สร้าง แก้ไข ลบ หรือกู้คืนที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

ใช้หน้าบุคคลใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ เพื่อสร้าง แก้ไข หรือลบที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ ฉันมี Outlook เวอร์ชันใด

ในบทความนี้

สร้างที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

สร้างที่ติดต่อหรือรายชื่อที่ติดต่อตั้งแต่เริ่มต้น

 1. ใน Outlook เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป > ไทล์ ผู้คน

 2. ภายใต้ ที่ติดต่อของคุณ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างที่ติดต่อในนั้น

 3. ภายใต้บานหน้าต่างการนำทาง Outlook ให้เลือกลูกศรลง ใหม่ > ที่ติดต่อ หรือ รายชื่อที่ติดต่อ

  สกรีนช็อตของเมนูบริบทสำหรับปุ่ม 'ใหม่' โดยเลือก 'ที่ติดต่อ' อยู่

 4. ใส่รายละเอียดสำหรับที่ติดต่อหรือรายชื่อที่ติดต่อ

 5. เลือก บันทึก บันทึก

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณสร้างที่ติดต่อ คุณจะไม่สามารถย้ายที่ติดต่อนั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นได้ เมื่อต้องการเก็บรายการที่ติดต่อไว้ในโฟลเดอร์อื่นหลังจากที่คุณสร้างรายการที่ติดต่อ คุณสามารถลบที่ติดต่อ แล้วสร้างใหม่อีกครั้งในโฟลเดอร์อื่น

สร้างที่ติดต่อจากข้อความอีเมล

 1. ใน Outlook ให้เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป > ไทล์ จดหมาย

 2. เปิดข้อความอีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน แล้วเลือกชื่อของผู้ส่งหรือผู้รับที่คุณต้องการเพิ่มลงในที่ติดต่อของคุณ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Outlook บนเว็บ: บนบัตรข้อมูลที่ติดต่อที่ปรากฏขึ้นสำหรับบุคคลนั้นๆ แล้วเลือก ไอคอนเพิ่มเติม > เพิ่มลงในที่ติดต่อ

   สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์เหนือเพิ่มลงในที่ติดต่อในเมนูการกระทำเพิ่มเติม

  • Outlook.com: บนบัตรข้อมูลที่ติดต่อที่ปรากฏขึ้นสำหรับบุคคลนั้นๆ ให้เลือก เพิ่ม

   สกรีนช็อตของบัตรข้อมูลที่ติดต่อใน Outlook.com

 4. ใส่รายละเอียดสำหรับผู้ติดต่อหรือรายชื่อผู้ติดต่อ

 5. เลือก บันทึก บันทึก

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณบันทึกที่ติดต่อใหม่ ที่ติดต่อจะถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสร้างที่ติดต่อด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่สามารถบันทึกที่ติดต่อนั้นลงในโฟลเดอร์อื่นหรือย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นได้

แก้ไขที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

 1. ใน Outlook เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป > ไทล์ ผู้คน

 2. เลือกที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม แก้ไข แสดงว่าที่ติดต่ออาจมาจาก Skype for Business หรือบัญชีเครือข่ายสังคมที่เชื่อมต่อกัน เมื่อต้องการแก้ไขที่ติดต่อ ให้เปิด Skype for Business หรือใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเปิดบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณที่มีที่ติดต่อนั้นอยู่

  สกรีนช็อตของปุ่มแก้ไขภายใต้แถบนำทาง Outlook

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. เลือก บันทึก บันทึก

เพิ่มที่ติดต่อไปยังรายการที่ติดต่อ

 1. เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการ

 2. เลือก รายการ และเลือกรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อ

  สกรีนช็อตของปุ่ม รายการ

บล็อกหรือเลิกบล็อกที่ติดต่อ

Outlook.com:

Outlook บนเว็บ:

ลบหรือคืนค่าที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

คุณสามารถคืนค่าที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อที่คุณได้ลบไปไม่เกิน 30 วันที่ผ่านมา เมื่อคุณกู้คืนที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ จะย้ายรายการเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์ ที่ติดต่อของคุณ โดยอัตโนมัติ

ลบที่ติดต่อ

หมายเหตุ: ที่ติดต่อจะปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเป็นข้อความแสดงรายการเป็นผู้ส่งที่ "[ไม่รู้จัก]" เมื่อคุณลบที่ติดต่อออกไป

 1. ใน Outlook ให้เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป > ไทล์ ผู้คน

 2. เลือกที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ลบ ที่ติดต่ออาจมาจาก Skype for Business หรือบัญชีเครือข่ายสังคมที่เชื่อมต่อกัน เมื่อต้องการลบที่ติดต่อ ให้เปิด Skype for Business หรือใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเปิดบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณที่มีที่ติดต่อนั้นอยู่

  สกรีนช็อตของปุ่มลบภายใต้แถบนำทาง Outlook

 3. เลือก ลบ เพื่อยืนยัน

การคืนค่าที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถคืนค่าที่ติดต่อหรือรายชื่อที่ติดต่อที่ถูกลบใน Outlook บนเว็บ

 1. ใน Outlook.com ให้เลือก จัดการ > คืนค่าที่ติดต่อที่ถูกลบ

  สกรีนช็อตของเมนูบริบทสำหรับปุ่ม 'จัดการ' โดยเลือก 'คืนค่าที่ติดต่อที่ถูกลบ'

 2. ในหน้าต่าง กู้คืนรายการที่ถูกลบ ให้เลือกกล่องด้านข้างที่ติดต่อแต่ละรายการที่คุณต้องการคืนค่า

 3. ที่ด้านบนของหน้าต่าง ให้เลือก กู้คืน แล้วเลือก ตกลง

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook.com:

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ:

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet ในจีน ให้ดู ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Office 365 สำหรับธุรกิจ - ความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ

ดูเพิ่มเติม

การทำงานกับโฟลเดอร์ข้อความใน Outlook บนเว็บ

ใช้ที่ติดต่อใน Outlook บนเว็บ

สร้างกลุ่มใน Outlook

เพิ่มที่ติดต่อไปยังแอปบุคคล

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×