Office

สร้าง ปรับเปลี่ยน หรือลบการเรียกประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook บนเว็บ

คุณสามารถสร้างปรับเปลี่ยนหรือลบการประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook บนเว็บ

การนัดหมายเป็นเหตุการณ์สำหรับตัวคุณเองเช่นวันที่รับประทานอาหารกลางวันหรือการนัดหมายทางการแพทย์ การประชุมคือเหตุการณ์ที่คุณส่งไปยังบุคคลอื่น

 1. ที่ด้านล่างของหน้า ให้เลือก ปฏิทิน

 2. คลิกที่วันและเวลาบนปฏิทินที่คุณต้องการให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น หรือเลือกเหตุการณ์ใหม่ที่ด้านบนของหน้า

 3. เพิ่มชื่อเรื่องลงในเหตุการณ์ของคุณ ถ้าเป็นเหตุการณ์ตลอดทั้งวันให้เลือกสลับวันทั้งหมด

 4. ถ้าคุณต้องการเชิญบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของพวกเขาในกล่องเชิญผู้เข้าร่วมประชุมที่จำเป็น คุณสามารถดูเวลาที่พร้อมใช้งานได้ที่ด้านล่างเมนูดรอปดาวน์สำหรับวันที่และเวลา

  สกรีนช็อตของเวลาเมื่อผู้รับเชิญการประชุมพร้อมใช้งาน

 5. พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับเหตุการณ์ของคุณในกล่องค้นหาห้องหรือตำแหน่งที่ตั้งOutlook จะนำเสนอตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำโดยยึดตามสิ่งที่คุณได้พิมพ์

 6. คุณสามารถตั้งค่ารายการเพิ่มเติมเพิ่มเติมบนฟอร์มเหตุการณ์แบบเต็มได้ เลือก ดูเหตุการณ์ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

  • เลือก ไม่ว่าง เพื่อเลือกลักษณะที่สถานะของคุณจะปรากฏขึ้นในระหว่างเหตุากรณ์ หรือเพื่อทำให้เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ส่วนตัว

  • เลือก จัดประเภท เพื่อเลือกประเภทของเหตุการณ์

  • เลือกตัวเลือกการตอบสนองเพื่อเลือกถ้าคุณต้องการร้องขอการตอบสนองจากผู้เข้าร่วมประชุมอนุญาตให้มีการส่งต่อการเรียกประชุมหรือซ่อนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

  • เลือกเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

  • เลือกทำซ้ำเพื่อทำให้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรแล้วเลือกวันที่ที่คุณต้องการให้ชุดข้อมูลเริ่มต้นและสิ้นสุด

  • เลือกเตือนให้ฉันเลือกเวลาที่คุณต้องการเตือนเหตุการณ์ ตามค่าเริ่มต้นแล้วเวลาตัวเตือนจะถูกตั้งค่าเป็น15นาทีก่อนเหตุการณ์

 7. เลือก บันทึก ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเอง หรือ ส่ง ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุมกับผู้ร่วมประชุม

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งปฏิทิน คุณสามารถเลือกปฏิทินที่จะสร้างเหตุการณ์โดยการเลือกจากรายการแบบหล่นลงที่ด้านบนของหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่

สกรีนช็อตของชื่อปฏิทินในแบบฟอร์มรายละเอียดเหตุการณ์

เมื่อสร้างการประชุมหรือการนัดหมายคุณสามารถเรียกดูห้องที่พร้อมใช้งานได้

 1. คลิกที่วันและเวลาบนปฏิทินที่คุณต้องการให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น

 2. เลือกค้นหาห้องหรือตำแหน่งที่ตั้งเพื่อดูรายการของตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำ

  สกรีนช็อตของเมนูตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำ

เมื่อต้องการดูห้องที่พร้อมใช้งานทั้งหมด:

 1. เลือก ดูเหตุการณ์ หรือตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อเปิดหน้าต่างแบบเต็ม

  สกรีนช็อตของปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม

 2. ในหน้าต่างแบบเต็มให้เลือกค้นหาห้องหรือตำแหน่งที่ตั้ง>เรียกดูห้องเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของเมนูตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำ

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งหรือใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหารายชื่อเมืองหรือห้อง

 1. ที่ด้านล่างของเพจ ให้เลือก ปฏิทิน

 2. เลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนแล้วเลือกแก้ไข

  ถ้าเหตุการณ์นี้คือการประชุมหรือการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร คุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เหตุการณ์นี้: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่คุณได้เลือกในปฏิทิน

  • เหตุการณ์นี้และเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบเหตุการณ์ที่คุณได้เลือกในปฏิทิน และเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมดในชุดเหตุการณ์

  • เหตุการณ์ทั้งหมดในชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงไปยังชุดเหตุการณ์ทั้งหมด

 3. เปลี่ยนรายละเอียดสำหรับเหตุการณ์ จากนั้นเลือก บันทึก ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการนัดหมายที่คุณสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเองหรือ ส่ง ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประชุมกับผู้ร่วมประชุม

 1. ที่ด้านล่างของเพจ ให้เลือก ปฏิทิน

 2. เลือกเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ

 3. เลือกยกเลิกถ้าเหตุการณ์เป็นการประชุมหรือลบถ้าเหตุการณ์เป็นการนัดหมาย ถ้าคุณกำลังยกเลิกการประชุมให้เพิ่มข้อความถ้าคุณต้องการแล้วเลือกส่ง

  ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรคุณจะต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เมื่อคุณเลือกยกเลิกหรือลบ:

  • เหตุการณ์นี้: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อยกเลิกหรือลบเหตุการณ์ที่คุณได้เลือกในปฏิทิน

  • เหตุการณ์นี้และเหตุการณ์ต่อไปนี้ทั้งหมด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อยกเลิกหรือลบเหตุการณ์ที่คุณได้เลือกในปฏิทินและเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมดในชุดข้อมูล

  • เหตุการณ์ทั้งหมดในชุดเหตุการณ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อยกเลิกหรือลบชุดเหตุการณ์ทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

แชร์ปฏิทินของคุณใน Outlook บนเว็บ

นำเข้าหรือสมัครใช้งานปฏิทินใน Outlook บนเว็บ

ค้นหาปฏิทินของคุณใน Outlook บนเว็บ

การทำงานกับปฏิทินหลายรายการใน Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×