สร้าง หรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

สร้าง หรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วิธีเร็วที่สุดในการสร้างไฮเปอร์ลิงก์พื้นฐานในเอกสาร Office เป็นให้ กด ENTER หรือ SPACEBAR หลังจากที่คุณพิมพ์อยู่ของอยู่เว็บเพจที่ เช่นhttp://www.contoso.com Office แปลงเป็นลิงก์อยู่โดยอัตโนมัติ

นอกเหนือจากเว็บเพจ คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังไฟล์ใหม่ หรือที่มีอยู่ บน คอมพิวเตอร์ของคุณ ที่อยู่ อีเมล และไป ยังตำแหน่งเฉพาะในเอกสาร คุณสามารถแก้ไขที่อยู่ ข้อ ความแสดง และสไตล์ฟอนต์ หรือสีของไฮเปอร์ลิงก์

หมายเหตุ: 

 1. เลือกข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการแสดงเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บแทรก คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์

  นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกขวาข้อความหรือรูปภาพ และคลิกไฮเปอร์ลิงก์ บนเมนูทางลัด

 3. ในกล่องแทรกไฮเปอร์ลิงก์ พิมพ์ หรือวางการเชื่อมโยงของคุณในกล่องที่อยู่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นกล่องที่อยู่ ให้แน่ใจว่า เลือกภายใต้ลิงก์ไปยังไฟล์ที่มีอยู่หรือเว็บเพจ

  เลือก พิมพ์ข้อความที่แสดงที่แตกต่างกันสำหรับการเชื่อมโยงของคุณในกล่องข้อความจะแสดง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ทราบอยู่สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ของคุณ คลิกเรียกดูเว็บ เรียกดูปุ่มเว็บ เพื่อค้นหา URL บนอินเทอร์เน็ต และคัดลอก

ทางเลือก: เมื่อต้องการกำหนดคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือไฮเปอร์ลิงก์ คลิกคำแนะนำ ที่มุมขวาบนของกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ และใส่ข้อความคุณต้องการ

คุณสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ ไปยังไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ ไปยังไฟล์ใหม่ที่คุณต้องการสร้างบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เลือกข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการแสดงเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บแทรก คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังไฟล์อยู่ คลิกไฟล์อยู่หรือเว็บเพจที่ ภายใต้ลิงก์ไปยัง แล้ว นำทางไปยังไฟล์จากการค้นหาในรายการ หรือรายการโฟลเดอร์ปัจจุบัน

   เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์ที่มีอยู่

  • เมื่อต้องการสร้างไฟล์ใหม่ เปล่าและลิงก์ไปยังนั้น คลิกสร้างเอกสารใหม่ ภายใต้ลิงก์ไปยัง พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ใหม่ และใช้ตัวใดตัวหนึ่งตำแหน่งที่ตั้งที่แสดงอยู่ภายใต้เส้นทางแบบเต็ม หรือเรียกดูเพื่ออื่นบันทึกตำแหน่งที่ตั้ง ด้วยการคลิกเปลี่ยน คุณยังสามารถเลือกว่าเพื่อแก้ไขเอกสารใหม่ในภายหลัง หรือเปิดและแก้ไขเอกสารใหม่เดี๋ยวนี้ ได้

   สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์ใหม่

ทางเลือก: เมื่อต้องการกำหนดคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือไฮเปอร์ลิงก์ คลิกคำแนะนำ ที่มุมบนขวาของกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ และใส่ข้อความคุณต้องการ

 1. เลือกข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการแสดงเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บแทรก คลิกเชื่อมโยงหลายมิติ ปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์

  นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกขวาข้อความหรือรูปภาพ และคลิกไฮเปอร์ลิงก์ บนเมนูทางลัด

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ที่อยู่อีเมล

  สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังที่อยู่อีเมล

 4. พิมพ์อยู่อีเมลที่คุณต้องการในกล่องที่อยู่อีเม หรือเลือกที่อยู่ในรายการที่อยู่อีเมลที่ใช้ล่าสุด

 5. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความ

  หมายเหตุ: โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมอีเมลบางโปรแกรมอาจไม่รู้จักบรรทัดเรื่อง

ทางเลือก: เมื่อต้องการกำหนดคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือไฮเปอร์ลิงก์ คลิกคำแนะนำ ที่มุมบนขวาของกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ และใส่ข้อความคุณต้องการ

คุณยังสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังข้อความอีเมลเปล่า โดยเพียงแค่พิมพ์อยู่ในเอกสาร ตัวอย่างเช่น พิมพ์someone@example.comและ Office สร้างไฮเปอร์ลิงก์สำหรับคุณ (เว้นแต่ว่าคุณปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติของไฮเปอร์ลิงก์)

คุณสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเอกสาร Word หรือข้อความอีเมล Outlook ที่มีสไตล์หัวเรื่องหรือบุ๊กมาร์ก นอกจากนี้คุณสามารถเชื่อมโยงกับภาพนิ่งหรือนำเสนอแบบกำหนดเองในงานนำเสนอ PowerPoint และเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงและแผ่นงานในสเปรดชีต Excel

เคล็ดลับ: 

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารปัจจุบัน

 1. เลือกข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการแสดงเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บแทรก คลิกเชื่อมโยงหลายมิติ ปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์

  นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกขวาข้อความหรือรูปภาพ และคลิกไฮเปอร์ลิงก์ บนเมนูทางลัด

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ตําแหน่งในเอกสารนี้

  การสร้างลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารปัจจุบัน

 4. ในรายการ เลือกหัวเรื่อง บุ๊กมาร์ก สไลด์ การนำเสนอแบบกำหนดเอง หรืออ้างอิงเซลล์ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง

ทางเลือก: เมื่อต้องการกำหนดคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือไฮเปอร์ลิงก์ คลิกคำแนะนำ ที่มุมบนขวาของกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ และใส่ข้อความคุณต้องการ

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารอื่น

 1. เลือกข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการแสดงเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บแทรก คลิกเชื่อมโยงหลายมิติ ปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์

  นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกขวาข้อความหรือรูปภาพ และคลิกไฮเปอร์ลิงก์ บนเมนูทางลัด

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่แล้ว

  เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์ที่มีอยู่

 4. ในกล่อง มองหาใน ให้คลิกลูกศรลง แล้วค้นหา จากนั้นเลือกไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ไป

 5. คลิกบุ๊กมาร์ก เลือกหัวเรื่อง บุ๊กมาร์ก สไลด์ การนำเสนอแบบกำหนดเอง หรือการอ้างอิงเซลล์ที่คุณต้อง นั้นแล้ว คลิกตกลง

ทางเลือก: เมื่อต้องการกำหนดคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือไฮเปอร์ลิงก์ คลิกคำแนะนำ ที่มุมบนขวาของกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ และใส่ข้อความคุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนอยู่ หรือแสดงข้อความของไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณเพิ่ม คลิกขวาลิงก์ และคลิกแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

  แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของไฮเปอร์ลิงก์ เช่นสไตล์ฟอนต์ ขนาด หรือ สี คลิกขวาลิงก์ และคลิกที่แบบอักษร บนเมนูทางลัด หรือคลิกตัวเลือกสไตล์บนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้น

  เปลี่ยนฟอนต์ของไฮเปอร์ลิงก์

 • เมื่อต้องการกำหนดคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือไฮเปอร์ลิงก์ คลิกขวาลิงก์ คลิกแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ คลิกคำแนะนำ ที่มุมขวาบนของกล่องโต้ตอบ และใส่ข้อความคุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

การเอาออก หรือปิดการเชื่อมโยงหลายมิติ

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ใน Publisher

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ใน OneNote

ไฮเปอร์ลิงก์ใน Word Web App

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×