สร้าง PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เป็นการยากที่จะมองเห็นภาพรวม เมื่อคุณมีข้อมูลใน PivotTable ขนาดใหญ่ หรือเมื่อคุณมีข้อมูลเวิร์กชีตที่ซับซ้อนจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งข้อความและตัวเลขที่มีส่วนหัวของคอลัมน์ ดังนี้เป็นต้น

ข้อมูลเวิร์กชีตที่ซับซ้อน

PivotChart สามารถช่วยคุณทำความเข้าใจกับข้อมูลนี้ได้ ในขณะที่ PivotChart แสดงชุดข้อมูล ประเภท และแกนของแผนภูมิในแบบเดียวกับที่แผนภูมิมาตรฐานแสดง PivotChart ยังทำให้คุณสามารถควบคุมการกรองแบบโต้ตอบได้โดยตรงบนแผนภูมิ ซึ่งทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลย่อยได้อย่างรวดเร็ว

PivotChart ที่แสดงตัวควบคุมการกรอง

สำหรับข้อมูลในเวิร์กชีต คุณสามารถสร้าง PivotChart โดยไม่ต้องการสร้าง PivotTable ก่อน คุณสามารถสร้าง PivotChart ที่แนะนำสำหรับข้อมูลของคุณ Excel จะสร้าง coupled PivotTable โดยอัตโนมัติ ต่อไปนี้เป็นวิธี:

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในข้อมูล

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้เลือก แผนภูมิที่แนะนำ

  ปุ่ม แผนภูมิที่แนะนำ บนแท็บ แทรก

 3. บนแท็บแผนภูมิที่แนะนำ เลือกแผนภูมิใด ๆ ที่มีไอคอน PivotChart ปุ่มตัวบ่งชี้ PivotChart ที่มุมด้านบน แสดงตัวอย่างของ PivotChart ของคุณปรากฏในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

  กล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ ซึ่งแสดง PivotChart ที่แนะนำ

 4. เมื่อคุณพบ PivotChart ที่คุณชอบ ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่พบ PivotChart ที่ชอบ ให้คลิก PivotChart บนแท็บ แทรก แทนที่จะเป็นแท็บ แผนภูมิที่แนะนำ

 1. ใน PivotChart ที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกตัวควบคุมแบบโต้ตอบใดๆ แล้วเลือกตัวเลือกการเรียงลำดับหรือตัวเลือกการกรองที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกการกรองและเรียงลำดับสำหรับ PivotChart

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการเอา PivotChart ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไปออก ให้เลือก PivotChart นั้น แล้วกด Delete

วิธีอื่นในการสร้าง PivotChart

ถ้าคุณมี PivotTable อยู่แล้ว คุณสามารถสร้าง PivotChart โดยใช้ PivotTable นั้นได้ด้วย หรือถ้าคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Online Analytical Processing (OLAP) หรือแหล่งข้อมูลตัวแบบข้อมูลภายนอก คุณสามารถสร้าง PivotChart แยกอิสระแบบ “แยกคู่” ได้โดยไม่ต้องสร้าง PivotTable เลย

สร้าง PivotChart สำหรับ PivotTable ที่มีอยู่

เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกเพื่อสร้าง PivotChart

ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกที่มีอยู่เพื่อสร้าง PivotChart

สร้าง PivotChart สำหรับ PivotTable ที่มีอยู่

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เครื่องมือ PivotTable

 2. คลิก วิเคราะห์ > PivotChart

  ปุ่ม PivotChart บนแท็บ วิเคราะห์

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ ให้คลิกชนิดของแผนภูมิและชนิดย่อยของแผนภูมิที่คุณต้องการ คุณสามารถใช้แผนภูมิชนิดใดก็ได้ ยกเว้นแผนภูมิ XY (กระจาย) แผนภูมิฟอง หรือแผนภูมิหุ้น

  กล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ สำหรับ PivotChart

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิ ดูชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งาน

 1. คลิก ตกลง

 2. ใน PivotChart ที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกตัวควบคุมแบบโต้ตอบใดๆ แล้วเลือกตัวเลือกการเรียงลำดับหรือตัวเลือกการกรองที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อไปยังข้อมูลภายนอกเพื่อสร้าง PivotChart

 1. คลิก ข้อมูล > จากแหล่งข้อมูลอื่น แล้วเลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เลือก จากบริการการวิเคราะห์ เพื่อเชื่อมต่อไปยังไฟล์คิวบ์ของ Online Analytical Processing (OLAP)

  ปุ่ม จากแหล่งข้อมูลอื่น บนแท็บ ข้อมูล

 2. ทำตามขั้นตอนใน ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล แล้วคลิก เสร็จสิ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ให้เลือก PivotChart และที่ตำแหน่งที่คุณต้องการใส่ข้อมูล แล้วคลิก ตกลง

  PivotChart เปล่าปรากฏขึ้น และแสดงรายการเขตข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถเพิ่ม หรือจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotChart ของคุณ

 4. ใน รายการเขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงใน PivotChart

รายการเขตข้อมูลที่แสดงส่วนเขตข้อมูลและส่วนพื้นที่

 1. หลังจากที่คุณสร้าง PivotChart แล้ว คุณสามารถปรับแต่ง PivotChart ได้ เช่นเดียวกับที่คุณดำเนินการกับแผนภูมิมาตรฐานใดๆ เมื่อคุณเลือก PivotChart

 2. ปุ่มสองปรากฏอยู่ถัดจากแผนภูมิเพื่อให้ได้อย่างรวดเร็วคุณสามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิเช่นชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงสไตล์แผนภูมิและสีของ PivotChart ของคุณแบบเดียวกับที่คุณต้องการในแผนภูมิมาตรฐาน

  ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ และ สไตล์แผนภูมิ ถัดจาก PivotChart

 3. เครื่องมือ PivotChart จะแสดงอยู่บน Ribbon บนแท็บ วิเคราะห์, ดีไซน์ และ รูปแบบ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อทำงานร่วมกับหรือปรับแต่ง PivotChart ของคุณได้

  เครื่องมือ PivotChart บน Ribbon

ด้านบนของหน้า

ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกที่มีอยู่เพื่อสร้าง PivotChart

 1. คลิก แทรก > PivotChart

  ปุ่ม PivotChart บนแท็บ แทรก

 2. ในกล่องโต้ตอบ สร้าง PivotChart ให้คลิก ใช้แหล่งข้อมูลภายนอก แล้วคลิก เลือกการเชื่อมต่อ

 3. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อที่มีอยู่ บนแท็บ การเชื่อมต่อ ให้ดับเบิลคลิกที่การเชื่อมต่อที่คุณต้องการ

 4. คลิก ตกลง

  PivotChart เปล่าปรากฏขึ้น และแสดงรายการเขตข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถเพิ่ม หรือจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotChart ของคุณ

 5. ใน รายการเขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงใน PivotChart

รายการเขตข้อมูลที่แสดงส่วนเขตข้อมูลและส่วนพื้นที่

 1. หลังจากที่คุณสร้าง PivotChart แล้ว คุณสามารถปรับแต่ง PivotChart ได้ เช่นเดียวกับที่คุณดำเนินการกับแผนภูมิมาตรฐานใดๆ เมื่อคุณเลือก PivotChart

 • ปุ่มสองปรากฏอยู่ถัดจากแผนภูมิเพื่อให้ได้อย่างรวดเร็วคุณสามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิเช่นชื่อเรื่องหรือป้ายชื่อข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงสไตล์แผนภูมิและสีของ PivotChart ของคุณแบบเดียวกับที่คุณต้องการในแผนภูมิมาตรฐาน

  ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ และ สไตล์แผนภูมิ ถัดจาก PivotChart

 • เครื่องมือ PivotChart จะแสดงอยู่บน Ribbon บนแท็บ วิเคราะห์, ดีไซน์ และ รูปแบบ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อทำงานร่วมกับหรือปรับแต่ง PivotChart ของคุณได้

  เครื่องมือ PivotChart บน Ribbon

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×