สร้าง หรือจัดกำหนดการการนัดหมาย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การนัดหมายเป็นกิจกรรมที่คุณจัดกำหนดการไว้ในปฏิทินของคุณซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเชิญบุคคลอื่น หรือการสงวนทรัพยากร ไว้ คุณสามารถเปิดการนัดหมายเป็นการประชุมได้ โดยการเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม

สร้างการนัดหมาย

 1. จากโฟลเดอร์ปฏิทินของคุณ เลือกการนัดหมายใหม่ หรือคลิก Ctrl + N จากโฟลเดอร์อื่น คลิก Ctrl + Shift + A

 2. ใส่ชื่อเรื่อง สถาน เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด

 3. เลือกบันทึกแล้ว ปิด เพื่อบันทึกการนัดหมายของคุณ

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น Outlook เริ่มต้น และสิ้นสุดการนัดหมายบนชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง ถ้าคุณต้องการใส่เวลาแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น 12:22 p.m. คลิวันเริ่มต้น หรือสิ้นสุดเวลาเขตข้อมูล แล้วพิมพ์ในเวลาแน่นอนที่คุณต้องการ

 1. เลือกการนัดหมายใหม่ มาระหว่าง คุณสามารถคลิกขวาที่กลุ่มเวลาในตารางปฏิทินของคุณ และคลิกพื้นที่ว่างของปฏิทินดับเบิลคลิกที่การนัดหมายใหม่ หรือใช้คีย์ลัดCtrl + Shift + A

  คำสั่ง การนัดหมายใหม่ บน Ribbon

 2. ในกล่องเรื่อง ใส่คำอธิบาย

 3. ในกล่อง สถานที่ ให้ใส่สถานที่ลงไป

 4. ใส่เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

  เคล็ดลับ: คุณสามารถพิมพ์คำหรือวลีเฉพาะในกล่องเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดแทนวันที่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ว่าวันนี้ พรุ่งนี้ วันปีใหม่ สองสัปดาห์หลังจากพรุ่งนี้ สามวันก่อนวันปีใหม่ และชื่อของวันหยุดส่วนใหญ่

 5. เมื่อต้องการแสดงผู้อื่นพร้อมใช้งานของคุณในระหว่างนี้ ในกลุ่มตัวเลือก เลือกกล่องแสดงเป็น จากนั้น เลือกว่างทำงานอื่นไม่แน่นอนBusy หรือสำนัก จากรายการแบบหล่นลง

 6. เมื่อต้องการทำให้การนัดหมายเป็นกิจวัตร ในกลุ่มตัวเลือก เลือกกิจวัตร รูปปุ่ม เลือกความถี่ (รายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปี ) ที่เกิดการนัดหมาย นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกสำหรับความถี่ คลิกตกลง

  หมายเหตุ: การเพิ่มกิจวัตรเข้าไปในการนัดหมายจะเปลี่ยนแท็บ การนัดหมาย เพื่อแสดงให้ทราบว่าเป็น ชุดการนัดหมาย

 7. ตามค่าเริ่มต้น ตัวเตือนปรากฏขึ้น 15 นาทีก่อนเวลาเริ่มต้นการนัดหมาย เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเมื่อตัวเตือนปรากฏขึ้น ในกลุ่มตัวเลือก เลือกลูกศรกล่องจดหมาย จากนั้น เลือกเวลาตัวเตือนใหม่ เมื่อต้องการปิดตัวเตือน เลือกไม่มี

 8. เลือกบันทึก และปิด

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายการประชุม เลือกเชิญผู้เข้าร่วม จากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมใน ribbon

 1. ดับเบิลคลิกที่การนัดหมายเพื่อเปิดไฟล์นั้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการนัดหมาย

 2. เลือกบันทึกแล้ว ปิด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร คุณจะมีตัวเลือกเพื่อเปิดในครั้งเดียวหรือทั้งชุดเหตุการณ์ ถ้าคุณคลิกเฉพาะเหตุการณ์นี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำจะไม่นำไปใช้กับส่วนเหลือของการนัดหมายในชุดข้อมูล

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลากการนัดหมายไปยังวันที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องเปิดได้

 1. เปิดการนัดหมายที่คุณต้องการตั้งค่าให้เป็นกิจวัตร

 2. ในกลุ่มตัวเลือก เลือกกิจวัตร รูปปุ่ม

 3. คลิกความถี่เช่นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนปี — ที่คุณต้องการให้การนัดหมายที่เป็นกิจวัตร จากนั้น เลือกตัวเลือกสำหรับความถี่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างการนัดหมายที่เกิดขึ้นทุก ๆ 30 วัน เลือกรายวัน และใส่ 30 ในเขตข้อมูลทุกวัน]

 4. เลือกบันทึก และปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×