สร้าง หรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ใน OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การสร้างไฮเปอร์ลิงก์

  • ในบันทึกย่อของคุณ พิมพ์ หรือวางอยู่อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงหลายมิติควรชี้ไปที่ แล้ว กด spacebar หรือ Enter ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Microsoft พิมพ์http://www.microsoft.com

  • บนเมนูแทรก คลิกไฮเปอร์ลิงก์ หรือเชื่อมโยง และระบุอินเทอร์เน็ตที่อยู่ ที่เชื่อมโยงหลายมิติควรชี้ไปที่และข้อความจะแสดง ตำแหน่งที่ไฮเปอร์ลิงก์ปรากฏในบันทึกย่อของคุณ

แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

  1. คลิกขวาไฮเปอร์ลิงก์ แล้ว คลิ กแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ หรือแก้ไขลิงก์ บนเมนูทางลัด

  2. ในกล่องโต้ตอบ ทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

ดูเพิ่มเติม

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ใน Word, Excel, Outlook หรือ PowerPoint

การเอาออก หรือปิดการเชื่อมโยงหลายมิติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×