สร้าง และจัดการการโทรถึง PSTN แผนการโทร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณมีแผนการโทรออกจากการวางแผนสำหรับองค์กรของคุณ และรู้เกี่ยวกับการปรับสภาพกฎที่จำเป็นต้องสร้างขึ้นเพื่อกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้าทั้งหมด คุณจะต้องใช้ Windows PowerShell เพื่อสร้างแผนการโทร และทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ Skype สำหรับธุรกิจศูนย์การจัดการสำหรับการสร้าง และจัดการแผนการโทร

ตรวจสอบและเริ่มใช้ PowerShell ระยะไกล

ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ Windows PowerShell เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า: เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

 2. ตรวจสอบเวอร์ชัน โดยการพิมพ์ Get-Host ในหน้าต่าง Windows PowerShell

 3. ถ้าคุณไม่มีเวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต Windows PowerShell ดู Windows Management Framework 4.0 เพื่อดาวน์โหลดและอัปเดต Windows PowerShell เวอร์ชัน 4.0 รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เมื่อคุณได้รับพร้อมท์

 4. นอกจากนี้ คุณจะต้องติดตั้งมอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online ที่ทำให้คุณสามารถสร้างเซสชัน Windows PowerShell ระยะไกลที่เชื่อมต่อกับ Skype for Business Online คุณสามารถดาวน์โหลดมอดูลนี้ซึ่งรองรับในคอมพิวเตอร์ 64 บิตเท่านั้น จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ที่ มอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ถ้าคุณได้รับพร้อมท์

ถ้าคุณจำเป็นต้องทราบเพิ่มเติม ให้ดู เชื่อมต่อกับบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว

เริ่มเซสชัน Windows PowerShell

 1. จาก เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

 2. ในหน้าต่าง Windows PowerShell ให้เชื่อมต่อกับองค์กร Office 365 ของคุณ โดยเรียกใช้:

  หมายเหตุ: เพียงแค่เรียกใช้คำสั่ง Import-Module ในครั้งแรกที่คุณใช้โมดูล Windows PowerShell ของ Skype for Business

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่ม Windows PowerShell ให้ดู เชื่อมต่อบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว หรือ การเชื่อมต่อ Skype for Business Online โดยใช้ Window PowerShell

สร้างและจัดการแผนการโทรของคุณ

คุณสามารถใช้ cmdlet แบบเดียวหรือสคริปต์ PowerShell เพื่อสร้าง และจัดการผู้เช่าแผนการโทร

 • เมื่อต้องการสร้างแผนเรียกหมายเลขใหม่ เรียกใช้:

  New-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -Description "Dial Plan for Redmond" -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9 -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  สำหรับตัวอย่างอื่น ๆ และพารามิเตอร์ ดูใหม่ CsTenantDialPlan

 • เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแผนการโทรที่มีอยู่ เรียกใช้:

  Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9
    -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

  สำหรับตัวอย่างอื่น ๆ และพารามิเตอร์ ดูCsTenantDialPlan ชุด

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ลงในแผนการโทร เรียกใช้:

  Grant-CsTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com -PolicyName RedmondDialPlan

  สำหรับตัวอย่างอื่น ๆ และพารามิเตอร์ ดูCsTenantDialPlan ให้สิทธิ์

 • เมื่อต้องการดูการตั้งค่าในแผนการโทร เรียกใช้:

  Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan

  สำหรับตัวอย่างอื่น ๆ และพารามิเตอร์ ดูต้น CsTenantDialPlan

 • เมื่อต้องการลบแผนการโทร เรียกใช้:

  Remove-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -force

  สำหรับตัวอย่างอื่น ๆ และพารามิเตอร์ ดูเอา CsTenantDialPlan

 • เมื่อต้องการดูการตั้งค่าของแผนการโทรที่มีประสิทธิภาพ เรียกใช้:

  Get-CsEffectiveTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com

  สำหรับตัวอย่างอื่น ๆ และพารามิเตอร์ ดูรับ CsEffectiveTenantDialPlan

 • เมื่อต้องการทดสอบการตั้งค่าอย่างมีประสิทธิภาพของแผนการโทร เรียกใช้:

  Test-CsEffectiveTenantDialPlan -DialedNumber 14255551234 -Identity 1849827b-a810-40a8-8f77-e94250d4680b_US_TenantDialPlanRedmond

  สำหรับตัวอย่างอื่น ๆ และพารามิเตอร์ ดูทดสอบ CsEffectiveTenantDialPlan

เรียกใช้เพื่อลบกฎปรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าแผนการโทรโดยไม่จำเป็นการลบแผนการโทรผู้เช่าแรก:

$b1=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$b1}
(Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan).NormalizationRules
$b2=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$b2}

ทำงานนี้เมื่อต้องการเพิ่มกฎเกี่ยวกับการปรับสภาพต่อไปนี้ลงในแผนการโทรผู้เช่าที่มีอยู่ที่มีชื่อ RedmondDialPlan

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Description ‘Organization extension dialing’ -Pattern ‘^(\d{3})$’ -Translation ‘+14255551$1’ -Name NR1 -IsInternalExtension $false -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$nr1}

ทำงานนี้เพื่อเอาออกปรับมาตรฐานกฎต่อไปนี้จากอยู่ผู้เช่าแผนการโทร RedmondDialPlan ที่มีชื่อนั้น

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global/NR1 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity DP1 -NormalizationRules @{remove=$nr1}

เรียกใช้ต่อไปนี้เมื่อคุณต้องการตรวจสอบกฎปรับมาตรฐานที่มีอยู่ยัง กำหนดหนึ่งที่คุณต้องการลบ จากนั้น ใช้ดัชนีของเพื่อเอาออก อาร์เรย์ของกฎปรับมาตรฐานเริ่มต้น ด้วยดัชนี 0 เราต้องการเอาออกปรับมาตรฐาน 3 หลักกฎ ดังกล่าวคือ 1 ดัชนี

Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules
Description     : 4-digit
Pattern       : ^(\d{4})$
Translation     : +1426666$1
Name        : NR2
IsInternalExtension : False

Description     : 3-digit
Pattern       : ^(\d{3})$
Translation     : +14255551$1
Name        : NR12
IsInternalExtension : False
$nr1=(Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules[1]
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$nr1}

เรียกใช้เพื่อค้นหาผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้ผู้เช่า RedmondDialPlan โทรแผน

Get-CsOnlineuser | where-Object {$_.TenantDialPlan -eq "RedmondDialPlan"}

เรียกใช้เหล่านี้เมื่อต้องการเพิ่มอยู่ภายในองค์กรโทรแผนชื่อ OPDP1 เป็นแผนการโทรของผู้เช่าสำหรับองค์กรของคุณ คุณต้องการบันทึกภายในองค์กรโทรแผนกับไฟล์ xml จาก นั้นใช้เพื่อสร้างแผนการโทรผู้เช่าใหม่

เรียกใช้เพื่อบันทึกแผนการโทรภายในองค์กรกับไฟล์ xml

$DPName = "OPDP1"
$DPFileName = "dialplan.xml"
Get-CsDialplan $DPName | Export-Clixml $DPFileName

เรียกใช้เพื่อสร้างแผนการโทรผู้เช่าใหม่

$DPFileName = "dialplan.xml"
$DP = Import-Clixml $DPFileName
$NormRules = @()
ForEach($nr in $dp.NormalizationRules)
{
 $id1 = "Global/" +$nr.Name
$nr2 = New-CsVoiceNormalizationRule -Identity $id1 -Description $nr.Description -Pattern $nr.Pattern -Translation $nr.Translation -IsInternalExtension $nr.IsInternalExtension -InMemory
$NormRules += $nr2
}
New-CsTenantDialPlan -Identity $dp.SimpleName -ExternalAccessPrefix $dp.ExternalAccessPrefix -Description $dp.Description -OptimizeDeviceDialing $dp.OptimizeDeviceDialing -SimpleName $dp.SimpleName -NormalizationRules $NormRules

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Powershell อย่างไร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

Framework การดำเนินงาน Skype

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×