สร้าง แก้ไข หรือลบการเรียกประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft รวมถึงบัญชีผู้ใช้อีเมล Hotmail, Live หรือ MSN apersonal Outlook.com ลงชื่อเข้าสู่Outlook บนเว็บ โดยใช้การทำงาน หรือบัญชีผู้ใช้อีเมลของโรงเรียน

คุณสามารถสร้าง แก้ไข หรือลบการเรียกประชุมหรือการนัดหมายในOutlook.com และOutlook บนเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันเก่าOutlook ฟีเจอร์บางอย่างอาจแตกต่างกัน หรือไม่พร้อมใช้งาน

ในบทความนี้

สร้างการเรียกประชุมหรือการนัดหมาย

ปรับเปลี่ยนการเรียกประชุมหรือการนัดหมาย

ลบการเรียกประชุม

ลบการนัดหมาย

สร้างการเรียกประชุมหรือการนัดหมาย

การประชุมคือเหตุการณ์ในปฏิทินที่คุณส่งไปให้บุคคลอื่น คุณสามารถสร้างการประชุมได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณสร้างการนัดหมาย แต่คุณจะเชิญผู้เข้าร่วมด้วย

 1. บนแถบนำทาง Outlook ให้คลิกตัวเปิดใช้แอป แล้วคลิก ปฏิทิน

 2. ภายใต้แถบนำทาง ปฏิทิน Outlook ให้คลิก ใหม่

 3. ภายใต้ รายละเอียด ให้เพิ่มชื่อเรื่องและตำแหน่งที่ตั้ง

 4. เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด คุณยังสามารถเลือกหนึ่งในรายการตัวเลือกเหล่านี้:

  • ทั้งวัน: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ทั้งวัน

  • ส่วนตัว: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูรายละเอียดของเหตุการณ์ในปฏิทินนี้

  • ทำซ้ำ: เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากรายการเพื่อทำให้เป็นการประชุมหรือการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร แล้วตั้งค่าวันที่ที่คุณต้องการให้เหตุการณ์เป็นกิจวัตรเกิดขึ้น โดยใช้ 2 กล่องใหม่ นั่นคือกล่อง จาก และกล่อง ถึง

 5. ในกล่อง ตัวแจ้งเตือน คุณสามารถปรับเวลาของตัวแจ้งเตือนได้ถ้าคุณต้องการ ตามค่าเริ่มต้นจะมีการตั้งค่าให้แจ้งเตือนล่วงหน้า 15 นาทีก่อนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

 6. ถ้าคุณต้องการส่งตัวแจ้งเตือนทางอีเมลให้กับตัวคุณเอง (หรือผู้เข้าร่วม ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุม) ให้คลิก เพิ่มตัวแจ้งเตือนทางอีเมล และใส่ข้อมูลเพิ่มเติม:

  • ตัวแจ้งเตือนทางอีเมล: เลือกเวลาที่ตัวแจ้งเตือนทางอีเมลจะถูกส่งไป

  • ส่งตัวแจ้งเตือนไปยัง: เลือก ฉัน ถ้าคุณต้องการส่งตัวแจ้งเตือนให้กับตัวคุณเองเท่านั้น (เช่น การนัดหมาย) หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ถ้าคุณต้องการส่งตัวแจ้งเตือนนั้นให้กับทุกคนในการประชุม

  • ข้อความตัวแจ้งเตือนที่จะส่ง: ใส่ข้อความที่คุณต้องการส่ง แล้วคลิก บันทึก

 7. ภายใต้ บุคคล ให้ใส่ชื่อบุคคลหรือนามแฝงของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

 8. ภายใต้แถบนำทาง Outlook ให้คลิก บันทึก ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเอง หรือคลิก ส่ง ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุม

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนการเรียกประชุมหรือการนัดหมาย

 1. ในปฏิทิน ให้เลือกเหตุการณ์ในปฏิทิน เช่น การประชุมหรือการนัดหมาย แล้วคลิก แก้ไข

  แก้ไขเหตุการณ์ปฏิทิน

 2. ถ้าเหตุการณ์นี้คือการประชุมหรือการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แก้ไขเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงไปยังเหตุการณ์นั้นๆ ในปฏิทิน

  • แก้ไขชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงไปยังชุดเหตุการณ์ในปฏิทิน

 3. เปลี่ยนรายละเอียดสำหรับการประชุมหรือการนัดหมาย แล้วคลิก บันทึก ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเอง หรือ ส่ง ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุมกับผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ

ด้านบนของหน้า

ลบการเรียกประชุม

 1. ในปฏิทิน ให้เลือกการประชุมแล้วคลิก ยกเลิก ในหน้าต่าง ยกเลิกเหตุการณ์ ให้คลิก ใช่ เพื่อยกเลิกเหตุการณ์ คุณสามารถส่งข้อความไปยังผู้เข้าร่วมประชุมก่อนที่การประชุมจะถูกยกเลิก

 2. ถ้าเหตุการณ์นี้คือการประชุมที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ เมื่อคุณคลิก ยกเลิก

  • ยกเลิกเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อยกเลิกเหตุการณ์ของการประชุมที่คุณเลือกในปฏิทิน

  • ยกเลิกชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อยกเลิกชุดเหตุการณ์ของการประชุม

ด้านบนของหน้า

ลบการนัดหมาย

 1. เลือกการนัดหมายในปฏิทินของคุณ แล้วเลือก ลบ ในหน้าต่าง ลบเหตุการณ์ ให้เลือก ลบ อีกครั้ง

 2. ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ เมื่อคุณคลิก ลบ:

  • ลบเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบเหตุการณ์ที่คุณเลือกในปฏิทิน

  • ลบชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบชุดเหตุการณ์ของการนัดหมายทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับสู่ Outlook บนเว็บ

การใช้ปฏิทินใน Outlook บนเว็บ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×