สร้าง ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลใน Outlook.com

การสร้างข้อความใน Outlook.com นั้นง่ายดายเพียงเลือก สร้าง เขียนข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง ตอบกลับข้อความอีเมลที่คุณได้รับโดยการเลือก ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือส่งต่อถึงผู้อื่นโดยการเลือก ส่งต่อ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถส่งอีเมลจากบัญชี Outlook.com ของคุณได้ ให้ดู Outlook.com ไม่อนุญาตให้ฉันส่งอีเมล

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com รุ่นเบต้าอยู่หรือไม่ เลือก Outlook.com เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com รุ่นเบต้า

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

สร้างและส่งข้อความอีเมล

 1. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือก ข้อความใหม่

  สกรีนช็อตของปุ่มข้อความใหม่

 2. บนบรรทัด ถึง ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่จะได้รับข้อความ

  หมายเหตุ: เมื่อเขียนอีเมลใหม่และคลิกปุ่ม ถึง หรือ สำเนาถึง ลูกค้าบางรายจะไม่เห็นรายการที่ติดต่อของพวกเขา นี่เป็นปัญหาที่ทราบแล้ว เมื่อต้องการให้สามารถเลือกชื่อได้ เพียงแค่เริ่มพิมพ์ในบรรทัด ถึง หรือ สำเนาถึง และที่ติดต่อที่เกี่ยวข้องของคุณจะแสดงขึ้น 

 3. บนบรรทัด เพิ่มหัวข้อ ให้ใส่คำอธิบายโดยสังเขปของเนื้อหาอีเมลของคุณ

 4. เมื่อต้องการแนบไฟล์กับข้อความของคุณ ให้เลือก แนบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแนบไฟล์กับข้อความของคุณ ให้ดู แนบไฟล์ใน Outlook.com

 5. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง

ส่งต่อข้อความอีเมล

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งต่อข้อความได้เพียงข้อความเดียวในแต่ละครั้ง

 1. ในรายการข้อความของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ

 2. ที่มุมบนขวาของบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือก ส่งต่อ หรือเลือก การดำเนินการข้อความ แล้วเลือก ส่งต่อ

 3. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง

ตอบกลับข้อความอีเมล

 1. ในรายการข้อความของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการตอบกลับ

 2. ที่มุมบนขวาของบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด หรือเลือก การดำเนินการข้อความ แล้วเลือก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด

 3. พิมพ์การตอบกลับของคุณ แล้วเลือก ส่ง

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น อีเมลต้นฉบับและประวัติจะไม่แสดงเมื่อคุณกำลังตอบกลับข้อความ เมื่อต้องการแสดงอีเมลต้นฉบับหรือเปลี่ยนชื่อเรื่องอีเมล ให้เลือก แสดงประวัติข้อความ ทางด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความ

เพิ่มผู้รับลงในบรรทัด สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับลงในบรรทัด สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ให้เลือก สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ที่ด้านขวาของบรรทัด ถึง

  หมายเหตุ: ชื่อของบุคคลบนบรรทัด สำเนาลับถึง จะถูกซ่อนจากผู้รับข้อความรายอื่น

  สกรีนช็อตของปุ่มสำเนาถึง และสำเนาลับถึง

ละทิ้งแบบร่างของข้อความอีเมล

 • เมื่อต้องการละทิ้งแบบร่างข้อความ ให้เลือก ละทิ้ง ทางด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความ

  สกรีนช็อตของปุ่มละทิ้ง

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

สร้างและส่งข้อความอีเมล

หมายเหตุ: ถ้าตัวเลือกเลิกทำการส่งถูกเปิดอยู่และคุณปิดเบราว์เซอร์ระหว่างการรอก่อนข้อความจะถูกส่ง ข้อความจะไม่ถูกส่งออกไป เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการส่งข้อความของคุณ ให้เลือก การตั้งค่า > ตัวเลือก > จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ > เลิกทำการส่ง

 1. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือกสร้าง

  สกรีนช็อตของปุ่มเขียนข้อความใหม่

 2. บนบรรทัด ถึง ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่จะได้รับข้อความ

 3. บนบรรทัด เพิ่มหัวเรื่อง ให้ใส่คำอธิบายโดยสังเขปของเนื้อหาอีเมลของคุณ

 4. เมื่อต้องการแนบไฟล์กับข้อความของคุณ ให้เลือก แนบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแนบไฟล์กับข้อความของคุณ ให้ดู แนบไฟล์ใน Outlook.com

 5. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง

ส่งต่อข้อความอีเมล

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งต่อข้อความได้เพียงข้อความเดียวในแต่ละครั้ง

 1. ในรายการข้อความของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ

 2. ทางด้านขวาของบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม แล้วเลือก ส่งต่อ

  สกรีนช็อตของปุ่มดำเนินการเพิ่มเติม

 3. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง

การส่งต่ออัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งค่าการส่งต่ออัตโนมัติ ให้เลือก การตั้งค่า > ตัวเลือก > การส่งต่อ

ตอบกลับข้อความอีเมล

 1. ในรายการข้อความของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการตอบกลับ

 2. ทางด้านขวาของบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม แล้วเลือก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด

  สกรีนช็อตของปุ่มดำเนินการเพิ่มเติม

 3. พิมพ์การตอบกลับของคุณ แล้วเลือก ส่ง

  หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้น อีเมลต้นฉบับและประวัติจะไม่แสดงเมื่อคุณกำลังตอบกลับข้อความ เมื่อต้องการแสดงข้อความต้นฉบับ ให้เลือก แสดงประวัติข้อความ ในตัวแก้ไข

   สกรีนช็อตของปุ่มแสดงประวัติข้อความ

  • คุณสามารถเปลี่ยนปุ่มเริ่มต้นจาก ตอบกลับทั้งหมด เป็น ตอบกลับ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้เลือกข้อความ เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม และเลือก เปลี่ยนค่าเริ่มต้น

เพิ่มผู้รับลงในบรรทัด ถึง หรือ สำเนาลับถึง

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับลงในบรรทัดสำเนาถึงหรือสำเนาลับถึง ให้เลือก สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ที่ด้านขวาของบรรทัดถึง

  หมายเหตุ: ชื่อของบุคคลบนบรรทัด สำเนาลับถึง จะถูกซ่อนจากผู้รับข้อความรายอื่น

  สกรีนช็อตของปุ่มสำเนาถึง

ละทิ้งแบบร่างของข้อความอีเมล

 • เมื่อต้องการละทิ้งแบบร่างข้อความ ให้เลือก ละทิ้ง ทางด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความ

  สกรีนช็อตของปุ่มละทิ้ง

เคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด และส่งต่อ

 • ตอบกลับ และ ตอบกลับทั้งหมด
  เมื่อคุณตอบกลับข้อความ คุณจะเห็น RE: เพิ่มไปยังบรรทัดหัวเรื่อง ข้อความต้นฉบับจะเพิ่มไปยังด้านล่างของข้อความใหม่

  หมายเหตุ: ไฟล์ที่แนบมากับข้อความต้นฉบับจะไม่รวมอยู่เมื่อคุณตอบกลับ

 • ส่งต่อ
  เมื่อคุณส่งต่อข้อความ ส่วนนำหน้า FW: จะถูกเพิ่มไปยังบรรทัดหัวข้อเพื่อเตือนผู้รับว่าพวกเขากำลังรับข้อความที่ถูกส่งต่อ ข้อความต้นฉบับจะรวมอยู่ในข้อความที่ส่งต่อพร้อมกับไฟล์ที่แนบมากับข้อความต้นฉบับ คุณสามารถแก้ไขข้อความที่ส่งต่อ หรือเพิ่มและนำสิ่งที่แนบมาออกได้ก่อนที่คุณจะส่ง

 • เปลี่ยนบรรทัดหัวเรื่อง
  เมื่อตอบกลับหรือส่งต่อข้อความอีเมล คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดหัวเรื่องของข้อความ เพียงลบบรรทัดหัวเรื่องที่มีอยู่ แล้วพิมพ์หัวเรื่องใหม่

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

ส่งอีเมลจากนามแฝงหรือที่อยู่อื่น

จัดระเบียบอีเมลโดยใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

แทรกรูปภาพในข้อความอีเมลหรือเหตุการณ์ปฏิทินใน Outlook.com

แนบไฟล์ลงในข้อความอีเมลและเหตุการณ์ปฏิทินใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×