ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้าง ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลใน Outlook บนเว็บ

การสร้างข้อความใน Outlook บนเว็บ นั้นง่ายดายเพียงเลือก ใหม่ เขียนข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง ตอบกลับข้อความอีเมลที่คุณได้รับโดยการเลือก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด หรือส่งต่อถึงผู้อื่นโดยการเลือก ส่งต่อ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถส่งอีเมลจากบัญชี Office 365 ของคุณ ให้ดู ข้อความของฉันไม่ส่ง

หมายเหตุ: ถ้าคำแนะนำไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นคุณอาจกำลังใช้ Outlook บนเว็บ เวอร์ชันที่เก่ากว่า ลองใช้คำแนะนำสำหรับ Outlook แบบคลาสสิกบนเว็บ

 1. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือก ข้อความใหม่

  สกรีนช็อตของปุ่มข้อความใหม่

 2. บนบรรทัด ถึง ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่จะได้รับข้อความ

  หมายเหตุ: เมื่อเขียนข้อความอีเมลใหม่ลูกค้าบางรายจะไม่เห็นรายการที่ติดต่อของพวกเขาถ้าพวกเขาคลิกปุ่มถึงหรือสำเนาถึง นี่เป็นปัญหาที่ทราบแล้ว เมื่อต้องการดูชื่อที่จะเลือกให้เริ่มพิมพ์บนบรรทัดถึงหรือสำเนาถึง ที่ติดต่อที่เกี่ยวข้องของคุณจะปรากฏขึ้น

 3. บนบรรทัด เพิ่มหัวข้อ ให้ใส่คำอธิบายโดยสังเขปของเนื้อหาอีเมลของคุณ

 4. เมื่อต้องการแนบไฟล์กับข้อความของคุณ ให้เลือก แนบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแนบไฟล์กับข้อความของคุณ ให้ดู แนบไฟล์ใน Outlook บนเว็บ

 5. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งต่อข้อความได้เพียงข้อความเดียวในแต่ละครั้ง

 1. ในรายการข้อความของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ

 2. ที่มุมบนขวาของบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือก ส่งต่อ หรือเลือก การดำเนินการข้อความ แล้วเลือก ส่งต่อ

 3. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง

 1. ในรายการข้อความของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการตอบกลับ

 2. ที่มุมบนขวาของบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด หรือเลือก การดำเนินการข้อความ แล้วเลือก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด

 3. พิมพ์การตอบกลับของคุณ แล้วเลือก ส่ง

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น อีเมลต้นฉบับและประวัติจะไม่แสดงเมื่อคุณกำลังตอบกลับข้อความ เมื่อต้องการแสดงอีเมลต้นฉบับหรือเปลี่ยนชื่อเรื่องอีเมล ให้เลือก แสดงประวัติข้อความ ทางด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความ

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับลงในบรรทัด สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ให้เลือก สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ที่ด้านขวาของบรรทัด ถึง

  หมายเหตุ: ชื่อของบุคคลบนบรรทัด สำเนาลับถึง จะถูกซ่อนจากผู้รับข้อความรายอื่น

  สกรีนช็อตของปุ่มสำเนาถึง และสำเนาลับถึง

 • เมื่อต้องการละทิ้งแบบร่างข้อความ ให้เลือก ละทิ้ง ทางด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความ

  สกรีนช็อตของปุ่มละทิ้ง

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ แบบคลาสสิก

 1. ที่ด้านบนของเพจ ให้เลือก สร้าง เพื่อสร้างข้อความใหม่

  สกรีนช็อตของปุ่มเขียนข้อความใหม่

 2. บนบรรทัด ถึง ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่จะได้รับข้อความ รายการที่ติดต่อที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์

 3. บนบรรทัด เพิ่มหัวข้อ ให้พิมพ์คำอธิบายโดยสังเขปของเนื้อหาอีเมลของคุณ

 4. เมื่อต้องการแนบไฟล์กับข้อความของคุณ ให้เลือก แนบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแนบไฟล์กับข้อความของคุณ ให้ดู แนบไฟล์ใน Outlook บนเว็บ

 5. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งต่อข้อความได้เพียงข้อความเดียวในแต่ละครั้ง

 1. ในรายการข้อความของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ

 2. ที่มุมบนขวาของบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม แล้วเลือก ส่งต่อ

  สกรีนช็อตของปุ่มดำเนินการเพิ่มเติม

 3. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง

การส่งต่ออัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งค่าการส่งต่อัตโนมัติ ให้เลือก การตั้งค่า > จดหมาย > การส่งต่อ

 1. ในรายการข้อความของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการตอบกลับ

 2. ที่มุมบนขวาของบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม แล้วเลือก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด

  สกรีนช็อตของปุ่มดำเนินการเพิ่มเติม

 3. พิมพ์การตอบกลับของคุณ แล้วเลือก ส่ง

  หมายเหตุ: 

  • อีเมลต้นฉบับและประวัติจะไม่แสดงตามค่าเริ่มต้นเมื่อข้อความอยู่ในโหมด ตอบกลับ เมื่อต้องการแสดงอีเมล ให้เลือก แสดงประวัติข้อความ ในตัวแก้ไข

   สกรีนช็อตของปุ่มแสดงประวัติข้อความ

  • คุณสามารถเปลี่ยนปุ่มเริ่มต้นจาก ตอบกลับทั้งหมด เป็น ตอบกลับ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้เลือกข้อความ เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม และเลือก เปลี่ยนค่าเริ่มต้น

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับลงในบรรทัด สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ให้เลือก สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ที่ด้านขวาของบรรทัด ถึง

  หมายเหตุ: ชื่อของบุคคลบนบรรทัด สำเนาลับถึง จะถูกซ่อนจากผู้รับข้อความรายอื่น

  สกรีนช็อตของปุ่มสำเนาถึง

 • เมื่อต้องการละทิ้งแบบร่างข้อความ ให้เลือก ละทิ้ง ทางด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความ

  สกรีนช็อตของปุ่มละทิ้ง

 • ตอบกลับ และ ตอบกลับทั้งหมด
  เมื่อคุณตอบกลับข้อความ คุณจะเห็น RE: เพิ่มไปยังบรรทัดหัวเรื่อง ข้อความต้นฉบับจะเพิ่มไปยังด้านล่างของข้อความใหม่

  หมายเหตุ: สิ่งที่แนบมากับข้อความต้นฉบับจะไม่รวมอยู่เมื่อคุณตอบกลับ

 • ส่งต่อ
  เมื่อคุณส่งต่อข้อความ ส่วนนำหน้า FW: จะเพิ่มไปยังบรรทัดหัวเรื่องเพื่อเตือนผู้รับว่าพวกเขากำลังรับข้อความที่ถูกส่งต่อ ข้อความต้นฉบับจะรวมอยู่ในข้อความที่ส่งต่อ พร้อมกับสิ่งที่แนบมากับข้อความต้นฉบับ คุณสามารถแก้ไขข้อความที่ส่งต่อ หรือเพิ่มและนำสิ่งที่แนบมาออกได้ก่อนที่คุณจะส่ง

ดูเพิ่มเติม

แนบไฟล์ใน Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×