สร้าง และกำหนดรายการและชนิดของระเบียน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถกำหนดฟอร์มของคุณ ด้วยการเพิ่มเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เอาเขตข้อมูลที่คุณไม่จำเป็น ย้ายเขตข้อมูลเพื่อเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญกับคุณมากที่สุด คุณสามารถสร้างฟอร์มใหม่ เพิ่มรายการ รายงานที่กำหนดเอง ปรับเปลี่ยนระยะการขาย และนำเกณฑ์ให้คะแนน เลือกเขตข้อมูลสำหรับบัตรที่ติดต่อของคุณ และการกำหนด Ribbon เอง

บทความนี้ครอบคลุมถึงการสร้าง และปรับแต่งฟอร์ม และสร้าง และแก้ไขรายการ

หมายเหตุ: เจ้าของฐานข้อมูลเท่านั้นที่สามารถกำหนดฟอร์มเอง

ดูบทความต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดเองรายงาน การปรับเปลี่ยนระยะการขาย กิจกรรมการขาย และตัว เตือน นำการเปลี่ยนให้คะแนนเกณฑ์ เลือกเขตข้อมูลสำหรับบัตรที่ติดต่อ และการกำหนด Ribbon เอง:

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างชนิดระเบียนใหม่

กำหนดฟอร์มเอง

สร้างชนิดระเบียนใหม่

Business Contact Manager for Outlook มีหมายเลขของชนิดต่าง ๆ ของฟอร์มที่สามารถกำหนดเองหรือชนิดระเบียน ตลอดจนบัญชีผู้ใช้, ที่ติดต่อทางธุรกิจ นำโอกาสทางการขาย, โครงการทางธุรกิจ

คุณสามารถใช้ฟอร์มเริ่มต้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หรือคุณสามารถสร้างชนิดระเบียนใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ

คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนฟอร์มได้ ด้วยการเพิ่ม และเอาเขตข้อมูล สำหรับข้อมูล ดูเพิ่มหรือเอาเขตข้อมูลในภายหลังในบทความนี้

ชนิดระเบียนใหม่ต้องได้โดยยึดตามชนิดระเบียนของบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ ฉันสามารถเชื่อมโยงระเบียน และข้อมูลที่ใช้ร่วมกันระหว่างเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในทุกชนิดระเบียนใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

ตัวอย่าง: สร้างผู้ขายปลีกจักรยานชนิดระเบียนแบบกำหนดเอง

ผู้ขายปลีกจักรยานที่จำเป็นต้องสร้างระเบียน Store และพนักงานที่เก็บ

เก็บที่ซื้อจากผู้ขายปลีกที่มีหลายพนักงานที่รับผิดชอบสำหรับการสั่งซื้อ ผู้ขายปลีกจักรยานจำหน่ายเพื่อเก็บ แต่ละรายการ ด้วยตนเองชุดของพนักงานที่ซื้อตัดสินใจจำนวนมาก ผู้ขายปลีกที่จำเป็นต้องกำหนดความสัมพันธ์ของพนักงานแต่ละ store กับ store ของพวกเขาเฉพาะเพื่อดูรายการของพนักงานและการสื่อสารใด ๆ กับพนักงาน store เมื่อตรวจทานข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ผู้ขายปลีกที่สร้างระเบียนที่เก็บที่จะขึ้นอยู่กับชนิดระเบียนบัญชีผู้ใช้ และสร้างระเบียนพนักงานที่เก็บที่ยึดตามชนิดระเบียนติดต่อทางธุรกิจ ผู้ขายปลีกที่เลือกเพื่อให้เก็บระเบียนยึดตามระเบียนลูกค้าองค์กร เนื่องจากระเบียนบัญชีผู้ใช้ที่แสดงรายการของที่ติดต่อทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันและรายการประวัติการติดต่อสื่อสารทั้งหมดจากแต่ละรายการที่ติดต่อทางธุรกิจ

สร้างชนิดระเบียนแบบกำหนดเอง

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

 3. คลิกที่ปุ่มการกำหนดเอง แล้ว คลิ กกำหนดชนิดของระเบียน

 4. ในกล่องโต้ตอบกำหนดชนิดระเบียน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกชนิดการติดต่อทางธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างฟอร์มใหม่ที่ยึดตามชนิดระเบียนติดต่อทางธุรกิจ

  • คลิกชนิดของบัญชีผู้ใช้ใหม่ เพื่อสร้างฟอร์มใหม่ที่ยึดตามชนิดระเบียนบัญชีผู้ใช้

   กล่องโต้ตอบ กำหนดชนิดระเบียนเอง ที่มีปุ่ม สร้างชนิดที่ติดต่อทางธุรกิจ และปุ่ม สร้างชนิดลูกค้าองค์กร ถูกทำเค้าร่าง

   • ถ้าคุณต้องการชนิดระเบียนใหม่สำหรับแต่ละคน เลือกชนิดของที่ติดต่อทางธุรกิจใหม่

   • ถ้าคุณจำเป็นต้องชนิดระเบียนใหม่ สำหรับองค์กร หรือ สำหรับกลุ่มภายในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ เลือกชนิดของบัญชีผู้ใช้ใหม่ รายการการติดต่อสื่อสารทั้งหมดจากระเบียนใด ๆ ที่ถูกลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้จะแสดงในบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียนบัญชีผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ระเบียน ดูเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณใน Business Contact Manager

 5. ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ที่ติดต่อทางธุรกิจใหม่ หรือชนิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ พิมพ์ชื่อเอกพจน์ และพหูพจน์สำหรับชนิดระเบียนของคุณใหม่

 6. คุณอาจ คลิกการเรียกดู เพื่อเปลี่ยนไอคอนซึ่งจะปรากฏในแต่ละระเบียนชนิดนั้น

 7. คลิก ตกลง

  ชนิดของระเบียนใหม่จะถูกรวมอยู่ในรายการของชนิดระเบียนในกล่องโต้ตอบกำหนดชนิดของระเบียน

  ชนิดของระเบียนใหม่มีหน้าเริ่มต้นทั้งหมดและเขตข้อมูลของบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจที่คุณยึดตามชนิดระเบียนใหม่ แต่จะไม่รวมหน้าแบบกำหนดเองหรือเขตข้อมูลที่คุณเพิ่มลงในฟอร์มอื่นใดก็ เมื่อต้องการกำหนดฟอร์มเอง โดยการเปลี่ยนแปลงหน้าและเขตข้อมูล ดูในส่วนถัดไปฟอร์มแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

กำหนดฟอร์มเอง

คุณสามารถกำหนดฟอร์ม ด้วยวิธีการต่าง ๆ คุณสามารถเพิ่ม หรือเอาหน้า ส่วน และเขตข้อมูลออก คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลในลักษณะที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: เจ้าของฐานข้อมูลเท่านั้นที่สามารถกำหนดฟอร์มเอง

คุณสามารถส่งออกฟอร์มแบบกำหนดเองของคุณเพื่อให้คุณสามารถแชร์กับผู้อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออก ดูระเบียนทางธุรกิจของคุณจาก Business Contact Manager ที่ส่งออก

สิ่งสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำในฟอร์มจะเปลี่ยนระเบียนทั้งหมดของชนิดนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเอาเขตข้อมูล ฟอร์มติดต่อทางธุรกิจจะเอาเขตข้อมูลจากระเบียนทั้งหมดที่ติดต่อทางธุรกิจ

ในส่วนนี้

ลบรูปแบบ

สร้าง หรือแก้ไขรายการ

เปิดฟอร์มสำหรับการกำหนดเอง

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

 3. คลิกที่ปุ่มการกำหนดเอง แล้ว คลิ กกำหนดชนิดของระเบียน

 4. จากรายการ คลิกชนิดระเบียนที่คุณต้องการกำหนดเอง นั้นแล้ว คลิกที่ปุ่มฟอร์มที่กำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบ ชนิดระเบียนแบบกำหนดเอง ที่มีปุ่ม ฟอร์มแบบกำหนดเอง ถูกทำเค้าร่าง

  คุณยังสามารถกำหนดรูปแบบใด ๆ ที่คุณได้เปิด บน Ribbon ในกลุ่มกำหนดเอง คลิกปุ่มเค้าโครงฟอร์ม

เวอร์ชันของฟอร์มสามารถกำหนดเองเปิดขึ้น คุณสามารถเดี๋ยวนี้เพิ่ม หรือเอาหน้า ส่วน และเขตข้อมูล หรือจัดเรียงเขตข้อมูลบนฟอร์มและส่วน

หน้าทั่วไป จะแสดงตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงในหน้าต่าง บนแท็บกำหนดเอง ในกลุ่มหน้า คลิกแสดง แล้ว คลิ กชื่อหน้า

ด้านบนของหน้า

สร้างหน้าใหม่

คุณสามารถสร้างหน้าเพิ่มเติมสูงสุดสี่สำหรับฟอร์มใดก็ ตามค่าเริ่มต้น ฟอร์มส่วนใหญ่มีหน้าทั่วไปรายละเอียด และประวัติ

 1. เปิดฟอร์มสำหรับการกำหนดเอง

 2. บนแท็บกำหนดเอง ในกลุ่มหน้า คลิกแสดง ไอคอนแสดง แล้ว คลิ กผู้ใช้หน้า 1 หรือหนึ่งในหน้าผู้ใช้อื่น

  หน้าเปล่าจะปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้าชื่อหน้าลงท้ายด้วย(ซ่อน), หน้าจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น คุณจะต้องปิดฟีเจอร์ซ่อนเพื่อให้สามารถใส่ข้อมูลบนหน้านี้ของฟอร์ม

 3. ถ้าหน้าถูกซ่อน ปิดใช้งานฟีเจอร์การซ่อนการแสดงหน้า ในกลุ่มหน้า คลิกซ่อน ไอคอนซ่อน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการตรวจสอบว่า หน้าจะไม่ถูกซ่อน ในกลุ่มหน้า คลิกนำเสนอ ถ้าหน้าคุณเลือกไม่มี(ซ่อน)หลังชื่อของหน้า แล้วจึงสามารถมองเห็นได้ด้วยเช่นกัน

ขณะนี้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหน้าของคุณ หรือเพิ่มส่วนและเขตข้อมูลนั้น ดูส่วนเพิ่มหรือเอาออกและเพิ่มหรือเอาเขตข้อมูลในภายหลังในบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ตั้งชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหน้า

 1. บนแท็บกำหนดเอง ในกลุ่มหน้า คลิกแสดง แล้ว คลิ กหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. ในกลุ่มหน้า คลิกเปลี่ยนชื่อหน้า เปลี่ยนชื่อไอคอน

 3. ในกล่องชื่อหน้า พิมพ์ชื่อใหม่ แล้ว คลิ กตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือเอาส่วนออก

ข้อมูลบนฟอร์มเป็นระเบียบเป็นส่วน ๆ ตัวอย่างเช่น บนฟอร์มติดต่อทางธุรกิจ มีส่วนหมายเลขโทรศัพท์ ที่มีโทรศัพท์อื่นเขตข้อมูล number เช่นBusiness และหน้าแรก

หน้าจอ เค้าโครงฟอร์มที่ติดต่อทางธุรกิจ ที่มีส่วน หมายเลขโทรศัพท์ ถูกเน้น

เพิ่มส่วน

 1. เปิดฟอร์มสำหรับการกำหนดเอง

 2. บนแท็บกำหนดเอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกเพิ่มส่วน ไอคอนเพิ่มกลุ่ม

 3. ในกล่องชื่อของส่วน พิมพ์ชื่อสำหรับส่วน นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความกว้างของส่วน เลือกส่วน บนแท็บกำหนดเอง คลิกความกว้าง ไอคอนแบบกว้าง หรือแคบ ไอคอนแบบแคบ

เอาส่วนออก

 1. คลิกส่วนที่คุณต้องการเอาออก

  เคล็ดลับ: ส่วนมีชื่อส่วนที่ มีเส้นแนวนอนถัดจากชื่อ เมื่อต้องการเลือกส่วน คลิก หรือใกล้ กับชื่อส่วน

  ส่วน หมายเลขโทรศัพท์ ที่เลือก

 2. บนแท็บกำหนดเอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกเอาออก ไอคอน เอาออก

  หมายเหตุ: 

  • เขตข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในส่วนนี้จะถูกเอาออก แต่จะถูกลบออกจากฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ ถ้าคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลกลับไปยังฟอร์ม ดูเพิ่มเขตข้อมูลในภายหลังในบทความนี้ เอาเขตข้อมูลไม่ลบเขตข้อมูลหรือข้อมูลพวกเขาประกอบด้วยก็ ข้อมูลใด ๆ ที่ถูกใส่ในเขตข้อมูลจะยังคงถูกบันทึกในฐานข้อมูลของคุณ เว้นแต่ว่าคุณจะลบเขตข้อมูล

  • เมื่อคุณเอาส่วนออก จะถูกลบออกจากฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ เขตข้อมูลที่รวมอยู่ในส่วนจะถูกลบไปพร้อม ๆ กับส่วนออก ถ้าคุณต้องการเพิ่มส่วน อีก คุณสามารถเพิ่มส่วนที่ มีชื่อเดียวกันแล้ว เพิ่มเขตข้อมูลกลับไปยังฟอร์มในส่วนนั้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลชนิดต่าง ๆ ในBusiness Contact Manager for Outlook ที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ ชนิดของเขตข้อมูลที่คุณเพิ่มบอกว่า ชนิดของข้อมูลที่สามารถใส่ หรือเลือกในเขตข้อมูล

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการพิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลข้อความ ถ้าคุณต้องการคลิกรายการจากรายการ คุณสามารถเพิ่มรายการที่ใส่ไว้ล่วงหน้า(หรือที่เรียกว่ารายการดรอปดาวน์รายการ); ถ้าคุณต้องการลิงก์ หรือเชื่อมโยงไปยังอีกระเบียนหนึ่งระเบียน คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลความสัมพันธ์

Florist ที่อาจสร้างเขตข้อมูลข้อความ "โปรดดอกไม้" ซึ่งบุคคลจำเป็นต้องพิมพ์ชนิดของดอกไม้ในเขตข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านที่ความร้อนอาจสร้างเขตข้อมูลชื่อ "เตาโดยแบบ" กับรายการเพื่อเลือกจากที่มีชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ ดูสร้างหรือแก้ไขรายการในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูล

 1. เปิดฟอร์มสำหรับการกำหนดเอง

  เคล็ดลับ: ขั้นตอนถัดไป ก่อนที่จะคลิกส่วนที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล ถ้าเขตข้อมูล ไม่ได้ที่คุณต้องการให้ คุณสามารถลากไปส่วนอื่นหลังจากที่คุณได้เพิ่ม

 2. บนแท็บกำหนดเอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกเพิ่มเขตข้อมูล ไอคอนเพิ่มเขตข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในรายการ คลิกหนึ่งในเขตข้อมูลแสดงในรายการ แล้ว คลิ กเพิ่มลงในฟอร์ม

   กล่องโต้ตอบ เพิ่มเขตข้อมูล

  • เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลใหม่ หรือเพิ่มเขตข้อมูลคุณได้สร้างขึ้นสำหรับฟอร์มอื่น คลิกใหม่

   ในกล่องโต้ตอบสร้างเขตข้อมูลใหม่ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   สร้างเขตข้อมูลใหม่    

   1. ในกล่องชื่อเขตข้อมูล พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

   2. จากรายการชนิดข้อมูล คลิกชนิดของข้อมูลที่จะประกอบด้วยเขตข้อมูล ตัวอย่างตัวเลข

   สำหรับชนิดของข้อมูล

   เลือกชนิดข้อมูลนี้

   คำหรือประโยค 96 อักขระไม่เกิน

   ข้อความ

   ตัวเลขที่มี หรือไม่ มีจุดทศนิยม

   ตัวเลข

   เปอร์เซ็นต์

   เปอร์เซ็นต์

   ราคา รายได้ หรือสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่น ๆ

   สกุลเงิน

   คำตอบของคำถามอย่างง่ายเช่นใช่หรือ ไม่ เปิด หรือ ปิด หรือ true หรือ false

   ใช่/ไม่ใช่

   ข้อมูลวันหรือเวลาในรูปแบบพร้อมใช้งานใน Outlook

   วัน / เวลา

   เลขจำนวนเต็ม

   จำนวนเต็ม

   รายการสินค้า (ค่า) เพื่อช่วยประหยัดเวลาและรักษาความสอดคล้องกันระหว่างฟอร์มใส่ไว้ล่วงหน้า

   รายการแบบหล่นลง

   ที่อยู่เว็บ

   URL

   ลิงก์ไปยังระเบียนในฐานข้อมูลอื่น

   ความสัมพันธ์

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลหลังจากที่คุณสร้างเขตข้อมูล ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล ลบเขตข้อมูล จากนั้น เพิ่มใหม่ที่ มีชนิดข้อมูลที่คุณต้องการ

   1. ถ้าจำเป็น ในรายการรูปแบบ คลิกรูปแบบสำหรับข้อมูลในเขตข้อมูล

    หมายเหตุ: บางอย่างของชนิดข้อมูลที่มีรูปแบบเดียวเท่านั้น

   2. คลิก ตกลง

    เขตข้อมูลคุณสร้างปรากฏในรายการในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูล

   3. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์ม ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูล แล้ว คลิ กเพิ่มลงในฟอร์ม

   เพิ่มเขตข้อมูลจากฟอร์มอื่น    

   1. คลิกตัวเลือกเพิ่มเขตข้อมูลจากฟอร์มอื่น

   2. คลิกเขตข้อมูลจากรายการ นั้นแล้ว คลิกตกลง

    หมายเหตุ: คุณต้องสร้างเขตข้อมูลสำหรับการให้ปรากฏในรายการนี้

    เขตข้อมูลคุณเลือกปรากฏในรายการในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูล

   3. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์ม ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูล แล้ว คลิ กเพิ่มลงในฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลความสัมพันธ์

ใช้ความสัมพันธ์เขตข้อมูลการเชื่อมโยงระเบียนที่เกี่ยวข้อง ระเบียนทั้งหมดที่มีการลิงก์ไปยังระเบียนที่เฉพาะเจาะจงจะแสดงในตัวเลือกระเบียน ซึ่งเรียกว่าระเบียนปลายทาง คล้ายกับลักษณะที่แสดงที่ติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับระเบียนลูกค้าองค์กร

คุณสามารถลิงก์ระเบียนมีชนิดเดียวกัน ตลอดจนลิงก์ระเบียนที่แตกต่างกัน

ตัวอย่าง ในฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง การเชื่อมโยงจักรยานขายปลีกเก็บกับผู้จัดจำหน่ายจักรยานร้านค้าปลีกยก คุณจะต้อง:

 • เปิดชนิดระเบียนผู้จัดจำหน่ายสำหรับการกำหนดเอง จะถูกเพิ่มเขตข้อมูลสัมพันธ์กับชนิดของระเบียนนี้

  กล่องโต้ตอบกำหนดชนิดระเบียนเองในฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่างที่มีชนิดระเบียนผู้จำหน่ายจะถูกเลือก

 • เพิ่มเขตข้อมูลสัมพันธ์เรียกร้านค้าปลีกชนิดระเบียนผู้จัดจำหน่าย ด้วย Stores ชนิดระเบียนปลายทางเป็น และชื่อผู้จัดจำหน่ายเป็นชื่อเขตข้อมูลปลายทาง

  หมายเหตุ: 

  • เพิ่มเขตข้อมูลความสัมพันธ์ของชนิดระเบียนเสียจะสร้างตารางที่แสดงระเบียนที่สัมพันธ์กันบนระเบียนปลายทาง ในตัวอย่างนี้ ระเบียนผู้จัดจำหน่าย (เสีย records) มีความสัมพันธ์เขตข้อมูลที่คุณใช้การลิงก์ไปยังการเก็บรักษาระเบียน เก็บระเบียน (ปลายทางระเบียน) มีตารางที่แสดงระเบียนผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อมโยงกับพวกเขา

  • ตาราง หรือเขตข้อมูลปลายทาง ไม่สามารถแก้ไข เมื่อต้องการเปลี่ยนระเบียนที่เกี่ยวข้อง ใช้เขตข้อมูลความสัมพันธ์ ในตัวอย่างนี้ ไปยังระเบียนผู้จัดจำหน่าย เพื่อเก็บการเอาออก หรือเพิ่ม store อื่น นี้เปลี่ยนแปลงรายการของผู้จัดจำหน่ายในตารางบนระเบียนเก็บที่เกี่ยวข้อง

  การสร้างเขตข้อมูลความสัมพันธ์ใหม่ในกล่องโต้ตอบสร้างเขตข้อมูลใหม่

 • ใช้เขตข้อมูลสัมพันธ์บนระเบียนผู้จัดจำหน่ายต้องการเชื่อมโยงจักรยานปลีกเก็บระเบียนกับระเบียนผู้จัดจำหน่าย

  ระเบียนผู้จำหน่ายที่มีรายการร้านค้าอยู่ในเขตข้อมูลความสัมพันธ์ร้านค้าปลีก

 • ตรวจสอบเขตข้อมูลปลายทางบนจักรยานปลีกเก็บรักษาระเบียนเพื่อดูรายการของผู้จัดจำหน่ายที่ใส่จักรยานไปร้านค้าเหล่านั้น

  ระเบียนของร้านที่มีรายการผู้จำหน่ายที่จัดหาจักรยานให้กับร้าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง ดูเกี่ยวกับ Adventure Works และฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง

วิธีการเพิ่มเขตข้อมูลความสัมพันธ์

 1. เปิดฟอร์มสำหรับการกำหนดเอง

 2. บนแท็บกำหนดเอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกเพิ่มเขตข้อมูล ไอคอนเพิ่มเขตข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูล คลิกใหม่

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มเขตข้อมูล

 4. ในกล่องโต้ตอบการสร้างเขตข้อมูลใหม่ ในกล่องชื่อเขตข้อมูล พิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลความสัมพันธ์

 5. ในรายการชนิดข้อมูล คลิกความสัมพันธ์

 6. ในรายการชนิดระเบียนปลายทาง คลิกชนิดระเบียนที่คุณต้องการลิงก์กับระเบียนที่เลือกไป

  หมายเหตุ: ถ้าชนิดระเบียนปลายทางจะเหมือนกับชนิดของระเบียนที่คุณกำหนดเองเขตข้อมูลชื่อ และชื่อเขตข้อมูลปลายทาง ต้องแตกต่างกัน

 7. ในกล่องชื่อเขตข้อมูลปลายทาง พิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลปลายทาง

  หมายเหตุ: ชื่อเขตข้อมูลปลายทาง คือ ชื่อของตารางที่แสดงรายการทั้งหมดของระเบียนที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับชนิดระเบียนปลายทาง

 8. คลิก ตกลง

  เขตข้อมูลคุณเลือกปรากฏในรายการในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูล

 9. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์ม ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ของ รายการในคอลัมน์ชนิดข้อมูล แล้ว คลิ กเพิ่มลงในฟอร์ม

  หมายเหตุ: เขตข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล เป็นเขตข้อมูลรายการข้อมูล เขตข้อมูลที่แสดงรายการปลายทางของความสัมพันธ์ ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล จะถูกเพิ่มอัตโนมัติชนิดระเบียนปลายทาง และเป็นตารางที่แสดงระเบียนที่เกี่ยวข้องที่คุณใส่ในเขตข้อมูลสัมพันธ์ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เอาเขตข้อมูลออก

 1. เปิดฟอร์มสำหรับการกำหนดเอง

 2. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเอาออกจากฟอร์ม

  หมายเหตุ: เขตข้อมูลที่ต้อง เช่นชื่อบัญชีผู้ใช้ ไม่สามารถเอาออก

 3. บนแท็บกำหนดเอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกเอาออก ไอคอน เอาออก หรือกดแป้น DELETE

  หมายเหตุ: เขตข้อมูลและข้อมูลใด ๆ ที่ประกอบด้วยคุณสามารถเพิ่มกลับไปยังฟอร์ม เนื่องจากเขตข้อมูลจะยังคงถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ เขตข้อมูลยังสามารถเพิ่มลงในฟอร์มอื่น ๆ จากกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูล

เขตข้อมูลที่ถูกลบอย่างถาวร

คำเตือน: ถ้าคุณลบเขตข้อมูลจากกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูล อย่างถาวรคุณกำลังลบเขตข้อมูล และคุณจะสูญเสียข้อมูลใด ๆ ที่ถูกใส่ลงในเขตข้อมูลนั้น ถ้าคุณลบ หรือเอาเขตข้อมูลจากฟอร์ม คุณกำลังลบเขตข้อมูลจากฟอร์มเท่านั้น ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลกลับไปยังฟอร์ม คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้น

 1. เปิดฟอร์มสำหรับการกำหนดเอง

 2. บนแท็บกำหนดเอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกเพิ่มเขตข้อมูล ไอคอนเพิ่มเขตข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิ กลบ

  หมายเหตุ: คุณสามารถลบเขตข้อมูลเท่านั้นอย่างถาวรถ้าไม่ได้ถูกใช้บนฟอร์มอื่น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อส่วน และแก้ไขเขตข้อมูล

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อส่วนใด ๆ บนฟอร์ม แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น

คุณสามารถแก้ไขเขตข้อมูล โดยการเปลี่ยนชื่อเหล่านั้น และ โดยการเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลที่สามารถเลือกได้ในเขตข้อมูล

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล คุณสามารถลบเขตข้อมูล จากนั้น เพิ่มใหม่ที่ มีชนิดข้อมูลที่คุณต้องการ

 1. เปิดฟอร์มสำหรับการกำหนดเอง

 2. คลิกส่วนหรือเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ หรือแก้ไข

  หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลที่คุณได้สร้างขึ้นเท่านั้น

 3. บนแท็บกำหนดเอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกแก้ไขเขตข้อมูลหรือส่วน ไอคอน แก้ไขเขตข้อมูล หรือ ส่วน

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนชื่อส่วน     ในกล่องโต้ตอบแก้ไขส่วน พิมพ์ชื่ออื่นสำหรับส่วน

  • แก้ไขชื่อเขตข้อมูลที่คุณสร้างขึ้น     ในกล่องโต้ตอบแก้ไขเขตข้อมูล พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลแตกต่างกัน

   ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลที่ได้รับอนุญาตในเขตข้อมูล ในกล่องรูปแบบ คลิกรูปแบบอื่น บางชนิดเขตข้อมูลมีตัวเลือกการจัดรูปแบบเดียวเท่านั้น

การจัดเรียงรายการบนฟอร์ม

บนฟอร์มแบบกำหนดเอง คุณสามารถย้ายส่วนบนหน้า หรือย้ายไปยังหน้าอื่น และจัดเรียงเขตข้อมูล

ย้ายส่วน หรือจัดเรียงเขตข้อมูลบนหน้า

 1. เปิดฟอร์มสำหรับการกำหนดเอง

 2. คลิกส่วนหรือเขตข้อมูลที่คุณต้องการย้าย

  ส่วนมีชื่อส่วนที่ มีเส้นแนวนอนถัดจากชื่อ เมื่อต้องการเลือกส่วน คลิก หรือใกล้ กับชื่อส่วน

  ส่วน หมายเลขโทรศัพท์ ที่เลือก

 3. ลากส่วนหรือเขตข้อมูลไปยังตำแหน่งใหม่บนหน้า หรือใช้แป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณเมื่อต้องการย้ายส่วนหรือเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ย้ายส่วนไปยังหน้าอื่น

 1. คลิกส่วนคุณต้องการย้าย

  ส่วน หมายเลขโทรศัพท์ ที่เลือก

 2. บนแท็บกำหนดเอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกย้ายไปยัง ไอคอนย้าย

 3. ในกล่องโต้ตอบย้ายไปยังหน้า คลิกหน้าที่คุณต้องการย้ายส่วน นั้นแล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าหน้าถูกซ่อน คุณจะต้องปิดฟีเจอร์ซ่อนเพื่อให้สามารถใส่ข้อมูลบนหน้า บนแท็บกำหนดเอง ในกลุ่มแสดง คลิกหน้า ในกลุ่มหน้า คลิกซ่อน ไอคอนซ่อน

ด้านบนของหน้า

ลบฟอร์ม

คำเตือน: ถ้าคุณลบชนิดของระเบียน คุณจะสูญเสียข้อมูลใด ๆ ที่ถูกใส่ลงในชนิดระเบียนนั้น

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บBusiness Contact Manager จากนั้น คลิกปุ่มกำหนดเอง

 3. คลิกกำหนดชนิดของระเบียน

 4. ในกล่องโต้ตอบกำหนดชนิดระเบียน คลิกชนิดของระเบียนที่คุณสร้างขึ้น

  หมายเหตุ: คุณสามารถลบระเบียนชนิดต่าง ๆ ที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น คุณไม่สามารถลบชนิดระเบียนเริ่มต้น

 5. คลิกลบชนิดระเบียน

ด้านบนของหน้า

สร้าง หรือแก้ไขรายการ

เมื่อนอกจากนี้คุณบ่อยใส่ข้อมูลเดียวกันในฟอร์ม ได้สะดวก และสอดคล้องกันเพื่อสร้างรายการที่คุณสามารถเลือกจาก

การสร้างรายการ

 1. เปิดฟอร์มสำหรับการกำหนดเอง

 2. บนแท็บกำหนดเอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกเพิ่มเขตข้อมูล ไอคอนเพิ่มเขตข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูล คลิกใหม่

 4. ในรายการชนิดข้อมูล เลือกรายการแบบหล่นลง

  หมายเหตุ: สำหรับรายการ ตัวเลือกการจัดรูปแบบเฉพาะอยู่นอกจากนี้รายการแบบหล่นลง

 5. คลิก ตกลง

 6. เพิ่มรายการลงในรายการของคุณ

  วิธีการมีดังนี้

  1. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขรายการ คลิกเพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูล (ค่า) ลงในรายการ

  2. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มรายการ ในกล่องชื่อรายการ พิมพ์ชื่อของค่า

  3. คลิก ตกลง

   ในการแก้ไขรายการ กล่องโต้ตอบ ในคอลัมน์ค่า รายการคุณเพิ่มปรากฏขึ้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่มรายการอื่นลงในรายการ ทำซ้ำกระบวนการนี้

 7. เมื่อต้องการย้ายรายการขึ้น หรือลงในรายการ คลิกค่าคุณต้องการ ย้าย แล้วคลิกลูกศรขึ้น หรือปุ่มลูกศรลง

 8. เมื่อต้องการเลือกรายการหนึ่งเป็น ค่าเริ่มต้นในเขตข้อมูล คลิกค่า ทางแล้ว คลิกปุ่มเริ่มต้นการทำ

  ถ้ามีหนึ่งรายการที่จะใช้บ่อยที่สุด คุณสามารถทำให้เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อช่วยประหยัดเวลาเมื่อคุณจะทำให้เสร็จสมบูรณ์ในฟอร์ม

 9. คลิก ตกลง

แก้ไขรายการ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บBusiness Contact Manager จากนั้น คลิกปุ่มกำหนดเอง

 3. คลิกแก้ไขรายการ

 4. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขรายการ คลิกรายการที่คุณต้องการแก้ไข

  เมื่อคุณเลือกรายการ ข้อมูลในรายการปรากฏในคอลัมน์ค่า

  กล่องโต้ตอบแก้ไขรายการ

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแก้ไขรายการ:

  เพิ่มค่าลงในรายการ     คลิกปุ่มเพิ่ม พิมพ์ของชื่อรายการ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  เปลี่ยนชื่อค่า     คลิกรูปภาพ นั้นแล้ว คลิกที่ปุ่มการเปลี่ยนชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่ แล้ว คลิ กตกลง

  เอาค่า หรือแทนที่ ด้วยค่าอื่น     คลิกรูปภาพ นั้นแล้ว คลิกปุ่มลบ ถ้าคุณต้องการแทนค่า เลือกอีกค่าหนึ่งในรายการ นั้นแล้ว คลิกตกลง ถ้าคุณต้องการเอาออก คลิกตกลง

  ย้ายขึ้น หรือลงค่าในรายการ     คลิกรูปภาพ แล้วคลิกลูกศรขึ้น หรือปุ่มลูกศรลง

  ทำให้รายการค่าเริ่มต้น     คลิกรายการ แล้ว คลิ กปุ่มทำให้เริ่มต้น

 6. เมื่อคุณมีดำเนินการเปลี่ยนแปลงของคุณ ในกล่องโต้ตอบแก้ไขรายการ ทั้งหมดคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×