สร้าง และใช้เทมเพลตของคุณเองใน Office for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เทมเพลตเป็นไฟล์ที่ช่วยให้คุณดีไซน์น่าสนใจ น่าสนใจ และ ดูเป็นมืออาชีพเอกสาร งานนำเสนอ และเวิร์กบุ๊ก เทมเพลตเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น คุณสร้างได้เพียงครั้งเดียว และสามารถใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก การจัดรูปแบบเสร็จสิ้นแล้ว คุณเพิ่มสิ่งที่คุณต้องการใช้เทมเพล และบันทึกเป็นเอกสาร งานนำเสนอ หรือเวิร์กบุ๊ก

เมื่อต้องการสร้างเทมเพลต คุณสามารถเริ่มต้น ด้วยเอกสาร งานนำเสนอ หรือสมุดงานที่คุณได้สร้าง หนึ่งที่คุณดาวน์โหลด หรือแบบใหม่ล่าสุดที่คุณตัดสินใจที่จะปรับแต่งในหลากหลายวิธี

Word

 1. เปิดเอกสาร Word ที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็นเทมเพลต

 3. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 4. (เลือกได้) ในกล่องที่ เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกเทมเพล

 5. ถัดจากรูปแบบไฟล์ คลิกเทมเพลต Microsoft Word (.dotx), หรือ ถ้าเอกสารของคุณประกอบด้วยแมโคร คลิกเปิดใช้งานแมโคร Word Microsoft template (.dotm)

 6. คลิก บันทึก

  เว้นแต่ว่าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลถูกบันทึกใน /Users/ชื่อผู้ใช้/กลุ่มไลบรารี คอนเทนเนอร์/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เท มเพลตผู้ใช้

  เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ Word โดยอัตโนมัติจะบันทึกเทมเพลตของคุณ บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ และภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ ภายใต้ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ เลือกเทมเพลตผู้ใช้ จากรายการ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน พิมพ์โฟลเดอร์ใหม่และเส้นทางที่คุณต้องการใช้ และ Word จะบันทึกเทมเพลตใด ๆ ใหม่ในโฟลเดอร์นั้น

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลแบบคงที่ไปยังเทมเพลตที่มีอยู่แล้ว แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนเมนูไฟล์ คลิก ใหม่จากเทมเพลต

 2. คลิกเทมเพลตที่จะคล้ายกับสิ่งคุณต้องการสร้าง แล้ว คลิ กสร้าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาได้โดยยึดตามคำสำคัญในกล่องค้นหาเทมเพลทั้งหมด

 3. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็นเทมเพลต

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 6. (เลือกได้) ในกล่องที่ เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกเทมเพล

 7. ถัดจากรูปแบบไฟล์ คลิกเทมเพลต Microsoft Word (.dotx), หรือ ถ้าเทมเพลตของคุณประกอบด้วยแมโคร คลิกเทมเพลที่เปิดใช้งานแมโคร Word Microsoft

 8. คลิก บันทึก

  เว้นแต่ว่าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลถูกบันทึกใน /Users/ชื่อผู้ใช้/กลุ่มไลบรารี คอนเทนเนอร์/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เท มเพลตผู้ใช้

  เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ Word โดยอัตโนมัติจะบันทึกเทมเพลตของคุณ บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ และภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ ภายใต้ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ เลือกเทมเพลตผู้ใช้ จากรายการ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน พิมพ์โฟลเดอร์ใหม่และเส้นทางที่คุณต้องการใช้ และ Word จะบันทึกเทมเพลตใด ๆ ใหม่ในโฟลเดอร์นั้น

ถ้าต้องการเริ่มเอกสารใหม่โดยใช้เทมเพลตของคุณ บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ใหม่จากเทมเพลต จากนั้นเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้

 1. ในการค้นหา เปิด /Users/ชื่อผู้ใช้/กลุ่มไลบรารี คอนเทนเนอร์/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เท มเพลตผู้ใช้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

PowerPoint

 1. เปิดงานนำเสนอเปล่า จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์ ในแท็บ มุมมอง

  ต้นแบบสไลด์ คือรูปสไลด์ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ด้านบนสุดของรายการรูปขนาดย่อของสไลด์ เค้าโครงที่เกี่ยวข้องจะถูกวางไว้ข้างใต้ต้นแบบสไลด์นั้น

  ต้นแบบสไลด์ PowerPoint for Mac

 2. เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  ต้นแบบสไลด์ PowerPoint for Mac
  • เมื่อต้องการเพิ่มธีมที่มีสีสันพร้อมด้วยฟอนต์และเอฟเฟ็กต์พิเศษ ให้คลิก ธีม แล้วเลือกธีม

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง ให้คลิก สไตล์พื้นหลัง และเลือกพื้นหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ และ วัตถุอื่นๆ ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อที่คุณต้องการให้มีพื้นที่สำรองไว้ จาก แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้เลือกชนิดของพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วลากเพื่อวาดขนาดของพื้นที่ที่สำรองไว้

   แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ใน PowerPoint for Mac

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต ในแท็บ ไฟล์

 3. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 4. (เลือกได้) ในกล่องที่ เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกเทมเพล

 5. ถัดจากรูปแบบไฟล์ คลิกเทมเพลต PowerPoint (.potx), หรือ ถ้างานนำเสนอของคุณประกอบด้วยแมโคร คลิกเทมเพล PowerPoint Macro-Enabled (.potm)

 6. คลิก บันทึก

  เว้นแต่ว่าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลถูกบันทึกใน /Users/ชื่อผู้ใช้/กลุ่มไลบรารี คอนเทนเนอร์/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เท มเพลตผู้ใช้

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลแบบคงที่ไปยังเทมเพลตที่มีอยู่แล้ว แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนเมนูไฟล์ คลิก ใหม่จากเทมเพลต

 2. คลิกเทมเพลตที่จะคล้ายกับสิ่งคุณต้องการสร้าง แล้ว คลิ กสร้าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาได้โดยยึดตามคำสำคัญในกล่องค้นหาเทมเพลทั้งหมด

 3. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในงานนำเสนอใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพลต

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็นเทมเพลต

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 6. (เลือกได้) ในกล่องที่ เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกเทมเพล

 7. ถัดจากรูปแบบไฟล์ คลิกเทมเพลต PowerPoint (.potx), หรือ ถ้าเทมเพลตของคุณประกอบด้วยแมโคร คลิกเทมเพล PowerPoint Macro-Enabled (.potm)

 8. คลิก บันทึก

  เว้นแต่ว่าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลถูกบันทึกใน /Users/ชื่อผู้ใช้/กลุ่มไลบรารี คอนเทนเนอร์/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เท มเพลตผู้ใช้

เมื่อต้องการเริ่มงานนำเสนอใหม่โดยยึดตามเทมเพลต บนเมนูไฟล์ คลิกสร้างจากเทมเพลต นั้นแล้ว เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้

 1. ในการค้นหา เปิด /Users/ชื่อผู้ใช้/กลุ่มไลบรารี คอนเทนเนอร์/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เท มเพลตผู้ใช้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

Excel

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็นเทมเพลต

 3. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 4. (เลือกได้) ในกล่องที่ เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกเทมเพล

 5. ถัดจากรูปแบบไฟล์ คลิกExcel Template (.xltx), หรือ ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณประกอบด้วยแมโคร คลิกexcel macro-enabled Template (.xltm)

 6. คลิก บันทึก

  เว้นแต่ว่าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลถูกบันทึกใน /Users/ชื่อผู้ใช้/กลุ่มไลบรารี คอนเทนเนอร์/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เท มเพลตผู้ใช้

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลแบบคงที่ไปยังเทมเพลตที่มีอยู่แล้ว แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนเมนูไฟล์ คลิก ใหม่จากเทมเพลต

 2. คลิกเทมเพลตที่จะคล้ายกับสิ่งคุณต้องการสร้าง แล้ว คลิ กสร้าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาได้โดยยึดตามคำสำคัญในกล่องค้นหาเทมเพลทั้งหมด

 3. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนกราฟิกใด ๆ เนื้อหา หรือจัดรูปแบบ และทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเวิร์กบุ๊กใหม่ทั้งหมดที่คุณยึดตามเทมเพล

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็นเทมเพลต

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่

 6. (เลือกได้) ในกล่องที่ เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกเทมเพล

 7. ถัดจากรูปแบบไฟล์ คลิกExcel Template (.xltx), หรือ ถ้าเทมเพลตของคุณประกอบด้วยแมโคร คลิกexcel macro-enabled Template (.xltm)

  เทมเพลต Word ถูกเน้นไว้ ในกล่อง บันทึกเป็น

 8. คลิก บันทึก

  เว้นแต่ว่าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลถูกบันทึกใน /Users/ชื่อผู้ใช้/กลุ่มไลบรารี คอนเทนเนอร์/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เท มเพลตผู้ใช้

เมื่อต้องการเริ่มต้นเวิร์กบุ๊กใหม่โดยยึดตามเทมเพลต บนเมนูไฟล์ คลิกสร้างจากเทมเพลต ทางแล้ว เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้

 1. ในการค้นหา เปิด /Users/ชื่อผู้ใช้/กลุ่มไลบรารี คอนเทนเนอร์/UBF8T346G9 Office/เนื้อหา/เท มเพลตผู้ใช้

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

ดูเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

Word

 1. เปิดเอกสาร

 2. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 3. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 4. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลต Word (.dotx)

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลถูกบันทึกอยู่ใน /Users/usernameไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้เทมเพล / เทมเพลตของฉัน

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ปิด

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ใช้ที่ Finder เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/ชื่อผู้ใช้เทมเพลตของไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้ / เทมเพลตของฉัน แล้ว บันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 7 (Lion), โฟลเดอร์ไลบรารีที่ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ไลบรารี ในที่ Finder คลิกเมนูไป ทางค้างตัวเลือก

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลแบบคงที่ไปยังเทมเพลตที่มีอยู่แล้ว แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกสร้างจากเทมเพล ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่  

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาได้โดยยึดตามคำสำคัญในกล่องค้นหา

 3. คลิกที่เทมเพลที่คล้ายกับเทมเพลมที่คุณต้อง แล้วคลิก เลือก

 4. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 5. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 6. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลต Word (.dotx)

 7. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลถูกบันทึกอยู่ใน /Users/usernameไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้เทมเพล / เทมเพลตของฉัน

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ใช้ที่ Finder เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/ชื่อผู้ใช้เทมเพลตของไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้ / เทมเพลตของฉัน แล้ว บันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 7 (Lion), โฟลเดอร์ไลบรารีที่ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ไลบรารี ในที่ Finder คลิกเมนูไป ทางค้างตัวเลือก

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกสร้างจากเทมเพล ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่  

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบเทมเพลตของคุณ โฟลเดอร์จะแสดงภายใต้ เทมเพลตของฉัน คุณต้องคลิกโฟลเดอร์เพื่อดูเทมเพลต

 3. คลิกเทมเพลตที่คุณสร้าง แล้วคลิก เลือก

 1. ในการค้นหา เปิด /Users/usernameไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้เทมเพล / เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 10.7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ไลบรารี ในตัวค้นหา คลิกเมนู ไป และกดค้าง OPTION

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

PowerPoint

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการสร้างเทมเพลตใหม่

 2. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในงานนำเสนอใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพลต

 3. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 4. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลต PowerPoint (.potx)

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลถูกบันทึกอยู่ใน /Users/usernameไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้เทมเพล / เทมเพลตของฉัน

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ใช้ที่ Finder เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/ชื่อผู้ใช้เทมเพลตของไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้ / เทมเพลตของฉัน แล้ว บันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 7 (Lion), โฟลเดอร์ไลบรารีที่ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ไลบรารี ในที่ Finder คลิกเมนูไป ทางค้างตัวเลือก

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลแบบคงที่ไปยังเทมเพลตที่มีอยู่แล้ว แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกสร้างจากเทมเพล ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่  

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาเทมเพลตตามคำสำคัญในกล่อง ค้นหา

 3. คลิกที่เทมเพลที่คล้ายกับเทมเพลมที่คุณต้อง แล้วคลิก เลือก

 4. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

  ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเพื่อจำลองเค้าโครงสไลด์หลายๆ แบบ แทนการเปลี่ยนเค้าโครงแต่ละรายการ หรือเลื่อนทีละแบบ คุณสามารถแก้ไขต้นแบบสไลด์ได้

 5. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 6. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลต PowerPoint (.potx)

 7. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลถูกบันทึกอยู่ใน /Users/usernameไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้เทมเพล / เทมเพลตของฉัน

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ใช้ที่ Finder เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/ชื่อผู้ใช้เทมเพลตของไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้ / เทมเพลตของฉัน แล้ว บันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 7 (Lion), โฟลเดอร์ไลบรารีที่ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ไลบรารี ในที่ Finder คลิกเมนูไป ทางค้างตัวเลือก

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกสร้างจากเทมเพล ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่  

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบเทมเพลตของคุณ โฟลเดอร์จะแสดงภายใต้ เทมเพลตของฉัน คุณต้องคลิกโฟลเดอร์เพื่อดูเทมเพลต

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านขวา คุณสามารถเลือกสี ฟอนต์ และขนาดสไลด์สำหรับเทมเพลตได้

 4. คลิกเทมเพลตที่คุณสร้าง แล้วคลิก เลือก

 1. ในการค้นหา เปิด /Users/usernameไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้เทมเพล / เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 10.7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ไลบรารี ในตัวค้นหา คลิกเมนู ไป และกดค้าง OPTION

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

Excel

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการสร้างเทมเพลตใหม่

 2. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 3. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 4. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลจ Excel (.xltx)

 5. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลถูกบันทึกอยู่ใน /Users/usernameไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้เทมเพล / เทมเพลตของฉัน

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ใช้ที่ Finder เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/ชื่อผู้ใช้เทมเพลตของไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้ / เทมเพลตของฉัน แล้ว บันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 7 (Lion), โฟลเดอร์ไลบรารีที่ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ไลบรารี ในที่ Finder คลิกเมนูไป ทางค้างตัวเลือก

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลแบบคงที่ไปยังเทมเพลตที่มีอยู่แล้ว แล้วบันทึกไฟล์อีกครั้ง (เป็นเทมเพลต)

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกสร้างจากเทมเพล ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่  

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบเทมเพลต คุณสามารถค้นหาเทมเพลตตามคำสำคัญในกล่อง ค้นหา

 3. คลิกที่เทมเพลที่คล้ายกับเทมเพลมที่คุณต้อง แล้วคลิก เลือก

 4. เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนข้อความ กราฟิก หรือจัดรูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่ยึดตามเทมเพล

 5. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 6. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ คลิก เทมเพลจ Excel (.xltx)

 7. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลตใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าคุณไม่เลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น เทมเพลถูกบันทึกอยู่ใน /Users/usernameไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้เทมเพล / เทมเพลตของฉัน

  เมื่อต้องการจัดระเบียบเทมเพลต ใช้ที่ Finder เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน /Users/ชื่อผู้ใช้เทมเพลตของไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้ / เทมเพลตของฉัน แล้ว บันทึกเทมเพลตของคุณในโฟลเดอร์ใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 7 (Lion), โฟลเดอร์ไลบรารีที่ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ไลบรารี ในที่ Finder คลิกเมนูไป ทางค้างตัวเลือก

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกสร้างจากเทมเพล ปุ่ม เทมเพลตฟอร์มใหม่  

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ภายใต้ TEMPLATES คลิก เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบเทมเพลตของคุณ โฟลเดอร์จะแสดงภายใต้ เทมเพลตของฉัน คุณต้องคลิกโฟลเดอร์เพื่อดูเทมเพลต

 3. คลิกเทมเพลตที่คุณสร้าง แล้วคลิก เลือก

 1. ในการค้นหา เปิด /Users/usernameไลบรารี/แอปพลิเคชัน สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้เทมเพล / เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 10.7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ไลบรารี ในตัวค้นหา คลิกเมนู ไป และกดค้าง OPTION

 2. ลากเทมเพลตที่คุณต้องการลบไปถังขยะ

ดูเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลต ธีม และสไตล์ของ Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×