สร้าง และพิมพ์ป้ายผนึกโดยใช้จดหมายเวียน

สร้าง และพิมพ์ป้ายผนึกโดยใช้จดหมายเวียน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการใช้ป้ายชื่อเพื่อส่งที่ส่งจดหมายจำนวนมากไปยังบุคคลในรายการที่อยู่ของคุณ คุณสามารถใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างแผ่นของป้ายชื่อที่อยู่ แต่ละป้ายชื่อประกอบด้วยอยู่จากรายการของคุณ คุณยังสามารถสร้าง และพิมพ์ป้ายผนึกโดยไม่ต้องการใช้จดหมายเวียน

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการจดหมายเวียนลงในซองจดหมายโดยตรง ดูจดหมายเวียนพร้อมซองจดหมาย

ไฟล์สามไฟล์ในจดหมายจะผสานกระบวนการเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นเอกสารหลักบวกกับรายการการส่งจดหมายที่ผลิตชุดของจดหมายหรือข้อความอีเมล ซองจดหมาย หรือป้ายกำกับ

ต่อไปนี้คือเอกสารเกี่ยวข้องในการสร้าง และพิมพ์ป้ายผนึกโดยใช้กระบวนการจดหมายเวียน:

 • เอกสารหลัก
  นี้คือเอกสารคุณใช้การตั้งค่าเค้าโครงของป้ายชื่อในจดหมายเวียน คุณยังสามารถตั้งค่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณต้องการพิมพ์ซ้ำในแต่ละป้ายผนึก เช่นโลโก้บริษัทหรือที่อยู่ผู้ส่งของคุณบนป้ายชื่อส่ง

 • รายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ
  รายชื่อผู้รับจดหมายของคุณคือ แหล่งข้อมูลที่Word ใช้ในจดหมายเวียน ไฟล์ที่ประกอบด้วยอยู่ที่จะพิมพ์บนป้ายผนึก ได้

เมื่อคุณรวมเอกสารเหล่านั้นสอง คุณจะมีป้ายชื่อที่อยู่ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่ารายชื่อผู้รับของคุณ

รายชื่อผู้รับจดหมายอาจเป็นสเปรดชีต Excelไดเรกทอรีของที่ติดต่อ Outlookฐานข้อมูลAccess หรือรายการอยู่Office ประกอบด้วยระเบียนWord ดึงข้อมูลจากการสร้างป้ายผนึกอยู่

 • ถ้าคุณยังไม่มีรายชื่อผู้รับจดหมาย คุณสามารถสร้างรายการใหม่ใน Wordในระหว่างการจดหมายเวียน

 • ถ้าคุณกำลังใช้ดชีExcel ทำให้แน่ใจว่าคอลัมน์สำหรับรหัสไปรษณีย์ หรือรหัสไปรษณีย์ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความให้คุณไม่สูญเสียใด ๆ ค่าศูนย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเตรียมแหล่งข้อมูลของ Excel สำหรับจดหมายเวียนของ Word

 • ถ้าคุณต้องการใช้ที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook เป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมเอกสารหลักสำหรับป้ายชื่อ

 1. ในWord เลือกไฟล์ >ใหม่ >เอกสารเปล่า

 2. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มเริ่มจดหมายเวียน เลือกเริ่มจดหมายเวียน >ป้ายชื่อ

  คลิกเริ่มจดหมายเวียน แล้วเลือกป้ายชื่อเพื่อสร้างแผ่นของป้ายชื่อเพื่อผสานกับ

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก ใต้ป้ายชื่อข้อมูล เลือกจำหน่ายป้ายผนึกของคุณในรายการผู้จำหน่ายป้ายผนึก

  ตัวเลือกของผู้จำหน่ายป้ายผนึกและหมายเลขผลิตภัณฑ์

 4. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์บนหีบห่อของป้ายชื่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง คุณจะมีรายการอื่นของหมายเลขผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง ภายใต้เครื่องพิมพ์ข้อมูล เพื่อดูรายการเกี่ยวข้อง

 5. เลือก ตกลง

  เอกสารของคุณควรแสดงขนาดและรูปร่างของป้ายชื่อของคุณเลือก ถ้าจะไม่ได้ บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง เลือกเส้นตารางในมุมมอง

  หน้าป้ายผนึกที่ว่างใน Word 2016

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมโยงรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณให้ป้ายผนึกของคุณ

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มเริ่มจดหมายเวียน เลือกผู้รับที่เลือก แล้ว เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คำสั่ง Type a New List

  • ถ้าคุณไม่มีรายชื่อผู้รับ ให้เลือก พิมพ์รายชื่อใหม่ และสร้างรายชื่อ

   หรือ

  • ถ้ารายชื่อผู้รับอยู่ในสเปรดชีต Excel ฐานข้อมูล Access หรือไฟล์ข้อมูลประเภทอื่นๆ ให้เลือก ใช้รายชื่อที่มีอยู่ แล้วเรียกดูรายชื่อของคุณและเลือก เปิด

   หรือ

  • ถ้าคุณกำลังใช้ที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ให้เลือก เลือกจากที่ติดต่อ Outlook

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำป้ายผนึกสำหรับรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณทั้งหมด ไป "ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มอยู่ลงในป้ายผนึก"

   หรือ

  • การทำป้ายชื่อเฉพาะบางชื่อในรายการของคุณ บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกแก้ไขรายชื่อผู้รับ

   เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายเวียนของ Word บนแท็บการส่งจดหมาย ใน กลุ่มผสานเริ่ม เลือกแก้ไขรายชื่อผู้รับ

 3. ในกล่องผู้รับจดหมายเวียน เลือกชื่อคุณต้องการเพิ่มลงในป้ายชื่อของคุณ

  เลือกแถวด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ ณยังสามารถ เรียงลำดับหรือกรองรายการ เพื่อทำให้การค้นหาชื่อและที่อยู่ง่ายยิ่งขึ้นได้

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มอยู่ให้กับป้ายผนึก

ช่องที่อยู่เป็นเขตข้อมูลจดหมายเวียน เรียกว่า พื้นที่สำรองไว้ คุณใช้เขตข้อมูลผสานเพื่อทำเครื่องหมายที่ตำแหน่งที่คุณต้องอยู่ปรากฏขึ้นบนป้ายชื่อนั้น

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปภาพซึ่งโลโก้ ตัวอย่างนั่นคือที่ป้ายชื่อข้อมูล และมีจะปรากฏขึ้นก่อนช่องที่อยู่ ควรจะทำเช่นนั้นขณะนี้ ทำตามแนวทางในส่วนย่อยที่ "เพิ่มรูปภาพลงป้ายผนึก"ของขั้นตอนที่ 4

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ในกลุ่ม เขตข้อมูลเขียนและแทรก ให้เลือก บล็อกที่อยู่

  เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายเวียนของ Word บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มเขียนและแทรกเขตข้อมูล เลือกช่องที่อยู่

 2. ในกล่องโต้ตอบแทรกช่องที่อยู่ เลือกรูปแบบสำหรับชื่อของผู้รับจะปรากฏบนป้ายชื่อ

  ตัวเลือกช่องที่อยู่

  หมายเหตุ: เลือกการแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ แล้วเลือกปุ่มระเบียน ปุ่มระเบียนถัดไปสำหรับแสดงตัวอย่างผลลัพธ์จดหมายเวียน ถัดไป หรือเลือกปุ่มระเบียน ปุ่มระเบียนก่อนหน้าสำหรับแสดงตัวอย่างผลลัพธ์จดหมายเวียน ก่อนหน้า เพื่อย้ายไปตามระเบียนในแหล่งข้อมูลของคุณ และดูลักษณะที่ปรากฏอยู่บนป้ายชื่อ

 3. เลือกตกลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการจัดแนวช่องที่อยู่ของคุณบนป้ายผนึก เลือกช่องที่อยู่ และบนหน้าแรก กแท็บในกลุ่มย่อหน้า เลือกจัดชิดซ้ายศูนย์จัดชิดขวา หรือชิดขอบไว้

 4. ในกลุ่มเขียนและแทรกเขตข้อมูล เลือกอัปเดตป้ายผนึก เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละป้ายผนึก

  คลิกปุ่มอัปเดตป้ายผนึกบน Ribbon เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงระหว่างแผ่นงานทั้งหมดของป้ายชื่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นที่อยู่ของคุณ เลือกแสดงตัวอย่างผลลัพธ์


เพิ่มรูปภาพลงในป้ายชื่อ

คุณสามารถแทรกรูปภาพเช่นโลโก้ สำหรับตัวอย่าง ลงในป้ายชื่อได้ เมื่อแทรก คุณสามารถควบคุมขนาด รูป และสไตล์ของรูปภาพ

 1. หลังจากที่คุณเลือกรูปแบบป้ายชื่อในกล่องโต้ตอบแทรกช่องที่อยู่ วางเคอร์เซอร์ของคุณทางด้านซ้ายของโค้ดเขตข้อมูล «AddressBlock »

  ในตัวเลือกเค้าโครง คุณสามารถตำแหน่งรูปภาพโดยการเลือกสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือล้อมรอบ

 2. บนแท็บแทรก เลือกรูปภาพ ค้นหาไฟล์คุณต้องการ เลือก แล้ว เลือกแทรก

 3. ถ้าจำเป็น ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อปรับรูป:

  • ปรับขนาดด้วยตนเอง (เลือกจับ), เปลี่ยนการวางแนว (เลือกหมุน), หรือย้าย (ลาก) รูปภาพ

   หรือ

  • เลือกตัวเลือกเค้าโครง ปุ่ม ตัวเลือกเค้าโครง และทำงานกับตัวเลือกพร้อมใช้งาน

 4. เลือกการส่งจดหมาย >อัปเดตป้ายผนึก เพื่อดูรูปภาพบนป้ายผนึกแต่ละรายการ

เคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการทำงานกับรูปภาพ ดูที่แทรกรูปภาพใน Office 2013 และ 2016 ของ Office


การตรวจสอบชื่อเขตข้อมูลผสาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Word พบชื่อและที่อยู่ในรายชื่อผู้รับของคุณ

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ในกลุ่ม เขตข้อมูลเขียนและแทรก ให้เลือก จับคู่เขตข้อมูล

 2. ในกล่องเขตข้อมูลที่ตรงกัน คอลัมน์ทางด้านซ้ายมีชื่อเขตข้อมูลที่ใช้ Word ในบล็อกอยู่ คอลัมน์ทางด้านขวาทำให้คุณตรงกับค่าเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณไปยังชื่อเขตข้อมูลเหล่านั้น ยืนยันว่า ชื่อเขตข้อมูลปรากฏทางด้านซ้ายตรงกับที่ชื่อของส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับระเบียนในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณเพื่อให้ Word สามารถวางข้อมูลถูกต้องถูกต้องบนป้ายผนึกของคุณ

  กล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าชื่อเขตข้อมูลแสดงส่วนหัวคอลัมน์ที่ตรงกับที่คุณใช้สำหรับระเบียนในแหล่งข้อมูลรายชื่อผู้รับของคุณ ไม่ต้องทำอะไร

   หรือ

  • ถ้า (ไม่ตรงกัน) ปรากฎขึ้นในชื่อเขตข้อมูลที่คุณต้องการจับคู่กับส่วนหัวคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลของคุณ ให้เลือกลูกศรดรอปดาวน์ แล้วเลือกชื่อเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลรายชื่อผู้รับของคุณ ทำซ้ำเท่าที่จำเป็น

 4. เลือก ตกลง

ขั้นตอนที่ 5: แสดงตัวอย่าง และพิมพ์ป้ายผนึก

ทำเครื่องหมายขั้นสุดท้ายก่อนที่คุณพิมพ์ป้ายผนึก

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกแสดงตัวอย่างผลลัพธ์

  ใน Word บนแท็บการส่งอีเมล กลุ่มแสดงตัวอย่างผลลัพธ์

 2. เลือกปุ่มระเบียน ปุ่มระเบียนถัดไปสำหรับแสดงตัวอย่างผลลัพธ์จดหมายเวียน ถัดไป หรือปุ่มก่อนหน้า ปุ่มระเบียนก่อนหน้าสำหรับแสดงตัวอย่างผลลัพธ์จดหมายเวียน ระเบียนเพื่อให้แน่ใจว่า ชื่อและที่อยู่บนป้ายชื่อเหมาะสม

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ ให้เลือกปุ่มระเบียน แรกสุด ปุ่มระเบียนแรกสำหรับ์แสดงตัวอย่างผลลัพธจดหมายเวียน และเมื่อต้องการไปที่จุดสิ้นสุดของรายการ ให้เลือกปุ่มระเบียน สุดท้าย ปุ่มระเบียนสุดท้ายสำหรับ์แสดงตัวอย่างผลลัพธจดหมายเวียน

 3. เลือกเสร็จสิ้น และผสาน >พิมพ์เอกสาร

  สกรีนช็อตของแท็บส่งจดหมายใน Word แสดงคำสั่งเสร็จสิ้นและผสานและตัวเลือกของคำสั่ง

ขั้นตอนที่ 6: บันทึกเอกสารป้ายชื่อของคุณ

เมื่อคุณบันทึกเอกสารจดหมายเวียน ยังคงเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้สำหรับการส่งจดหมายจำนวนมากถัดไปของคุณ เมื่อคุณเปิดเอกสารจดหมายเวียน เวลาเลือกใช่ เมื่อWord พร้อมท์ให้คุณสามารถเก็บการเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการเปลี่ยนอยู่สำหรับป้ายชื่อในเอกสารจดหมายเวียน

 • เปิดเอกสารจดหมายเวียนสำหรับป้ายชื่อ แล้วเลือกแก้ไขรายชื่อผู้รับ เพื่อเรียงลำดับ กรอง และเลือกที่อยู่ที่เฉพาะเจาะจง

ดูเพิ่มเติม

คุณมีคำถามเกี่ยวกับWord จดหมายเวียนที่เราไม่ได้รับสายที่นี่ได้อย่างไร

ประกาศถามในศูนย์ข้อมูลคำชุมชน

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเราสามารถปรับปรุงจดหมายเวียน (หรือฟีเจอร์อื่น ๆ) ของWord ได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดเยี่ยมชมข้อความเสียงของผู้ใช้ Wordและแจ้งให้เราทราบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×