สร้าง แก้ไข หรือลบมุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเองใน Office 365

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้ของ Office 365 คุณจะสามารถสร้างมุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเองเพื่อดูผู้ใช้เป็นชุดย่อยๆ ได้ มุมมองเหล่านี้เป็นมุมมองที่นอกเหนือจากชุดมุมมองมาตรฐานที่มากับ Office 365 คุณสามารถสร้าง แก้ไข หรือลบมุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเอง และมุมมองแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะพร้อมใช้งานแก่ผู้ดูแลทุกคน

มุมมองผู้ใช้เองในศูนย์การจัดการ Office 365

เมื่อคุณสร้าง แก้ไข หรือลบมุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเอง เปลี่ยนแปลงจะถูกแสดงในรายการตัวกรอง มุมมองที่มองเห็นผู้ดูแลระบบทั้งหมดในบริษัทของคุณเมื่อคลิกที่หน้าผู้ใช้ คุณสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเองได้ถึง 50

หมายเหตุ: มุมมองผู้ใช้มาตรฐานจะแสดงตามค่าเริ่มต้นในรายการดรอปดาวน์ตัวกรอง ตัวกรองมาตรฐานรวมผู้ใช้ทั้งหมดได้รับสิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าสู่อนุญาตให้ใช้ในการเข้าสู่ถูกบล็อก สิทธิ์ผู้ใช้ผู้ใช้ที่ มีข้อผิดพลาดผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินผู้ดูแลระบบส่วนกลางผู้ดูแลระบบรหัสผ่านดูแลบริการ และผู้ดูแลการจัดการ คุณไม่สามารถแก้ไข หรือลบมุมมองมาตรฐาน บางสิ่งหมายเหตุเกี่ยวกับมุมมองมาตรฐาน:

 • มุมมองมาตรฐานบางอย่างจะแสดงรายการที่ไม่ได้เรียงลำดับถ้ามีผู้ใช้มากกว่า 2,000 รายในรายการ เมื่อต้องการระบุตำแหน่งผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงในรายการนี้ ให้ใช้กล่องค้นหา

 • ถ้าคุณไม่ได้ซื้อOffice 365 จาก Microsoftผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงิน ไม่ปรากฏในรายการมุมมองมาตรฐาน สำหรับข้อมูล ดูกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบ

เลือกตัวกรองสำหรับมุมมองผู้ใช้แบบกำหนดเองของคุณ

คุณสามารถสร้าง และแก้ไขมุมมองแบบกำหนดเองของคุณบนหน้าตัวกรองแบบกำหนดเอง ถ้าคุณเลือกตัวเลือกการกรองหลาย คุณได้ผลลัพธ์ที่ประกอบด้วยผู้ใช้ที่ตรงกับเกณฑ์ที่เลือกทั้งหมด ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้างมุมมองเอง "ผู้ใช้" แคนาดา"ที่มีชื่อที่แสดงผู้ใช้ทั้งหมดบน domain ระบุที่อยู่ในแคนาดา

เงื่อนไขตัวกรองแบบกำหนดเอง

A - โดเมน    ถ้าคุณมีหลายโดเมนสำหรับองค์กรของคุณ คุณสามารถเลือกจากรายการดรอปดาวน์ของโดเมนที่พร้อมใช้งาน

B - สถานะการลงชื่อเข้าใช้    เลือกผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หรือบล็อก

C - ตำแหน่งที่ตั้ง     เลือกตำแหน่งที่ตั้งจากรายการดรอปดาวน์ของประเทศ

D - มอบหมายสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์     เลือกจากรายการดรอปดาวน์ของสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ ใช้ตัวกรองนี้เพื่อแสดงผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานคุณเลือกมอบหมายให้กับพวกเขา ผู้ใช้อาจยังมีสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม

คุณยังสามารถกรอง โดยผู้ใช้เติมรายละเอียดโปรไฟล์ที่ใช้ในองค์กรของคุณเช่นแผนก เมือง รัฐ หรือจังหวัด ประเทศ หรือภูมิภาค หรือชื่อเรื่องงาน

เงื่อนไขอื่น:

 • ผู้ใช้ Synchronized เท่านั้น    เลือกกล่องนี้เพื่อแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่มีการซิงค์กับภายใน Active Directory โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้ที่มีการเปิดใช้งาน หรือไม่

 • ผู้ใช้ที่ มีข้อผิดพลาด    เลือกกล่องนี้เพื่อแสดงผู้ใช้ที่อาจมีข้อผิดพลาดการเตรียมใช้งาน

 • สิทธิ์ผู้ใช้    เลือกกล่องนี้เพื่อค้นหาผู้ใช้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ผลลัพธ์สำหรับมุมมองนี้สามารถรวมผู้ใช้ที่มีในกล่องจดหมายExchange แต่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน เมื่อต้องการติดตามผู้ใช้เหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้ตัวกรองสิทธิ์ผู้ใช้กับกล่องจดหมาย Exchange หรือเก็บถาวร ผลลัพธ์สำหรับมุมมองนี้ยังอาจมีผู้ใช้ที่มีการเก็บถาวร Exchange แต่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

 • สิทธิ์ผู้ใช้กับกล่องจดหมาย Exchange หรือเก็บถาวร    เลือกกล่องนี้เพื่อแสดงบัญชีผู้ใช้ที่สร้างขึ้นในExchange Online และในกล่องจดหมายExchange แต่ไม่ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งานOffice 365 ผลลัพธ์ของตัวกรองนี้รวมถึงผู้ใช้ที่มี หรือที่ถูกกำหนดให้เก็บถาวรExchange

หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างมุมมองแบบกำหนดเองที่ส่งกลับผู้ใช้มากกว่าสุด 2000 ไม่ได้เรียงลำดับรายชื่อผู้ใช้ผลลัพธ์ ในกรณีนี้ ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาผู้หรือแก้ไขตัวกรอง เพื่อปรับปรุงการค้นหาของคุณ

สร้างมุมมองแบบกำหนดเองในศูนย์การจัดการ Office 365

 1. ไปที่ผู้ดูแลระบบ > Office 365 >ผู้ใช้

 2. บนหน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ คลิกตัวกรอง และเลือกเพิ่มตัวกรองแบบกำหนดเอง

  เพิ่มตัวกรองแบบกำหนดเอง
 3. บนหน้าตัวกรองแบบกำหนดเอง ให้ใส่ชื่อสำหรับตัวกรองของคุณ เลือกเงื่อนไขสำหรับตัวกรองแบบกำหนดเองของคุณ แล้ว คลิกบันทึก >ปิด มุมมองแบบกำหนดเองของคุณจะถูกรวมอยู่ในรายการดรอปดาวน์ในตอนนี้

แก้ไขมุมมองแบบกำหนดเองในศูนย์การจัดการ Office 365

 1. ไปที่ผู้ดูแลระบบ > Office 365 >ผู้

 2. บนหน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ คลิกลูกศรดรอปดาวน์อยู่ถัดจากกล่องตัวกรอง และเลือกมุมมองกำหนดเองที่คุณต้องการแก้ไข

  หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะมุมมองแบบกำหนดเองเท่านั้น

 3. คลิกแก้ไขตัวกรองนี้

  ลบตัวกรองแบบกำหนดเอง
 4. บนหน้าตัวกรองแบบกำหนดเอง แก้ไขข้อมูลตามที่จำเป็นต้องใช้ จากนั้น คลิกบันทึก >ปิด

ลบมุมมองเองในศูนย์การจัดการ Office 365

 1. ไปที่ผู้ดูแลระบบ > Office 365 >ผู้ใช้

 2. บนหน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ คลิกลูกศรดรอปดาวน์อยู่ถัดจากกล่องตัวกรอง และเลือกมุมมองแบบกำหนดเองที่คุณต้องการลบ

  หมายเหตุ: คุณสามารถลบได้เฉพาะมุมมองแบบกำหนดเองเท่านั้น

 3. คลิกแก้ไขตัวกรองนี้

 4. บนหน้าตัวกรองแบบกำหนดเอง ที่ด้านล่างของหน้า คลิกลบตัวกรองแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กปิด

ด้านบนของหน้า

เมื่อคุณสร้าง แก้ไข หรือลบมุมมองผู้ใช้เอง เปลี่ยนแปลงที่จะแสดงในรายการที่ผู้ดูแลระบบทั้งหมดในบริษัทของคุณเห็นเมื่อพวกเขาคลิกลูกศรถัดจากมุมมองเลือกมุมมอง: กล่องบนหน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถสร้างมุมมองเองได้ถึง 50

มุมมองผู้ใช้มาตรฐานจะแสดงตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณคลิกลูกศรลงถัดเลือกมุมมอง: กล่องบนหน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ มุมมองมาตรฐานรวมผู้ใช้ทั้งหมดเข้าสู่ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้บล็อกผู้ใช้สิทธิ์ผู้ใช้ผู้ใช้ที่ มีข้อผิดพลาดผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินผู้ดูแลระบบส่วนกลางผู้ดูแลระบบรหัสผ่านบริการผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลการจัดการ คุณไม่สามารถแก้ไข หรือลบมุมมองมาตรฐาน บางสิ่งหมายเหตุเกี่ยวกับมุมมองมาตรฐาน:

 • มุมมองมาตรฐานบางอย่างจะแสดงรายการที่ไม่ได้เรียงลำดับถ้ามีผู้ใช้มากกว่า 2,000 รายในรายการ เมื่อต้องการระบุตำแหน่งผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงในรายการนี้ ให้ใช้กล่องค้นหา

 • ถ้าคุณไม่ได้ซื้อOffice 365 จาก Microsoftผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงิน ไม่ปรากฏในรายการมุมมองมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบ

คุณตั้งค่า และเปลี่ยนตัวกรองบนหน้ามุมมองใหม่ หรือแก้ไขมุมมอง สำหรับมุมมองแบบกำหนดเอง คุณสามารถใช้ตัวกรองต่อไปนี้:

 • สิทธิ์การใช้งานที่มอบหมาย:    เลือกจากรายการดรอปดาวน์ของสิทธิ์การใช้งานต่างๆ ที่พร้อมใช้งานในองค์กรของคุณ ใช้ตัวกรองนี้เพื่อแสดงผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานที่คุณเลือกให้มอบหมายให้กับพวกเขา ผู้ใช้ยังอาจมีสิทธิ์ใช้งานเพิ่มเติมได้

 • ผู้ใช้ที่ได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันเท่านั้น:    เลือกกล่องนี้เพื่อแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่ซิงค์กับ Active Directory ภายในไม่ว่าผู้ใช้นั้นจะได้รับการเปิดใช้งานอยู่หรือไม่

 • ผู้ใช้มีข้อผิดพลาด:    เลือกกล่องนี้เพื่อแสดงผู้ใช้ที่อาจมีข้อผิดพลาดการเตรียมใช้งาน

 • ผู้ใช้ที่มีไม่มีสิทธิการใช้งาน:    เลือกกล่องนี้เพื่อค้นหาผู้ใช้ที่ไม่ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ผลลัพธ์สำหรับมุมมองนี้ยังอาจรวมถึงผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมาย Exchange แต่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน เมื่อต้องการติดตามผู้ใช้เหล่านั้นโดยเฉพาะ ให้ใช้ตัวกรอง ผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมายหรือที่เก็บถาวร Exchange และไม่มีสิทธิการใช้งาน ผลลัพธ์สำหรับมุมมองนี้ยังอาจรวมถึงผู้ใช้ที่มีที่เก็บถาวรของ Exchange แต่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

 • ผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมายหรือที่เก็บถาวร Exchange และไม่มีสิทธิการใช้งาน:    เลือกกล่องนี้เพื่อแสดงบัญชีผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใน Exchange Online และมีกล่องจดหมาย Exchange แต่ไม่ได้รับมอบสิทธิ์การใช้งาน Office 365 ผลลัพธ์ของตัวกรองนี้รวมถึงผู้ใช้ซึ่งมีหรือได้รับการกำหนดให้มีการเก็บถาวร Exchange

หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างมุมมองแบบกำหนดเองที่ส่งกลับผู้ใช้มากกว่า 2,000 ราย รายการผู้ใช้ที่เป็นผลลัพธ์จะไม่ถูกเรียงลำดับ ในกรณีนี้ ให้ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้หรือ แก้ไขมุมมอง เพื่อปรับปรุงการค้นหาของคุณ

 1. คลิกผู้ดูแลระบบ > Office 365 >ผู้

 2. บนหน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ จากรายการดรอปดาวน์เลือกมุมมอง เลือกมุมมองใหม่

 3. บนหน้ามุมมองใหม่ ใส่ข้อมูลที่คุณต้องการรวมในมุมมองผู้ใช้ของคุณ แล้ว คลิ กบันทึก ในตอนนี้รวมมุมมองแบบกำหนดเองของคุณอยู่ในรายการดรอปดาวน์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกตัวเลือกตัวกรองหลาย คุณได้รับผลลัพธ์ที่ประกอบด้วยผู้ใช้ที่ตรงกับเงื่อนไขที่เลือก

 1. คลิกผู้ดูแลระบบ > Office 365 >ผู้ใช้

 2. บนหน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ จากรายการดรอปดาวน์เลือกมุมมอง เลือกมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข

  หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะมุมมองแบบกำหนดเองเท่านั้น

 3. จากรายการดรอปดาวน์เลือกมุมมอง เลือกแก้ไขมุมมอง

 4. บนหน้า แก้ไขมุมมอง ให้แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ แล้วคลิก บันทึก

 1. คลิกผู้ดูแลระบบ > Office 365 >ผู้ใช้

 2. บนหน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ จากรายการดรอปดาวน์เลือกมุมมอง เลือกมุมมองที่คุณต้องการลบ

  หมายเหตุ: คุณสามารถลบได้เฉพาะมุมมองแบบกำหนดเองเท่านั้น

 3. จากรายการดรอปดาวน์ ให้เลือก ลบมุมมอง

 4. เมื่อถูกขอให้ยืนยันว่าคุณต้องการลบมุมมอง ให้คลิก ใช่ แล้วคลิก ปิด หลังจากมุมมองที่เลือกได้ถูกลบไปแล้ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×