สร้าง ปรับเปลี่ยน หรือลบการเรียกประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook.com

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้าง แก้ไข หรือลบการเรียกประชุมหรือการนัดหมายในOutlook.com

คุณกำลังใช้ Outlook.com เวอร์ชันใดอยู่

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com รุ่นเบต้าอยู่หรือไม่ เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com รุ่นเบต้า

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

การนัดหมายเป็นสำหรับบางสิ่งบางอย่างเช่นอาหารกลางวัน แนวทางปฏิบัติกีฬา หรือการนัดหมายทางการแพทย์ที่คุณต้องการรวมไว้ในปฏิทินของคุณ การประชุมคือ เหตุการณ์ปฏิทินที่คุณส่งไปยังบุคคลอื่น คุณสร้างการประชุมแบบเดียวกับที่คุณทำการนัดหมาย แต่คุณสามารถเชิญผู้เข้าร่วมประชุม

 1. ที่ด้านล่างของหน้า เลือก ปฏิทิน

 2. คลิกบนปฏิทินที่วันและเวลาเมื่อคุณต้องการให้เกิดเหตุการณ์

 3. ในกล่องข้อความ ใส่คำอธิบายสั้น ๆ ของเหตุการณ์ รวมถึงชื่อและตำแหน่งที่ตั้ง

  Outlook.com จะเสนอโดยยึดตามสิ่งที่คุณได้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งแนะนำ เลือกตำแหน่งที่ตั้งนั้นถูกต้อง ถ้ายังไม่ได้ คุณสามารถใส่ตำแหน่งที่ถูกต้องบนหน้ารายละเอียดของเหตุการณ์

 4. คุณยังสามารถเลือกรายการเหล่านี้ไม่จำเป็น:

  • วันที่ทั้งหมด: เลือกตัวเลือกนี้ถ้านี่คือเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

  • ทำซ้ำ: เลือกหนึ่งในตัวเลือกจากรายการเพื่อทำการประชุมที่เป็นกิจวัตรหรือการนัดหมาย จากนั้น เลือกวันเวลาที่คุณต้องการให้ชุดข้อมูลเมื่อต้องการเริ่มต้น และสิ้นสุด

  คุณสามารถตั้งค่ารายการตัวเลือกเพิ่มเติมบนฟอร์มเหตุการณ์ทั้งหมด เลือก ดูเหตุการณ์ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ที่ด้านบนของฟอร์ม:

  • เลือกไม่ว่าง ให้เลือกวิธีที่สถานะของคุณจะปรากฏขึ้นในระหว่างเหตุการณ์ หรือ ไปการกำหนดเหตุการณ์ให้เป็นส่วนตัว

  • เลือกการจัดประเภท ให้เลือกประเภทของเหตุการณ์

 5. ถ้าคุณต้องการเชิญบุคคลมาเหตุการณ์ ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมของพวกเขาในกล่องเชิญบุคคล

  เลือกตัวเลือก เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมเลือกได้ หรือเลือก ตัวเลือกการตอบสนอง เพื่อเลือกถ้าคุณต้องการร้องขอการตอบกลับจากผู้เข้าร่วมประชุม หรือการอนุญาตให้มีการเรียกประชุมเพื่อส่งต่อ

 6. ในตัวเตือนฉัน รายการ คุณสามารถปรับเวลาของตัวเตือน

 7. เลือกบันทึก การนัดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเองหรือส่ง ถ้านี่เป็นการประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุม

 1. ที่ด้านล่างของหน้า เลือก ปฏิทิน

 2. ในปฏิทิน เลือกเหตุการณ์ปฏิทิน แล้ว เลือกแก้ไข

  ถ้าเหตุการณ์นี้คือการประชุมหรือการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เหตุการณ์นี้: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิด และทำการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์คุณเลือกในปฏิทิน

  • เหตุการณ์ต่อไปนี้ทั้งหมดและนี้: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิด และทำการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์คุณเลือกในปฏิทินและเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมดในชุดข้อมูล

  • เหตุการณ์ทั้งหมดในชุดข้อมูล: ตัวเลือกนี้เพื่อเปิด และทำการเปลี่ยนแปลงของชุดเหตุการณ์เสร็จสมบูรณ์

 3. เปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์ จากนั้นบันทึก ถ้านี่เป็นการนัดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเองหรือส่งถ้านี่เป็นการประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุม

 1. ที่ด้านล่างของหน้า เลือก ปฏิทิน

 2. เลือกการประชุมในปฏิทินของคุณ และเลือกยกเลิก เพิ่มข้อความถ้าคุณต้อง แล้วเลือกส่ง

  ถ้านี่เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกหนึ่งตัวเลือกเหล่านี้เมื่อคุณเลือกก่อนที่คุณยกเลิก:

  • เหตุการณ์นี้: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการยกเลิกเหตุการณ์คุณเลือกในปฏิทิน

  • เหตุการณ์ต่อไปนี้ทั้งหมดและนี้: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการยกเลิกเหตุการณ์คุณเลือกในปฏิทินและเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมดในชุดข้อมูล

  • เหตุการณ์ทั้งหมดในชุดข้อมูล: ตัวเลือกนี้เมื่อต้องการยกเลิกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด

 1. ที่ด้านล่างของหน้า เลือก ปฏิทิน

 2. เลือกเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ และเลือกลบ ในหน้าต่างลบเหตุการณ์ เลือกลบ อีกครั้ง

  ถ้านี่เป็นเหตุการณ์เกิดซ้ำ คุณจะต้องเลือกหนึ่งตัวเลือกเหล่านี้เมื่อคุณเลือกก่อนที่คุณลบ:

  • เหตุการณ์นี้: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการลบเหตุการณ์คุณเลือกในปฏิทิน

  • เหตุการณ์ต่อไปนี้ทั้งหมดและนี้: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการลบเหตุการณ์คุณเลือกในปฏิทินและเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมดในชุดข้อมูล

  • เหตุการณ์ทั้งหมดในชุดข้อมูล: ตัวเลือกนี้เมื่อต้องการลบชุดเหตุการณ์เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

การนัดหมายเป็นสำหรับบางสิ่งบางอย่างเช่นอาหารกลางวัน แนวทางปฏิบัติกีฬา หรือการนัดหมายทางการแพทย์ที่คุณต้องการรวมไว้ในปฏิทินของคุณ การประชุมคือ เหตุการณ์ปฏิทินที่คุณส่งไปยังบุคคลอื่น คุณสร้างการประชุมแบบเดียวกับที่คุณทำการนัดหมาย แต่คุณสามารถเชิญผู้เข้าร่วมประชุม

 1. บนแถบนำทาง Outlook คลิกตัวเปิดใช้แอป แล้ว คลิ กปฏิทิน ในOutlook.com เลือกปฏิทิน ที่ด้านล่างของหน้า

 2. ภายใต้แถบนำทาง ปฏิทิน Outlook ให้คลิก ใหม่

 3. ภายใต้ รายละเอียด ให้เพิ่มชื่อเรื่องและตำแหน่งที่ตั้ง

 4. เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด คุณยังสามารถเลือกหนึ่งในรายการตัวเลือกเหล่านี้:

  • ทั้งวัน: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ทั้งวัน

  • ส่วนตัว: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูรายละเอียดของเหตุการณ์ในปฏิทินนี้

  • ทำซ้ำ: เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากรายการเพื่อทำให้เป็นการประชุมหรือการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร แล้วตั้งค่าวันที่ที่คุณต้องการให้เหตุการณ์เป็นกิจวัตรเกิดขึ้น โดยใช้ 2 กล่องใหม่ นั่นคือกล่อง จาก และกล่อง ถึง

 5. ในกล่อง ตัวแจ้งเตือน คุณสามารถปรับเวลาของตัวแจ้งเตือนได้ถ้าคุณต้องการ ตามค่าเริ่มต้นจะมีการตั้งค่าให้แจ้งเตือนล่วงหน้า 15 นาทีก่อนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

 6. ถ้าคุณต้องการส่งตัวแจ้งเตือนทางอีเมลให้กับตัวคุณเอง (หรือผู้เข้าร่วม ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุม) ให้คลิก เพิ่มตัวแจ้งเตือนทางอีเมล และใส่ข้อมูลเพิ่มเติม:

  • ตัวแจ้งเตือนทางอีเมล: เลือกเวลาที่ตัวแจ้งเตือนทางอีเมลจะถูกส่งไป

  • ส่งตัวแจ้งเตือนไปยัง: เลือก ฉัน ถ้าคุณต้องการส่งตัวแจ้งเตือนให้กับตัวคุณเองเท่านั้น (เช่น การนัดหมาย) หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ถ้าคุณต้องการส่งตัวแจ้งเตือนนั้นให้กับทุกคนในการประชุม

  • ข้อความเตือนเมื่อต้องการส่ง: กรอกนี้กับข้อความคุณต้องการส่ง จากนั้น คลิกปิด

 7. ภายใต้ บุคคล ให้ใส่ชื่อบุคคลหรือนามแฝงของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

 8. ภายใต้ผู้เข้าร่วมประชุม เลือกกล่องกาเครื่องหมายร้องขอการตอบสนอง ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นเพื่อให้คุณทราบว่า พวกเขาจะเข้าร่วมการประชุม

 9. ภายใต้แถบนำทาง Outlook ให้คลิก บันทึก ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเอง หรือคลิก ส่ง ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุม

 1. ในปฏิทิน ให้เลือกเหตุการณ์ในปฏิทิน เช่น การประชุมหรือการนัดหมาย แล้วคลิก แก้ไข

  แก้ไขเหตุการณ์ปฏิทิน

 2. ถ้าเหตุการณ์นี้คือการประชุมหรือการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แก้ไขเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงไปยังเหตุการณ์นั้นๆ ในปฏิทิน

  • แก้ไขชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงไปยังชุดเหตุการณ์ในปฏิทิน

 3. เปลี่ยนรายละเอียดสำหรับการประชุมหรือการนัดหมาย แล้วคลิก บันทึก ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเอง หรือ ส่ง ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุมกับผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ

 1. ในปฏิทิน เลือกการประชุม และคลิกยกเลิก ในหน้าต่างการยกเลิกเหตุการณ์ คลิกใช่ เพื่อยกเลิกเหตุการณ์ คุณจะมีโอกาสพิมพ์ข้อความไปยังผู้เข้าร่วมประชุมก่อนการประชุมถูกยกเลิกแล้ว

 2. ถ้านี่เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกหนึ่งตัวเลือกเหล่านี้เมื่อคุณขั้นแรกคลิกยกเลิก:

  • ยกเลิกเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อยกเลิกเหตุการณ์ของการประชุมที่คุณเลือกในปฏิทิน

  • ยกเลิกชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อยกเลิกชุดเหตุการณ์ของการประชุม

 1. เลือกการนัดหมายในปฏิทินของคุณ แล้วเลือก ลบ ในหน้าต่าง ลบเหตุการณ์ ให้เลือก ลบ อีกครั้ง

 2. ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ เมื่อคุณคลิก ลบ:

  • ลบเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบเหตุการณ์ที่คุณเลือกในปฏิทิน

  • ลบชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบชุดเหตุการณ์ของการนัดหมายทั้งหมด

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

ค้นหาปฏิทินของคุณใน Outlook.com

แชร์ปฏิทินของคุณใน Outlook.com

นำเข้าหรือสมัครใช้งานปฏิทินใน Outlook.com

การพิมพ์อีเมลและปฏิทินใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×