สร้าง หรือเลือกฐานข้อมูล Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Business Contact Manager for Outlook จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส แคม เปญทางการตลาด โครงการทางธุรกิจ และรายการอื่น ๆ เป็นระเบียนในฐานข้อมูล Business Contact Manager

สร้างฐานข้อมูลใหม่

คลิกตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าฐานข้อมูลใหม่

 • ชื่อฐานข้อมูล ชื่อฐานข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นMSSmallBusiness ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูลของคุณใหม่ หรือคุณสามารถพิมพ์ชื่ออื่น

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถนำชื่อฐานข้อมูลที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนหน้านี้มาใช้ใหม่ได้

เลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่มีอยู่

 1. พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลลงในเขตข้อมูลชื่อคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งที่ตั้งนี้อาจมีชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณหรือชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เจ้าของฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ระยะไกลต้องแชร์ฐานข้อมูล และให้สิทธิ์ในการเชื่อมต่อ

 2. คลิก เชื่อมต่อ

 3. หลังจากที่คุณใส่ตำแหน่งที่ตั้ง เลือกชื่อฐานข้อมูล ที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์

 4. คลิกถัดไป เพื่อดำเนินการ

เมื่อต้องการสร้าง หรือเลือกฐานข้อมูลอื่น บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กสร้าง หรือเลือกฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของฉันอยู่ที่ไหน

ชื่อของฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณคือ ชื่อที่เจ้าของฐานข้อมูลที่ใช้เมื่อเขาหรือเธอสร้างฐานข้อมูล ปัจจุบัน ฐานข้อมูล Business Contact Manager มีฐานข้อมูล SQL Server เพื่อฐานข้อมูลมีสองคอมโพเนนต์ ฐานข้อมูลหลัก และไฟล์บันทึกสำหรับฐานข้อมูล

ไฟล์ฐานข้อมูล Business Contact Manager จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

 • Windows XP

  ใน Windows XP ไฟล์ฐานข้อมูลและการบันทึกของ Business Contact Manager จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

  C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

  ตำแหน่งที่ชื่อผู้ใช้คือ ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลและชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อ ตามค่าเริ่มต้นMSSmallBusiness ของฐานข้อมูล Business Contact Manager

  หมายเหตุ: คุณต้องแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่และโฟลเดอร์ไปยังบางส่วนของไฟล์ในเส้นทาง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ดูที่Help and Support

  C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

  ตำแหน่งที่ชื่อผู้ใช้คือ ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลและชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อ ตามค่าเริ่มต้นMSSmallBusiness ของฐานข้อมูล Business Contact Manager

 • Windows Vista

  • C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

   ตำแหน่งที่ชื่อผู้ใช้คือ ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลและชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อ ตามค่าเริ่มต้นMSSmallBusiness ของฐานข้อมูล Business Contact Manager

   หมายเหตุ: คุณต้องแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่และโฟลเดอร์ไปยังบางส่วนของไฟล์ในเส้นทาง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ดูที่Help and Support

  C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

  ตำแหน่งที่ชื่อผู้ใช้คือ ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลและชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อ ตามค่าเริ่มต้นMSSmallBusiness ของฐานข้อมูล Business Contact Manager

ปิด Business Contact Manager for Outlook

ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจไม่ต้องการใช้Business Contact Manager for Outlook ซึ่งอาจมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยผู้ผลิต ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเอาคุณลักษณะออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น คุณต้องถอนการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook ถ้าคุณตัดสินใจว่า คุณต้องการใช้Business Contact Manager for Outlook ณวันใหม่กว่า คุณสามารถติดตั้ง โดยการแทรก 2 ซีที่มาพร้อมกับชุดโปรแกรม Office 2007 ของคุณใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook ดูติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook 2007

 • ถอนการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook

  • Microsoft Windows XP

   1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

   2. ใน แผงควบคุม ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

   3. ในรายการที่ติดตั้งโปรแกรมและอัปเด คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2007

   4. คลิก เอาออก แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  • Windows Vista

   1. บนเมนูเริ่ม คลิกแผงควบคุม

   2. ใน แผงควบคุม ให้คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

   3. บนหน้าการถอนการติดตั้งหรือโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลง คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2007

   4. คลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง

   5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: 

  • ถอนการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007 เอาออกจากโปรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์

  • ถ้าตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นยังคงปรากฏหลังจากที่คุณเอาBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ดูหัวข้อติดต่อเราเกี่ยวกับ Business Contact Managerเมื่อต้องการใช้วิธีหนึ่งในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง Microsoft เกี่ยวกับปัญหานี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×