการส่งออกไปยัง excel

แท็บริบบิ้นที่กำหนดเองที่มีสองกลุ่ม

หมายเหตุ: แต่ละรหัสกลุ่มและค่าid แท็บใน Ribbon แบบกำหนดเองต้องไม่ซ้ำกัน

เรียนรู้ค่า idMso ของคำสั่ง    เมื่อต้องการเรียนรู้ค่า idMso ของคำสั่งที่มีอยู่แล้วภายในให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก 

 2. คลิกกำหนด Ribbon เองหรือแถบเครื่องมือด่วน 

 3. ย้ายตัวชี้ไปไว้เหนือรายการที่คุณต้องการข้อมูล Access จะแสดงค่า idMso ของตัวควบคุมในคำแนะนำบนหน้าจอในวงเล็บ

การเพิ่มคำสั่งเพื่อเรียกใช้แมโคร Access    คุณสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มเติมให้กับ Ribbon แบบกำหนดเองของคุณได้โดยการเพิ่มคำสั่งที่เรียกใช้แมโคร Access ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณสร้างแมโครที่ชื่อMyMacro เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งลงใน Ribbon ของคุณที่เรียกใช้แมโครให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงใน XML ของคุณ

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในกลุ่มเดียวกันกับคำสั่งวางในตัวอย่างก่อนหน้าให้แทรกบรรทัดใหม่ของ XML ทันทีก่อนหรือหลังบรรทัดที่สร้างคำสั่งวาง ตัวอย่างต่อไปนี้จะอธิบาย XML ที่เพิ่มคำสั่ง

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
     <button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
    </group>
    <group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
     <control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
     <control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×