สร้าง และใช้รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้ารูปแบบตัวเลขที่มีอยู่ภายในไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างรูปแบบตัวเลขใหม่ที่เป็นไปตามรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่ และเพิ่มลงในรายการของรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังสร้างสเปรดชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลลูกค้า คุณสามารถสร้างรูปแบบตัวเลขสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถนำรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองเป็นสตริงที่ของตัวเลขในเซลล์การจัดรูปแบบเป็นตัวเลขโทรศัพท์

สิ่งสำคัญ: รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองมีผลต่อลักษณะการใช้งานจะแสดงตัวเลขเท่านั้น และไม่มีผลต่อค่าต้นแบบของตัวเลข รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองจะถูกเก็บไว้ในสมุดงาน และจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับเวิร์กบุ๊กใหม่ที่คุณเปิด

สร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มตัวเลข คลิกหมายเลขรูปแบบเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของรายการรูปแบบตัวเลข กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข

 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ ประเภท ให้เลือก กำหนดเอง

 3. ในรายการชนิด เลือกรูปแบบมีอยู่ภายในส่วนใหญ่นั้นคล้ายกับที่คุณต้องการสร้าง ตัวอย่างเช่น0.00

  รูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกปรากฏในกล่องชนิด

 4. ในกล่องชนิด ปรับเปลี่ยนโค้ดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรูปแบบแน่นอนที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น000-000-0000

  เปลี่ยนแปลงของคุณจะเปลี่ยนแปลงรูปมีอยู่แล้ว แทน การเปลี่ยนแปลงของคุณสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองใหม่

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกตกลง

นำรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มตัวเลข คลิกหมายเลขรูปแบบเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของรายการรูปแบบตัวเลข กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ ประเภท ให้เลือก กำหนดเอง

 4. ที่ด้านล่างของรายการชนิด เลือกอยู่แล้วภายในรูปแบบที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น000-000-0000

  รูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกปรากฏในกล่องชนิด

 5. คลิก ตกลง

ลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มตัวเลข คลิกหมายเลขรูปแบบเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของรายการรูปแบบตัวเลข กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข

 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ ประเภท ให้เลือก กำหนดเอง

 3. ในรายการชนิด เลือกรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กลบ

  หมายเหตุ: 

  • ไม่สามารถลบรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้ว

  • เซลล์ใด ๆ ในเวิร์กบุ๊กที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยรูปแบบกำหนดเองถูกลบไปแล้วจะแสดงในรูปแบบทั่วไปเริ่มต้น

สร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข บนในรูปแบบตัวเลข เมนูป็อปอัพ กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข คลิกกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ ประเภท ให้เลือก กำหนดเอง

 3. ในรายการชนิด เลือกรูปแบบมีอยู่ภายในส่วนใหญ่นั้นคล้ายกับที่คุณต้องการสร้าง ตัวอย่างเช่น0.00

  รูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกปรากฏในกล่องชนิด

 4. ในกล่องชนิด ปรับเปลี่ยนโค้ดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรูปแบบแน่นอนที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น000-000-0000

  เปลี่ยนแปลงของคุณจะเปลี่ยนแปลงรูปมีอยู่แล้ว แทน การเปลี่ยนแปลงของคุณสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองใหม่

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกตกลง

นำรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข บนในรูปแบบตัวเลข เมนูป็อปอัพ กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข คลิกกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ ประเภท ให้เลือก กำหนดเอง

 4. ที่ด้านล่างของรายการชนิด เลือกอยู่แล้วภายในรูปแบบที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น000-000-0000

  รูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกปรากฏในกล่องชนิด

 5. คลิก ตกลง

ลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข บนในรูปแบบตัวเลข เมนูป็อปอัพ กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข คลิกกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ ประเภท ให้เลือก กำหนดเอง

 3. ในรายการชนิด เลือกรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กลบ

  หมายเหตุ: 

  • ไม่สามารถลบรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้ว

  • เซลล์ใด ๆ ในเวิร์กบุ๊กที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยรูปแบบกำหนดเองถูกลบไปแล้วจะแสดงในรูปแบบทั่วไปเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

รหัสรูปแบบตัวเลข

แสดงวัน เวลา สกุลเงิน เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์

เน้นค่าแนวโน้ม ด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและรูปแบบ

แสดง หรือซ่อนค่าศูนย์

แสดงตัวเลขเป็นรหัสไปรษณีย์ หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×