สร้าง และอัปเดตดัชนี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ดัชนีจะมีรายการของคำและหัวข้อต่างๆ ที่มีการกล่าวถึงในเอกสาร พร้อมกับหน้าที่มีคำหรือหัวข้อเหล่านั้นอยู่ เมื่อต้องการสร้างดัชนี ให้คุณทำเครื่องหมายรายการดัชนีด้วยการใส่ชื่อของรายการหลักและการอ้างอิงโยงลงในเอกสารของคุณ จากนั้นจึงสร้างดัชนี

คุณสามารถสร้างรายการดัชนีสำหรับแต่ละ word วลี หรือ สัญลักษณ์ สำหรับหัวข้อที่ครอบคลุมหลายหน้า หรือที่อ้างอิงไปยังรายการอื่น เช่น "ขนส่งออก ดูที่ จักรยาน" เมื่อคุณเลือกข้อความ และทำเครื่องหมายเป็นรายการดัชนี Word เพิ่มแบบพิเศษเขตข้อมูล XE (รายการดัชนี) เขตข้อมูล ที่มีรายการหลักทำเครื่องหมายและข้อมูลอ้างอิงไขว้ใด ๆ ที่คุณเลือกที่จะรวมไว้

เขตข้อมูล XE (รายการดัชนี)

หลังจากที่คุณทำเครื่องหมายรายการดัชนีทั้งหมดแล้ว ให้คุณเลือกการออกแบบดัชนีและสร้างดัชนีที่ออกแบบเสร็จแล้ว Word จะรวบรวมรายการดัชนี เรียงตามลำดับดัชนีเหล่านั้นตามตัวอักษร อ้างอิงหมายเลขหน้า ค้นหาและเอารายการที่ซ้ำออกจากหน้าเดียวกัน และแสดงดัชนีในเอกสาร

การทำเครื่องหมายที่รายการ

ขั้นตอนเหล่านี้แสดงวิธีการทำเครื่องหมายคำหรือวลีในดัชนีของคุณ แต่คุณยังสามารถทำเครื่องหมายรายการดัชนีสำหรับข้อความที่ครอบคลุมหลายหน้า

 1. เลือกข้อความคุณต้องการใช้เป็นรายการดัชนี หรือเพียงแค่คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรายการข้อความ

 2. บนแท็บการอ้างอิง ในกลุ่มดัชนี คลิกทำเครื่องหมายรายการ
  ทำเครื่องหมายรายการ

 3. คุณสามารถแก้ไขข้อความในกล่องโต้ตอบทำเครื่องหมายรายการดัชนี
  ทำเครื่องหมายกล่องโต้ตอบรายการดัชนี

  • คุณสามารถเพิ่มระดับที่สองได้ในกล่อง รายการย่อย คุณสามารถเพิ่มระดับสามได้ โดยทำตามข้อความรายการย่อยที่มีเครื่องหมายจุดคู่ (:)

  • เมื่อต้องการสร้างการอ้างอิงโยงไปยังรายการอื่น ให้คลิก การอ้างอิงโยง ภายใต้ ตัวเลือก แล้วพิมพ์ข้อความสำหรับรายการอื่นในกล่อง

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบหมายเลขหน้าที่จะปรากฏในดัชนี ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวหนา หรือกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเอียง ใต้ รูปแบบหมายเลขหน้า

 4. คลิก ทำเครื่องหมาย เพื่อทำเครื่องหมายที่รายการดัชนี ถ้าต้องการทำเครื่องหมายที่ข้อความนี้ทุกแห่งที่ข้อความแสดงในเอกสาร ให้คลิก ทำเครื่องหมายทั้งหมด

 5. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการดัชนีเพิ่มเติม เลือกข้อความ คลิกในกล่องโต้ตอบทำเครื่องหมายรายการดัชนี นั้นแล้ว ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4

การสร้างดัชนี

เมื่อคุณทำเครื่องหมายที่รายการแล้ว คุณก็พร้อมที่จะแทรกดัชนีลงไปในเอกสารของคุณ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มดัชนี

 2. บนแท็บการอ้างอิง ในกลุ่มดัชนี คลิกแทรกดัชนี
  การแทรกดัชนี

 3. ในกล่องโต้ตอบดัชนี คุณสามารถเลือกรูปแบบสำหรับรายการข้อความ หมายเลขหน้า แท็บ และอักขระเส้นโยง
  กล่องโต้ตอบ ดัชนี

 4. คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของดัชนี ด้วยการเลือกจากเมนูดรอปดาวน์การจัดรูปแบบ ตัวอย่างจะแสดงในหน้าต่างไปยังด้านบนซ้าย

 5. คลิก ตกลง

การแก้ไขหรือจัดรูปแบบรายการดัชนีและปรับปรุงดัชนี

ถ้าคุณทำเครื่องหมายรายการเพิ่มเติมหลังจากสร้างดัชนีของคุณ คุณจำเป็นต้องอัปเดดัชนีเมื่อต้องการเห็นคอลัมน์เหล่านั้น

 1. ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูล XE คลิกแสดง/ซ่อน รูปปุ่ม ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก

 2. ค้นหาเขตข้อมูล XE สำหรับรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น{ XE "Callisto" \t"ดูเติมดวงจันทร์" }

 3. เมื่อต้องการแก้ไขหรือจัดรูปแบบรายการดัชนี ให้เปลี่ยนแปลงข้อความที่อยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ

 4. เมื่อต้องการปรับปรุงดัชนี ให้คลิกที่ดัชนีนั้น แล้วกด F9 หรือ คลิก ปรับปรุงดัชนี ในกลุ่ม ดัชนี บนแท็บ การอ้างอิง

  อัปเดตดัชนี

ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดในดัชนี ให้ค้นหารายการดัชนีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วปรับปรุงดัชนี

การลบรายการดัชนีและปรับปรุงดัชนี

 1. เลือกเขตข้อมูลรายการดัชนีทั้งหมดรวมทั้งเครื่องหมายวงเล็บปีกกา ({}) จากนั้นให้กด DELETE

  ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูล XE คลิกแสดง/ซ่อน รูปปุ่ม ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก

 2. เมื่อต้องการปรับปรุงดัชนี ให้คลิกที่ดัชนีนั้น แล้วกด F9 หรือ คลิก ปรับปรุงดัชนี ในกลุ่ม ดัชนี บนแท็บ การอ้างอิง

  อัปเดตดัชนี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×