สร้าง หรือเอาไฮเปอร์ลิงก์ในข้อความใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มลิงก์ลงในเนื้อความของข้อความอีเมล และแสดงข้อคิดเห็นเป็นที่อยู่ URL แบบเต็มหรือข้อความใด ๆ ที่คุณเลือก

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

 1. ในเนื้อความของข้อความของคุณ วางเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

 2. บนแท็บ ข้อความ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  ปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ในกล่อง ลิงก์ พิมพ์อยู่สำหรับลิงก์

 4. ในกล่อง ข้อความ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในข้อความของคุณ

  ถ้าคุณต้องการให้ลิงก์ปรากฏเป็น URL แบบเต็ม ให้ปล่อยกล่อง ข้อความ ว่างไว้

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถแทรกไฮเปอร์ลิงก์ลงในแอข้อความ HTML เท่านั้น ไม่สามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังข้อความของข้อความธรรมดา

  • เมื่อต้องการวางการเชื่อมโยงจากคลิปบอร์ดลงในข้อความของคุณ บนเมนูแก้ไข คลิกวาง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณวางลิงก์ลงในข้อความของคุณด้วยวิธีนี้ คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความลิงก์ ข้อความลิงก์จะเป็นอยู่ของลิงก์

เปลี่ยนข้อความเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 1. ในข้อความของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ ข้อความ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  ปุ่ม ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ในกล่อง ลิงก์ พิมพ์อยู่สำหรับลิงก์

นำไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. ในเนื้อหาของข้อความของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ภายในข้อความลิงก์

 2. บนแท็บข้อความ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากไฮเปอร์ลิงก์ แล้ว คลิ กเอาไฮเปอร์ลิงก์

ลิงก์ในข้อความของคุณสามารถแสดงเป็นที่อยู่ URL แบบเต็ม หรือแสดงเป็นข้อความใดๆ ที่คุณเลือกได้

ให้เลือกทำดังนี้

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

 1. ในข้อความ ให้วางเคอร์เซอรไว้ที่เนื้อหาของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

 2. บนแท็บ ข้อความ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  แท็บ ข้อความ กลุ่ม 4

 3. ในกล่อง ลิงก์ พิมพ์อยู่สำหรับลิงก์

 4. ในกล่อง ข้อความ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในข้อความของคุณ

  ถ้าคุณต้องการให้ลิงก์ปรากฏเป็น URL แบบเต็ม ให้ปล่อยกล่อง ข้อความ ว่างไว้

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถแทรกได้เฉพาะไฮเปอร์ลิงก์ลงใน ข้อความ HTML เท่านั้น

  • เมื่อต้องการวางลิงก์จากคลิปบอร์ดลงในข้อความของคุณ บนเมนู แก้ไข คลิก วาง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณวางลิงก์ลงในข้อความของคุณในลักษณะนี้ คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อความลิงก์ได้ ข้อความลิงก์คือที่อยู่ของลิงก์

เปลี่ยนข้อความเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 1. ในข้อความ เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนในไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ ข้อความ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  แท็บ ข้อความ กลุ่ม 4

 3. ในกล่อง ลิงก์ พิมพ์อยู่สำหรับลิงก์

นำไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. ในเนื้อหาของข้อความของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ภายในข้อความลิงก์

 2. บนแท็บ ข้อความ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ไฮเปอร์ลิงก์ จากนั้นคลิก เอาออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×