Office

สร้าง และใช้เนื้อหาสำเร็จในเอกสาร Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บล็อกของข้อความและการจัดรูปแบบ ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายเรียกว่าสำเร็จ จะพร้อมใช้งานสำหรับแทรกง่ายใน Word แกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปจะพร้อมใช้งานตลอด Word และพวกเขารวมถึงจัดหัว ท้ายกระดาษ หมาย เลขหน้า กล่องข้อความ ใบปะหน้า ลายน้ำ ตารางอย่างรวดเร็ว สารบัญ บรรณานุกรม และสมการ ภายในการเปิดใช้งาน ธีมจะสำเร็จซึ่งหมายความ ว่า ถ้าคุณปรับเปลี่ยนธีมเอกสารรูปแบบอัปเดตโดยอัตโนมัติซึ่งแม้ในแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปนั้น คุณสามารถกำหนดรายการแบบเอกสารสำเร็จรูปให้พอดีกับความต้องการของคุณ และคุณสามารถสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปแบบกำหนดเอง และเพิ่มลงในแกลเลอรีเกี่ยวข้อง

ในบทความนี้

ค้นหาสำเร็จ

แทรกแบบเอกสารสำเร็จรูปที่มีอยู่

สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่

ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแบบเอกสารสำเร็จรูป

ลบสำเร็จ

ค้นหาสำเร็จ

คุณสามารถดูสำเร็จมากมายได้ โดยการเรียกดูในแกลเลอรีต่าง ๆ (สุด แต่ไม่ได้ทั้ง หมด ของคือที่อยู่บนแท็บแทรก ), หรือคุณสามารถลองคอลเลกชันทั้งหมดในครั้งเดียว โดยการเปิดตัวจัดระเบียบสำเร็จ พบ โดยการคลิกแทรก >ส่วนประกอบด่วน

ตัวจัดระเบียบเอกสารสำเร็จรูป

ในขณะที่ดูแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วค้นหาแบบเอกสารสำเร็จรูปในตัวจัดระเบียบสำเร็จ โดยการคลิกขวาแบบเอกสารสำเร็จรูป เช่นหน้าปกหรือหัวกระดาษ แล้ว คลิกจัดระเบียบ และลบ ตัวจัดระเบียบสำเร็จเปิดขึ้นกับรายการที่เลือกโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

แทรกแบบเอกสารสำเร็จรูปที่มีอยู่

คุณสามารถแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูปในเอกสาร โดยการคลิกแบบเอกสารสำเร็จรูปบนของแกลเลอรีที่สอดคล้องกัน (เช่นกล่องข้อความแกลเลอรีพร้อมใช้งานบนแท็บแทรก )

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณจะพบได้ใน Word

แกลเลอรีหน้าปก

แกลเลอรีบรรณานุกรม

แกลเลอรีท้ายกระดาษ

แกลเลอรีลายน้ำ

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้ตัวจัดระเบียบสำเร็จเพื่อแสดงตัวอย่าง และแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูปในเอกสารของคุณ ด้วยการคลิกแทรก >ส่วนประกอบด่วน >จัดระเบียบสำเร็จ ได้

เลือกตัวจัดระเบียบสำเร็จบนเมนูส่วนประกอบด่วน

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแทรกแบบเอกสารสำเร็จ โดยใช้คีย์บอร์ด พิมพ์ชื่อเอกสารสำเร็จรูปในเอกสารของคุณ นั้นแล้ว กด F3

คุณสามารถเพิ่มแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปลงในแถบเครื่องมือด่วน โดยคลิกขวาที่ปุ่มแกลเลอรีบน Ribbon แล้ว คลิกเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน บางเอกสารสำเร็จรูปแกลเลอรี เช่น หน้าปก สารบัญ และแกลเลอ รีแบบตารางอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยคำสั่งเพิ่มเติมบนเมนูทางลัด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกขวาแบบเอกสารสำเร็จรูปในแกลเลอรีหน้าปก คุณจะค้นหาแทรกที่จุดเริ่มต้นของเอกสารแทรกตำแหน่งปัจจุบันของเอกสารที่แทรกที่จุดเริ่มต้นของส่วนแทรกที่ส่วนท้ายของส่วน หรือ แทรกที่ส่วนท้ายของเอกสาร ถ้าคุณคลิกขวาแบบเอกสารสำเร็จรูปในแกลเลอรีตารางอย่างรวดเร็วที่พบบนแท็บแทรก ภายใต้ตัวเลือกตาราง คุณจะยังพบแทรกที่ส่วนหัวของหน้า (จุดเริ่มต้นของหน้าปัจจุบัน) และแทรกที่ส่วนท้ายของหน้า (จุดสิ้นสุดของตัว หน้าปัจจุบัน)

คำสั่งแบบเอกสารสำเร็จรูปในแกลเลอรีตารางอย่างรวดเร็ว

หลังจากที่คุณแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูปในเอกสารของคุณ คุณสามารถกำหนดเองการจัดรูปแบบเอกสารสำเร็จรูปและคุณสมบัติได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อแบบเอกสารสำเร็จรูปที่ถูกเก็บไว้ในต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่

เนื้อหาของเอกสารที่ใช้บ่อย เช่นอย่าง น้อยหนึ่งย่อหน้าของข้อมูล โลโก้ กราฟิก มอบจัดรูปแบบหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ ตารางมาตรฐาน หรือ สมการ สามารถเป็นได้อย่างง่ายดายเปิดเป็นแบบเอกสารสำเร็จรูป

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นแบบเอกสารสำเร็จรูปสามารถ

 2. บนแท็บแทรก คลิกส่วนประกอบด่วน แล้วคลิกบันทึกส่วนที่เลือกเพื่อแกลเลอรีส่วนด่วน หรือกดAlt + F3

 3. กล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ ปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถตั้งชื่อ จัดประเภท อธิบาย และควบคุมการวางแบบเอกสารสำเร็จรูปของคุณ

  กล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการรวมทั้งหมดจัดรูปแบบย่อหน้า เช่นลักษณะ ระยะห่างบรรทัด เยื้อง จัดแนว และ อื่น ๆ เลือกเครื่องหมายย่อหน้า (¶) พร้อม ด้วยเนื้อหาของคุณ ถ้าคุณไม่ได้ดูเครื่องหมายการจัดรูปแบบ แล้วนำทางไปยังแท็บหน้าแรก และ ในกลุ่มย่อหน้า ให้คลิกปุ่มแสดง/ซ่อน เพื่อสลับเครื่องหมายการจัดรูปแบบเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบว่า คุณได้รวมเครื่องหมายย่อหน้าในส่วนที่เลือกของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องรวมเครื่องหมายย่อหน้า แบบเอกสารสำเร็จรูปที่แทรกไว้จะตรงกับการจัดรูปแบบของย่อหน้าปัจจุบัน

กล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ ประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:

 • ชื่อ      ใส่ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแบบเอกสารสำเร็จรูป ถ้าคุณมีชุดของแบบเอกสารสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง พิจารณาขึ้นต้นชื่อทั้งหมด ด้วยคำแรกเดียวกันกับการจัดกลุ่มชิ้นเข้าด้วยกันเมื่อจำเป็น เช่นครอบ คลุมรายงานประจำปี ส่วน หัวรายงานประจำปี และ ตารางรายงานประจำปี

 • แกลเลอรี      เพิ่มแบบเอกสารสำเร็จรูปของคุณใหม่เพื่อระบุแกลเลอรี เช่นใบปะหน้า หมาย เลขหน้า หัว ท้ายกระดาษ ตารางอย่างรวดเร็ว ลายน้ำ และอื่น ๆ ถ้าแบบเอกสารสำเร็จรูปของคุณเป็นแบบเอกสารสำเร็จรูปทั่วไป และไม่เกี่ยวข้องกับการแกลเลอรีที่มีอยู่ ใช้ส่วนประกอบด่วนเพื่อให้พวกเขาจะปรากฏภายใต้แกลเลอรีส่วนประกอบด่วน

 • ประเภท      วางแบบเอกสารสำเร็จรูปในประเภท แสดงอยู่ ในแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป และตัวจัดระเบียบเอกสารสำเร็จรูป ให้พิจารณาสร้างประเภทใหม่สำหรับบริษัทของคุณหรือแผนกไอทีเพื่อให้ความสำเร็จเกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกวางไว้ในประเภทเดียวกันตลอดทั่ว ทั้งแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป และ เพื่อเรียงรายการเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วในตัวจัดระเบียบเอกสารสำเร็จรูป

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงสำเร็จรูปของคุณที่ด้านบนของแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป สร้างชื่อประเภทที่เริ่มต้น ด้วยสัญลักษณ์ เช่นเครื่องหมายดอกจัน หรือใส่ชื่อในวงเล็บ

 • คำอธิบาย      ใส่คำอธิบายแบบย่อเพื่อช่วยเตือนคุณ และการแจ้งให้ผู้อื่นทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของแบบเอกสารสำเร็จรูป คำอธิบายปรากฏเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมในแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป (โดยที่แสดงคำอธิบายฟีเจอร์ในคำแนะนำหน้าจอ เปิดอยู่ในตัวเลือกของ Word) และยัง ปรากฏใต้บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเมื่อคุณเลือกแบบเอกสารสำเร็จรูปแบบเอกสารสำเร็จรูป ตัวจัดระเบียบ

 • บันทึกใน      สำเร็จสามารถบันทึกอยู่ในเทมเพลเท่านั้น คุณสามารถบันทึกสำเร็จในแบบเอกสารสำเร็จรูป Blocks.dotx (ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น), Normal.dotm หรือเทมเพลส่วนกลางเพื่อให้พวกเขาจะพร้อมใช้งานกับเอกสารที่เปิดอยู่ทั้งหมด พวกเขายังสามารถบันทึกในเทมเพลตเอกสารที่ทำให้สำเร็จพร้อมใช้งานเฉพาะกับเอกสารโดยใช้แม่แบบนั้น บันทึกใน รายการประกอบด้วย Blocks.dotx แบบเอกสารสำเร็จรูป Normal.dotm แม่แบบส่วนกลางโหลด เทมเพลแนบเอกสารสำหรับเอกสารที่ใช้งานถ้าเป็นเทมเพลต Normal.dotm นอกเหนือจาก และเทมเพลตใด ๆ บันทึกระบุว่า จะเปิดและไฟล์ปัจจุบัน ถ้าคุณกำลังสร้างสำเร็จในการแชร์กับผู้อื่น คุณต้องการบันทึกในเทมเพลแยกต่างหากเพื่อให้คุณสามารถแจกจ่าย

 • ตัวเลือก      ระบุว่า แบบเอกสารสำเร็จรูปควรถูกแทรกเป็นเนื้อหาเท่านั้นที่ตำแหน่งที่ตั้งของเคอร์เซอร์ (ดีสำหรับเนื้อหาเช่นสมการ), แทรกลงในย่อหน้าของตัวเอง (ดีสำหรับย่อหน้าหรือหัวเรื่อง), หรือแทรกบนหน้าของตัวเอง (ซึ่งแทรกตัวแบ่งหน้าก่อน แล้ว หลังจากแบบเอกสารสำเร็จรูป)

  เคล็ดลับ: ใช้แกลเลอรีบันทึกส่วนที่เลือกแกลเลอรีชื่อ พบที่ด้านล่างของแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปเพื่อเข้าถึงกล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ ได้อย่างรวดเร็ว และเลือกแกลเลอรีสอดคล้องกันในกล่องโต้ตอบโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแบบเอกสารสำเร็จรูป

คุณสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแบบเอกสารสำเร็จรูปซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนเทมเพลบันทึกใน นั่นคือ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนแบบเอกสารสำเร็จรูป ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ ได้ เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแบบเอกสารสำเร็จรูป เปิดกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนแบบเอกสารสำเร็จรูป หนึ่งในสองวิธี:

 • คลิกขวารายการแกลเลอรี แล้วเลือกแก้ไขคุณสมบัติ

 • คลิกส่วนประกอบด่วน บนแท็บแทรก คลิกตัวจัดระเบียบสำเร็จ เลือกชื่อของแบบเอกสารสำเร็จรูปในรายการผู้จัด และคลิกปุ่มแก้ไขคุณสมบัติ

หลังจากที่คุณเปิดกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนแบบเอกสารสำเร็จรูป ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ต้องการ แล้วคลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ข้อความถามว่า คุณต้องการกำหนดรายการแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ ถ้าคุณคลิกใช่ เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพในทันที

นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดแบบเอกสารสำเร็จรูป เช่นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือการจัดรูปแบบ เพียงแค่ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วเลือกเนื้อหา บนแท็บแทรก คลิกส่วนประกอบด่วน >บันทึกส่วนที่เลือกเพื่อแกลเลอรีส่วนประกอบด่วน หรือกดAlt + F3 ในกล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ พิมพ์ชื่อเดียวกันเป็นแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการกำหนด และทำการอื่นเปลี่ยนแปลง เช่นเปลี่ยนแกลเลอรีหรือประเภท เมื่อคุณคลิกตกลง คุณจะได้รับพร้อมท์ ด้วยข้อความถามว่า คุณต้องการกำหนดรายการของคุณใหม่

ด้านบนของหน้า

ลบสำเร็จ

เมื่อต้องการลบเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้น โดยการแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป เพียงแค่ลบเนื้อหาคุณเป็นปกติเนื้อหาอื่น ๆ เมื่อต้องการลบรายการแบบเอกสารสำเร็จรูป เลือกแบบเอกสารสำเร็จรูปในตัวจัดระเบียบสำเร็จ (แทรก >ส่วนประกอบด่วน >จัดระเบียบสำเร็จ ) แล้ว คลิกลบ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้ส่วนประกอบด่วนและข้อความอัตโนมัติใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×