สร้าง แชร์ และใช้เนื้อหา BI ในไซต์ศูนย์ BI

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เนื้อหา (BI) ข่าวกรองธุรกิจโดยทั่วไปรวมถึงรายงาน ดัชนีชี้วัด และแดชบอร์ดที่ผู้ใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพ และตัดสินใจ ในองค์กรส่วนใหญ่ หลายคนจะเกี่ยวข้องในกระบวนการสร้าง และการแชร์เนื้อหา BI มีส่วนกลางสถาน เช่นไซต์ศูนย์ BIการเก็บจัดการ แชร์ และใช้เนื้อหาที่มีความสำคัญ

โฮมเพจของไซต์ศูนย์ข่าวกรองธุรกิจใน SharePoint Online

ไซต์ศูนย์ BI เป็นมากกว่าแค่ไซต์ SharePoint แต่ยังเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการนำบุคคล กระบวนการ และข้อมูลมารวมกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ดูแลระบบ ผู้เขียนรายงาน หรือผู้ใช้ข้อมูล ไซต์ศูนย์ BI สามารถเป็นส่วนที่สำคัญของโซลูชัน BI ขององค์กรของคุณ

ผู้ดูแลระบบ ผู้เขียนเนื้อหา และผู้ใช้ข้อมูลสามารถใช้ไซต์ศูนย์ BI ได้

ในไซต์ศูนย์ BI ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างและจัดการการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดที่ผู้เขียนรายงานจำเป็นต้องใช้ได้ ผู้เขียนเนื้อหาสามารถใช้แหล่งข้อมูลเหล่านั้นในการสร้างและแชร์ Scorecard รายงาน และแดชบอร์ดได้ ผู้จัดการและผู้ใช้ข้อมูลสามารถใช้เนื้อหา BI เพื่อติดตามประสิทธิภาพ สำรวจข้อมูล และทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น และเมื่อธุรกิจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดูแลระบบและผู้เขียนรายงานก็สามารถอัปเดตเนื้อหา BI ได้อย่างง่ายดาย เพื่อที่ผู้ใช้จะได้ใช้ข้อมูลล่าสุด

งานเหล่านี้...

ทำโดยบุคคลในบทบาทเหล่านี้...

วิธีการมีดังนี้…

ตั้งค่าไซต์ศูนย์ BI และให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงไซต์

ผู้ดูแลระบบ

การสร้างไซต์ศูนย์ข่าวกรองธุรกิจ

ตั้งค่าและจัดการการเชื่อมต่อข้อมูลที่ผู้เขียนรายงานและแดชบอร์ดจะใช้

ผู้ดูแลระบบ

ผู้เขียนเนื้อหา

บทความ TechNet: แชร์การเชื่อมต่อข้อมูล โดยใช้ Excel และ Excel Services (SharePoint Server 2013)

บทความ TechNet: สร้างการเชื่อมต่อข้อมูล โดยใช้ PerformancePoint Services (SharePoint Server 2013)

สร้างและประกาศรายงาน, Scorecard หรือแดชบอร์ด

ผู้เขียนเนื้อหา

สร้าง และใช้รายงานหรือดัชนีชี้วัด

ดูและโต้ตอบกับเนื้อหา BI

ผู้ใช้ข้อมูล

สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานและแดชบอร์ด

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไซต์ศูนย์ BI ดูศูนย์ข่าวกรองธุรกิจคืออะไร?

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×