สร้าง หรือเลือกฐานข้อมูล Business Contact Manager ใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่ได้สร้างฐานข้อมูลเมื่อคุณติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook ครั้งแรก คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือเลือกอื่นที่มีอยู่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager แล้วคลิกปุ่ม จัดการฐานข้อมูล

 3. คลิกสร้าง หรือเลือกฐานข้อมูล

 4. ในตัวช่วยสร้างสร้าง หรือเลือกฐานข้อมูล คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายในเครื่อง

  คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่มีอยู่

  1. เลือกฐานข้อมูลจากรายการ

  2. คลิก เชื่อมต่อ

  เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระยะไกล

  คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ฐานข้อมูลที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเจ้าของฐานข้อมูล ของคอมพิวเตอร์ระยะไกลต้องให้สิทธิ์ในการเชื่อมต่อ คุณต้องยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกล

  สร้างฐานข้อมูลภายในเครื่องใหม่

  คลิกตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าฐานข้อมูลใหม่

  1. ชื่อฐานข้อมูลถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูลของคุณใหม่ หรือคุณสามารถพิมพ์ชื่ออื่น

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ชื่อฐานข้อมูลที่ก่อนหน้านี้ อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  2. คลิก สร้าง

ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของฉันอยู่ที่ไหน

ชื่อของฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณคือ ชื่อที่เจ้าของฐานข้อมูลที่ใช้เมื่อเขาสร้างฐานข้อมูล ฐานข้อมูล Business Contact Manager มีฐานข้อมูล SQL Server เพื่อฐานข้อมูลมีสองคอมโพเนนต์ ฐานข้อมูลหลัก และไฟล์บันทึกสำหรับฐานข้อมูล

ไฟล์ฐานข้อมูลนั้นอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

Windows XP

ใน Windows XP ไฟล์ฐานข้อมูลและการบันทึกของ Business Contact Manager จะถูกเก็บไว้เป็นดังนี้:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

ตำแหน่งที่ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลคือชื่อผู้ใช้ และชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อของฐานข้อมูล Business Contact Manager

หมายเหตุ: คุณต้องแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่และโฟลเดอร์เพื่อดูบางอย่างของไฟล์ในเส้นทาง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ดูที่Help and Support

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

ตำแหน่งที่ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลคือชื่อผู้ใช้ และชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อของฐานข้อมูล Business Contact Manager

Windows Vista และ Windows 7

ใน Windows Vista และ Windows 7 ไฟล์ฐานข้อมูลและการบันทึกของ Business Contact Manager จะถูกเก็บไว้ดังนี้:

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

ตำแหน่งที่ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลคือชื่อผู้ใช้ และชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อของฐานข้อมูล Business Contact Manager

หมายเหตุ: คุณต้องแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่และโฟลเดอร์เพื่อดูบางอย่างของไฟล์ในเส้นทาง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ดูที่Help and Support

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

ตำแหน่งที่ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลคือชื่อผู้ใช้ และชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อของฐานข้อมูล Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×