สร้าง แก้ไข และควบคุมวัตถุ OLE

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ Object Linking and Embedding (OLE) เมื่อต้องการให้รวมเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Microsoft Office Word ใน Microsoft Office Excel

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ OLE

ลิงก์ หรือฝังเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น โดยใช้ OLE

เปลี่ยนวิธีการที่จะแสดงวัตถุ OLE

อัปเดตของตัวควบคุมวัตถุที่ลิงก์

แก้ไขเนื้อหาจากโปรแกรม OLE

เลือกวัตถุ OLE โดยใช้คีย์บอร์ด

ปัญหา: เมื่อฉันคลิกสองครั้งวัตถุฝังตัว หรือเชื่อมโยง ข้อความ "ไม่สามารถแก้ไข" ปรากฏขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ OLE

OLE ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมอื่นอีกมากมาย และ OLE ถูกใช้เพื่อทำให้เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมหนึ่งที่พร้อมใช้งานในโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทรกเอกสาร Office Word ที่มีในเวิร์กบุ๊ก Office Excel เมื่อต้องการดูชนิดของเนื้อหาที่คุณสามารถแทรก คลิวัตถุ ในกลุ่มข้อ ความบนแท็บแทรก เฉพาะโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และที่สนับสนุนวัตถุ OLE ปรากฏในกล่องชนิดของวัตถุ

ด้านบนของหน้า

วัตถุฝังตัว และเชื่อมโยง

ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลระหว่าง Excel หรือโปรแกรมใดก็ตามที่สนับสนุน OLE เช่น Word คุณสามารถคัดลอกข้อมูลเป็นแบบวัตถุที่ลิงก์ หรือแอวัตถุฝังตัว ความแตกต่างหลักระหว่างวัตถุที่ลิงก์และวัตถุฝังตัวที่เก็บข้อมูลและวิธีการปรับปรุงวัตถุหลังจากที่คุณวางในไฟล์ปลายทาง ได้ วัตถุฝังตัวจะถูกเก็บไว้ในเวิร์กบุ๊กที่พวกเขาจะถูกแทรกใน และพวกเขาจะไม่ได้รับการปรับปรุง วัตถุที่เชื่อมโยงยังคงเป็นไฟล์ที่แยกต่างหาก และพวกเขาสามารถอัปเด

วัตถุที่ถูกลิงก์และวัตถุที่ฝังตัวในเอกสาร

วัตถุที่ลิงก์และฝังตัวในเอกสาร Office สำหรับ Windows

1. ฝังตัววัตถุมีไม่มีการเชื่อมต่อกับไฟล์ต้นฉบับ

2. วัตถุที่เชื่อมโยงถูกลิงก์ไปยังไฟล์ต้นฉบับ

3. ไฟล์ต้นฉบับปรับปรุงวัตถุที่ลิงก์

ด้านบนของหน้า

เมื่อใดจะใช้วัตถุที่ลิงก์

ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลในไฟล์ปลายทาง ของคุณได้รับการปรับปรุงเมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์ต้นฉบับ ใช้วัตถุที่ลิงก์

มีวัตถุที่เชื่อมโยง ข้อมูลต้นฉบับยังคงเก็บไว้ในไฟล์ต้นฉบับ ไฟล์ปลายทางแสดงตัวแทนของข้อมูลที่เชื่อมโยง แต่เก็บเพียงตำแหน่งของข้อมูลต้นฉบับ (และขนาดถ้าวัตถุนั้นคือ วัตถุแผนภูมิ Excel) ไฟล์ต้นฉบับต้องยังคงพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายการรักษาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลต้นฉบับของคุณ

การเชื่อมโยงสามารถปรับปรุงโดยอัตโนมัติถ้าคุณเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับในไฟล์ต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกย่อหน้าในเอกสาร Word แล้ว วางย่อหน้าเป็นวัตถุที่ลิงก์ในเวิร์กบุ๊ก Excel ข้อมูลสามารถถูกอัปเดตใน Excel ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร Word ของคุณ

ด้านบนของหน้า

เมื่อใดจะใช้วัตถุฝังตัว

ถ้าคุณไม่ต้องการปรับปรุงข้อมูลคัดลอกเมื่อได้เปลี่ยนแปลงในไฟล์ต้นฉบับ ใช้วัตถุฝังตัว เวอร์ชันของแหล่งข้อมูลจะฝังอยู่ในเวิร์กบุ๊กทั้งหมด ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลเป็นวัตถุฝังตัว ไฟล์ปลายทางจำเป็นต้องถูกติดกว่าถ้าคุณเชื่อมโยงข้อมูล

เมื่อผู้ใช้เปิดแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เขาสามารถดูวัตถุฝังตัว โดยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต้นฉบับ เนื่องจากวัตถุฝังตัวได้มีการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต้นฉบับ วัตถุไม่มีการอัพเดถ้าคุณเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุฝังตัว ดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิด และแก้ไขในโปรแกรมต้นฉบับ ต้องติดตั้งโปรแกรมต้นฉบับ (หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถแก้ไขวัตถุ) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนวิธีที่จะแสดงวัตถุ OLE

คุณสามารถแสดงวัตถุที่ลิงก์ หรือวัตถุฝังตัว ในเวิร์กบุ๊กเหมือนกับที่ปรากฏขึ้นในโปรแกรมต้นฉบับ หรือ เป็นไอคอน ถ้าจะสามารถดูเวิร์กบุ๊กแบบออนไลน์ และคุณไม่ต้องการพิมพ์เวิร์กบุ๊ก คุณสามารถแสดงวัตถุเป็นไอคอน ขนาดระยะห่างที่แสดงที่วัตถุกินพื้นที่ย่อหน้านี้ ผู้ชมที่ต้องการแสดงข้อมูลสามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอน

ด้านบนของหน้า

ลิงก์ หรือฝังเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น โดยใช้ OLE

คุณสามารถเชื่อมโยง หรือฝังทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น

การสร้างลิงก์ไปยังเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น

 1. คลิในเวิร์กชีตที่คุณต้องการวางวัตถุที่ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกแท็บสร้างจากไฟล์

 4. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์ไปยังไฟล์

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหา ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

   เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกที่ไอคอนเปลี่ยน แล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน หรือพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบาย

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้คำสั่งวัตถุ การแทรกกราฟิกและบางชนิดของไฟล์ การแทรกกราฟิกหรือแฟ้ม บนแท็บแทรก ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

ฝังเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น

 1. คลิกในแผ่นงานที่คุณต้องการวางวัตถุฝังตัว

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ถ้าเอกสารอยู่ คลิกแท็บสร้างใหม่ ในกล่องชนิดของวัตถุ คลิกชนิดของวัตถุที่คุณต้องการสร้าง

  ถ้าเอกสาร มีอยู่แล้วคลิกแท็บสร้างจากไฟล์ ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายลิงก์ไปยังไฟล์

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหา ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นไอคอนรูปหรือป้ายชื่อ คลิกที่ไอคอนเปลี่ยน แล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน หรือพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบาย

ด้านบนของหน้า

เชื่อมโยง หรือฝังเนื้อหาบางส่วนจากโปรแกรมอื่น

 1. จากโปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก Excel เลือกข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกเป็นการเชื่อมโยงหรือวัตถุฝังตัว

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. สลับไปยังแผ่นงานที่คุณต้องการวางข้อมูลใน แล้ว คลิ กตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุที่เชื่อมโยง คลิวางลิงก์

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุฝังตัว คลิกวาง ในกล่องเป็น คลิกที่รายการที่ มีคำว่า "วัตถุ" ในชื่อ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลจากเอกสาร Word คลิกวัตถุเอกสาร Word Microsoft

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนวิธีการที่จะแสดงวัตถุ OLE

 1. คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุเอกสาร ), แล้ว คลิ กแปลง

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหา ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

   เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกที่ไอคอนเปลี่ยน แล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน หรือพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบาย

ด้านบนของหน้า

อัปเดตของตัวควบคุมวัตถุที่ลิงก์

คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นเมื่อต้องการอัปเดตได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้: โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดในไฟล์ปลายทาง ด้วยตนเอง เมื่อคุณต้องการดูข้อมูลก่อนหน้านี้ก่อนที่จะปรับปรุงด้วยข้อมูลใหม่จากไฟล์ต้นฉบับ หรือเมื่อคุณมอบการร้องขอการปรับปรุง แก่ว่าปรับปรุงโดยอัตโนมัติ หรือด้วยตนเองเปิดอยู่

ตั้งค่าการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นเมื่อต้องการปรับปรุงด้วยตนเอง

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: คำสั่งแก้ไขลิงก์ ไม่พร้อมใช้งานถ้าไฟล์ของคุณไม่ประกอบด้วยลิงก์ไปยังไฟล์อื่น

 2. ในรายการต้นฉบับ คลิกวัตถุถูกลิงก์ที่คุณต้องการอัปเด A ในคอลัมน์จากการอัปเด หมายความ ว่า ลิงก์อัตโนมัติ และตั้งค่าM ตัวในการอัปเด คอลัมน์หมายความว่าการเชื่อมโยงเพื่อปรับปรุงด้วยตนเอง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงหลาย CTRL ค้างไว้ และคลิกแต่ละวัตถุที่ลิงก์ เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ลิงก์ทั้งหมด กด CTRL + A

 3. การอัปเดวัตถุที่เชื่อมโยงก็ต่อเมื่อคุณคลิกปรับปรุงค่า คลิกด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นเมื่อต้องการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: คำสั่งแก้ไขลิงก์ จะไม่พร้อมใช้งานถ้าไฟล์ของคุณไม่ประกอบด้วยลิงก์ไปยังไฟล์อื่น

 2. ในรายการต้นฉบับ คลิกวัตถุถูกลิงก์ที่คุณต้องการอัปเด A ในคอลัมน์จากการอัปเด หมาย ความ ว่า ลิงก์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติM ตัวในคอลัมน์จากการอัปเด หมายความ ว่า การเชื่อมโยงต้องปรับปรุงด้วยตนเอง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงหลาย CTRL ค้างไว้ และคลิกแต่ละวัตถุที่ลิงก์ เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ลิงก์ทั้งหมด กด CTRL + A

 3. คลิก ตกลง

ปัญหา: ฉันไม่สามารถอัปเดตลิงก์โดยอัตโนมัติบนแผ่นงานของฉัน

ตัวเลือกอัตโนมัติ สามารถแทนที่ ด้วยตัวเลือก Excelอัปเดตการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น ๆ

เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าที่เชื่อมโยงอัตโนมัติเป็นวัตถุ OLE สามารถถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ:

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Excel แล้วคลิกประเภท ขั้นสูง

 2. ภายใต้เมื่อคำนวณเวิร์กบุ๊กนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอัปเดตการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

อัปเดตการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นในขณะนี้

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: คำสั่ง แก้ไขการเชื่อมโยง ไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าแฟ้มของคุณไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยง

 2. ในรายการ แหล่งข้อมูล ให้คลิกวัตถุเชื่อมโยงที่คุณต้องการปรับปรุง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงหลาย CTRL ค้างไว้ และคลิกแต่ละวัตถุที่ลิงก์ เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ลิงก์ทั้งหมด กด CTRL + A

 3. คลิก ปรับปรุงค่า

ด้านบนของหน้า

แก้ไขเนื้อหาจากโปรแกรม OLE

ในขณะที่คุณอยู่ใน Excel คุณสามารถเปลี่ยนเนื้อหาเชื่อมโยง หรือฝังตัวจากโปรแกรมอื่น

แก้ไขวัตถุที่เชื่อมโยงในโปรแกรมต้นฉบับ

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: คำสั่ง แก้ไขการเชื่อมโยง ไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าแฟ้มของคุณไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยง

 2. ในรายการไฟล์ต้นฉบับ คลิกแหล่งข้อมูลสำหรับวัตถุที่ลิงก์ นั้นแล้ว คลิกที่เปิดแหล่งที่มา

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการไปวัตถุที่ลิงก์

 4. ออกจากโปรแกรมต้นฉบับ เพื่อกลับไปยังไฟล์ปลายทาง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขวัตถุฝังตัวในโปรแกรมต้นฉบับ

 1. ดับเบิลคลิกที่วัตถุฝังตัว เพื่อเปิดไฟล์นั้น

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการไปวัตถุ

 3. ถ้าคุณกำลังแก้ไขวัตถุในสถานที่ภายในโปรแกรมเปิดอยู่ คลิกที่ใดก็ได้จากภายนอกวัตถุเพื่อกลับไปยังไฟล์ปลายทาง

  ถ้าคุณแก้ไขวัตถุฝังตัวในโปรแกรมต้นฉบับในหน้าต่างแยกต่างหาก ออกจากโปรแกรมต้นฉบับเพื่อกลับไปยังไฟล์ปลายทาง

หมายเหตุ: ดับเบิลคลิกที่วัตถุฝังตัว เช่นคลิปเสียงวิดีโอ และเสียง เล่นวัตถุนั้นแทนที่จะเปิดโปรแกรม เมื่อต้องการแก้ไขวัตถุฝังตัวเหล่านี้หนึ่ง คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุคลิปเสียงสื่อ ), นั้นแล้ว คลิกแก้ไข

ด้านบนของหน้า

แก้ไขวัตถุฝังตัวในโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากโปรแกรมต้นฉบับ

 1. เลือกวัตถุฝังตัว ที่คุณต้องการแก้ไข

 2. คลิกขวาไอคอนหรือวัตถุ ชี้ไปที่ชนิดของวัตถุวัตถุ (ตัวอย่างวัตถุเอกสาร ), แล้ว คลิ กแปลง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การแปลงวัตถุฝังตัวเป็นชนิดที่คุณระบุไว้ในรายการ คลิกแปลงเป็น

  • การเปิดวัตถุฝังตัวเป็นชนิดที่คุณระบุในรายการตัวโดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุฝังตัวชนิด คลิกเปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

เลือกวัตถุ OLE โดยใช้คีย์บอร์ด

 1. กด CTRL + G เพื่อแสดงไปยัง กล่องโต้ตอบ

 2. คลิกพิเศษ เลือกวัตถุ กแล้ว คลิกตกลง

 3. กด TAB จนกว่าจะมีเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 4. กดแป้น SHIFT+F10

 5. ชี้ไปที่วัตถุ หรือวัตถุแผนภูมิ แล้ว คลิ กแก้ไข

ด้านบนของหน้า

ปัญหา: เมื่อฉันคลิกสองครั้งวัตถุฝังตัว หรือเชื่อมโยง ข้อความ "ไม่สามารถแก้ไข" ปรากฏขึ้น

ข้อความนี้ปรากฏเมื่อไฟล์ต้นฉบับ หรือโปรแกรมต้นฉบับ ไม่สามารถเปิดขึ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมต้นฉบับจะพร้อมใช้งาน     ถ้าไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมต้นฉบับบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แปลงวัตถุเป็นรูปแบบไฟล์ของโปรแกรมที่คุณได้ติดตั้ง

ให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่มีเพียงพอ     ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจำเป็นให้เรียกใช้โปรแกรมต้นฉบับ ปิดโปรแกรมอื่น ๆ เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่หน่วยความจำ ถ้าจำเป็น

ปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด     ถ้าโปรแกรมต้นฉบับกำลังทำงานอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีกล่องโต้ตอบเปิดใด ๆ สลับไปยังโปรแกรมต้นฉบับ และปิดกล่องโต้ตอบเปิดใด ๆ

ปิดไฟล์ต้นฉบับ     ถ้าไฟล์ต้นฉบับเป็นวัตถุที่เชื่อมโยง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้อื่นไม่ได้เปิด

ให้แน่ใจว่าที่ยังไม่มีเปลี่ยนชื่อไฟล์ต้นฉบับ     ถ้าไฟล์ต้นฉบับที่คุณต้องการแก้ไขคือ วัตถุที่เชื่อมโยง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีชื่อเดียวกันในขณะที่ไม่ได้เมื่อคุณสร้างการเชื่อมโยง และว่า จะไม่ถูกย้าย เลือกวัตถุที่เชื่อมโยง แล้ว คลิ กคำสั่งแก้ไขลิงก์ ในกลุ่มการเชื่อมต่อ บนแท็บข้อมูล เพื่อดูชื่อของแฟ้มต้นฉบับ ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ หรือย้ายไฟล์ต้นฉบับ ใช้ปุ่มเปลี่ยนแหล่งข้อมูล ในกล่องโต้ตอบแก้ไขลิงก์ เพื่อค้นหาไฟล์ต้นฉบับ และลิงก์ที่เชื่อมต่ออีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×