สร้าง แก้ไข ลบ หรือคืนค่าผู้ติดต่อ หรือรายการใน Outlook บนเว็บที่ติดต่อ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้หน้าบุคคลในOutlook บนเว็บ เพื่อสร้าง แก้ไข หรือลบที่ติดต่อ หรือรายการที่ติดต่อ Outlook เวอร์ชันใดที่ฉันได้อย่างไร

สร้างที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

สร้างที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อตั้งแต่เริ่มต้น

 1. ลงชื่อเข้าสู่ Outlook บนเว็บ

 2. เลือกไอคอนบุคคล ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย

 3. ภายใต้ที่ติดต่อของคุณ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างติดต่อ ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างโฟลเดอร์ใด ๆ เข้าไปในขั้นตอนที่ 3

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ เลือกที่ติดต่อของคุณ จากนั้น เลือกโฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์

 4. เลือกใหม่ นั้นแล้ว เลือกที่ติดต่อ หรือรายการที่ติดต่อ

  สกรีนช็อตของเมนูบริบทสำหรับปุ่ม 'ใหม่' โดยเลือก 'ที่ติดต่อ' อยู่

 5. ใส่รายละเอียดสำหรับที่ติดต่อหรือรายชื่อที่ติดต่อ

 6. เลือก บันทึก บันทึก

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณสร้างที่ติดต่อ คุณจะไม่สามารถย้ายที่ติดต่อนั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นได้ เมื่อต้องการเก็บรายการที่ติดต่อไว้ในโฟลเดอร์อื่นหลังจากที่คุณสร้างรายการที่ติดต่อ คุณสามารถลบที่ติดต่อ แล้วสร้างใหม่อีกครั้งในโฟลเดอร์อื่น

สร้างที่ติดต่อจากข้อความอีเมล

 1. เปิดข้อความอีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน นั้นแล้ว เลือกชื่อของผู้ส่งหรือผู้รับที่คุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อของคุณ

 2. บนบัตรข้อมูลติดต่อที่ปรากฏขึ้นสำหรับบุคคลนั้น เลือก ไอคอนเพิ่มเติม >เพิ่มไปยังที่ติดต่อ

 3. ใส่รายละเอียดสำหรับผู้ติดต่อหรือรายชื่อผู้ติดต่อ

 4. เลือก บันทึก บันทึก

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณบันทึกที่ติดต่อใหม่ ที่ติดต่อจะถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสร้างที่ติดต่อด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่สามารถบันทึกที่ติดต่อนั้นลงในโฟลเดอร์อื่นหรือย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นได้

เพิ่มที่ติดต่อไปยังรายการที่ติดต่อ

 1. เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการ

 2. เลือก รายการ และเลือกรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อ

  สกรีนช็อตของปุ่ม รายการ

แก้ไขที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

 1. ในOutlook บนเว็บ เลือกไอคอนบุคคล ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง

 2. เลือกที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม แก้ไข แสดงว่าที่ติดต่ออาจมาจาก Skype for Business หรือบัญชีเครือข่ายสังคมที่เชื่อมต่อกัน เมื่อต้องการแก้ไขที่ติดต่อ ให้เปิด Skype for Business หรือใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเปิดบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณที่มีที่ติดต่อนั้นอยู่

  สกรีนช็อตของปุ่มแก้ไขภายใต้แถบนำทาง Outlook

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. เลือก บันทึก บันทึก

บล็อกหรือเลิกบล็อกที่ติดต่อ

ดู กรองอีเมลขยะและสแปมใน Outlook บนเว็บ

ลบรายการติดต่อ หรือที่ติดต่อ

ข้อควรระวัง: คุณไม่สามารถคืนค่าผู้ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อที่ถูกลบในOutlook บนเว็บ

 1. เลือกที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ลบ ที่ติดต่ออาจมาจาก Skype for Business หรือบัญชีเครือข่ายสังคมที่เชื่อมต่อกัน เมื่อต้องการลบที่ติดต่อ ให้เปิด Skype for Business หรือใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเปิดบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณที่มีที่ติดต่อนั้นอยู่

  สกรีนช็อตของปุ่มลบภายใต้แถบนำทาง Outlook

 2. เลือก ลบ เพื่อยืนยัน

ดูเพิ่มเติม

การทำงานกับโฟลเดอร์ข้อความใน Outlook บนเว็บ

ใช้ที่ติดต่อใน Outlook บนเว็บ

สร้างกลุ่มใน Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×