สร้าง ปรับเปลี่ยน หรือลบการเรียกประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook.com

คุณสามารถสร้าง ปรับเปลี่ยน หรือลบการเรียกประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook.com Outlook.com

คุณกำลังใช้ Outlook.com เวอร์ชันใดอยู่

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com รุ่นเบต้าหรือเวอร์ชันคลาสสิกอยู่หรือไม่ เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com รุ่นเบต้า

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

การนัดหมายมีไว้สำหรับเหตุการณ์อย่างเช่น การทานอาหารกลางวัน การฝึกซ้อมกีฬา หรือการนัดหมายทางการแพทย์ที่คุณต้องการเพิ่มไว้ในปฏิทินของคุณ การประชุมเป็นเหตุการณ์ในปฏิทินที่คุณส่งไปยังบุคคลอื่น คุณสร้างการประชุมแบบเดียวกับที่คุณทำการนัดหมาย แต่คุณเชิญผู้ร่วมประชุม

 1. ที่ด้านล่างของหน้า ให้เลือก ปฏิทิน

 2. คลิกที่วันและเวลาบนปฏิทินที่คุณต้องการให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น

 3. ในกล่องข้อความ ให้ใส่คำอธิบายสั้นๆ ของเหตุการณ์ รวมถึงชื่อเรื่องและตำแหน่งที่ตั้ง

  Outlook.com จะเสนอตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำตามสิ่งที่คุณเคยพิมพ์ เลือกตำแหน่งที่ตั้งถ้าถูกต้อง ถ้าไม่ใช่ คุณสามารถใส่ตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องบนหน้ารายละเอียดของเหตุการณ์ได้

 4. คุณยังสามารถเลือกรายการเพิ่มเติมต่อไปนี้:

  • ทั้งวัน: เลือกตัวเลือกนี้ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ทั้งวัน

  • ทำซ้ำ: เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากรายการเพื่อทำให้เป็นการประชุมหรือการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร แล้วเลือกวันที่ที่คุณต้องการให้ชุดเหตุการณ์เริ่มต้นและสิ้นสุด

  คุณสามารถตั้งค่ารายการตัวเลือกเพิ่มเติมบนฟอร์มเหตุการณ์ที่สมบูรณ์ เลือก ดูเหตุการณ์ หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ที่ด้านบนของฟอร์ม:

  • เลือก ไม่ว่าง เพื่อเลือกลักษณะที่สถานะของคุณจะปรากฏขึ้นในระหว่างเหตุากรณ์ หรือเพื่อทำให้เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ส่วนตัว

  • เลือก จัดประเภท เพื่อเลือกประเภทของเหตุการณ์

 5. ถ้าคุณต้องการเชิญบุคคลไปยังเหตุการณ์ ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่ในอีเมลในกล่อง เชิญบุคคล

  เลือก ผู้ร่วมประชุมทั่วไป เพื่อเพิ่มผู้ร่วมประชุมทั่วไป หรือเลือก ตัวเลือกการตอบกลับ เพื่อเลือกว่าคุณต้องการร้องขอการตอบกลับจากผู้ร่วมประชุม หรืออนุญาตให้ส่งต่อการเรียกประชุมหรือไม่

 6. ในรายการ เตือนฉัน คุณสามารถปรับเวลาของตัวแจ้งเตือนได้

 7. เลือก บันทึก ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเอง หรือ ส่ง ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุมกับผู้ร่วมประชุม

 1. ที่ด้านล่างของหน้า ให้เลือก ปฏิทิน

 2. ในปฏิทิน ให้เลือกเหตุการณ์ในปฏิทิน จากนั้นเลือก แก้ไข

  ถ้าเหตุการณ์นี้คือการประชุมหรือการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เหตุการณ์นี้: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่คุณได้เลือกในปฏิทิน

  • เหตุการณ์นี้และเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่คุณได้เลือกในปฏิทิน และเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมดในชุดเหตุการณ์

  • เหตุการณ์ทั้งหมดในชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงไปยังชุดเหตุการณ์ทั้งหมด

 3. เปลี่ยนรายละเอียดสำหรับเหตุการณ์ จากนั้นเลือก บันทึก ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเองหรือ ส่ง ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุมกับผู้ร่วมประชุม

 1. ที่ด้านล่างของหน้า ให้เลือก ปฏิทิน

 2. เลือกการประชุมในปฏิทินของคุณแล้วเลือก ยกเลิก เพิ่มข้อความถ้าคุณต้องการ และเลือก ส่ง.

  ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เมื่อคุณเลือก ยกเลิก:

  • เหตุการณ์นี้: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อยกเลิกเหตุการณ์ที่คุณได้เลือกในปฏิทิน

  • เหตุการณ์นี้และเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อยกเลิกเหตุการณ์ที่คุณได้เลือกในปฏิทิน และเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมดในชุดเหตุการณ์

  • เหตุการณ์ทั้งหมดในชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อยกเลิกชุดเหตุการณ์ทั้งหมด

 1. ที่ด้านล่างของหน้า ให้เลือก ปฏิทิน

 2. เลือกการนัดหมายในปฏิทินของคุณ แล้วเลือก ลบ ในหน้าต่าง ลบเหตุการณ์ ให้เลือก ลบ อีกครั้ง

  ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ เมื่อคุณเลือก ลบ:

  • เหตุการณ์นี้: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบเหตุการณ์ที่คุณได้เลือกในปฏิทิน

  • เหตุการณ์นี้และเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบเหตุการณ์ที่คุณได้เลือกในปฏิทิน และเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมดในชุดเหตุการณ์

  • เหตุการณ์ทั้งหมดในชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบชุดเหตุการณ์ทั้งหมด

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

การนัดหมายมีไว้สำหรับเหตุการณ์อย่างเช่น การทานอาหารกลางวัน การฝึกซ้อมกีฬา หรือการนัดหมายทางการแพทย์ที่คุณต้องการเพิ่มไว้ในปฏิทินของคุณ การประชุมเป็นเหตุการณ์ในปฏิทินที่คุณส่งไปยังบุคคลอื่น คุณสร้างการประชุมแบบเดียวกับที่คุณทำการนัดหมาย แต่คุณเชิญผู้ร่วมประชุม

 1. บนแถบนำทาง Outlook ให้คลิกตัวเปิดใช้แอปแล้วคลิก ปฏิทิน ใน Outlook.com ให้เลือก ปฏิทิน ที่ด้านล่างของหน้า

 2. ภายใต้แถบนำทาง ปฏิทิน Outlook ให้คลิก ใหม่

 3. ภายใต้ รายละเอียด ให้เพิ่มชื่อเรื่องและตำแหน่งที่ตั้ง

 4. เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด คุณยังสามารถเลือกหนึ่งในรายการตัวเลือกเหล่านี้:

  • ทั้งวัน: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ทั้งวัน

  • ส่วนตัว: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูรายละเอียดของเหตุการณ์ในปฏิทินนี้

  • ทำซ้ำ: เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากรายการเพื่อทำให้เป็นการประชุมหรือการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร แล้วตั้งค่าวันที่ที่คุณต้องการให้เหตุการณ์เป็นกิจวัตรเกิดขึ้น โดยใช้ 2 กล่องใหม่ นั่นคือกล่อง จาก และกล่อง ถึง

 5. ในกล่อง ตัวแจ้งเตือน คุณสามารถปรับเวลาของตัวแจ้งเตือนได้ถ้าคุณต้องการ ตามค่าเริ่มต้นจะมีการตั้งค่าให้แจ้งเตือนล่วงหน้า 15 นาทีก่อนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

 6. ถ้าคุณต้องการส่งตัวแจ้งเตือนทางอีเมลให้กับตัวคุณเอง (หรือผู้เข้าร่วม ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุม) ให้คลิก เพิ่มตัวแจ้งเตือนทางอีเมล และใส่ข้อมูลเพิ่มเติม:

  • ตัวแจ้งเตือนทางอีเมล: เลือกเวลาที่ตัวแจ้งเตือนทางอีเมลจะถูกส่งไป

  • ส่งตัวแจ้งเตือนไปยัง: เลือก ฉัน ถ้าคุณต้องการส่งตัวแจ้งเตือนให้กับตัวคุณเองเท่านั้น (เช่น การนัดหมาย) หรือ ผู้ร่วมประชุมทั้งหมด ถ้าคุณต้องการส่งตัวแจ้งเตือนนั้นให้กับทุกคนในการประชุม

  • ข้อความตัวแจ้งเตือนที่จะส่ง: ใส่ข้อความที่คุณต้องการส่ง แล้วคลิก ปิด.

 7. ภายใต้ บุคคล ให้ใส่ชื่อหรือนามแฝงของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

 8. ภายใต้ ผู้ร่วมประชุม ให้เลือกกล่องการเครื่องหมาย ร้องขอการตอบกลับ ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นแจ้งให้คุณทราบว่าพวกเขาจะเข้าร่วมการประชุม

 9. ภายใต้แถบนำทาง Outlook ให้คลิก บันทึก ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเอง หรือคลิก ส่ง ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุมกับผู้ร่วมประชุม

 1. ในปฏิทิน ให้เลือกเหตุการณ์ในปฏิทิน เช่น การประชุมหรือการนัดหมาย แล้วคลิก แก้ไข

  แก้ไขเหตุการณ์ในปฏิทิน

 2. ถ้าเหตุการณ์นี้คือการประชุมหรือการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แก้ไขเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงไปยังเหตุการณ์นั้นๆ ในปฏิทิน

  • แก้ไขชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงไปยังชุดเหตุการณ์ในปฏิทิน

 3. เปลี่ยนรายละเอียดสำหรับการประชุมหรือการนัดหมาย แล้วคลิก บันทึก ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเอง หรือ ส่ง ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุมกับผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ

 1. ในปฏิทิน ให้เลือกการประชุมแล้วคลิก ยกเลิก ในหน้าต่าง ยกเลิกเหตุการณ์ ให้คลิก ใช่ เพื่อยกเลิกเหตุการณ์ คุณจะมีโอกาสพิมพ์ข้อความไปยังผู้ร่วมประชุมก่อนที่การประชุมจะถูกยกเลิก

 2. ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เมื่อคุณคลิก ยกเลิก ไว้:

  • ยกเลิกเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อยกเลิกเหตุการณ์ของการประชุมที่คุณเลือกในปฏิทิน

  • ยกเลิกชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อยกเลิกชุดเหตุการณ์ของการประชุม

 1. เลือกการนัดหมายในปฏิทินของคุณ แล้วเลือก ลบ ในหน้าต่าง ลบเหตุการณ์ ให้เลือก ลบ อีกครั้ง

 2. ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ เมื่อคุณคลิก ลบ:

  • ลบเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบเหตุการณ์ที่คุณเลือกในปฏิทิน

  • ลบชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบชุดเหตุการณ์ของการนัดหมายทั้งหมด

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

ค้นหาปฏิทินของคุณใน Outlook.com

แชร์ปฏิทินของคุณใน Outlook.com

นำเข้าหรือสมัครใช้งานปฏิทินใน Outlook.com

พิมพ์อีเมลและปฏิทินใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×