สร้าง แก้ไข หรือลบมุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเองใน Office 365

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้ของ Office 365 คุณจะสามารถสร้างมุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเองเพื่อดูผู้ใช้เป็นชุดย่อยๆ ได้ มุมมองเหล่านี้เป็นมุมมองที่นอกเหนือจากชุดมุมมองมาตรฐานที่มากับ Office 365 คุณสามารถสร้าง แก้ไข หรือลบมุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเอง และมุมมองแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะพร้อมใช้งานแก่ผู้ดูแลทุกคน

มุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเองในศูนย์การจัดการ

เมื่อคุณสร้าง แก้ไข หรือลบมุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเอง เปลี่ยนแปลงจะถูกแสดงในรายการตัวกรอง มุมมองที่มองเห็นผู้ดูแลระบบทั้งหมดในบริษัทของคุณเมื่อคลิกที่หน้าผู้ใช้ คุณสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเองได้ถึง 50

หมายเหตุ: มุมมองผู้ใช้มาตรฐานจะแสดงตามค่าเริ่มต้นในรายการดรอปดาวน์ตัวกรอง ตัวกรองมาตรฐานรวมผู้ใช้ทั้งหมดได้รับสิทธิ์ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอนุญาตเข้าสู่ระบบถูกบล็อกสิทธิ์ผู้ใช้ผู้ใช้ที่ มีข้อผิดพลาดผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินผู้ดูแลระบบส่วนกลางรหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบดูแลบริการ และผู้ดูแลการจัดการ คุณไม่สามารถแก้ไข หรือลบมุมมองมาตรฐาน บางสิ่งหมายเหตุเกี่ยวกับมุมมองมาตรฐาน:

 • มุมมองมาตรฐานบางอย่างจะแสดงรายการที่ไม่ได้เรียงลำดับถ้ามีผู้ใช้มากกว่า 2,000 รายในรายการ เมื่อต้องการระบุตำแหน่งผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงในรายการนี้ ให้ใช้กล่องค้นหา

 • ถ้าคุณไม่ได้ซื้อ Office 365 จาก Microsoft ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน จะไม่ปรากฏในรายการมุมมองมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบ

เลือกตัวกรองสำหรับมุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเองของคุณ

คุณสามารถสร้าง และแก้ไขมุมมองแบบกำหนดเองของคุณบนหน้าตัวกรองแบบกำหนดเอง ถ้าคุณเลือกตัวเลือกการกรองหลาย คุณได้ผลลัพธ์ที่ประกอบด้วยผู้ใช้ที่ตรงกับเกณฑ์ที่เลือกทั้งหมด ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้างมุมมองแบบกำหนดเองที่มีชื่อว่า "ผู้ใช้" แคนาดา"ที่แสดงผู้ใช้ทั้งหมดบนโดเมนที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในแคนาดา

เงื่อนไขตัวกรองแบบกำหนดเอง

A - โดเมน    ถ้าคุณมีหลายโดเมนสำหรับองค์กรของคุณ คุณสามารถเลือกจากรายการดรอปดาวน์ของโดเมนที่พร้อมใช้งาน

B - สถานะการลงชื่อเข้าใช้    เลือกผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หรือบล็อก

C - ตำแหน่งที่ตั้ง     เลือกตำแหน่งที่ตั้งจากรายการดรอปดาวน์ของประเทศ

D - มอบหมายสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์     เลือกจากรายการดรอปดาวน์ของสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ ใช้ตัวกรองนี้เพื่อแสดงผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานคุณเลือกมอบหมายให้กับพวกเขา ผู้ใช้อาจยังมีสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม

คุณยังสามารถกรอง โดยละเอียดโปรไฟล์ผู้ใช้เพิ่มเติมที่ใช้ในองค์กรของคุณเช่นแผนก เมือง สถานะ หรือจังหวัด ประเทศ หรือภูมิภาค หรือตำแหน่งงาน

เงื่อนไขอื่น:

 • ผู้ใช้ Synchronized เท่านั้น    เลือกกล่องนี้เพื่อแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่มีการซิงค์กับภายใน Active Directory โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้ที่มีการเปิดใช้งาน หรือไม่

 • ผู้ใช้ที่ มีข้อผิดพลาด    เลือกกล่องนี้เพื่อแสดงผู้ใช้ที่อาจมีข้อผิดพลาดการเตรียมใช้งาน

 • สิทธิ์ผู้ใช้    เลือกกล่องนี้เพื่อค้นหาผู้ใช้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ผลลัพธ์สำหรับมุมมองนี้สามารถรวมผู้ใช้ที่มีในกล่องจดหมายExchange แต่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน เมื่อต้องการติดตามผู้ใช้เหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้ตัวกรองสิทธิ์ผู้ใช้กับกล่องจดหมาย Exchange หรือเก็บถาวร ผลลัพธ์สำหรับมุมมองนี้สามารถรวมผู้ใช้ที่มีการเก็บถาวร Exchange แต่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

 • สิทธิ์ผู้ใช้กับกล่องจดหมาย Exchange หรือเก็บถาวร    เลือกกล่องนี้เพื่อแสดงบัญชีผู้ใช้ที่สร้างขึ้นในExchange Online และในกล่องจดหมายExchange แต่ไม่ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งานOffice 365 ผลลัพธ์ของตัวกรองนี้รวมถึงผู้ใช้ที่มี หรือที่ถูกกำหนดให้เก็บถาวรExchange

หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างมุมมองแบบกำหนดเองที่ส่งกลับผู้ใช้มากกว่าสุด 2000 ไม่ได้เรียงลำดับรายชื่อผู้ใช้ผลลัพธ์ ในกรณีนี้ ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้หรือแก้ไขตัวกรอง เพื่อปรับปรุงการค้นหาของคุณ

สร้างมุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเอง

 1. ไปที่ผู้ดูแลระบบ > Office 365 >ผู้ใช้

 2. บนหน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ คลิกตัวกรอง แล้วเลือกเพิ่มตัวกรองแบบกำหนดเอง

  เพิ่มตัวกรองแบบกำหนดเอง
 3. บนหน้าตัวกรองแบบกำหนดเอง ให้ใส่ชื่อสำหรับตัวกรองของคุณ เลือกเงื่อนไขสำหรับตัวกรองแบบกำหนดเองของคุณ แล้ว คลิกบันทึก >ปิด มุมมองแบบกำหนดเองของคุณจะถูกรวมอยู่ในรายการดรอปดาวน์ในตอนนี้

แก้ไขมุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเอง

 1. ไปที่ผู้ดูแลระบบ > Office 365 >ผู้ใช้

 2. บนหน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ คลิกลูกศรดรอปดาวน์อยู่ถัดจากกล่องตัวกรอง และเลือกมุมมองแบบกำหนดเองที่คุณต้องการแก้ไข

  หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะมุมมองแบบกำหนดเองเท่านั้น

 3. คลิกแก้ไขตัวกรองนี้

  ลบตัวกรองแบบกำหนดเอง
 4. บนหน้าตัวกรองแบบกำหนดเอง แก้ไขข้อมูลตามที่จำเป็นต้องใช้ จากนั้น คลิกบันทึก >ปิด

ลบมุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเอง

 1. ไปที่ผู้ดูแลระบบ > Office 365 >ผู้ใช้

 2. บนหน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ คลิกลูกศรดรอปดาวน์อยู่ถัดจากกล่องตัวกรอง และเลือกมุมมองแบบกำหนดเองที่คุณต้องการลบ

  หมายเหตุ: คุณสามารถลบได้เฉพาะมุมมองแบบกำหนดเองเท่านั้น

 3. คลิกแก้ไขตัวกรองนี้

 4. บนหน้าตัวกรองแบบกำหนดเอง ที่ด้านล่างของหน้า คลิกลบตัวกรองแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กปิด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×