สร้าง และเรียกใช้แบบสอบถามในศูนย์ eDiscovery

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณได้กำหนดแหล่งข้อมูลของคุณและระงับการใช้งานเพราะมีความจำเป็น คุณสามารถเรียกใช้คิวรีเพื่อจำกัดและแยกเนื้อหาที่คุณต้องการสำหรับกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นพิเศษได้

คิวรีที่มีประสิทธิภาพจะทำให้คุณและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีนั้นสามารถจัดการเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากจะช่วยลดปริมาณเนื้อหาโดยรวม และทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่คุณสร้างน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกรณีนั้นมากขึ้น

ก่อนที่จะสร้างคิวรี คุณควรเพิ่มแหล่งเนื้อหาลงในกรณีของคุณ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับแหล่งเนื้อหาในบทความที่ชื่อว่า เพิ่มเนื้อหาลงในกรณี eDiscovery และหยุดแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ:  คิวรีสามารถมีแหล่งข้อมูล Exchange ได้สูงสุด 1,500 รายการ, แหล่งข้อมูล SharePoint 100 รายการ และคำสำคัญ 500 คำ

ตามค่าเริ่มต้น คิวรีจะค้นหาในแหล่งเนื้อหาทั้งหมด แต่ถ้าคุณไม่ต้องการให้คิวรีค้นหาในชุดหรือแหล่งข้อมูลทั้งหมด คุณสามารถเลือกชุดหรือแหล่งข้อมูลการค้นพบที่จะให้คิวรีทำการค้นหาได้ ซึ่งจะทำให้คิวรีทำงานเร็วขึ้น คุณยังสามารถปรับปรุงคิวรีของคุณในแบบอื่นๆ ได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาและการใช้คำสำคัญใน eDiscovery

 1. ถ้ากรณีของคุณไม่ได้เปิดอยู่ ในศูนย์ eDiscovery ให้คลิก กรณี แล้วเปิดกรณีที่คุณต้องการสร้างคิวรีไว้ กรณีควรมีแหล่งเนื้อหาอยู่แล้ว เช่น เว็บไซต์และกล่องจดหมาย

 2. ในส่วน ค้นหาและส่งออก ภายใต้ คิวรี ให้คลิก รายการใหม่

 3. พิมพ์ชื่อที่ให้คำอธิบายสำหรับคิวรีของคุณ

 4. ในกล่อง คิวรี ให้พิมพ์คำสำคัญที่คุณต้องการใช้เพื่อจำกัดคิวรีของคุณ ค้นหาเคล็ดลับในการเขียนคิวรีได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 5. เมื่อต้องการจำกัดเนื้อหาให้แคบลงโดยใช้ช่วงวันที่ ให้ใส่ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ:  ถ้าคุณพิมพ์วันที่ในกล่อง วันที่เริ่ม และ วันที่สิ้นสุด ให้ใช้รูปแบบ mm/dd/yyyy ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ 03/01/2013 เพื่อระบุวันที่ 1 มีนาคม 2013 ให้ใช้รูปแบบ mm/dd/yyyy แม้ว่าการตั้งค่าภูมิภาคในคอมพิวเตอร์จะกำหนดค่าด้วยรูปแบบอื่น เช่น dd/mm/yyyy หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดโดยใช้ "ตัวใช้เลือกวันที่"

 1. เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์ให้มีเฉพาะผู้เขียนเอกสารหรือข้อมูลในรายการ หรือผู้ส่งข้อความอีเมลคนใดคนหนึ่ง ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลลงในกล่อง ผู้เขียน/ผู้ส่ง

 2. ถ้าคุณมีแหล่งข้อมูลและชุดการค้นพบหลายชุด แต่ไม่ต้องการค้นหาในชุดหรือแหล่งข้อมูลทั้งหมด ให้คลิก ปรับเปลี่ยนขอบเขตของคิวรี จากนั้นให้ระบุชุดการค้นพบหรือแหล่งเนื้อหาที่คุณต้องการ

  ปรับเปลี่ยนขอบเขตคิวรี

 3. เมื่อต้องการจำกัดคิวรีของคุณด้วยชนิดเนื้อหาชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้คลิกแท็บ Exchange หรือ SharePoint แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกเฉพาะรายการปฏิทินสำหรับ Exchange หรือเฉพาะสไลด์ PowerPoint สำหรับ SharePoint

 4. เมื่อต้องการต้องการวิเคราะห์หรือปรับปรุงคิวรีของคุณเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกคิวรีขั้นสูง แล้วเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาข้อมูล Exchange ที่ซ้ำซ้อนออก อย่างเช่น ข้อความอีเมลที่ถูกส่งคืนมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยคำที่แตกต่างกัน ให้เลือก เอาข้อมูล Exchange ที่ซ้ำซ้อนกันออก

  • เมื่อต้องการตรวจสอบไวยากรณ์และโครงสร้างคิวรีของคุณ ให้ดูที่ส่วน คิวรีของ Exchange และ คิวรีของ SharePoint และตารางของแหล่งข้อมูลที่แสดงตัวกรอง คิวรี และตัวคัดสรร

 5. เมื่อคุณพร้อมที่จะเรียกใช้คิวรีของคุณ ให้คลิก ค้นหา ผลลัพธ์จะถูกจัดอันดับตามความเกี่ยวข้อง เช่น คำที่ใช้ค้นหาปรากฏบ่อยเพียงใด

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มคิวรีหรือแหล่งเนื้อหาไปยังกรณี eDiscovery การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาคสำหรับไซต์จะไม่ได้รับการสนับสนุน

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแหล่งเนื้อหาอื่นๆ ขณะสร้างคิวรี

 1. บนคิวรี: หน้า รายการใหม่ ในส่วน แหล่งข้อมูล ให้คลิก ปรับเปลี่ยนขอบเขตของคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก เนื้อหากรณีทั้งหมด

 3. คลิก เพิ่มกล่องจดหมาย สำหรับเนื้อหา Exchange หรือ เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง สำหรับเนื้อหา SharePoint

 4. ระบุกล่องจดหมายของบุคคลหรือเว็บไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม

 5. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณอัปเดตคิวรีและเรียกใช้อีกครั้ง เฉพาะหน้าแรกของผลลัพธ์ใหม่เท่านั้นที่จะถูกรีเฟรช ถ้าคุณกำลังดูหน้าหลายๆ หน้าของผลลัพธ์คิวรี และคุณยังไม่ได้ดูหน้าแรก หน้าแรกจะยังไม่ได้รับการรีเฟรชด้วยผลลัพธ์ใหม่

ด้านบนของหน้า

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eDiscovery

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณี eDiscovery ให้ดูบทความต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติ: eDiscovery ใน SharePoint Server 2013 และ Exchange Server 2013

วางแผนและจัดการกรณีของ eDiscovery

เพิ่มเนื้อหาลงในกรณี eDiscovery และหยุดแหล่งข้อมูล

การค้นหาและการใช้คำสำคัญใน eDiscovery

ส่งออกเนื้อหา eDiscovery และสร้างรายงาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×