สร้าง หรือเลือกฐานข้อมูล Business Contact Manager ใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่ได้สร้างฐานข้อมูลเมื่อคุณติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook ครั้งแรก คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือเลือกอื่นที่มีอยู่

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กสร้าง หรือเลือกฐานข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นเมนูBusiness Contact Manager ใน Outlook, Business Contact Manager for Outlook ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือติดตั้งไว้ ดูแก้ไขติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook 2007สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 2. บนหน้าสร้างหรือเลือกฐานข้อมูล Business Contact Manager เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สร้างฐานข้อมูลใหม่

   เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าฐานข้อมูลใหม่ ชื่อฐานข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นMSSmallBusiness ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูลของคุณใหม่ หรือคุณสามารถพิมพ์ชื่ออื่น

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถนำชื่อฐานข้อมูลที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนหน้านี้มาใช้ใหม่ได้

  • เลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่

   เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่มีอยู่

   1. พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลลงในเขตข้อมูลชื่อคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งที่ตั้งนี้อาจเป็นชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณหรือชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

    หมายเหตุ: ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเจ้าของฐานข้อมูล ของคอมพิวเตอร์ระยะไกลต้องให้สิทธิ์ในการเชื่อมต่อ

   2. คลิก เชื่อมต่อ

   3. เลือกชื่อฐานข้อมูล ในรายการดรอปดาวน์

หมายเหตุ: คุณยังสามารถนำเข้าฐานข้อมูล Business Contact Manager จากตำแหน่งที่ตั้งอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าฐานข้อมูล Business Contact Manager ดูนำเข้าและส่งออกข้อมูลธุรกิจใน Business Contact Manager

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×