สร้าง หรือแก้ไขไฟล์.csv การนำเข้าลงใน Outlook

สร้าง หรือแก้ไขไฟล์.csv การนำเข้าลงใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไฟล์ CSV คือ ไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค เมื่อข้อความและตัวเลขถูกบันทึกไว้ในไฟล์ CSV เป็นเรื่องง่ายที่จะย้ายจากโปรแกรมหนึ่งไปยังอีก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งออกที่ติดต่อของคุณจาก Google ในรูปแบบ CSV และนำเข้าข้อมูลนั้นไปยัง Outlook

ไฟล์ CSV สามารถใช้ได้กับ Excel หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่น ๆ ไฟล์ CSV แตกต่างจากชนิดไฟล์ spreadsheet อื่น ๆ ที่คุณไม่สามารถบันทึกการจัดรูปแบบใด ๆ และคุณไม่สามารถบันทึกสูตร

ดาวน์โหลด และเปิดไฟล์.csv ตัวอย่างสำหรับการนำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook

 1. ดาวน์โหลด ไฟล์.csv ตัวอย่างนี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อได้รับพร้อมท์ เลือกบันทึก ไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไฟล์ CSV ถ้าคุณบันทึกเป็นไฟล์ Excel (.xls หรือ.xlsm) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกใส่ลงในคอลัมน์หนึ่ง

  เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์.csv อย่าง บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไฟล์.csv ชนิด

 2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิด Excel ขึ้นมา

 3. ใน Excel ไปที่ไฟล์ >เปิด > แล้ว ไปยังไฟล์.csv ที่คุณเพิ่งถูกดาวน์โหลดพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการค้นหาไฟล์.csv ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อต้องการดูไฟล์ทั้งหมด คลิกที่ไฟล์.csv เพื่อเปิดไฟล์นั้น

  เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ csv ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะค้นหาไฟล์ทั้งหมด

มีบางสิ่งที่ควรรู้เมื่อทำงานกับไฟล์ CSV ตัวอย่างนี้:

 • Outlook จำเป็นต้องมีส่วนหัวของคอลัมน์ในแถวแรกเพื่อไม่แทนที่ ด้วยสีอื่น

  นี่คืออะไรไฟล์.csv ตัวอย่างมีลักษณะเหมือนกับใน Excel

 • คุณสามารถลบข้อมูลในแถว 2-6 (ตัวอย่างชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และอื่น ๆ)

 • คุณไม่จำเป็นต้องใส่ค่าสำหรับคอลัมน์ทั้งหมด ใส่เฉพาะ ข้อมูลคุณต้องการ

 • บันทึกไฟล์ ด้วยชื่อใหม่เป็นชนิดไฟล์ CSV (.csv) ถ้าคุณใช้ Excel เพื่อทำงานในไฟล์ เมื่อคุณบันทึกไว้ Excel จะพร้อมท์ให้คุณสองสามครั้งด้วย "คุณแน่ใจว่า คุณต้องการบันทึกในไฟล์ CSV format? "ไม่เสมอให้เลือกใช่ ถ้าคุณเลือกที่ไม่ใช่ ไฟล์จะได้รับ messed ขึ้น และคุณจำเป็นต้องเริ่มต้น ด้วยเทมเพลอย่างทันสมัย

 • แนวทางปฏิบัติที่นำเข้าไฟล์ CSV ของคุณกับที่ติดต่อไม่กี่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับผลลัพธ์ หลังจาก คุณสามารถลบติดต่อที่นำเข้า เพิ่มไฟล์ CSV ของคุณ และนำเข้าอีกครั้ง

  หากคุณต้องการนำเข้าข้อมูลในไฟล์ CSV ตัวอย่าง นี่คือสิ่งที่จะมีลักษณะเหมือนกับใน Office 365 Outlook บนเว็บ:

  หลังจากที่คุณนำเข้าที่ติดต่อ นี่คือลักษณะของที่ติดต่อใน Outlook บนเว็บ

แก้ไขไฟล์.csv ที่ติดต่อที่คุณต้องการนำเข้าไปยัง Outlook

สมมติว่า คุณต้องการแก้ไขไฟล์.csv ที่คุณส่งออกจาก Outlook และนำเข้าไปยัง Outlook หรือผู้ให้บริการอีเมลของอื่น ใช้ Excel ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขไฟล์.csv

ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่ควรรู้เมื่อแก้ไขไฟล์.csv:

 • เก็บส่วนหัวของคอลัมน์ในแถวแรก

 • เมื่อคุณบันทึกไว้ Excel จะพร้อมท์ให้คุณสองสามครั้งด้วย "คุณแน่ใจว่า คุณต้องการบันทึกในไฟล์ CSV format? "ไม่เสมอให้เลือกใช่ ถ้าคุณเลือกที่ไม่ใช่ ไฟล์จะได้รับ messed ขึ้น และคุณจำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่

ปัญหา: ข้อมูลทั้งหมดของฉันปรากฏในคอลัมน์แรก

ตัวอย่างของไฟล์.csv ที่บันทึกไว้ในรูปแบบ.xls

ต่อไปนี้คือในสถานการณ์นี้เกิดขึ้น และสิ่งที่คุณสามารถลองใช้การแก้ไขปัญหานี้:

 • ถ้าคุณบันทึกไฟล์ CSV ในรูปแบบอื่น เช่น.xls หรือ.xlm ข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏในคอลัมน์แรก กลับไปยังไฟล์ CSV ต้นฉบับ และทำให้แน่ใจว่าได้บันทึกเป็นชนิดไฟล์.csv

 • จึงเป็นไปได้ว่า โปรแกรมสร้างไฟล์ CSV ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเกินในข้อมูลด้วยเช่นกัน ผลลัพธ์เป็น Excel ถือว่าข้อมูลเป็นหน่วยเดียว ตัวอย่างเช่น มาระบุว่า จะมีลักษณะข้อมูลของคุณดังนี้:

  a, b, c, d - Excel ใส่ตัวอักษรแต่ละรายการในคอลัมน์นั้นของคุณเอง

  "a, b, c, d", e - ทำให้ Excel a, b, c, d ในหนึ่งคอลัมน์และ e ในคอลัมน์อื่นออก

  เมื่อต้องการดูถ้ามีปัญหากับไฟล์ของคุณ เปิดไฟล์ของคุณใน Notepad: คลิกขวาที่ไฟล์ CSV ใน Windows เลือกเปิดด้วย > Notepad ค้นหาเครื่องหมายอัญประกาศเกินเท่านั้น

  ถ้าคุณพบเครื่องหมายอัญประกาศเกิน ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ไขไฟล์ของคุณ:

  1. ใช้ Excel เพื่อเปิดไฟล์ CSV ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในคอลัมน์ A และเครื่องหมายใบเสนอราคาจะสูญหายไปแล้ว

  2. ขณะนี้ ใช้ข้อความที่ใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อแยกข้อมูลในคอลัมน์ A ลงในแต่ละคอลัมน์: บนแถบเมนู เลือกข้อมูล >ข้อความเป็นคอลัมน์

   เลือกข้อมูล > ข้อความเป็นคอลัมน์

  3. เลือกตัวคั่น >ถัดไป แล้ว เลือกเครื่องหมายจุลภาค >เสร็จสิ้น การ

  4. บันทึกไฟล์เป็นชนิด.cvs เพื่อให้คุณสามารถยังคงนำเข้าลงใน Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook

ส่งออกที่ติดต่อจาก Outlook

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×