สร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การบันทึกเวลาที่คุณมักจะทำงาน คุณสามารถบันทึกขั้นตอนของงานเหล่านั้นเป็นแมโคร แล้ว เมื่อคุณต้องการดำเนินงานเหล่านั้นบันทึกหนึ่ง คุณสามารถเรียกใช้แมโครเพื่อดำเนินขั้นตอนสำหรับคุณ

Word

ใน Word 2016 สำหรับ Mac คุณสามารถสร้างแมโครที่มีคีย์ลัด เรียกใช้แมโคร และลบแมโครที่คุณไม่ต้องการ

 1. คลิก มุมมอง > แมโคร > บันทึกแมโคร

  บนแท็บมุมมอง คลิกแมโคร แล้ว คลิ กบันทึกแมโคเมื่อต้องการเริ่มต้นสร้างแมโคร
 2. พิมพ์ชื่อสำหรับแมโคร หรือยอมรับค่าเริ่มต้นที่Word แสดง

  ใส่ชื่อสำหรับแมโครของคุณในชื่อแมโคร หรือยอมรับชื่อทั่วไปที่ให้ไว้ โดย Word
 3. เมื่อต้องใช้แมโครนี้ในเอกสารใหม่ใด ๆ ที่คุณสร้าง ตรวจดูว่าเอกสารทั้งหมด (ปกติ) ถูกเลือกในรายการเก็บแมโครไว้

 4. คลิกคีย์บอร์ด เพื่อกำหนดแป้นพร้อมกันกับแมโครของคุณ

  Word แสดงกล่องโต้ตอบกำหนดแป้นพิมพ์

 5. พิมพ์คีย์ผสมในกล่องกดใหม่แป้นพิมพ์ลัด

  Word แสดงคำสั่งหรือแมโครที่ถูกกำหนดให้กับคีย์ผสม ถ้ามี หลังจากที่คุณกดชุดข้อมูล

  เมื่อคุณกดคีย์ผสมWord แสดงคำสั่งหรือการกระทำที่รับมอบหมายให้กดแป้นพร้อมกัน ถ้ามี

 6. ถ้าคีย์ผสมที่คุณเลือกจะถูกมอบหมายไปแล้ว ลบออกจากกล่องกดใหม่แป้นพิมพ์ลัด นั้นแล้ว เลือกแป้นใหม่

  ไปที่ขั้นตอนถัดไปหลังจากที่คุณพบคีย์ผสมไม่ได้มอบหมาย

  Word ระบุเมื่อคุณได้กดแป้นพร้อมกันที่ไม่ได้กำหนดให้กับคำสั่งหรือแมโคร
 7. เมื่อต้องการใช้คีย์ลัดนี้ในเอกสารใหม่ใด ๆ จะแน่ใจว่าNormal.dotm แบบสากล ถูกเลือกในรายการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

  เลือก Normal.dotm เพื่อทำให้พร้อมใช้งานแมโครในเอกสารใหม่ที่คุณสร้างขึ้น
 8. คลิก กำหนด

 9. เมื่อคุณพร้อมที่จะบันทึกแมโค คลิกตกลง

 10. คลิกคำสั่ง หรือกดแป้นสำหรับแต่ละขั้นตอนในงาน

  Word ระเบียนของคุณคลิกเมาส์และการกดแป้น แต่จะไม่บันทึกข้อความที่คุณเลือก โดยใช้เมาส์ เมื่อต้องการเลือกข้อความระหว่างการบันทึกแมโคร ใช้คีย์บอร์ด

 11. เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้คลิก มุมมอง > แมโคร > หยุดการบันทึก

  คลิกหยุดการบันทึกบนเมนูแมโครเพื่อหยุดการบันทึกแมโคร

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโคร กดแป้นพิมพ์ลัดที่กำหนดไว้ หรือเรียกใช้แมโคจากรายการแมโคร

 1. คลิก มุมมอง > แมโคร > แสดงแมโคร

  คลิกมุมมองแมโครเพื่อดู และแก้ไขแมโคที่เกี่ยวข้องกับเอกสารปัจจุบัน
 2. ในรายการภายใต้ชื่อแมโคร เลือกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้

 3. คลิก เรียกใช้

  หลังจากเลือกแมโครภายใต้ชื่อแมโคร คลิกเรียกใช้เพื่อเรียกใช้

 1. คลิก มุมมอง > แมโคร > แสดงแมโคร

  คลิกมุมมองแมโครเพื่อดู และแก้ไขแมโคที่เกี่ยวข้องกับเอกสารปัจจุบัน
 2. ตรวจสอบว่า ตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุโดยแมโครใน มีตำแหน่งที่ตั้งของแมโครที่คุณต้องการลบ

  เลือกตำแหน่งที่ตั้งของแมโครที่คุณต้องการดูจากแมโครในรายการ

  รายการจะมีเอกสารที่เปิดอยู่ในหน้าต่างปัจจุบัน ตลอดจนสั่งเทมเพลตและWord ส่วนกลาง

 3. ภายใต้ชื่อแมโคร เลือกแมโครที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว คลิกเครื่องหมายไว้ใต้รายการ

  เลือกแมโครที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว คลิกเครื่องหมายภายใต้รายการ
 4. เมื่อWord ร้องขอการยืนยันว่า คุณต้องการลบแมโคร คลิกใช่

Excel

ใน Excel 2016 สำหรับ Mac คุณสามารถสร้างแมโครที่มีคีย์ลัด เรียกใช้แมโคร และลบแมโครที่คุณไม่ต้องการ

เมื่อคุณบันทึกแมโค ระเบียนตัวบันทึกแมโครขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อทำการกระทำที่คุณต้องการให้แมโครของคุณเมื่อต้องการดำเนินการ ขั้นตอนเหล่านี้สามารถรวมพิมพ์ข้อความหรือตัวเลข คลิกเซลล์หรือคำสั่ง บน ribbon หรือ บน เมนู จัดรูปแบบ การเลือกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ และลากเมาส์เพื่อเลือกเซลล์บนกระดาษคำนวณของคุณ

หมายเหตุ: คำสั่งสำหรับการบันทึก สร้าง และการลบแมโคร ตลอดจนฟีเจอร์ขั้นสูงอื่น ๆ จะพร้อมใช้งานบนแท็บนักพัฒนา บน Ribbon สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แท็บนักพัฒนา ดูที่การใช้แท็บนักพัฒนาเมื่อต้องการสร้าง หรือลบแมโครใน 2016 Excel for Mac

 1. เลือกเครื่องมือ >แมโคร >ระเบียนใหม่

  จาก นั้นเลือกเครื่องมือ แล้วแมโคร บันทึกแมโครใหม่

 2. ในกล่อง ชื่อแมโคร ให้ใส่ชื่อสำหรับแมโคร

  ใส่คีย์ชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และทางลัดแมโคร

 3. เมื่อต้องการสร้างแป้นพิมพ์ลัดสำหรับแมโคร พิมพ์ตัวอักษรในกล่องตัวเลือก + Cmd

 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแมโคจากรายการดรอปดาวน์

  เมื่อต้องการบันทึกแมโคร

  คลิก

  ในเอกสารที่คุณกำลังสร้างแมโครใน

  เวิร์กบุ๊กเล่มนี้

  ในเอกสารทุกฉบับที่เปิดอยู่

  เวิร์กบุ๊กใหม่

  เมื่อต้องการกำหนดให้ใช้งานได้ทุกครั้งที่คุณใช้ Excel

  เวิร์กบุ๊กแมโครส่วนบุคคล

 5. (เลือกได้) เพิ่มคำอธิบายของแมโครของคุณ

 6. เมื่อคุณพร้อมที่จะบันทึก คลิกตกลง

 7. คลิกคำสั่ง หรือกดแป้นสำหรับแต่ละขั้นตอนในงาน

 8. เมื่อต้องการหยุดการบันทึก เลือกเครื่องมือ >แมโคร >หยุดการบันทึก (ขั้นตอนนี้จะไม่ถูกบันทึกในแมโครของคุณไว้)

  เลือกหยุดการบันทึก

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโคร กดแป้นพิมพ์ลัดที่กำหนดไว้ หรือเรียกใช้แมโคจากกล่องโต้ตอบแมโคร

 1. บนแท็บ มุมมอง คลิก ดูแมโคร

 2. คลิกแมโค ใน pop เมนูขึ้น และเลือกเวิร์กบุ๊กนี้

 3. เลือกแมโครจากรายการ แล้วคลิก เรียกใช้

  กล่องโต้ตอบแมโครของ Excel for Mac

 1. เลือกเครื่องมือ >แมโคร >แมโคร

  เลือกแมโคร จากนั้น เลือกแมโคร

 2. เลือกแมโครเมื่อต้องการลบ นั้นแล้ว กดเครื่องหมายลบ

  เลือกชื่อแมโคร จากนั้น เลือกเครื่องหมายลบ

 3. ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น คลิกใช่ เพื่อยืนยันการลบ

  ยืนยันการลบ

คุณยังสามารถลบแมโครจากแท็บนักพัฒนา

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก แมโคร

 2. ในรายการ คลิกแมโครที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกปุ่มลบ

  เลือกแมโครและคลิกเครื่องหมายลบเพื่อลบรายการ

Word

เมื่อต้องการทำงานที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้าง แมโคร ใน Word ได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถใช้ Visual Basic Editor ใน Visual Basic for Applications เพื่อเขียนสคริปต์แมโครของคุณเอง หรือเพื่อคัดลอกแมโครทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังแมโครใหม่

เมื่อคุณบันทึกแมโค ขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นต้องทำการกระทำที่คุณต้องการให้แมโครของคุณเมื่อต้องการดำเนินจะถูกบันทึก อย่างไรก็ตาม นำทางกลับไปยังแท็บเพื่อหยุดการบันทึกจะไม่รวมอยู่ในขั้นตอนบันทึกไว้

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก บันทึก

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ Word

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในกล่อง ชื่อแมโคร ให้ใส่ชื่อสำหรับแมโคร

 3. บนเมนูป็อปอัพ เก็บแมโครไว้ที่ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการบันทึกแมโคร

  คลิก

  ในเอกสารที่คุณกำลังสร้างแมโคร

  [ชื่อเอกสาร] (เอกสาร)

  ในเอกสารทุกฉบับที่เปิดอยู่

  เอกสารทุกฉบับ (ปกติ)

 4. คลิก ตกลง จากนั้นดำเนินการกระทำที่คุณต้องการบันทึก

 5. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก หยุด

คุณสามารถใช้ Visual Basic Editor ในโปรแกรมสร้างแมโครได้

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก ตัวแก้ไข

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ Word

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ถ้าคุณต้องการแทรกมอดูล ใน Visual Basic Editor จากเมนู แทรก คลิก มอดูล

 3. ในหน้าต่างโค้ดของมอดูล พิมพ์หรือวางโค้ดแมโครที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อเสร็จแล้ว จากเมนู Word คลิก ปิดและกลับไปที่ Microsoft Word

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ Word

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในรายการ คลิกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วคลิก เรียกใช้

เมื่อต้องการแก้ไขแมโคร คุณสามารถใช้ Visual Basic Editor

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ Word

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในรายการ คลิกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วคลิก แก้ไข

  Visual Basic Editor จะเปิดขึ้น

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. เมื่อเสร็จแล้ว จากเมนู Word คลิก ปิดและกลับไปที่ Microsoft Word

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ Word

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในรายการ คลิกแมโครที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก แก้ไข

  Visual Basic Editor จะเปิดขึ้น

 3. ในหน้าต่างโค้ดของ Visual Basic Editor ให้เลือกบรรทัดของแมโครที่คุณต้องการคัดลอก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกแมโครทั้งหมด ให้รวมบรรทัด Sub และ End Sub ในการเลือก

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

 5. ในช่อง โครงการ ของหน้าต่างโค้ด คลิกมอดูลที่คุณต้องการใส่โค้ด

 6. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วาง

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ Word

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในรายการ คลิกแมโครที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

PowerPoint

เมื่อต้องการทำงานซ้ำ คุณสามารถใช้ Visual Basic for Applications เพื่อสร้างการแมโคร ใน PowerPoint

คุณสามารถใช้ Visual Basic Editor ในโปรแกรมสร้างแมโครได้

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก ตัวแก้ไข

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ PowerPoint

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ถ้าคุณต้องการแทรกมอดูล ใน Visual Basic Editor จากเมนู แทรก คลิก มอดูล

 3. ในหน้าต่างโค้ดของมอดูล พิมพ์หรือวางโค้ดแมโครที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อเสร็จแล้ว จากเมนู Word คลิก ปิดและกลับไปที่ Microsoft PowerPoint

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ PowerPoint

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในรายการ คลิกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วคลิก เรียกใช้

เมื่อต้องการแก้ไขแมโคร คุณสามารถใช้ Visual Basic Editor

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ PowerPoint

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในรายการ คลิกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วคลิก แก้ไข

  Visual Basic Editor จะเปิดขึ้น

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. เมื่อเสร็จแล้ว จากเมนู Word คลิก ปิดและกลับไปที่ Microsoft PowerPoint

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ PowerPoint

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในรายการ คลิกแมโครที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก แก้ไข

  Visual Basic Editor จะเปิดขึ้น

 3. ในหน้าต่างโค้ดของ Visual Basic Editor ให้เลือกบรรทัดของแมโครที่คุณต้องการคัดลอก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกแมโครทั้งหมด ให้รวมบรรทัด Sub และ End Sub ในการเลือก

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

 5. ในช่อง โครงการ ของหน้าต่างโค้ด คลิกมอดูลที่คุณต้องการใส่โค้ด

 6. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วาง

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ PowerPoint

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในรายการ คลิกแมโครที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

Excel

เมื่อต้องการทำงานที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้าง แมโคร ใน Excel ได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถใช้ Visual Basic Editor ใน Visual Basic for Applications เพื่อเขียนสคริปต์แมโครของคุณเอง หรือเพื่อคัดลอกแมโครทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังแมโครใหม่

ระบบจะบันทึกทุกขั้นตอนที่ต้องใช้เพื่อให้บรรลุการดำเนินการต่างๆ ที่คุณต้องการให้แมโครทำงาน อย่างไรก็ตาม การนำทางกลับไปยังแท็บเพื่อหยุดการบันทึกจะไม่รวมอยู่ในขั้นตอนที่บันทึกไว้

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก บันทึก

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ Excel

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในกล่อง ชื่อแมโคร ให้ใส่ชื่อสำหรับแมโคร

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างแป้นพิมพ์ลัดสำหรับแมโคร ให้พิมพ์ตัวอักษรลงในช่อง Option+Cmd+

 3. บนเมนูป็อปอัพ เก็บแมโครไว้ที่ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการบันทึกแมโคร

  คลิก

  ในเอกสารที่คุณกำลังสร้างแมโคร

  เวิร์กบุ๊กเล่มนี้

  ในเอกสารทุกฉบับที่เปิดอยู่

  เวิร์กบุ๊กใหม่

  เมื่อต้องการกำหนดให้ใช้งานได้ทุกครั้งที่คุณใช้ Excel

  เวิร์กบุ๊กแมโครส่วนบุคคล

  เวิร์กบุ๊กแมโครส่วนบุคคลจะอยู่ที่ผู้ใช้ / username/ไลบ รารี/แอปพลิเคชันสนับสนุน / Microsoft/Office/Excel

 4. คลิก ตกลง จากนั้นดำเนินการกระทำที่คุณต้องการบันทึก

 5. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก บันทึก อีกครั้ง

คุณสามารถใช้ Visual Basic Editor ในโปรแกรมสร้างแมโครได้

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก ตัวแก้ไข

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ Excel

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ถ้าคุณต้องการแทรกมอดูล ใน Visual Basic Editor จากเมนู แทรก คลิก มอดูล

 3. ในหน้าต่างโค้ดของมอดูล พิมพ์หรือวางโค้ดแมโครที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อเสร็จแล้ว จากเมนู Excel คลิก ปิดและกลับไปที่ Microsoft Excel

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ Excel

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในรายการ คลิกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วคลิก เรียกใช้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครด้วยแป้นพิมพ์ลัด กดแป้น OPTION + คำสั่ง + ตัวอักษรที่คุณเคยพิมพ์ตอนที่สร้างแป้นพิมพ์ลัด

เมื่อต้องการแก้ไขแมโคร คุณสามารถใช้ Visual Basic Editor

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ Excel

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในรายการ คลิกแมโครที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วคลิก แก้ไข

  Visual Basic Editor จะเปิดขึ้น

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. เมื่อเสร็จแล้ว จากเมนู Excel คลิก ปิดและกลับไปที่ Microsoft Excel

เมื่อคุณทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้ว แมโครจะทำงานทุกครั้งที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีแมโคร

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก บันทึก

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ Excel

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในกล่อง ชื่อแมโคร ให้พิมพ์ Auto_Open

 3. บนเมนูป็อปอัพ เก็บแมโครไว้ที่ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการบันทึกแมโคร

  คลิก

  ในเอกสารที่คุณกำลังสร้างแมโคร

  เวิร์กบุ๊กเล่มนี้

  ในเอกสารทุกฉบับที่เปิดอยู่

  เวิร์กบุ๊กใหม่

  เมื่อต้องการกำหนดให้ใช้งานได้ทุกครั้งที่คุณใช้ Excel

  เวิร์กบุ๊กแมโครส่วนบุคคล

 4. คลิก ตกลง จากนั้นดำเนินการกระทำที่คุณต้องการบันทึก

 5. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก บันทึก อีกครั้ง

 6. จากเมนู ไฟล์ คลิก บันทึกเป็น

 7. จากเมนูป๊อปอัพ จัดรูปแบบ คลิก Excel Macro-Enabled Workbook (.xlsm) แล้วคลิก บันทึก

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ Excel

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในรายการ คลิกแมโครที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก แก้ไข

  Visual Basic Editor จะเปิดขึ้น

 3. ในหน้าต่างโค้ดของ Visual Basic Editor ให้เลือกบรรทัดของแมโครที่คุณต้องการคัดลอก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกแมโครทั้งหมด ให้รวมบรรทัด Sub และ End Sub ในการเลือก

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

 5. ในช่อง โครงการ ของหน้าต่างโค้ด คลิกมอดูลที่คุณต้องการใส่โค้ด

 6. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วาง

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในส่วน Visual Basic คลิก แมโคร

  แท็บนักพัฒนา กลุ่ม Visual Basic ของ Excel

  ถ้าไม่มีแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ Ribbon

  2. ในส่วน กำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในรายการ คลิกแมโครที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×