สร้าง และพิมพ์งานนำเสนอในมุมมองเค้าร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มุมมองเค้าร่างในPowerPoint แสดงงานนำเสนอของคุณเป็นเค้าร่างที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องและข้อความหลักจากแต่ละสไลด์ แต่ละชื่อปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่าง พร้อมกับไอคอนสไลด์และหมายเลขสไลด์ ข้อความหลักมีเยื้องภายใต้ภาพนิ่งชื่อเรื่อง วัตถุกราฟิกปรากฏเป็นเครื่องหมายเมื่อ small บนไอคอนสไลด์ในมุมมองเค้าร่างเท่านั้น

การทำงานในมุมมองเค้าร่างมีประโยชน์โดยเฉพาะถ้าคุณต้องการแก้ไขงานทั่วไป ให้ดูภาพรวมของงานนำเสนอ เปลี่ยนแปลงลำดับของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือภาพนิ่ง หรือใช้การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

เมื่อคุณกำลังสร้างเค้าร่างของคุณ คิดเกี่ยวกับสไลด์กี่คุณจำเป็น คุณอาจต้องน้อย:

 • ภาพนิ่งของชื่อเรื่องหลัก

 • ภาพนิ่งอารัมภบทที่จะแสดงประเด็นหลักหรือขอบเขตเนื้อหาในงานนำเสนอของคุณ

 • ภาพนิ่งหนึ่งภาพสำหรับแต่ละประเด็นหรือขอบเขตเนื้อหาที่แสดงรายการบนภาพนิ่งอารัมภบท

 • ภาพนิ่งสรุปที่จะสร้างรายการของประเด็นหลักหรือขอบเขตเนื้อหาในงานนำเสนอของคุณซ้ำ

โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานนี้ ถ้าคุณมีสามจุดหลักหรือพื้นที่การนำเสนอ คุณสามารถวางแผนที่จะมีค่าน้อยที่สุดของภาพนิ่งหก: ภาพนิ่งชื่อเรื่อง จากสไลด์บทนำ หนึ่งภาพนิ่งแต่ละจุดหลักสามหรือพื้นที่ และสไลด์สรุปสรุปได้

งานนำเสนอที่มีภาพนิ่งอย่างง่ายหกภาพ

ถ้าคุณมีข้อมูลการนำเสนอในประเด็นหลักของคุณหรือพื้นที่ใดจำนวนมาก คุณอาจต้องการสร้างกลุ่มย่อยของภาพนิ่งสำหรับวัสดุนั้น โดยใช้โครงสร้างเค้าร่างพื้นฐานเดียวกัน

ให้พิจารณาระยะเวลาที่ภาพนิ่งแต่ละภาพควรปรากฏให้เห็นบนหน้าจอระหว่างการนำเสนอของคุณ ซึ่งเวลามาตรฐานที่ดีเริ่มตั้งแต่สองถึงห้านาทีต่อภาพนิ่ง

สร้างงานนำเสนอในมุมมองเค้าร่าง

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกเส้นกรอบ

 2. ในบานหน้าต่างสไลด์รูปขนาดย่อ วางตัวชี้ แล้ววางเนื้อหาของคุณ หรือเริ่มพิมพ์ข้อความ

  ข้อความแรกที่คุณพิมพ์จะเป็นชื่อเรื่อง ระบุตามชนิดของ boldface เมื่อคุณทำเสร็จแล้วชื่อเรื่องให้กด ENTER

  PowerPoint ใช้แป้น Enter บนคีย์บอร์ดเพื่อเริ่มบรรทัดใหม่ในเค้าร่าง บรรทัดใหม่ได้โดยอัตโนมัติในระดับลำดับชั้นเดียวเป็นแบบคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับของลำดับชั้นที่:

  • กดแป้น Tab บนคีย์บอร์ดเพื่อย้ายระดับลงหนึ่งบรรทัดปัจจุบันในลำดับชั้นเค้าร่าง

  • กด Shift + Tab เพื่อเลื่อนระดับขึ้นหนึ่งบรรทัดปัจจุบันในลำดับชั้นเค้าร่าง

แสดงงานนำเสนอในมุมมองเค้าร่าง

 • บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกเส้นกรอบ

พิมพ์งานนำเสนอในมุมมองเค้าร่าง

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้การตั้งค่า เลือกกล่องสอง (ซึ่งตามค่าเริ่มต้นถูกตั้งค่าเป็นสไลด์แบบเต็มหน้า ) เพื่อขยายรายการตัวเลือก แล้ว ภายใต้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ เลือกเค้าร่าง

  เค้าโครงสำหรับการพิมพ์เค้าร่าง

  คุณสามารถเลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (แนวตั้งหรือแนวนอน) ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์ ดูบทความพิมพ์สไลด์ PowerPoint หรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ)

แท็บ เค้าร่าง และ ภาพนิ่ง จะเปลี่ยนการแสดงไอคอนเมื่อบานหน้าต่างแคบลง ถ้าแท็บ เค้าร่าง ถูกซ่อน คุณสามารถขยายบานหน้าต่างด้วยการลากเส้นขอบขวา

แสดงหรือขยายบานหน้าต่าง
เพิ่มขนาดของบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ของคุณ

(ใน PowerPoint 2007 คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นเว็บเพจด้วย เมื่อคุณดำเนินดังกล่าว ข้อความบนแท็บเค้าร่าง กลายเป็น สารบัญเพื่อให้คุณสามารถนำทางไปยังสไลด์)

สร้างงานนำเสนอในมุมมองเค้าร่าง

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ เค้าร่าง

 3. บนแท็บ เค้าร่าง วางตัวชี้ แล้ววางเนื้อหาของคุณหรือเริ่มพิมพ์ข้อความ

  ข้อความแรกที่คุณพิมพ์จะเป็นชื่อเรื่อง ระบุตามชนิดของ boldface เมื่อคุณทำเสร็จแล้วชื่อเรื่องให้กด ENTER

  PowerPoint ใช้แป้น Enter บนคีย์บอร์ดเพื่อเริ่มบรรทัดใหม่ในเค้าร่าง บรรทัดใหม่ได้โดยอัตโนมัติในระดับลำดับชั้นเดียวเป็นแบบคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับของลำดับชั้นที่:

  • กดแป้น Tab บนคีย์บอร์ดเพื่อเลื่อนระดับลงหนึ่งบรรทัดปัจจุบันในลำดับชั้นเค้าร่าง

  • กด Shift + Tab เพื่อย้ายระดับขึ้นหนึ่งบรรทัดปัจจุบันในลำดับชั้นเค้าร่างได้อีกด้วย

แสดงงานนำเสนอในมุมมองเค้าร่าง

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ เค้าร่าง

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้การตั้งค่า เลือกกล่องสอง (ซึ่งตามค่าเริ่มต้นถูกตั้งค่าเป็นสไลด์แบบเต็มหน้า ) เพื่อขยายรายการตัวเลือก แล้ว ภายใต้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ เลือกเค้าร่าง

  เค้าโครงสำหรับการพิมพ์เค้าร่าง

  คุณสามารถเลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (แนวตั้งหรือแนวนอน) ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์ ดูบทความพิมพ์สไลด์ PowerPoint หรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ)

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ปกติ

 3. ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ เค้าร่าง

 4. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

 5. ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกลูกศรภายใต้ สิ่งที่พิมพ์ แล้วคลิก มุมมองเค้าร่าง

 6. เมื่อต้องการระบุการวางแนวหน้ากระดาษ ให้คลิกลูกศรใต้ การวางแนว แล้วจึงคลิก แนวนอน หรือ แนวตั้ง

 7. คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×