สร้าง และแทรกลายเซ็นใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลายเซ็นแนบมากับอีเมลที่คุณสามารถกำหนดเองเพื่อแสดงรสนิยมของส่วนบุคคล flavor ของบริษัทของคุณ หรืออารมณ์เฉพาะเจาะจง ลายเซ็นสามารถ มีข้อความ ลิงก์ รูป ภาพ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างลายเซ็นสำหรับอีเมลธุรกิจที่มีชื่อของคุณ ตำแหน่งงาน หมายเลขโทรศัพท์ และโลโก้บริษัท ชุดขององค์ประกอบเหล่านี้ในลายเซ็นจะเรียกว่าบล็อกลายเซ็น นี่คือตัวอย่าง:

ข้อความอีเมลที่ มีช่องลายเซ็น

คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นด้วยตนเองข้อความอีเมแต่ละ หรือคุณสามารถมีลายเซ็นที่ถูกเพิ่มอัตโนมัติในทุกข้อความที่คุณส่งออก

สร้างลายเซ็นอีเมล

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้อีเมล คลิกลายเซ็นต์

  ปุ่มลายเซ็น

 3. คลิกเพิ่มลายเซ็น   เพิ่ม

  ลายเซ็นใหม่จะปรากฏใต้ ชื่อลายเซ็น พร้อมชื่อว่า ไม่มีชื่อ

 4. ดับเบิลคลิก ไม่มีชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อลายเซ็น ชื่อนี้ไม่ปรากฏในลายเซ็นในข้อความของคุณเพราะในการอ้างอิงเท่านั้น

 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมในลายเซ็น

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  นำการจัดรูปแบบ เช่น ฟอนต์ สไตล์ของฟอนต์ ขนาดของฟอนต์ สีฟอนต์ หรือการเน้นไปใช้

  เลือกข้อความ จากนั้นบนเมนู จัดรูปแบบ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

  วางเคอร์เซอร์ไว้ในลายเซ็นที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์ จากนั้นบนเมนู รูปแบบ คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 7. ปิดกล่องลายเซ็น

เพิ่มภาพตัดปะ โลโก้ หรือรูปภาพลงในลายเซ็นของคุณ

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้อีเมล คลิกลายเซ็นต์

  ปุ่มลายเซ็น

 3. สร้างลายเซ็นใหม่ที่ด้านบน หรือเลือกลายเซ็นที่มีอยู่จากรายการ

 4. ลากรูปภาพจากเดสก์ท็อปหรือโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปรากฏในลายเซ็น แก้ไขรูปเพื่อขนาดล่วงหน้า ตามที่คุณจะไม่สามารถปรับขนาดรูปภาพเมื่อคุณได้ลากไปยังกล่องลายเซ็น

  ช่องลายเซ็นที่ มีรูปภาพ

  นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอก และวางรูปลงในลายเซ็น

 5. ปิดกล่องลายเซ็น

เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

 1. คลิกในเนื้อความของข้อความอีเมลของคุณ

 2. บนแท็บข้อความ คลิกลายเซ็นต์ นั้นแล้ว เลือกลายเซ็นจากรายการ

  เมนู ลายเซ็น

เพิ่มลายเซ็นข้อความทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้นสำหรับบัญชีเมลแต่ละบัญชีของคุณได้

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้อีเมล คลิกลายเซ็นต์

  ปุ่มลายเซ็น

 3. ภายใต้เลือกลายเซ็นต์เริ่มต้น เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้น

  คุณสามารถระบุว่า คุณต้องการให้ลายเซ็นจะถูกเพิ่มลงในข้อความใหม่ / ส่งต่อข้อความตอบกลับ หรือทั้งสองอย่าง

 4. ปิดกล่องลายเซ็น

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี คุณต้องตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้นแยกต่างหากสำหรับแต่ละบัญชี

สร้างลายเซ็น

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้อีเมล คลิกลายเซ็น ปุ่มการกำหนดลักษณะลายเซ็น  

 3. คลิกเพิ่ม เพิ่ม  

  ลายเซ็นใหม่จะปรากฏใต้ ชื่อลายเซ็น พร้อมชื่อว่า ไม่มีชื่อ

 4. ดับเบิลคลิก ไม่มีชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อลายเซ็น ชื่อนี้ไม่ปรากฏในลายเซ็นในข้อความของคุณเพราะในการอ้างอิงเท่านั้น

 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมในลายเซ็น

 6. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  นำการจัดรูปแบบ เช่น ฟอนต์ สไตล์ของฟอนต์ ขนาดของฟอนต์ สีฟอนต์ หรือการเน้นไปใช้

  เลือกข้อความ จากนั้นบนเมนู จัดรูปแบบ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

  วางเคอร์เซอร์ไว้ในลายเซ็นที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์ จากนั้นบนเมนู รูปแบบ คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  การเพิ่มรูปภาพ

  ลากรูปภาพจากเดสก์ท็อปไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปรากฏในลายเซ็น

 7. เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถสร้างลายเซ็นหลายลายเซ็น แล้วให้ Outlook แทรกลายเซ็นเหล่านั้นแบบสุ่มลงในข้อความอีเมล เมื่อต้องการใส่ลายเซ็นที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้แบบสุ่ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ แบบสุ่ม ถัดจากชื่อลายเซ็น

 8. ปิดกล่องโต้ตอบ ลายเซ็น

  หมายเหตุ: ถ้าลายเซ็นจะถูกเพิ่มลงในข้อความธรรมดา การจัดรูปแบบหรือรูปภาพใดๆ จะไม่ถูกใช้ ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแปลงเป็นข้อความธรรมดา

สร้างข้อความที่ดี มีโลโก้เพื่อใช้เป็นลายเซ็น

 1. เปิด Word

 2. บนแท็บ ตาราง ภายใต้ ตัวเลือกตาราง คลิก ใหม่ แล้วคลิ กและลากผ่านสองแถวและคอลัมน์

  แท็บตาราง Word กลุ่มตัวเลือกตาราง

 3. เลือกเซลล์ด้านบนสอง คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง จากนั้นภายใต้ ผสาน คลิก ผสาน

 4. พิมพ์ชื่อของคุณในเซลล์ด้านบน

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อของคุณ เลือกข้อความ แล้ว บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ คลิ กเพิ่มขนาดฟอนต์ ปุ่ม เพิ่มขนาดฟอนต์ และสีฟอนต์ ปุ่ม สีฟอนต์    

 6. ลากโลโก้ของคุณจากเดสก์ท็อปของคุณในไปยังเซลล์ด้านซ้ายด้านล่าง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการปรับขนาดโลโก้ เลือกโลโก้ และใช้ จุดจับการปรับขนาด

 7. ในเซลล์ขวาด้านล่าง พิมพ์ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

  เคล็ดลับ: เพื่อให้แน่ใจว่า Outlook จะไม่เพิ่มบรรทัดใดๆ เพิ่มระหว่างที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ กด SHIFT + RETURN เพื่อย้ายไปยังบรรทัดถัดไปในเซลล์ตาราง

 8. เมื่อต้องการเพิ่มเว็บไซต์ของบริษัท บนเมนู แทรก คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 9. กล่อง ลิงก์ พิมพ์ที่อยู่สำหรับลิงก์ จากนั้นในกล่อง แสดง พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในลายเซ็นของคุณ

 10. วางตัวชี้บนเส้นขอบคอลัมน์จนกว่าปรากฏขึ้น ลูกศรแยกแนวตั้ง จากนั้น ลากคอลัมน์จนกระทั่งตารางมีขนาดที่คุณต้องการ

 11. เลือกตาราง บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ คลิก เส้นขอบ แล้วคลิก ไม่มี

  แท็บ ตาราง กลุ่ม วาดเส้นขอบ

 12. บันทึกเอกสาร แต่ไม่ต้องปิด ไปที่ใช้ลายเซ็นคุณสร้างขึ้นใน Word

ใช้ลายเซ็นคุณสร้างขึ้นในWord

 1. เลือกตารางคุณสร้างในWord แล้ว คลิ กคัดลอก ปุ่ม คัดลอก  

 2. เปิด Outlook

 3. บนเมนู Outlook คลิก การกำหนดลักษณะ

 4. ภายใต้อีเมล คลิกลายเซ็น ปุ่มการกำหนดลักษณะลายเซ็น  

 5. คลิกเพิ่ม เพิ่ม  

  ลายเซ็นใหม่จะปรากฏใต้ ชื่อลายเซ็น พร้อมชื่อว่า ไม่มีชื่อ

 6. ดับเบิลคลิก ไม่มีชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อลายเซ็น ชื่อนี้ไม่ปรากฏในลายเซ็นในข้อความของคุณเพราะในการอ้างอิงเท่านั้น

 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา วางลายเซ็นที่คุณสร้างใน Word

 8. ปิดกล่องโต้ตอบ ลายเซ็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มลายเซ็นโดยอัตโนมัติทุกข้อความขาออกใน Outlook 2016 สำหรับ Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×