ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้าง หรือลบเขตข้อมูล Rich Text

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเก็บ rich จัดรูปแบบข้อความในฐานข้อมูล Access โดยใช้เขตข้อมูลข้อความยาว (หรือเรียกว่าบันทึก) และตั้งค่าคุณสมบัติTextFormatของเขตข้อมูลให้RichText ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้ข้อความขีดเส้นใต้ หรือเป็นตัวหนา นำไปใช้ฟอนต์แบบต่าง ๆ กับแต่ละคำหรืออักขระ และเปลี่ยนสีข้อความ คุณสามารถนำการจัดรูปแบบทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาของเขตข้อมูลเมื่อเขตข้อมูลจะแสดงอยู่ ในแผ่นข้อมูล ด้วยการแก้ไขเขตข้อมูลถึงตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ในฟอร์มหรือรายงาน

ในบทความนี้

รูปแบบ rich text คืออะไร

สร้างเขตข้อมูล rich text

เปลี่ยนเขตข้อมูลเป็นรูปแบบ rich text

การเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูล rich text เป็นข้อความธรรมดา

ยกเลิกเลือกคุณสมบัติผนวกเท่านั้น

เปิดใช้งานรูปแบบ rich text ที่จัดรูปแบบสำหรับตัวควบคุมฟอร์มและรายงาน

รูปแบบ rich text คืออะไร

ข้อความ rich Text เป็นข้อความที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยตัวเลือกจัดรูปแบบทั่วไป เช่นตัวหนา และตัวเอียง ที่จะไม่พร้อมใช้งานกับข้อความธรรมดา คุณจัดรูปแบบข้อมูลของคุณ โดยใช้การจัดรูปแบบเครื่องมือทั่วไป เช่น Ribbon และแถบเครื่องมือขนาดเล็ก เบื้อง Access ใช้ Hypertext Markup Language (HTML) การจัดรูปแบบโค้ดกับข้อมูลของคุณ Access ใช้ HTML เนื่องจากจะแสดงระดับของความเข้ากันได้กับเขตข้อมูล rich text ที่เก็บอยู่ในรายการ SharePoint มากขึ้น

รูป Ribbon ของ Access

Access เก็บรูปแบบ rich text โดยใช้ข้อความยาวชนิดข้อมูล ซึ่งเป็นชนิดข้อมูลเท่านั้นที่มีอยู่แล้วภายในการสนับสนุนสำหรับข้อความ rich text เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลสำหรับเก็บบันทึกข้อความ rich text คุณสร้างเขตข้อมูลข้อความยาวแล้ว ตั้งค่าคุณสมบัติTextFormatเขตข้อมูลนั้นเป็นRichText ค่าเป็นไปได้สองคือ:

 • RichText    เปิดใช้งานรูปแบบ rich text จะถูกเก็บไว้ และถูกตีความเป็น HTML rich มาร์กไว้

 • ข้อความธรรมดา    ทำให้ข้อความธรรมดา และจะถูกแปลเป็นข้อความธรรมดา

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติTextFormatสำหรับข้อความยาวเขตข้อมูลในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองออกแบบ หลังจากที่คุณจัดเก็บข้อความ rich text ในเขตข้อมูลข้อความยาว คุณสามารถแสดงได้ในฟอร์มหรือรายงาน โดยใช้ตัวควบคุมกล่องข้อความ ตัวควบคุมกล่องข้อความมีคุณสมบัติTextFormatที่สืบทอดค่าเริ่มต้นจากTextFormatคุณสมบัติของเขตข้อมูลข้อความยาว คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติTextFormatบนตัวควบคุมกล่องข้อความอย่างไรก็ตาม

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อความ rich text ที่ได้รับการสนับสนุนตัวเลือกการจัดรูปแบบ:

ไอคอน

ตัวเลือก

คำอธิบาย

รูปภาพปุ่ม

ชื่อฟอนต์

เลือกแบบแตกต่างกัน

รายการย่อ/ขยาย

ขนาดฟอนต์

เลือกขนาดฟอนต์

รายการย่อ/ขยาย

ตัวหนา

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา ถ้าข้อความมีอยู่แล้วเป็นตัวหนา เอาออกเป็นตัวหนา

รูปปุ่ม

ตัวเอียง

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง ถ้าข้อความมีอยู่แล้วเป็นตัวเอียง เอาออกเป็นตัวเอียง

รายการย่อ/ขยาย

ขีดเส้นใต้

ทำให้ข้อความขีดเส้นใต้ ถ้าข้อความมีอยู่แล้วขีดเส้นใต้ เอาเส้นใต้ออก

รายการย่อ/ขยาย

จัดชิดซ้าย

จัดแนวข้อความกับระยะขอบซ้าย

รายการย่อ/ขยาย

กึ่งกลาง

ศูนย์ข้อความภายในระยะขอบ

รายการย่อ/ขยาย

จัดชิดขวา

จัดแนวข้อความกับระยะขอบขวา

รายการย่อ/ขยาย

การใส่หมายเลข

เริ่มต้นลำดับเลขย่อหน้า ตัวเลขปรากฏขึ้นก่อนย่อหน้าแต่ละรายการ

รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

หัวข้อย่อย

เริ่มต้นใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ก่อนย่อหน้าแต่ละรายการ

รายการย่อ/ขยาย

สีฟอนต์

เลือกสีพื้นหน้าฟอนต์

รูปปุ่ม

สีเน้นข้อความ

ทำให้มีหน้าตาจะถูกทำเครื่องหมาย ด้วยปากกาเน้นข้อความ

รูปภาพปุ่ม

ลดการเยื้อง

ลดการเยื้องย่อหน้า

รายการย่อ/ขยาย

เพิ่มการเยื้อง

เพิ่มการเยื้องย่อหน้า

จากซ้ายไปขวาปปุ่ม

จากซ้ายไปขวา

ตัวควบคุมสีเติมจากซ้ายไปขวา

ขวาไปซ้ายปปุ่ม

ขวาไปซ้าย

ควบคุมสีเติมจากขวาไปซ้าย

ด้านบนของหน้า

สร้างเขตข้อมูล rich text

คุณสามารถสร้างเขตข้อมูล rich text ในมุมมองแผ่นข้อมูลตารางหรือมุมมองออกแบบ

ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. เลือกคลิกเพื่อเพิ่มนั้นแล้ว เลือกข้อความยาวจากรายการ

 3. ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวของเขตข้อมูล และใส่ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับเขตข้อมูลใหม่

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ในมุมมองออกแบบ

 1. เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 2. ในตารางออกแบบตาราง ค้นหาตำแหน่งแถวเปล่าแถวแรก แล้ว ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูลพิมพ์ชื่อเขตข้อมูล

 3. ในคอลัมน์ชนิดข้อมูลเลือกข้อความยาว

 4. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 5. คลิกภายในกล่องรูปแบบข้อความและเลือกRich Text

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเขตข้อมูลเป็นรูปแบบ rich text

 1. เปิดตารางที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบ

 2. ในตารางออกแบบตาราง คลิกเขตข้อมูลข้อความยาวที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบ rich text

 3. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 4. คลิกกล่องรูปแบบข้อความและเลือกRich Text

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูล rich text เป็นข้อความธรรมดา

สิ่งสำคัญ    เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลจากข้อความ rich text เป็นข้อความธรรมดา Access พร้อมท์ให้คุณ มีคำเตือนว่า การจัดรูปแบบทั้งหมดจะถูกเอาออก หลังจากที่คุณใช้การเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความธรรมดา และตารางได้รับการบันทึก คุณไม่สามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลง

 1. เปิดตารางที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบ

 2. ในตารางออกแบบตาราง คลิกเขตข้อมูลข้อความยาวที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบ rich text

 3. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 4. คลิกในกล่องTextFormatและเลือกข้อความธรรมดา

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกเลือกคุณสมบัติผนวกเท่านั้น

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการจัดรูปแบบสำหรับเขตข้อมูลแบบ rich text ให้แน่ใจว่า คุณสมบัติผนวกเฉพาะสำหรับเขตข้อมูลถูกปิดใช้งาน มิฉะนั้น Access ซ่อนข้อความในเขตข้อมูลเมื่อใดก็ ตามที่คุณวางเคอร์เซอร์ของคุณ ในเขตข้อมูลนั้น หรือฟอร์มหรือรายงานที่ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลใด ๆ

เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณสมบัติผนวกเท่านั้น

 1. เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 2. เลือกเขตข้อมูลข้อความยาวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และในส่วนล่างของตัวออกแบบตาราง บนแท็บทั่วไปเลื่อนลงไปยังคุณสมบัติผนวกเท่านั้น

 3. คลิกเขตข้อมูลอยู่ถัดจากคุณสมบัติ แล้วเลือกไม่ใช่จากรายการ

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานรูปแบบ rich text ที่จัดรูปแบบสำหรับตัวควบคุมฟอร์มและรายงาน

ถ้าคุณใช้คำสั่งบนแท็บสร้างเพื่อสร้างฟอร์มหรือรายงาน และคุณได้เปิดใช้งานการแก้ไขข้อความแบบ rich สำหรับเขตข้อมูลข้อความยาวต้น ตัวควบคุมกล่องข้อความที่เป็นผลลัพธ์สืบทอดคุณสมบัติรูปแบบข้อความการตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลข้อความยาว ถ้าคุณมีข้อมูลในเขตข้อมูลข้อความยาวของตาราง ข้อมูลนั้นปรากฏในตัวควบคุมข้อความบนฟอร์มหรือรายงานของคุณ อย่างไรก็ตาม Access ไม่ได้เปิดใช้งานการแก้ไข rich text เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในฟอร์มหรือรายงาน ด้วยตนเองแม้ว่าคุณผูกตัวควบคุมที่เป็นเขตข้อมูลข้อความยาวที่มีการจัดรูปแบบข้อความ rich text ในภายหลัง

 1. เปิดฟอร์มในมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. ในพื้นที่ว่างของฟอร์มของคุณ คลิ กและลากเมาส์ของคุณเพื่อวาดตัวควบคุม

 4. คลิกบริเวณข้อความของตัวควบคุมใหม่ คลิกขวาพื้นที่ข้อความของตัวควบคุม (ไม่ป้ายชื่อ), แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

 5. ในแผ่นคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมใหม่ คลิกแท็บทั้งหมด

 6. คลิกกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมแล้วเลือกเขตข้อมูลข้อความยาวของคุณจากรายการ

  ตามค่าเริ่มต้น รายการแสดงเขตข้อมูลในตารางที่ถูกผูกไว้กับฟอร์มของคุณ ถ้าเขตข้อมูลข้อความยาวของคุณอยู่ในตารางอื่น ใช้ไวยากรณ์นี้นิพจน์การผูกตัวควบคุม: = [ชื่อตาราง] ! [ ชื่อเขตข้อมูล] ใช้วงเล็บเหลี่ยมและเครื่องหมายอัศเจรีย์เหมือนกับที่แสดง พิมพ์ชื่อของตารางของคุณในส่วนแรกของ expression และชื่อของเขตข้อมูลข้อความยาวของคุณในส่วนสอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตารางที่ชื่อบันทึกย่อกับเขตข้อมูลข้อความยาวชื่ออภินันทนาการ คุณจะใส่สตริงที่นี้ในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม: =[Notes]![Compliments]

 7. ในแผ่นคุณสมบัติ แท็บยังคงเลือกกับตัวทั้งหมดค้นหา และเลือกกล่องคุณสมบัติรูปแบบข้อความจากนั้น เลือกRich Textจากรายการ

 8. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×