สร้าง และพิมพ์ซองจดหมายเดี่ยวใน Word for Mac

สร้าง และพิมพ์ซองจดหมายเดี่ยวใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เคล็ดลับในการพิมพ์ซองจดหมาย คือการรู้วิธีที่จะป้อนซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์ของคุณ Word ช่วยทำสิ่งนี้ได้ด้วยการรับข้อมูลจากเครื่องพิมพ์ของคุณ และแสดงวิธีป้อนซองจดหมายที่ถูกต้อง

 1. เปิดเอกสารใน Word

 2. คลิกการส่งจดหมาย แล้ว คลิ กซองจดหมาย

  บนแท็บการส่งจดหมาย คลิกซองจดหมายเมื่อต้องการเลือก และใส่ที่อยู่เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ซองจดหมาย

  Word จะแสดงกล่องโต้ตอบซองจดหมาย

  ใส่ที่อยู่ และกำหนดค่าตัวเลือกสไตล์และในกล่องโต้ตอบซองจดหมาย
 3. ในที่อยู่ผู้รับ พิมพ์อยู่ปลายทาง

 4. ในที่อยู่ผู้ส่ง ตรวจสอบอยู่ หรือใส่ที่อยู่แตกต่างกัน

  ยกเลิกการเลือกใช้ของฉันที่อยู่ และคลิกแทรกที่อยู่เพื่อเลือกที่อยู่ผู้ส่งจากที่ติดต่อของคุณ

  ถ้าใช้ที่อยู่ของฉัน ถูกเลือก Word กรอกข้อมูลในอยู่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการใส่ที่อยู่แตกต่างกัน ล้างกล่องกาเครื่องหมายใช้ที่อยู่ของฉัน และพิมพ์ที่อยู่แทน หรือคลิกแทรกที่อยู่ เพื่อค้นหาแทนในที่ติดต่อของคุณ

 5. เมื่อต้องการเลือกขนาดและการวางแนวของซองจดหมายจากการกำหนดค่ามาจากเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษกเลือกขนาดซองจดหมายและเค้าโครงที่จากการตั้งค่ามาจากเครื่องพิมพ์ของคุณ
 6. ถ้าคุณต้องการเพิ่มซองจดหมายเป็นหน้าในเอกสารเปิดอยู่ในปัจจุบัน เลือกแทรกซองจดหมายนี้ลงในเอกสารที่ใช้งานอยู่

  เมื่อต้องการรวม evelope นี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารปัจจุบัน เลือกแทรกซองจดหมายนี้ลงในเอกสารที่ใช้งานอยู่
 7. เมื่อนำส่งและที่อยู่ผู้ส่งถูกต้อง คลิกตกลง

  Word เปิดหน้าต่างใหม่ ด้วยอยู่ที่อยู่สำหรับการพิมพ์บนซองจดหมาย

 8. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่คุณต้องการซองจดหมาย และบนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์

เปลี่ยนขนาด ฟอนต์ หรือเค้าโครง

 1. ทำการเปลี่ยนแปลงขนาดซองจดหมาย แบบอักษรของอยู่ หรือเค้าโครงของอยู่ คลิกที่แท็บการส่งจดหมาย และคลิกซองจดหมาย

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์หรือขนาดฟอนต์ของอยู่ผู้รับ หรือที่อยู่ผู้ส่ง คลิกแบบอักษร ภายใต้อยู่ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Word เปิดกล่องโต้ตอบฟอนต์

  ในกล่องโต้ตอบฟอนต์ ทำการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของข้อความที่เลือก
 3. เลือก หรือใส่การตั้งค่าใหม่สำหรับฟอนต์ของอยู่ที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กตกลง

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของอยู่บนซองจดหมาย ภายใต้ที่อยู่ผู้ส่ง หรือที่อยู่กลับ คลิกตำแหน่ง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตำแหน่งที่อยู่

  ในตำแหน่งที่อยู่ คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างของการส่ง และที่อยู่ผู้ส่งจากขอบของซองจดหมาย
 5. เปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือทั้งหมดมีระยะห่างที่แสดงอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ แล้ว คลิ กตกลง

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดซองจดหมายเพื่อกำหนดค่าอื่นที่ให้ไว้ โดยเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 7. เมื่อต้องการกำหนดขนาดซองจดหมายใหม่และเค้าโครง คลิกกำหนดเอง

  คลิกกำหนดเองเพื่อกำหนดขนาดซองจดหมายและเค้าโครงอื่นที่ไม่ใช่ที่ให้ไว้ โดยเครื่องพิมพ์ของคุณ

  Word จะแสดงกล่องโต้ตอบตัวเลือกหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

  ในตัวเลือกของหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง เลือกขนาดซองจดหมายและคำแนะนำสำหรับการป้อนซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์
 8. เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดซองจดหมายกำหนดเอง เลือกขนาดแบบกำหนดเอง ในรายการขนาดซองจดหมาย

  ใส่ความกว้างและความสูงสำหรับซองจดหมายของคุณ

  แม้ว่าได้เลือกขนาดแบบกำหนดเอง เลือกอีกครั้งทำให้ Word เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบขนาดซองจดหมาย

 9. คลิกตกลง เพื่อยอมรับมิติเหล่านี้สำหรับซองจดหมายของคุณ

 10. คลิกตกลง อีกครั้งเพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบซองจดหมาย ซึ่งคุณสามารถเลือกการพิมพ์ซองจดหมายของคุณ หรือทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

บันทึกการตั้งค่าซองจดหมายของคุณและใช้ค่าเหล่านี้อีกครั้ง

เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าซองจดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับใช้งานในอนาคตทั้งหมด และเลือกแทรกซองจดหมายนี้ลงในเอกสารที่ใช้งานอยู่ ในกล่องโต้ตอบซองจดหมาย

เมื่อต้องการรวม evelope นี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารปัจจุบัน เลือกแทรกซองจดหมายนี้ลงในเอกสารที่ใช้งานอยู่

เมื่อ Word เพิ่มซองจดหมายลงในเอกสารปัจจุบัน จะแสดงซองจดหมายเป็นหน้า 1 เมื่อต้องการบันทึกเอกสารของคุณกับซองจดหมายแทรก คลิกไฟล์ นั้นแล้ว คลิกบันทึกเป็น นำทางไปยังโฟลเดอร์ ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ คลิ กบันทึก

เมื่อคุณพิมพ์ซองจดหมายอีก ก็จะทำเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น

 1. เปิดเอกสารที่คุณได้บันทึกไว้

 2. คลิก การส่งจดหมาย > ซองจดหมาย

  Word เปิดกล่องโต้ตอบซองจดหมาย แสดง อยู่ถ้ามี และตั้งค่าซองจดหมายที่บันทึกไว้ในไฟล์

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการที่อยู่ เค้าโครง หรือขนาดซองจดหมาย

 4. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซองจดหมายของคุณปรากฏในพื้นที่การแสดงตัวอย่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการพิมพ์ซองหลายซองที่มีที่อยู่เหมือนกัน ให้กรอกจำนวนซองจดหมายที่คุณต้องการพิมพ์ลงในกล่อง สำเนา

 5. ภายใต้หน้า เลือกหน้าปัจจุบัน แล้ว คลิ กพิมพ์

พิมพ์ซองจดหมายสำหรับการส่งจดหมายจำนวนมาก

ถ้าคุณต้องการพิมพ์ซองซึ่งมีที่อยู่แตกต่างกันเป็นชุด เห็นหนึ่งหัวข้อต่อไปนี้:

พิมพ์ซองจดหมายเดี่ยว

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพ์ซองจดหมายลงในมุมมองเค้าโครงสมุดบันทึกหรือมุมมองเค้าโครงประกาศได้

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ซองจดหมาย

 3. ในกล่อง ที่อยู่ผู้รับ พิมพ์หรือแก้ไขอยู่ทางไปรษณีย์

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่อง ที่อยู่ผู้ส่ง มีที่อยู่ผู้ส่งที่คุณต้องการใช้งาน

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น Word ใช้ที่อยู่จากการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ เมื่อต้องการพิมที่พ์อยู่ผู้ส่งอื่น ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ที่อยู่ของฉัน

 5. แทรกซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์ของคุณ

 6. ในกล่องโต้ตอบ ซองจดหมาย คลิก พิมพ์

 7. บนเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก พิมพ์

ตั้งค่าที่อยู่ผู้ส่งสำหรับซองจดหมายทั้งหมด

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณพิมพ์ซองจดหมายเดี่ยว Word ใช้ที่อยู่ผู้ส่งในการตั้งค่าส่วนบุคคล เว้นแต่ว่าคุณพิมพ์ที่อยู่อื่น เมื่อต้องการใช้ที่อยู่อื่นเป็นประจำ คุณสามารถระบุที่อยู่อื่นในการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกข้อมูลผู้ใช้ ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ข้อมูลผู้ใช้  

 3. พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในที่อยู่ผู้ส่ง

  ที่อยู่จะปรากฏในครั้งถัดไปที่คุณสร้าง และพิมพ์ซองจดหมายโดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

สร้างซองจดหมาย โดยใช้จดหมายเวียน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×