สร้าง และเพิ่มลายเซ็นอีเมลใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สร้างลายเซ็นสำหรับข้อความอีเมลของคุณ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในข้อความขาออกทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติหรือเลือกเพิ่มด้วยตนเองก็ได้

สร้างลายเซ็นอีเมล

 1. ลงชื่อเข้าสู่Outlook บนเว็บ

 2. บนแถบนำทางด้านบน เลือกการตั้งค่า>ตัวเลือก

  ตัวเลือก การตั้งค่า ของ Outlook บนเว็บ

 3. บนแถบนำทางด้านซ้าย ภายใต้MAILเลือกเค้าโครง>ลายเซ็นอีเมล

  ลายเซ็นอีเมล ใน Outlook บนเว็บ

 4. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์ลายเซ็นของคุณและใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่มีเพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของลายเซ็น

  หมายเหตุ: การแทรกไฟล์รูปภาพ (ใน.gif หรือ.jpg รูปแบบตัวอย่าง) สำหรับลายเซ็นของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน ได้ แต่คุณสามารถคัดลอกรูปภาพจากเว็บเพจ และวางลงในกล่องลายเซ็น

 5. ถ้าคุณต้องการให้ลายเซ็นของคุณเพื่อแสดงที่ด้านล่างของทุกอีเมลที่ข้อความส่งออก รวมถึงการตอบกลับและส่งต่อ เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมลายเซ็นของฉันบนข้อความที่ฉันส่งโดยอัตโนมัติ

  ถ้าคุณไม่เลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความด้วยตนเอง สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความใหม่ด้วยตนเอง

  ข้อความที่มีลายเซ็นอีเมลของ Outlook บนเว็บ

 6. เลือกบันทึกเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

  หมายเหตุ: คุณสามารถเสมอกลับไปยังหน้าลายเซ็นอีเมลและเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายรวมลายเซ็นของฉันบนข้อความที่ฉันส่งโดยอัตโนมัติ

เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความใหม่ด้วยตนเอง

ถ้าคุณได้สร้างลายเซ็น แต่ไม่ได้เลือกให้เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความขาออกทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มได้ในภายหลังเมื่อคุณเขียนข้อความอีเมล

 1. ไปยังกล่องจดหมายของคุณ และเลือกไอคอน ใหม่ ของ Outlook บนเว็บสำหรับข้อความอีเมลเมื่อต้องการสร้างข้อความอีเมลใหม่

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ จากนั้น เลือกแทรก>ลายเซ็นของคุณบนแถบเครื่องมือ

  เพิ่มลายเซ็นอีเมล ใน Outlook บนเว็บ

 3. เมื่อข้อความอีเมลของคุณพร้อม เลือกส่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×