สร้าง และใช้การโทรแสดงรายการใน Business Contact Manager

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

งานสำคัญที่สุดเมื่อคุณมีทางธุรกิจหนึ่งจะเก็บสามารถติดต่อกับลูกค้าจริง และอาจเกิดขึ้น บ่อย โทรศัพท์อย่างง่ายคือ วิธีดีที่สุดในการดำเนินดังกล่าว

คุณอาจต้องการติดตามได้กับเป้าหมายที่มีแก่คุณหรือของพวกเขานามบัตร ข้อมูลซ้ายกบนเว็บเพจของ ลูกค้าโทรที่ต้องการทราบเมื่อเรียกสต๊อกรายการพบ หรือพูดคุยกับบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน หรือที่ ติดต่อทางธุรกิจที่พ้นกำหนดกับการชำระเงินของพวกเขา

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการทำงานกับ และวัดพูนประสิทธิภาพของรายการโทรในBusiness Contact Manager for Outlook ด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างรายชื่อผู้รับเป้าหมาย และโทรสคริปต์ และวิธีเพื่อติดตามกิจกรรมและผลลัพธ์ของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลื่อนระดับธุรกิจของคุณผ่านทางโทรศัพท์

เปิดรายการสายเรียกเข้า

ปรับเปลี่ยนรายการสายเรียกเข้าของคุณ

เลื่อนระดับธุรกิจของคุณผ่านทางโทรศัพท์

ด้วยBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถรวบรวมรายการโทรจากบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณ การสร้างสคริปต์โทร และติดตามผลลัพธ์ของแต่ละการสนทนาทางโทรศัพท์ คุณยังสามารถสร้างรายการโทรจากชื่อในรายงาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างรายการโทรจากรายงาน ดูรายงานการใช้และแผนภูมิใน Business Contact Manager

รายการสายเรียกเข้าจะเป็นจำเป็นกิจกรรมด้านการตลาด และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาด

เมื่อต้องการติดตามผลของกิจกรรมในรายการโทร คุณต้องบันทึกชื่อของกิจกรรมในเริ่มด้วย เขตข้อมูลของระเบียนแต่ละบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ นำ หรือโอกาสทางการขาย ที่สร้างขึ้น โดยกิจกรรม นอกจากนี้ยัง จะบันทึกข้อมูลต้นทุนงบประมาณ และจริงบนหน้ารายละเอียด และติดตาม ของระเบียนในรายการโทร

แล้ว เพื่อดูผลลัพธ์ของรายการสายเรียกเข้าของคุณ ใช้หน้าติดตาม ของฟอร์มรายการสายเรียกเข้า ถ้ารายการโทรเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาด ผลลัพธ์โดยรวมของการส่งเสริมการขายสามารถติดตามบนแท็บวิเคราะห์ของตลาดเวิร์กสเปซ

สร้างรายการสายเรียกเข้า

รายการสายเรียกเข้าในBusiness Contact Manager for Outlook คือมากกว่าเพียงแค่รายการของชื่อและตัวเลข ระบบที่ช่วยให้คุณสามารถพร้อมบนโทรศัพท์ และ poised และช่วยให้คุณติดตามผลลัพธ์ของแต่ละชุดของการโทร ได้

รายชื่อผู้รับสำหรับกิจกรรมทางการตลาดสามารถรวมชนิดระเบียนเดียวเท่านั้น บัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ ที่ติดต่อทางธุรกิจและลูกค้าเป้าหมายก็ได้ในรายการเดียวกันเนื่องจากเป้าหมายจะขึ้นอยู่กับชนิดระเบียนติดต่อทางธุรกิจ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้Business Contact Manager คลิทางการตลาด

 2. บน Ribbon บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มใหม่ คลิกปุ่มโทรรายการ ไอคอนรายการโทร

 3. บนฟอร์มรายการโทร ภายใต้กิจกรรม ในเขตข้อมูลName ใส่ชื่อสำหรับรายการโทร เช่น "แคลิฟอร์เนียไคลเอ็นต์ที่เป็นไปได้"

  ระเบียนรายการโทร

  หมายเหตุ: ถ้ารายการโทรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาด ในกล่องข้อความส่งเสริมการขาย พิมพ์ชื่อของการส่งเสริมการขาย หรือคลิกลูกศรเพื่อเลือกชื่อของการส่งเสริมการขายที่มีอยู่ ถ้าไม่มีส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการขาย รายการสายเรียกเข้าจะถูกแนบกิจกรรมปัจจุบันเริ่มต้นส่งเสริมการขายการตลาด

 4. ในส่วนรายชื่อผู้รับ คลิกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการติดต่อกับรายการโทรบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดทั้งหมดที่ติดต่อทางธุรกิจและลูกค้าเป้าหมายติดต่อทางธุรกิจทั้งหมด หรือลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด

  หรือ คลิกตัวเลือกต่อไปนี้:

  • โฟลเดอร์การค้นหา เลือกโฟลเดอร์การค้นหาที่ประกอบด้วยรายการที่ถูกกรองไว้ล่วงหน้าของผู้รับ เมื่อต้องการสร้างรายการแบบกำหนดเอง เขตข้อมูลถูกเปลี่ยนชื่อรายการแบบกำหนดเอง หลังจากที่คุณเลือกโฟลเดอร์

  • กิจกรรมทางการตลาดที่มีอยู่ เลือกรายชื่อผู้รับที่คุณใช้สำหรับกิจกรรมทางการตลาดก่อนหน้า

  • รายการใหม่ เปิดกล่องโต้ตอบตัวกรองที่ติดต่อทางธุรกิจ และเลือกเงื่อนไขการกรองรายการ

   คุณยังสามารถสร้างรายการของผู้รับจากรายงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายงานการใช้และแผนภูมิใน Business Contact Manager

   ถ้าคุณได้สร้างชนิดระเบียนใหม่โดยยึดตามชนิดของบัญชี พวกเขาจะปรากฏในรายการบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด ถ้าคุณได้สร้างชนิดระเบียนใหม่โดยยึดตามชนิดของติดต่อทางธุรกิจ พวกเขาจะปรากฏในที่ติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดและรายการเป้าหมาย

 5. เมื่อต้องการแก้ไขรายการที่เลือก โดยการกรองนั้น คลิกตรวจทานและตัวกรอง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองรายการ ดูที่กรองระเบียนใน Business Contact Manager

 6. บน Ribbon บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแสดง คลิกรายละเอียด เพื่อเปิดหน้ารายละเอียดกิจกรรม ถ้าคุณต้องการ ใส่ค่าสำหรับรหัสส่งเสริมการขายจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด และข้อคิดเห็น

  เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าหลักของฟอร์มรายการโทร บน Ribbon บนแท็บการตลาด ในกลุ่มแสดง คลิกทั่วไป

 7. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับแต่ละรายการปรากฏขึ้นบนหน้าทั่วไป ภายใต้รายละเอียดผู้รับ เมื่อต้องการเปลี่ยนส่วนใดจากปรากฏระเบียน คลิกปุ่มตัวเลือกส่วน ปุ่ม เลือกส่วน แล้ว เลือกส่วนที่คุณต้องการแสดง

 8. ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถสร้างสคริปต์ เพื่อทำให้สายเรียกเข้าของคุณสอดคล้องกัน และให้แน่ใจว่า คุณได้ครอบคลุมจุดคุณต้องการเปลี่ยน นอกจากนี้ สคริปต์อนุญาตให้คุณอยู่บนหัวข้อ และ เพื่อปรับปรุงวิธีของคุณได้อย่างรวดเร็วเมื่อการสนทนาทางโทรศัพท์ได้ไปตามที่คาดไว้

  สร้างสคริปต์การโทร

  • บน Ribbon ในกลุ่มการบันทึกการโทร คลิกโทรหาสคริปต์ ไอคอนรายการโทร

  • เมื่อต้องการสร้างสคริปต์สำหรับสายเรียกเข้าของคุณ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • พิมพ์สคริปต์ในหน้าต่างการโทรสคริปต์

   • ในกลุ่มการกระทำ คลิกโหลดเนื้อหา ไอคอนโหลดสคริปต์ และนำทางไปยังเอกสารที่มีอยู่แล้วบันทึกไว้แล้ว

   • คัดลอก และวางสคริปต์จากเอกสารอื่น

    สคริปต์จะปรากฏในบันทึกการโทรสำหรับผู้รับแต่ละรายการ

    รายการโทรที่มีสคริปต์

    หมายเหตุ: ถ้าคุณแก้ไขสคริปต์ในส่วนบันทึกการโทร ของระเบียนในรายการโทร คุณจะสามารถเปลี่ยนเฉพาะเวอร์ชันสคริปต์สำหรับผู้รับที่เลือกไว้ เมื่อต้องการแก้ไขสคริปต์สำหรับสายเรียกเข้าทั้งหมด คุณต้องคลิกโทรหาสคริปต์ ไอคอนรายการโทร บน Ribbon แล้ว แก้ไขสคริปต์ในหน้าต่างการโทรสคริปต์

 9. ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใช้คุณลักษณะการจัดประเภท Outlook เมื่อต้องการเพิ่มประเภทสีลงในรายการโทร บน Ribbon บนแท็บทางการตลาด ในกลุ่มแท็ก คลิกจัดประเภท แล้ว คลิ กประเภทสี

 10. เพื่อเริ่มการทำให้สายเรียกเข้าของคุณ ทันที คุณสามารถเริ่มต้น ด้วยชื่อบนรายการ มิฉะนั้น บันทึกรายการโทร

ก่อนที่คุณทำการโทรเย็น ค้นคว้าชาติทำไม่โทรรีจิสทรี และข้อบังคับ FCC ที่ www.fcc.gov/cgb/donotcall/ กฎทำโทรไม่นำไปใช้กับบริษัทที่ผู้ใช้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

เปิดรายการสายเรียกเข้า

คุณอาจต้องการทำงานของคุณบนรายการโทรต่อถ้าคุณไม่สามารถโทรหาทุกคนในเซสชันหนึ่ง หรือคุณอาจจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงลงในรายการของผู้รับหรือสคริปต์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้Business Contact Manager คลิทางการตลาด

 2. บนแท็บการโทรแสดงรายการ ในบานหน้าต่างรายการ ดับเบิลคลิกที่รายการโทรคุณต้องการเปิด

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนรายการสายเรียกเข้าของคุณ

รายการโทรง่าย ๆ เพื่อทำให้ และปรับเปลี่ยนได้ คุณสามารถเปลี่ยนชนิดของระเบียนที่ปรากฏในรายการ คุณสามารถปรับปรุงรายการ ด้วยการกรอง หรือเลือกผู้รับ และคุณสามารถเปลี่ยนสคริปต์สำหรับทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้รับ

 1. เปิดรายการโทรคุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงลงในรายการโทร ทำตามคำแนะนำในการสร้างรายการสายเรียกเข้า

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายการโทรหลังจากที่คุณเปลี่ยนสถานะการโทรสำหรับระเบียนใด ๆ ในรายการ แทน คลิกขวารายการโทร แล้ว คลิ กติดต่อกับรายการสายเรียกเข้า เมื่อต้องการสร้างรายการโทรใหม่โดยยึดตามที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

โทร และติดตามสายเรียกเข้าของคุณโดยใช้รายการสายเรียกเข้า

 1. เปิดหรือสร้างรายการสายเรียกเข้าไป

  ภายใต้รายชื่อผู้รับ จะถูกเน้นชื่อในรายการ

  รายการโทร รายการผู้รับ ที่ไม่มีการโทรหา

  หมายเหตุ: ชื่อแสดงขึ้นมาจากเขตข้อมูลเป็นไฟล์ ในแหล่งระเบียน ชื่อแสดงอยู่ภายใต้รายละเอียดผู้รับ จะจากเขตข้อมูลชื่อเต็ม

 2. ใช้หมายเลขโทรศัพท์ภายใต้ผู้รับรายละเอียด การโทรหาติดต่อ

 3. เปิดสคริปต์ บน Ribbon ในกลุ่มการบันทึกการโทร คลิกสคริปต์การโทร เมื่อคุณเข้าถึงติดต่อ อ่านสคริปต์ของคุณในลักษณะธรรมชาติ หรือถ้ามีไม่มีสคริปต์ สถานะข้อความของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณแก้ไขสคริปต์ในส่วนบันทึกการโทร ของระเบียนในรายการโทร คุณจะเปลี่ยนสคริปต์สำหรับผู้รับที่เลือกเท่านั้น

 4. ภายใต้บันทึกการโทร ในระยะเวลาทั้งหมด คลิก หรือใส่ความยาวของการโทรออก คุณยังสามารถกำหนดเวลาการโทรโดยอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการกำหนดเวลาการโทรของคุณโดยอัตโนมัติ

  1. บน Ribbon ในกลุ่มการบันทึกการโทร คลิกตัวจับเวลาเริ่มต้น ไอคอนเริ่มจับเวลา เมื่อคุณเริ่มการโทรของคุณ หรือต่อหลังจากการหยุดชั่วขณะ

  2. คลิกหยุดชั่วขณะ Timer ไอคอนหยุดตัวจับเวลาชั่วคราว เมื่อมีตัวแบ่งในการโทร หรือ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการโทร

   ความยาวของการโทรถูกบันทึกไว้ภายใต้บันทึกการโทร ในกล่องระยะเวลาทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิ กหรือพิมพ์ความยาวของการโทรด้วยตนเอง

 5. เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อในการสนทนาของคุณ บน Ribbon ในกลุ่มการบันทึกการโทร คลิกเพิ่มการประทับเวลา แล้ว พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณในกล่องตำแหน่งที่จะแสดงสคริปต์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความ บน Ribbon คลิกที่แท็บรูปแบบข้อความ เมื่อต้องการใช้คำสั่งการจัดรูปแบบ เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์ รูป หรือตาราง คลิกแท็บแทรก

 6. ใน ระหว่างการโทร หรือหลัง จากเสร็จ สิ้น บน Ribbon บนแท็บทางการตลาด ในกลุ่มการกระทำของผู้รับ คลิกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้:

  • รายการประวัติใหม่ เมื่อต้องการเพิ่มรายการประวัติการติดต่อสื่อสารเช่นบันทึกย่อธุรกิจ งาน ไฟล์ หรือข้อความอีเมกับระเบียนของผู้รับ บันทึกการโทรใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับผู้รับรายการการโทร

  • ติดตาม เมื่อต้อง การเพิ่มค่าสถานะติดตามกับระเบียน หรือเมื่อต้อง การทำเครื่องหมายรายการการติดตามว่าเสร็จสมบูรณ์โดย มีตัวเลือกเครื่องหมายเสร็จสมบูรณ์

  • เปิด การแสดงระเบียนของผู้รับ

  • เว็บเพจ เพื่อแสดงหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับระเบียนของผู้รับ ถ้าพร้อมใช้งาน

 7. เมื่อสิ้นสุดการโทรในส่วนโทรสถานะ อัปเดตระเบียน เรียกว่าไม่ได้ ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น คลิกหนึ่งกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:

  1. ข้อความที่ด้านซ้าย

  2. โทรทำให้เสร็จสมบูรณ์

  3. โทรหา

   สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายการโทรหลังจากที่คุณเปลี่ยนสถานะการโทรสำหรับระเบียน ใด ๆ ในรายการ คุณสามารถ สร้างรายการโทรใหม่ที่ซ้ำกันของรายการสายที่มีอยู่อย่างไรก็ตาม คลิกขวารายการสายเรียกเข้าในการตลาดเวิร์กสเปซ แล้ว คลิ กส่งถึงด้วยรายการสายเรียกเข้า

 8. ถ้าถามผู้รับที่จะใช้ออกจากรายการของคุณโทร เลือกกล่องกาเครื่องหมายโทร บัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจจะทำเครื่องหมายเป็นโทร ในทั้งสองรายชื่อผู้รับ และ บนหน้ารายละเอียด ของระเบียนติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ ผู้รับนี้ไม่สามารถถูกรวมไว้ในรายการสายเรียกเข้าในอนาคต

 9. คลิกบันทึก & ถัดไป เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

  1. บันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นบันทึกการโทรในบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียนที่เลือก และย้ายไปยังระเบียนถัดไปเพื่อโทรหา

  2. หยุดตัวจับเวลา และบันทึกระยะเวลาของการโทรรวมในบันทึกการโทร

  3. ระบุว่า สถานะสายเรียกเข้าในรายชื่อผู้รับ

   รายการโทรที่มีการโทรออกสองครั้ง

   1 - ออกจากข้อความอยู่ 2 – โทรทำให้เสร็จสมบูรณ์ 3-โทร 4-ผู้รับที่ปัจจุบัน

   หมายเหตุ: แม้ว่าสถานะจะปรับปรุงในรายชื่อผู้รับ เมื่อคุณบันทึกระเบียน ตัวเลือกที่แสดงในส่วนสถานะโทร ต้องเปลี่ยนด้วยตนเอง

 10. เมื่อคุณได้เรียกว่าทุกคนบนรายการ ปิดกิจกรรม บนRibbon ในกลุ่มทางการตลาด คลิกทำเครื่องหมายปิด

ด้านบนของหน้า

การวัดพูนประสิทธิภาพของการตลาดทางโทรศัพท์

คุณสามารถสร้างรายการโทรและสคริปต์สำหรับวัตถุประสงค์มากมาย แต่เมื่อคุณไม่ทำการโทรทางการตลาด คุณต้องการรู้ผลลัพธ์ของการทำงานของคุณ รีวิวผลลัพธ์ของรายการโทรบนหน้าติดตาม ของรายการโทร

 1. เปิดรายการโทร

 2. บน Ribbon บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแสดง คลิกติดตาม ไอคอนติดตามหน้า

 3. บนหน้าการติดตาม ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

  • ภายใต้ผลลัพธ์กิจกรรม คุณสามารถดูข้อมูลสรุปสำหรับลูกค้าเป้าหมายเริ่มโอกาสเริ่มบัญชีผู้ใช้เริ่มติดต่อเริ่มบันทึกการโทรที่เริ่มต้น และรายได้ที่คาดไว้ สำหรับกิจกรรม แต่ละเขตข้อมูลยังแสดงรายงาน ปุ่ม ซึ่งแสดงรายงานรายละเอียดของข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลนั้น

   หมายเหตุ: มีการปรับปรุงข้อมูลบนหน้าติดตาม รวมถึงรายได้ที่คาดหวัง เมื่อระเบียนบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาสรวมชื่อของรายการโทรในเขตข้อมูลเริ่มต้นด้วย

  • ในพื้นที่ข้อมูลกิจกรรม คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลต่อไปนี้:

   • ต้นทุนจริง    ใส่ต้นทุนจริงในรายการโทร เพื่อให้คุณสามารถคำนวณผลตอบแทนของการลงทุน

   • ปิด    เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อระบุว่า รายการโทรเสร็จเรียบร้อย และกิจกรรมที่ถูกปิดเดี๋ยวนี้ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานรายการโทร

  • ในส่วนผู้รับ คุณสามารถรีวิวรายการของคุณได้ทำการโทร และถ้าคุณต้องการ คุณสามารถสร้างระเบียนโอกาสเหมาะสมจากระเบียนของผู้รับ เพียงแค่คลิกชื่อในรายการ แล้ว คลิ กเริ่มโอกาส

   หมายเหตุ: คุณยังสามารถสร้างระเบียนโอกาสจากรายชื่อผู้รับบนหน้าทั่วไป ของรายการโทร เลือกชื่อจากรายชื่อผู้รับ บน Ribbon บนแท็บทางการตลาด ในกลุ่มการกระทำของผู้รับ แล้ว คลิกรายการประวัติใหม่ ไอคอนสร้างรายการบันทึก แล้ว คลิ กโอกาส

 4. คลิกบันทึก และปิด ไอคอนบันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×